Kaktüs Nasıl Çoğaltılır

Kaktüs Nasıl Çoğaltılır Kaktüs Nasıl Dikilir - Bu makaledeki notlar: kaktüs nasıl yetiştirilir kaktüs nasıl çoğaltılır..

Kaktüs (kolayca Üretilen Bir Ev Bitkisi)

yüzlerce çeşidi olan kaktüsler, kolay üretildiği, renk renk ve değişik şekilli çiçekler açtığı için bir süs bitkisi olarak çok sevilir.
kaktüslerin birçok türü, dipten ayrılan sürgünler veya organlarla çoğaltılabilir. kopartılan küçük parçalar, kumlu toprağa dikilerek, ilkbaharda kolayca kök salar.
kasım ve ocak aylarında da çiçek vermeğe başlar. son yıllarda avrupa kaktüs tohumlarından kaktüs üretmek de mümkün oluyor. kumlu toprağa serpilen kaktüs tohumları 4 hafta sonra filiz vermeğe başlar. 6 ile 10 ay sonunda ise küçük kaktüsleri, ayrı ayrı saksılara dikmek mümkün.
kaktüs tohumdan nasıl yetiştirilir?
kaktüs sıcağı çok sever. bu yüzden tohumlar kalorifer üzerinde cam kenarlarında kolayca yetiştirilebilecektir.
yayvan bir kaba kum ile karıştırılmış toprak koyun. üzerine ince bir tabaka kum serpip,tohumları atın. hafifçe elinizle bastırın. toprağı hafifçe nemlendirin. sonra da kabın üzerine bir cam yerleştirin. böylece kabın içinde nemli-sıcak bir atmosfer meydana gelmiş olacaktır. bu kabı hemen camın önüne aydınlık bir yere yerleştirmeniz gerekmektedir.
6 veya 10 ay sonra kaktüsler büyümüş olacaktır. artık kaktüsleri tek tek ayrı saksılara dikebilirsiniz. genç kaktüsler kış aylarında çok az su ister. yine bu aylarda kaktüsler serin, fakat soğuk olmayan bir köşede muhafaza etmek gereklidir.
ilkbaharda ise kaktüs saksıları daha sıcak bir yere alabilirsiniz. ilkbaharda kaktüsleri daha sık sulamak gereklidir.
kaktüslerin daha kolay büyümesi için öneriler:
.kaktüs toprağının mutlaka kum ile karışık olması gereklidir.
.kaktüsler daima sıcak yerde bulundurulmalıdır.
.kaktüslerin içlerinde su bulunduğu için kaktüslere çok az su vermek gerekir.

Kaktüs Nasıl Bir Bitkidir

Kaktüs Nasıl Bir Bitkidir
Kaktüs Bitkisi – Kaktüs Bitkisi Yetistirmek – Kaktüs Bakımı Nasıldır – Kaktüs Yetiştiriciligi – Kaktüs Çicegi Hakkında

Kaktüslerin anavatanı Amerika kıtası ve yöresindeki adalar olup, en çok kaktüs türüne Meksika da rastlanmaktadır.

Tanımı:
Kaktüs adı Yunancar17;da r0;dikenli bitkir1; anlamına gelen r0;kaktosr1; kelimesinden gelmektedir. Yaprakları hemen hemen kaybolmuş, bunların yerini dikenler almıştır. Gövde genelde dilimli, köşeli, kıvrımlıdır. r0;Areolr1; adı verilen kadife tüylü diken dipleri en belirgin özelliğidir. Çiçekleri güneşi yansıtmak için saten gibi parlak, kısa ömürlü, maviden başka her renktir.

Bitkiler dünyasında tümüyle ayrı bir yapıya ve güzelliğe sahip olan kaktüslerin bilinçli şekilde yetiştirilmeleri, onlara emek veren kişilere çok zevkli anlar yaşatabilir. Birbirinden çok farklı yapı, görünüş ve umulmadık derecede renkli, güzel çiçekleriyle gerçek süs bitkisi niteliği kazanan kaktüslere, etli bitkiler (succulents) adı da verilmiştir.

