Kalp Kapakçığı Büyümesi

Kalp Kapakçığı Büyümesi Kalp Sızıntısı - Bu makaledeki notlar: kalp kapakçığı kalp kapakçığı büyümesi kalp..

Kalp Kapağı Hastalikları

Kalp Kapağı Hastalikları
Dünyada tüm ölümlerin %1-2’sinin sorumlusu olan hastalığın kalp üzerindeki olumsuz etkileri genellikle hastalığın kalbi tahrip etmesinin ardından ortaya çıkıyor. Bu nedenle hastalığı bilip, erken dönemde tedavi olmak çok önemli…
Kalp kapağı hastalıkları özellikle ülkemizin bulunduğu coğrafyada, gerek yaşam kalitesine, gerekse de yaşamın kendisine karşı ciddi bir tehdit boyutunda varlığını koruyor. Esasen dünyada tüm ölümlerin %1-2’sini kalp kapağı hastalıkları oluşturuyor.
Bunun da ötesinde kimi zaman koroner kalp hastalıklarına eşlik eden kalp kapağı hastalıkları rahatsızlığın boyutunda artışa yol açarken, kalp kapağı hastalıkları zemininde oluşan kalp yetmezlikleri, kalp atışlarında düzensizlikler (ritm bozuklukları) insanlarda ciddi yakınmaların oluşumuna yol açabiliyor.

KALP KAPAKLARI NEDİR
Kalp, gevşeme ve kasılma hareketleri yaparak kanı sürekli ileri doğru pompalayan en hayati organımız. Birbirinden kaslarla ayrılan dört odacıktan oluşan kalp içinde kanın, vücutta yaptığı gibi hep ileri doğru hareket etmesi, geriye kaçmaması gerekiyor. İşte bu ileri hareket sağlayan yapılara kalp kapakları deniyor. Malp kapakları motorlardaki karbüratörlerin valflerine benzetilebilir.
Kalbin alt ve üst odacıklar arasında yer alan iki kapağının sağdakinin ismi triküspit, soldakinin ise mitral kapaktır. Kanın kalbi terkettiği noktalarda, yani kalp ile ana atardamarlar arasında yer alan diğer iki kapağın sağındakine, akciğer ana atardamarları ile kalp arasında yer alır, pulmoner kapak, soldakine ise ki bu da aort dediğimiz temiz kanı vücuda taşıyan büyük atardamar ile kalp arasında yer alır, aort kapak denir. İşte kalp kapağı hastalıkları bu kapakların etkilendiği tüm hastalıkların genel ismidir. Kalp kapağı hastalığında kaşımıza üç tip bozukluk çıkar.

Birinci tipte kapakların açılımı kısıtlanmıştır.
Kapak açılamadığından darlık oluşmuş, normalde geçmesi gereken kan miktarından az bir kısım ileri doğru geçebilmektedir. Hortumun ucunu sıktığınızı düşünün, suyun geçişi ne kadar tazyikle olur, su akamadığı için geride göllenir, oluşan zorlanma belki de hortumun musluktan çıkması ile sonuçlanır. İşte kalp kapak darlıklarında da bu meydana gelir. Kapak darlığına bağlı olarak yeterli miktarda kan ileriye geçemediğinden kan basıncı düşer (hipotansiyon), çoçuklarda gelişme gerilikleri, erişkinlerde nefes darlığı, çabuk yorulma yakınmaları, bazı tiplerde de göğüs ağrıları oluşur.
Açılamayan kapağın gerisinde ise kan göllenmeye, artan basınçla bu kalbin bu bölümleri genişlemeye başlar. İleri akamayan kan ve sıvılar kimi zaman akciğerde kimi zaman ise çevre organlarda birikir. Bu nefes darlığı, ayaklarda ödem, şişme gibi tablolara yol açar. Kapak darlıklarında bulgular oluşum mekanizmasına da bağlı olarak erken dönemde ortaya çıkar.

