İyonik Bağlı Bileşikler Nasıl Oluşur?

İyonik Bağlı Bileşikler Nasıl Oluşur?: Sodyum Ve Klor Atomlarını... - Bu makaledeki notlar: ..

Bu yazı İyonik Bağlı Bileşikler Nasıl Oluşur? hakkında özet bilgiler içerir. İşinize yarayacağınızı düşünüyorum. Tam da not almalık…

Sodyum ve klor atomlarının sodyum klorid oluşturmak üzere iyonik bağla bağlanışı. Sodyum en dıştaki atomunu kaybeder ve asal gaz elektron konfigürasyonuna sahip olur. Bu elektron egzotermik olarak klor atomuna girer. Ardından, zıt yüklü iyonlar birbirini çeker ve iyonik bağ oluşur.]] Klor atomunun, sodyum atomunun son katmanındaki bir elektronu alarak negatif yükle yüklenir. Böylece klor anyonu oluşur.Sodyum atomu ise bir elektonu eksildiği için pozitif yükle yüklenerek sodyum katyonunu oluşturur. Oluşan anyon ve katyon zıt yüklere sahip oldukları için birbirini çeker. Anyon ve katyon arasındaki bu çekim kuvvetli bir kimyasal bağdır ve bu kimyasal bağ iyonik bağ olarak adlandırılır.

iyonik bağlı bileşiklerin özellikleri

1)İyonik bileşikleri oluşturan iyonlar belli bir geometrik düzen içinde dizilirler,bu yapıyaiyonik kristal yapı denir. 2)İyonik bileşikler oda sıcaklığında genellikle katı halde ve kristal yapıda bulunur. 3)İyonik bağlı bileşikler elektrik akımını iletmezler. 4)Sulu çözeltilerinde ve erimiş halde iyonlarına ayrıştıkları için bu hallerde elektrik akımını iletirler. 5)Sert ve kırılgandırlar,tel ve levha haline getirilemezler,herhangi bir zorlamada kırılırlar. 6)İyonik bileşiklerin formüllünü yazarken önce(+)yüklü sonra (-)yüklü iyonlar yazılır. 7)iyonik bağ kesinlikle kovelent bağdan karıştırılmamalıdır

Sponsorlu Bağlantılar

İyonik Bağlı Bileşikler Nasıl Oluşur? İçin Yorum Yap