Amerika kıtasının kızgın çöllerinde son derecede sıcak güneş ışınları altında kuru rüzgârlara göğüs geren, gece ve gündüz ısı değişimi altında yaşamını sürdüren kaktüsler vardır. Böylesine zor koşullar altında yaşayabilen kaktüslerin yaşam gücünü diğer bitkilerle kıyaslamak mümkün değildir. Yapılan araştırmalara göre, kaktüsler bu tür ağır koşullara ve 60 C’a varan sıcaklığa kadar dayanabilmektedir. Bu dayanaklılıkları, üzerlerinde bulunan tüy ve dikenlerin doğrudan gelen yakıcı güneş ışınlarını yansıtan, hafifleten ve etkilerini önleyen koruyucu rollerinden kaynaklanmaktadır.

Kaktüslerin en önemli özelliklerinden biri de, yaşamı için gerekli olan su toplamını kendi bünyelerinde depolayarak kuruda kaldığı zaman bu yedek sudan yararlanabilmeleridir. Bu tür bitkiler hafif bir yağmur ya da gece düşen çiğden bile yararlanarak en küçük fırsatları bile kullanmayı bilmektedir. Diğer önemli özellikleri, kaktüslerin bünyelerinde depo ettikleri suyu oksidasyon işlemine sokarak kendi beslenmelerine yararlı olarak şeker dengesini sağlayabilmeleridir. Kısaca, kaktüsler hangi şekilde olursa olsun yaşam koşullarındaki değişikliklere uyum göstermesini en iyi bilen ve bu yetenekleriyle yaşamlarını sürdürmeyi sağlayan bir bitki grubunu oluştururlar.

Diğer Türleri: Doğada 5.000 türü bulunan Cactaceae familyasını 3 altfamilyaya ayırmak ve bu altfamilyaları oluşturan önemli cinsleri şu şekilde sıralamak olanaklıdır.

1. Altfamilya: Peireskioideae (ince ve uzun, çoğu hala yapraklı kaktüsler): Peireskia.
2. Altfamilya: Opuntioideae (gelişme noktalarından sürgün veren, yassı veya sütunumsu kaktüsler)puntia.
3. Altfamilya: Ceroideae (diğer top ve sütun formlu kaktüsler): Aporacactus, Astrophytum, Cephalocereus, Cereus, Chamaecereus, Echinocactus, Echinopsis, Epiphyllum, Ferocactus, Mamillaria, Melocactus, Notocactus, Rebutia, Rhipsalidopsis, Trichocereus, Zygocactus.

YETİŞME İSTEKLERİ

Sıcaklık:
Büyüme ve çiçeklenme dönemlerinde sıcağı çok severler. Kışın birçok kaktüs türü 6-10 oC arasında sıcaklığa gereksinim gösterir. Daha ılık iklimlerde yetişen bazı türleri ise sıcaklığı 10-15 oC olan yerlerde bulundurulur. Ancak, kaktüslerin iyi bir şekilde çiçeklenebilmeleri kışın su verilmeden aydınlık ve serin bir yerde tutulmaları ile sağlanır.

Orantılı Nem:
Kuru havayı severler. Dolayısıyla % 50-60 lık nem yeterlidir.

Işık:
Etli bitki ve kaktüs türlerinin her birinin ışıkla ve güneşle ilişkileri birbirinden farklıdır. Bazı türler doğ¬rudan güneş ışıklarına dayanabildiği halde, bazıları gölgede kalmayı isterler. Doğrudan güneş ışığına da¬yanabilen, kızgın çöllerdeki doğanın en acımasız sı¬cak ve kuraklığında yaşayabilen türler olduğu gibi, bir kısım bitkiler güneşten sanki korkar gibidir. Sıcaklığın verdiği ağır ortam içinde bitkinin su gereksinimi fazla olur. Genel olarak kaktüsler aydınlık ve güneşli yerleri severler. Eğer iç mekanlarda bulunduruluyorlarsa, güneşe bakan pencere önleri en uygun yerlerdir. Uzun süre yoğun gölge yerlerde bırakılan kaktüslerin yeni çıkan sürgünleri anormal uzamaya başlar ve renkleri açık yeşil, giderek sarıya dönüşür. Bitkiler kışın daha az aydınlık yerlerde tutulabilir. Kışı gölge yerlerde geçiren kaktüsler, İlkbaharda güneşe birdenbire değil, alıştırılarak çıkarılmalıdır.