İkinci tipteki kalp kapağı hastalıkları kapakların açılımında değil ama kapanmalarındaki bozukluk ile oluşur.
Kapakların asli görevleri kanın hep ileri doğru akışını sağlamaktır demiştik. İşte bu görevdeki aksama kapakların tam kapanamaması sonucu oluşur ve kapak kaçakları meydana gelir. Yine bahçe hortumu ile sulama örneğini verirsek; hortumda büyük bir delik olduğunu varsayalım. Bu durumda hortumun ucunu daraltmasak bile yeterli suyu sağlamayacağız. Aynı tablo kalp kapak kaçaklarında vücudun başına gelir. Eğer kaçak fazla ise dokular yine yeterli miktarda kana kavuşaz, kan basıncı düşmeye meyleder.
Öte yandan ileri doğru gidemeyen kan kalp boşlukları içinde birikir, bu sefer basınç, tazyik artışı ile değil ama hacim artışı ile kalp kaslarını gererek büyütür ve zaman içinde kalbin pompalayabilme, yani kasılıp gevşeme özelliğine zarar verir.
Bu kalp kapağı hastalığının zemininde, kalp yetmezlikleri gelişir. Kalp kapak kaçakları özellikle yavaş seyirli ise uzun süre belirgin şikayet oluşturmaz. Belirgin yakınmalar oluştuğunda kalp çalışmasındaki bozukluk artık iyileşmez düzeye gelmiş olabilir. Bu yüzden kalp kapak kaçakları kapak darlıklarına göre daha tolere edilebilen ancak sinsi ilerleyen rahatsızlıklardır.

Kalp kapak hastalıklarının üçüncü ve en sık görülen tipinde, hem kapağın açılması hem de kapanması kısıtlanmıştır.

En fazla yakınma oluşturan bu tipteki kalp kapağı hastalıklarıdır. Hakim olan lezyon, açılım ya da kapanmadaki sıkıntı, kişinin şikayetlerinin tipini de belirler.

NEDENLERİ

Kalp kapağı hastalıklarının nedenlerine gelince; kalp kapağı hastalıklarının içinde en önemli yeri (ülkemizde de en önde gelen sebeptir) çoçukluk çağında, boğazda yerleşen, üst solunum yolu infeksiyonuna yol açan özel bir tipteki mikroplara karşı vücudda oluşan savunma mekanizmasının yanlış bir yola girerek vücudun kendi organlarına (başta kalp ayrıca böbrekler, beyin ve eklemler) zarar vermesi ile oluşur. Aslında biraz da kafa karıştırıcı olacak şekilde “romatizmal kalp kapak hastalığı” olarak adlandırılan bu grup kalp kapağı ameliyatlarının da önde gelen nedenidir.
Hayatın ileri yaşlarında özellikle kalbin sol tarafında yer alan kapakların etkilendiği kireçlenmelere bağlı kapak hastalıkları, kalbi besleyen koroner damarlardaki tıkanmalar yani kalp krizleri sonucunda özellikle mitral kapağın çalışmasını sağlayan kasların hasarlanması sonucu gelişen mitarl yetmezlikleri kalp kapağı hastalıklarının önde gelen sebebleri arasındadır. Toplumun önemli bir kısmını, %2-5’sini etkileyen, kapak yapısının daha esnek, daha elastik, bir kısmında da süngerimsi bir kalınlaşmanın eşlik ettiği “mitral kapak prolapsusu” özellikleri nedeni ile ayrı bir yazı konusudur.
Doğumsal kalp hastalıkları kalp kapağı hastalıklarına neden olan ayrıcalıklı başka bir gruptur.

