Kaç Çeşit İletişim Vardır?

Kaç Çeşit İletişim Vardır?: Kaç Çeşit İletişim Vard - Bu makaledeki notlar: ..

Bu makalenin Kaç Çeşit İletişim Vardır? ile iligli olan sorularınızı gidereceğini düşünüyorum.

Kaç Çeşit İletişim Vardır?

  • Dille gerçekleştirilen iletişim
  • Jest ve mimiklerle gerçekleştirilen iletişim
  • Resim, şekil, çizgi gibi sembollerle gerçekleştirilen iletişim
  • Simgelerle gerçekleştirilen iletişim
  • İletişim araçlarıyla kurulan iletişim

Kaç Çeşit İletişim Vardır? İçin Yorum Yap