Saksı Harcı:
Kumlu, süzek toprakları severler. Yeterli havalanma ve drenaj sağlayabilmek için karışımların en az 1/6r17;sı kaba dişli kumdan oluşmalıdır. Genel olarak kaktüs yetiştiriciliğinde kullanılan saksı toprakları hacim olarak 1 kısım tınlı toprak, 1 kısım yaprak çürüntüsü, 1 kısım kaba dişli kum ve 1 kısım odun kömürü, tuğla veya saksı kırığının karışımıyla elde edilmektedir. Ayrıca, hacim olarak eşit miktarlarda tınlı toprak, yaprak çürüntüsü, kaba dişli kum ve yanmış ahır gübresinin karışımından oluşan harç da kullanılmaktadır. Bazı kaktüslerin büyütülmesinde ise 1.1.1 veya 2.1.1 oranlarında perlit, turba ve yaprak çürüntüsünün karışımından yararlanılmaktadır.

ÜRETİM TEKNİĞİ

Kaktüsler hem Generatif (tohum ile), hem de vejetatif (çelik, aşı, ayırma ile) yöntemlerle üretilebilmektedir. Uygulamada vejetatif üretim daha kullanışlıdır. Ancak, fazla miktarda üretim söz konusu olduğunda, tohumla üretim yöntemi yeğlenir.

Tohum ile Üretim:
Tohumlar genellikle 1 yıl bekletildikten sonra ekilir. Ancak Epiphyllum (Atlas Çiçeği) ve Zygocactusr17;un (Yılbaşı Çiçeği) tohumları taze iken ekilmelidir. Çimlenme süresini kısaltmak için, iri ve sert kabuklu tohumlar ekimden önce suda ıslatılır veya mekaniksel yollarla aşındırılır. Ekim İlkbaharda (Mart-Nisan aylarında) yapılır. Tohumların çimlendirilmesinde, hacim olarak eşit miktarlarda orman toprağı, turba ve kumun karışımından oluşan harç kullanılabilir. Bu karışıma bir miktar odun kömürü tozu eklenmesi yararlıdır. Tohumlar, yine hacim olarak eşit miktarlarda yaprak çürüntüsü, dişli dere kumu ve odun kömürü karışımına da ekilebilir-ler. Çimlendirme ortamının yüzeyine 3-4 mm aralıklarla ekilen tohumların üzerleri kendi irilikleri kadar harç tabakası ile örtülür. Çok ince tohumların üzeri örtülmez, düzgün bir tahta parçasıyla hafifçe bastırılır. Ekim işi bittikten sonra tohum yastığı süzgeçli kova ile sulanır ve üzeri camla örtülür. Kaktüslerin çoğu ışıkta çimlendiklerinden, yastık veya kasalar aydınlık bir yerde bulundurulur. Çimlenme süresince ortam aynı şekilde nemli kalmalı; sıcaklık gündüz 20-30 oC, gece ise 18-20 oC dolayında tutulmalıdır. Kaktüs cinslerine bağlı olarak çimlenme 4 gün ile 1 yıl içerisinde olur. Sözgelişi, Rebutia cinsi kaktüslerde çimlenme 4 gün içerisinde gerçekleşmektedir. Fideler birbirine değinceye değin tohum yastığında bırakılmalı, daha sonra köklerine zarar vermemeye özen göstererek başka kasalara şaşırtılmalıdır. Genç bitkiler 1 veya 2 yıl sonra küçük saksılara alınırlar.