TANI

Kalp kapağı hastalıklarının tanısı günümüzde çok kesin ve net olarak, risksiz bir tetkik yöntemi olan kalp ultrasonografisi, yani ekokardiografi ile konur. Yaklaşık yarım saat süren bu inceleme ile kalbin anatomisi, yani yapısı bu arada performansı incelenir. Kalp kapaklarının yapısı, açılımı ve kapanması izlenerek varsa kaçakların miktarı, kalp odacıklarının boyutları, yani kalbin büyüyüp büyümediği, kalp içi ve damarlardaki basınçlar saptanıp kalbin pompa gücünde azalma olup olmadığı araştırılır.
Kimi zaman ek bilgiler edinilmek istendiğinde yemek borusuna endoskopiye benzer bir yöntemle ince bir tüp konarak yapılan transözofajiyal ekokardiografiye, kimi zaman da ilaç ya da koşu bandının kullanıldığı stress ekokardiografiye başvurulur.

TEDAVİ VE TAKİP

Tanı konup rahatsızlığın ciddiyeti ortaya çıkarıldıktan sonra artık sıra tedavi ve takip sürecine gelir. Takip için belli aralıklarla ekokardiografi işlemi tekrar edilir. Ekokardiografi ve kişinin kliniği, yani şikayetlerinin derecesi, efor yapabilme kapasitesi tedavide strateji geliştirmede kullanılan iki temel unsurdur. Tedavi seçenekleri arasında medikal yani ilaçla tedavi ayrıca girişimsel tedavi yer alır. Kimi zaman bu iki seçeneğe aynı anda başvurulabilir. İlaç tedavisinde anlaşılması gereken esas, ilaçların kapaktaki mekanik rahatsızlığın kendisini ortadan kaldırmayacağıdır. Çoğu zaman ilaçlar kapaktaki rahatsızlığın ilerlemesini engellemekten de acizdirler. Ancak kapak rahatsızlığının kalp üzerindeki olumsuz etkileri ilaçla büyük oranda engellenebilir. Kalp kapak hastalığı zemininde gelişen kalp yetmezliklerinin ve ritm bzoukluklarının tedavisinde de çoğu zaman ilaç tedavisi tek başına yeterli olur.

Girişimsel yöntemler

İlaç tedavisi yetersiz olduğu anda ya da kalp kapağı hastalığı kalbe belirgin bir şekilde olumsuz etkimeye başladığında, kalbi büyüttüğünde, kalbin çalışmasını bozmaya başladığı zaman girişimsel yöntemlere sıra gelir. Girişimden kasıt genel olarak cerrahi ve kateter yolu ile yapılan balon işlemidir.

Cerrahi yani ameliyat gündeme geldiğinde yapılan şey genel olarak kapağın tamir edilmesi, bu mümkün olmuyorsa bozuk kapağın çıkartılıp yerine protez, yapay bir kapak takılmasıdır. Kapak tamiri daha ziyade kaçak oluşan, kapak yapısında fazla kireçlenmenin olmadığı mitral ve triküspit kapaklara başarı ile uygulanır. Bu işlemin yapılamadığı durumlarda, kapak darlıklarında, özellikle kireçlenmenin ön planda olduğu kapak rahatsızlıklarında ise kalp kapakları protez kapaklarla değiştirilir. Kişinin özelliğine göre tamamen metalik kapaklar ya da kısmen organik madde içeren bioprotez kapaklar kullanılır.
Kapak yapısında fazla kireçlenmenin yer almadığı açılım kısıtlılıklarında başka etkin bir girişim yöntemi kateter yani anjiografi yöntemi ile yapılan balon işlemidir. Hemen ertesi gün kişinin taburcu edilebildiği, genel anesteziye ihtiyaç duyulmayan bu yöntemde ince bir tel ile kasıktaki damarlardan girilip kalbin içine dek ilerlenir, açılımında kısıtlama gelişmiş kapağın hizasında şişirilen bir balon ile yeterli açılma sağlanır.Sonuçları iyi olmakla beraber bu işlem daha ziyade zaman kazanmaya yöneliktir. Zaman içinde kapakta yeniden açılım kısıtlılığı gelişebileceği gibi balonla açma sırasında gelişen yırtılmalarla bu sefer kaçak problemi ortaya çıkabilir. Bu durumda ameliyat her zaman için yapılabilir bir seçenek olarak hazır bekler.

