İslamiyetin Etkisinde Gelişen Türk Edebiyatı

İslamiyetin Etkisinde Gelişen Türk Edebiyatı: İslamiyetin Etkisinde Geliş... - Bu makaledeki notlar: islamiyetin etkisinde gelisen ..

Bu yazıda İslamiyetin Etkisinde Gelişen Türk Edebiyatı hakkında kısa özet bilgiler bulabilirsiniz. Not denizinden…

İslamiyetin Etkisinde Gelişen Türk Edebiyatı

Türkler kitleler halinde İslamiyeti kabul etmeye başladıktan sonra, Kur’an dili olan Arapça’yı öğrenmeye başladılar. Buna bağlı olarak edebi eserler de bu dilde verilmeye başlandı. Buhara, Semerkand ve Kaşgar gibi büyük şehirlerde medreseler kurularak Arapça ve İslami İlimler üzerine eğitim verilmeye başlandı. Yine bu dönemde halkın kullandığı dil olan Türkçe içinde Arapça kelimeler arttı. Farabi ve Zemahşeri gibi ünlü bilginler yetişti. Diğer müslüman milletlerle aynı İslami dersler ve ilimler öğretildiğinden kültürlerde yakınlaşmalar doğdu. İslamiyet, Türklerle diğer milletlerin ortak paydası oldu.

İndirmek İçin Tıklayın

Sponsorlu Bağlantılar

İslamiyetin Etkisinde Gelişen Türk Edebiyatı İçin Yorum Yap