Çelik ile Üretim:
Çelikler olgunlaşmamış sürgünlerden tepe çeliği tarzında ve büyüme dönemi içerisinde (Haziran-Eylül ayları arasında) alınırlar. Kesim işi keskin bir bıçakla kuru ve güneşli bir havada yapılır. Köklerin yanlardaki diken diplerinden çıkmasını önlemek için çeliklerin alt kısımları konik bir şekilde yontulur. Hazırlanan çelikler yara yerinin kuruması için sıcak, gölgeli ve havadar bir yerde 2-3 gün bekletilir. Kesim yeri tümüyle kuruyan çelikler, köklendirilmek üzere bir miktar odun kömürü tozu ile karışık dişli dere kumu veya perlit içerisine dikilirler. Köklendirme ortamı olarak, eşit hacimlerdeki turba (veya yaprak çürüntüsü) ve dişli kumun karışımından oluşan harç da kullanılabilir. Çelikler uzun ise sallanma ve devrilmeyi önlemek için bir çubuk ile desteklenmelidir. Dikilen çeliklere su verilmemeli, sık sık su püskürtülmelidir. Bu koşullarda çelikler 10-15 gün ile 1 yıl içerisinde köklenirler. Kökler 2-3 cmr17;lik bir uzunluğa erişince, köklenme yastığından alınarak normal kaktüs harcına dikilirler. Bu durumda yine kısıtlı su vermeye devam edilir.

Ayırma ile Üretim:
Bazı kaktüs türleri yavru oluştururlar. Bunlar kolayca koparılabilir, ancak ana bitkiden keskin bir bıçakla ayrılmaları daha uygundur. Yavruların en uygun ayırma zamanı Haziran-Eylül arası ve İlkbaharr17;dır. Yavru kaktüsler, içerisinde normal kaktüs harcı bulunan küçük saksılara alınırlar.

BAKIM ÖNLEMLERİ

Saksı Değiştirme:
Yavaş büyüyen kaktüslerin saksıları 3-4 yılda bir, hızlı büyüyenlerin ise 2-3 yılda bir kez değiştirilir. Çok küçük saksılarda yetiştirilen kaktüslere ise, her yıl saksı değiştirme işlemi uygulanır. Saksı vr toprak değiştirme işlemi genellikle ilkbaharda (Mart-Nisan aylarında) yapılmalıdır. Saksısı değiştirilecek kaktüsler, köklerin zedelenmeden saksı duvarından ayrılmasını kolaylaştırmak için bir iki gün önceden hafifçe sulanırlar. Kılcal kökler hafifçe zedelendiği için, saksı değişiminden sonra bir hafta süreyle kaktüslere su verilmez. Su kaybını azaltmak için bitki gölge bir yerde bulundurulur ve ara sıra üzerine su püskürtülür. Yeni saksı eskisinin büyüklüğünde veya ondan bir boy büyük alınır. Daha büyük saksı kullanıldığı zaman, bitkinin sürgün gelişimi iyi olur, fakat çiçek açmaz. Kaktüsleri küçük seramik saksılara dikmek, onlara güzel bir görünüm kazandırır. Ancak, bu kapların büyük bir bölümünde akıtma deliği bulunmamaktadır. Eğer dip kısımda delik açma olanağı yoksa, birkaç küçük çakılla bir drenaj tabakası oluşturulur ve seramik saksılara ilke olarak daha seyrek su verilir.

Gübreleme:
kaktüslere diğer iç mekân bitkilerinde kullanılan (sözgelişi N2O5:K2O oranı 6, 4, 6 olan) gübre karışımları verilirse, gevşek dokulu ve sağlıksız olarak büyürler. Bu nedenle kaktüslerin beslenmesinde kullanılan gübre karışımları daha az N, buna karşılık daha fazla P ve K içermelidir. Kaktüs gübrelerinde en uygun oran 4, 7, 9 şeklindedir. Kaktüsler gelişme dönemine rastlayan İlkbahardan Sonbahara değin (genellikle Mart-Ağustos ayları arası) haftada veya 15 günde bir kez 1-2 g gübre 1 lt su içerisinde eritilerek verilebilir. Dinlenme dönemlerinde bitkilere gübre verilmemelidir.