Kapak hastalığının girişim zamanlaması çok önemlidir. Zamanı gelmeden kapağın protez kapakla değiştirilmesi protez kapağın yaratabileceği riskleri gereksiz yere daha uzun bir sure yaşamak anlamına gelir. Aslında protez kapak cerrahisi bu konuda çok deneyimli ve ünlü cerrahın dediği gibi “bir hastalığı başka bir hastalık yaratarak tedavi etmektir”. Öte yandan gerektiği halde girişime başvurulmaması kalpte geriye dönüşümsüz değişikliklerin oluşmasına yol açar ve kişinin hayatını çok ciddi anlamda önlenemez bir risk ile karşı karşıya bırakır.
Aslında esas olan, tüm rahatsızlıklarda olduğu gibi kalp kapağı hastalıklarında da oluşmadan önüne geçebilmek

Kalp Kapakçığı Hastalıkları

Valf bozuklukları doğuştan veya daha sonra ortaya çıkabilirler. Bu bozukluklara yol açabilecek en yaygın hastalık, çocukluk veya gençlikte geçirilen kalp romatizmasıdır. Gelişmiş ülkelerde şimdi azalmış olan hastalık, eskiden oldukça yaygındı. Günümüzde de başta Ortadoğu ve Asya ülkeleri olmak üzere dünyanın pek çok yerinde hâlâ görülmektedir. Bazı durumlarda aylar süren kalp ve eklemlerde yüksek ateşin getirdiği ağrı ve çoğu kez kaşıntı da yapan bu hastalık, ileride kalp kapakçıklarında yıllar geçtikçe artan önemli bozukluklara neden olabilir.
En çok etkilenen valflar, kalbin sol tarafında olan aortik valf ile mitral valftır. Genellikle valflar daralır ve aynı zamanda sızıntı yapabilirler. Bunun sonucunda kalp kası, daralan yerden kanı pompalamak için daha çok çalışmak veya sızıntı nedeniyle artan kan hacmini yüklenmek zorunda kalır. Bu durumda kalbin büyümesi şaşılacak bir şey değildir. Bildiğiniz gibi kalbin kapasitesi çok geniştir. Hareket halinde olan bir insandaki kalp normalde dinlenme durumunda olan birinden dört veya beş kat fazla kanı pompalayabilir. Bunun içindir ki, normal olmayan bir kalp, artan yükünü birçok yıl taşıyabilir. Kalbin bu ağır yükü kaldırmasına yardımcı olacak ve iyi çalışmasını sağ­layacak çeşitli ilaçlar vardır. Gene de zaman içinde bu mekanik bozukluğa mekanik bir çözüm, yani kapakçığı onarmak veya yenilemek için ameliyat gerekebilir.