Genellikle gübrelemede şu kurallara uyulmalıdır:
* Bitkilerin uyku ve durgunluk döneminde beslenmesine gerek bulunmaz,
* Hastalıklı bitkilere kesinlikle gübre verilmemelidir.
* Henüz köklenmemiş bitkilere de gübre verilmez.
* Yeni saksı lanmış bitkilere de gübre verilmez.
* Sulama, gübre verilişinden sonra yapılmalıdır. Aynı zamanda istenirse sulama gübreleme ile birlikte yapılabilir.

Sulama:
Kaktüslere su verilmeye dinlenme döneminin bittiği Şubat-Mart aylarında seyrek olarak (yaklaşık 15 günde bir) başlanır. Ancak çiçeklenecek bitkilere tomurcuklar iyice irileşinceye değin su verilmemelidir. Yazın bitkiler 4-5 günde bir bolca sulanarak saksı toprağının suya iyice doyması sağlanmalıdır. Sıcak havalarda üzerlerine su püskürtülmesi yararlı bir önlemdir. Sonbaharda verilen suyu yeniden azaltılmalı, kışın (dinlenme ve tomurcuk oluşumu döneminde) ise özellikle soğuk yerlerde bulundurulan kaktüslere hiç su verilmemelidir. Çünkü, bitkiler bu dönemde su gereksinimlerini, gövdelerinde depoladıkları kendi özsularından karşılarlar. Ancak, Kasım-Şubat ayları arasında sıcaklığın 10 oCr17;den daha yüksek olduğu yerlerde bulundurulan kaktüslere ayda bir püskürtme ile çok az su verilebilir. En uygun sulama suyu pH derecesi 4,5-6,5 olan yağmur suyudur. Yağmur suyu sağlanamazsa, çeşme veya kuyu suları en az 24 saat dinlendirildikten sonra kullanılabilir.

Havalandırma ve Temizleme:
Kaktüslerin bulundurulduğu yerler çok sıcak günlerde sık sık havalandırılmalı-dır. Böylece hastalık ve zararlıların olumsuz etkileri önlenebilir. Öte yandan, bitkilerin kirlenen kısımlarını sıvı sabun damlatılmış su ile temizlemek olanaklıdır.

Budama:
budama yapılmaz. Yalnızca kuruyan, çürüyen yaprak ve çiçekler temizlenir.

KAKTÜS ve SUKKULENTLER İÇİN TOPRAK KARIŞIMI

1 kısım tınlı toprak,
1 kısım yaprak çürüntüsü,
1 kısım kum,
1 kısım tuğla kırığı, odun kömürü veya saksı kırıkları.

Bunlar hacim olarak karıştırılır ve karışımın her litresine 13 ml kemik unu eklenir.

Karışımlara tuğla, saksı kırıkları, odun kömürü parçaları ilave etmek havalanmayı ve gözenekli yapıyı artırma bakımından yarar sağlar. Odun kömürü parçaları, fazla su ve zararlı maddeleri emdiklerinden, harcın asitleşmesini de önler.

* Bilimsel sınıflandırma
* Alem: Plantae (Bitkiler)
* Bölüm: Magnoliophyta (Kapalı tohumlular)
* Sınıf: Magnoliopsida (İki çenekliler)
* Takım: Caryophyllales
* Familya: Cactaceae (Kaktüsgiller)
* Juss.

Kaktüsgiller (Cactaceae), gövdeleri etli ve yaprakları diken şeklini almış bir çiçekli bitkiler familyası.

Kaktüs, cins adı olmamasına rağmen, kaktüsgiller familyasını oluşturan gövdeleri etli, yassılaşmış ve sulu olan, yaprakları diken şeklini almış bütün çiçekli bitkilere verilen ortak addır.
Genellikle çöllerde ve tropiklerde yaygınlardır. Sukkulent gövdeleri aynı zamanda özümleme görevini de yapar.
Çölde yetişen Saguaro, en büyük kaktüslerden biridir. Yetişkinleri genellikle 12 metre boya ulaşır, nadiren de 15 metreyı aşanları bulunur.
Kaktüsler çok yağış ve su istemeyen bitkilerdir. Genellikle çöllerde ve sıcak iklimlerde yetişirler. Kökleri çok uzun ve kalındır. Bu özellikleri ve yapraklarının diken şeklinde olması, onları diğer bitkilerden ayırır. Kaktüslerin eni ve boyu iyi beslendiği takdirde oldukça uzun ve kalındır. Bazı kaktüslerin dikenleri zehirli olabileceği gibi, her şekilde deriye battığında ince dikenleri yüzünden çok can acıtırlar ve çıkarılmaları zordur.

Kaktüslerde Tohum İle Üretim

Kaktüslerde Tohum İle Üretim
Kaktüs Üretimi – Kaktüs Nasıl Yetiştirilir – Kaktüs Hakkında

Gece ısısı biraz daha düşük olabilir.) Bu işlemi yapmış olduğunuz tarihi ve biliyorsanız tohumun cinsini de bir yere not etmeyi unutmayın. 21-27 derece gibi daha yüksek sıcaklıklarda bekletecek olursanız, daha çabuk sonuç almanız mümkün olabilir. Daha yüksek sıcaklık önerilmez. Son bir uyarı da ortamın hastalıksız olmasını sağlamak adına, saksıyı plastikle kapatmadan önce bir miktar fungisit ile ilaçlayabilirsiniz. Böylelikle muhtemelen ortamda mevcut bulunan mantar sporlarının gelişip tohumları çürütmesini engellemek mümkündür. Küçük tohumlar toprak üzerine serpiştirilebilirler, ama daha büyücek olanlar, kendi boyutlarının hiç değilse iki katı kadar bir derinliğe, üzerlerine bastırılarak gömülmelidirler. Aralarında bir santim gibi boşluk bırakmakta yarar vardır, böylelikle büyüyüp gelişebilecek mesafe olmuş olur. Bazı büyük tohumların dış yüzeyinde kalın bir kaplama vardır. Bu tür tohumları ekmeden önce buzdolabında iki gün kadar tutmakta yarar vardır. (Bu işleme soğuk katlama denir. Soğuk katlama, tohumun normal doğa koşullarında, yere düştükten sonra üzerinden bir yıl geçtikten sonra çimlenmek üzere programlanmış olan sistemini şaşırtmak için kullanılan bir yöntemdir. Buzdolabına koyulan tohum, kış geldiğini algılar ve iki günlük bu kürden sonra ekildiğinde çimlenme zamanının gelmiş olduğunu düşünerek doğal süreç başlar. Bir de sıcak katlama vardır, bu da yine tohumun yaz geçtiği duygusunu yaşaması için uygulanan bir yöntemdir.)

Fideler birbirine değinceye kadar tohum yastığına bırakılmalı; daha sonra köklerine zarar vermemeye özen göstererek başka kasalara şaşırtılmalıdır. Genç bitkiler 1 veya 2 yıl sonra küçük yastıklara alınırlar. Kaktüslerin çelik ile üretiminde olgunlaşmamış sürgünlerden tepe çeliği tarzında ve büyüme dönemi içerisinde (Haziran-Eylül ayları arasında) alınırlar. Kesi işi keskin bir bıçakla kuru ve güneşli bir havada yapılır. Köklerin yanlardaki diken diplerinde çıkmasını önlemek için çeliklerin alt kısımları konik bir şekilde yontulur. Hazırlanan çelikler yara yerinin kuruması için sıcak, gölgeli ve havadar bir yerde 2-3 gün bekletilir. Kesim yeri tümüyle kuruyan çelikler, köklendirilmek üzere bir miktar odun kömürü tozu ile karışık dişli dere kumu veya perlit içerisine dikilirler. Köklendirme ortamı olarak eşit hacimlerdeki turba (veya yaprak çürüntüsü) ve dişli kumun karışımından oluşan harç da kullanılabilir.