Son yirmi yıl içinde kalp romatizması sonucu bozulmuş olan kapakçıkları onarmak veya değiştirmek için çeşitli kalp ameliyatı yöntemleri geliştirildi. Sonuç olarak, başka hiçbir yöntemle tedavi edilemeyençok hasta, daha uzun ve daha sağlıklı bir yaşam sürdürebilmişlerdir.
Kalp romatizması azaldıkça, bu ameliyatlara da gereksinim azaldı. Gene de ameliyat gerektirebilen başka valf sorunları, özellikle mitral valf bozuklukları vardır. Koroner atardamar bozuklukları ve yozlaşmaya neden olan süreçlerde kapakçıkların kan sızdırmasına neden olabilirler. Onun içindir ki, kapakçık ameliyatlarının sayısı azalmış olmasına karşın, bu yönteme olan gereksinme henüz ortadan kalkmış değildir.
Bazı daralmış valfları, özellikle mitral ve pulmoner valf lan,kalbi açmak gerektirmeyen basit bir ameliyatla normal çalışma düzeyine ulaştırmak olasıdır. Bozukluğun nedeni belirsiz ise veya bir valf değiştirmek söz konusuysa, kalbin inceleme veya değiştirme işlemi için açılması gerekmektedir.
Normallerinin tersine anormal valflarda iltihaplan­ma olasılığı vardır. Valftaki bozukluk önemsiz olsa bile bu olasılık söz konusudur. Kana ameliyat veya diş tedavisi sırasında karışan bakteriler kanın akışıyla valfa gelirler. Genelde sağlıklı bir bünyede kana karışan bakteriler, kısa sürede vücudun doğal korunma sistemince yok edilirlerse de normal olmayan bir valfa yerleşen bakterilerin zararsız hale getirilebilmesi çok zor olabilir. Bunun içindir ki, valflarında bozukluk olan kişilerin iltihaba yol açabilecek herhangi bir olaydan hemen önce ve olaydan birkaç gün sonra antibiyotik almaları gerekir. Bu durum en basit diş tedavilerinden olan temizleme için bile söz konusudur. Valf ameliyatından sonra da, valfın çalışması normale dönmüş bile olsa aynı özen gösterilmelidir. Bu durumlarda önlem almak, tedaviden daha iyi sonuç verir. İltihap yerleştikten sonra teşhisi çok güç olabildiği gibi, tedavi edildikten sonra bile kapakçığın ciddi biçimde bozulmuş olduğunun görülmesi olasıdır. Sonuç olarak unutulmamalıdır ki, kapakçık ameliyatından sonra kalp ve kapakçığın çalışması normale dönmüş olsa da, kapakçığa hâlâ bozuk gözüyle bakılmalıdır. Böyle bir ameliyat geçirmiş olan hastaların, çok sık olmasa bile bir kardiyoloji kliniğinde düzenli kontroller yaptırması gerekir.

Kalp Kapak Hastalıkları(belirtileri)

Kapak hastalıklarında şikayetler, hangi kapakta sorun olduğuna bağlı olarak değişkenlik gösteriyor. Hastalığın erken dönemlerinde kişinin hiç yakınması olmayabiliyor ve bazen yıllarca bu şekilde yaşayabiliyor. Kapak rahatsızlığı arttıkça, kişide bulgular ortaya çıkmaya başlıyor. Bunlar genel olarak çabuk yorulma, halsizlik, çarpıntı, tıkanma hissi, nefes darlığı ve vücutta sıvı toplanmasının bir göstergesi olan ayaklarda şişlik ile kendini belli ediyor. Bazı kapak hastalıklarında ise baş dönmesi, göğüs ağrısı, hatta bayılma yakınmaları da görülebiliyor.

Bakanlık'tan Kalp Kapakçığı Uyarısı

Sağlık Bakanlığı, Hindistan ve Brezilya'dan ithal edilmesini yasakladığı ucuz kalp kapakçıklarının takıldığı takıldığı 500'ü aşkın hastayla ilgili takip çalışması başlattı ve valiliklere bir yazı göndererek, “Bu hastalardan ölen olursa muhakkak bakanlığımıza bildirin” dedi. Bakan Akdağ, bu kalap kapakçıklarının kullanıldığı 526 hastadan 18'nin yaşamını yitirdiğini açıkladı. Akdağ, bir firma tarafından Brezilya'dan ithal edilen çok sayıda hastanede kullanılan kalitesiz kalp kapakçıkları ile ilgili bilgi verdi. Akdağ, TRI marka kapakçıkların 227 hastaya takıldığının belirlendiğini açıkladı. Dünya çapında pek çok ölüme yol açan kapakçığın ABD Standartlık Belgesi bulunmadığını belirten Akdağ, tüm sağlık kurumlarına TRI marka kapakçıkların kullanılmaması talimatı verildiğini bildirdi. Akdağ, bu kararın alınmasına kadar geçen sürede ameliyat olan 227 hastaya kendi rızası ile takıldığını söyledi. Benzer sorunlar yaşanan ve uzun yıllar kullanılan biyolojik kalp kapakçıklarının da toplam 299 hastaya takıldığı ortaya çıkarken Bakan Akdağ, ameliyat olan hastalarla ilgili takip çalışması başlatıldığını kaydetti.