Şaşırtma

Şartlar uygunsa, genellikle 2 ile 4 hafta içinde çimlenme olur. Çimlenme sonrası plastik kılıfı çıkartmak uygun olacaktır, böylelikle artık havadar bir ortam sağlanıp küf ve mantar riski ortadan kaldırılmış olur. Birçok kaktüsçü plastik kapağı 1 yıla kadar kaldırmaz. Bu durumda hiç sulama gerekmediği gibi, sıcaklık da daha dengeli olur. Tabi kompostun temiz, steril olması gereklidir.Artık daha parlak ışık alan (ama direkt güneş ışığı görmeyen) bir yerde büyütmeye devam edilebilir. Türe bağlı olarak, birkaç aydan bir yıla kadar bir süre bu ortamda kalmaları iyi olacaktır, elle tutulabilecek hale geldikten sonra, köklere zarar vermemeye özel itina göstererek yavruları ayırıp bireysel olarak büyüyecekleri yeni saksılarına şaşırtmak uygundur.

Çapraz polenleme

Bitkinin tohum üretebilmesi için döllenmesi gerekir. Dış mekanlarda bu iş böcekler, sinekler ve arılar tarafından doğal olarak gerçekleşir. Eğer bitkinize iç mekanda bakıyorsanız, o zaman bu konuda yardımcı olmak gerekir. Normalde, henüz çiçek açmadan önce bitki ayrılıp başka bir yere alınır, ya da tomurcuğun üzeri kumaş bir kese ya da benzeriyle kapatılır. Böylelikle istenmeyen bir döllenme önlenmiş olur. (Kese içine alma yöntem, özellikle Fuchsia (küpe) gibi çiçekli bitkilerde daha kolaydır, kaktüslerde gerek dikenler ve gerekse çiçeğin yapısı nedeniyle genellikle problemlidir. En iyisi çiçek açmak üzere olan bitkiyi diğerlerinden ayırıp başka bir mekana almaktır. Çiçek açıp, polenler oluştuktan sonra, yumuşak bir suluboya fırçası kullanarak polenler toplanıp, döllemek istediğiniz bitkinin dişi organına bu polenleri aktarmanız gerekir. Bu aşamadan sonra over kapanacak tohum oluşmaya başlayacaktır. Bir yerde hangi bitkiyle hangisini çaprazladığınızı kaydetmekte yarar vardır, çünki zaman içinde tohumdan yetiştirdiğiniz bitkiden anlayacağınız gibi, muhtemelen hem anneden hem babadan belli alanlarda farklı bir bitkiniz olacaktır.

Kaktüslerde Aşı İle Üretim

Kaktüslerde Aşı İle Üretim
Kaktüs Üretimi – Kaktüslerde Aşı – Aşılama – Aşı İle Üretim

Aşı ile üretim yöntemi,

Köklerinin duyarlılığı nedeniyle nemli toprakta uzun süre kalmaları halinde çürüyebilen; özümleme olayını gerçekleştiren yeşil renkten yoksun oluşu nedeniyle kendi kendilerine yaşayamayan; az veya çok yavaş büyüyen kaktüs türlerinde uygulanmaktadır. Aşı ile üretimde anaç olarak kökleri duyarlı olmayan ve hızlı büyüyen Cereus türleri seçilir.

Aşılamada ilke, anaç ve kalem olarak seçilen iki kaktüsün ana damarlarının bir veya birkaç yerinden birbirleriyle kaynaşmasıdır. Aşılama için en uygun zaman kaktüslerin büyümeye başladıkları dönemdir. Sıcak havalarda yapılan kaktüsün birbiriyle kaynaşması, 2-3 gün ile birkaç hafta arasında değişir. Anaç olarak kullanılacak kaktüsün aşılanacak kısmı en az 3-4 aylık, en çok 2 yıllık olmalıdır.

Anaç kaktüs, temiz ve keskin bir bıçak veya jiletle uygun yerinden kesilir. Tepesi düzgün olarak kesilen anacın kenarları da, kuruyup büzüldüğü zaman kalem olarak kullanılan kaktüse baskı yapmaması için eğik olarak kesilir. Kesim aleti temizlendikten sonra, aşı kalemi olarak kullanılacak kaktüs de alt kısımların kurumaması için hemen kalem kaktüs anacın üzerine oturtulur ve bir iki kez çevrilerek arada kalan hava dışarı çıkartılır. Ana damarların herhangi bir noktadan birbirine değmesi sağlanır. Kaktüslerin damarları kaynaşıncaya kadar temas halinde kalmalarını sağlamak için üzerlerine bir ağırlık konabilir. Paket yapmak için kullanılan lastik bantlar gerilerek de istenilen ağırlık sağlanabilir.

Aşılama işi bittikten sonra bitki sıcak ve gölge bir yere konularak, saksı toprağı nemli tutulur. Bir veya iki hafta kadar sonra belirgin biçimde büyümeye başlar. Büyüme görülmez ise bitki yeniden aşılanabilir.

Yarma Aşı

Yetiştirmesi güç ya da uzun süren türlerin çoğaltılması için uygun bir yöntemdir. Bu işlemde, yavaş büyüyen bir tür, hızlı büyüyen bir türün üzerine aşılanır. Aşılama sonrası, büyüme hızı on kata kadar çıkartılabilir. Schlumbergera gibi yapraklı formlar ilkbaharda aşılandıkları taktirde iyi sonuç alınır. Kuvvetli bir kök yapısına sahip, hızlı büyüyen bir bitkinin üstünden 2,5-3 cm kadar bir bölümü kesin. İkinci aşamada, bu gövdenin tam ortasından aşağıya doğru iki santim kadar, diklemesine bir yarık açın. Mesela bir Schlumbergera aşılayacaksanız, bir iki yapraklık, sağlıklı bir parçayı ek yerinden kesin. En alt bir santimlik kısmı kesip atın. Geri kalan kısımda, alt tarafta iki yüzden açılı bir kesim yaparak sivri bir kama oluşturun. Stok olarak kullanacak olduğunuz gövdedeki yarığı esnetip hazırlamış olduğunuz kamayı araya sokun, her iki bitkinin ortalarındaki merkezlerin temas ettiğinden emin olun. Aşıladığınız parçanın kaymasını önlemek amacıyla, bir başka kaktüsünüzden kesip koparmış olduğunuz uzunca bir dikeni tam ortadan saplayıp çevreden bir rafyayla sarın. Aydınlık bir yerde büyümeye bırakın.

Düz kesim aşı

Bu yöntem, bükülmeye yatkın türler ve klorofili olmayan türler için kullanılır. Kök için, sağlıklı bir kaktüs seçin. Echinopsis ve Euphorbia gövde(stok) kullanımı için genellikle tercih edilir.Aşıyı hazırlarken malzemelerin temiz olmasına özen gösterin, çünkü kaktüs yaraları mantar hastalıklarını çabuk kapmaktadırlar. İlk olarak, köklerinden ve büyüme gücünden yararlanacak olduğunuz baz kaktüsü (stok), tepesinden 3 cm kadar aşağıdan yatay olarak kesin. Ortadaki çekirdek bölüm ortaya çıkacaktır. Dilimlerin ucundan aşağıya doğru 1 cm kadar, açılı parçacıklar keserek tepenin hafifce yuvarlaklaşmasını sağlayın. Bazı kaktüsler, kurudukça orta bölüm çökmekte, bu da üste aşılamış olduğunuz yeni kaktüsün alt ile temasını engelleyebilmektedir, bu şekilde bir kesim ile orta bölüm çökse bile sorun olmayacaktır. Aşılayacak olduğunuz kaktüsü toprak hizasından kesin. Kenarlarından bir miktar dokuyu konik biçimde kesin, ortadaki merkez dokuyu ortaya çıkartmış olun. Aşıladığınız kaktüsü yerine koyup hafifce bastırarak döndürün, böylelikle, eğer kaldıysa aradaki havayı çıkartmış olursunuz. Daha sonra bir lastik bantla hafifce baskı uygulayacak şekilde tutturun. Birkaç hafta içinde kaktüsünüz büyümeye başlayacaktır.

Seralardaki Çiçekler Nasıl Yetiştirilir?

seralardaki çiçekler nasıl yetiştirilir??

Sponsorlu Bağlantılar

Kaktüs Nasıl Çoğaltılır İçin Yorum Yap