Kalp Kapak Hastalıkları(tedavi Yöntemleri)

Hafif kapak hastalıklarının çoğunda sadece düzenli doktor kontrolleri yeterli oluyor. Şikayeti olanlarda, yakınmalarına ve kapak hastalığının cinsine göre bazı ilaçlar öneriliyor.
Girişimsel yöntemler
Balon Tedavisi ile damar darlığı gideriliyor. Darlık bulunan kapaklara uygulanan bir yöntem. En sık mitral kapağa yapılıyor. Hasta lokal anestezi alıyor. Kasıktaki damardan giriliyor, kalbin odacıklarına ulaştıktan sonra hasta olan kapağa kateter ilerletiliyor. Dar olan kapağa gelince, orada sosis şeklindeki balon şişiriliyor ve darlık olan kapak yaprakçıkları bu yüksek basınç altında bir süre kalınca balon indiriliyor, kapaktaki ciddi darlık ortadan kaldırılmış oluyor.

Minimal İnvaziv yöntemler
Minimal invaziv bir teknik olan endoskopik cerrahide, özel endoskopik cihazlar ile göğüs bölgesine açılan küçük kesilerin içerisinden açık kalp operasyonları gerçekleştirilebiliyor. Ameliyat sırasında cerrahi enstrümanlar tamamen cerrahın kendi kontrolünde oluyor. Ancak cerrahi alanın görüntülenmesi için endoskopik kamera kullanılabiliyor.

Robotik cerrahi ile hassas operasyon
Ameliyat amaçlı geliştirilmiş bir robot, cerrahların yönlendirmeleri sonucunda operasyonu gerçekleştiriyor. Robotik cerrahinin endoskopik cerrahiden temel farkı, cerrahın bir monitörden izleyerek robotun kollarını uzaktan kumanda ederek çalıştırmasıdır.

Ameliyat sırasında cerrah, hastanın yattığı masanın biraz ilerisinde bulunan, ameliyatı kumanda edebileceği bir konsola oturuyor. Bu konsoldan görüntü alıyor ve robotun kollarını hareket ettirebiliyor.

Robotun 4 kolu var. Bunlar 540 derece dönme ve 6 yöne hareket etme özelliğine sahip. Kollardan biri, aslında bir kamera. Yüksek çözünürlükte 3 boyutlu görüntüyü, 10 kat büyüterek monitöre yansıtıyor. Görüntünün 3 boyutlu olması, cerraha operasyon sırasında derinlik hissi kazandırıyor, bunun sonucunda ameliyat bölgesini çok daha net ve ayrıntılı olarak görebilmesini sağlıyor. Cerrah da, bu görüntüler eşliğinde, bir cerrah eli gibi hareket edebilen robotun diğer kollarını harekete geçirerek zor ve hassas bir ameliyatı gerçekleştiriyor.

Cerrahi yöntemler
Klasik cerrahi ile kalp kapağı takılıyor
Kalp içinde, kanın kalp içindeki akış yönünü belirleyen 4 kapak bulunuyor. Bu kapaklar zamanla ve çeşitli sebepler nedeniyle (doğuştan kalp romatizması, kireçlenme veya kapak iltihabı) görevini yapamaz hale geliyor. Kapaklarda daralmalar veya yetersizlikler ortaya çıkıyor. En sık ‘arıza’ görülen kapaklar, aort ve mitral kapak adı verilenler. Bu durumda bozulmuş olan kapaklar çıkarılıyor ve yerine ‘yapay kalp kapağı’ takılıyor. Bu işlem de, bypass ameliyatında olduğu gibi bir açık kalp ameliyatı gerektiriyor.

Yapay kapak olarak, mekanik kapak veya biyolojik kapak seçenekleri bulunuyor. Mekanik kapaklar daha dayanıklı ancak ömür boyu kan sulandırıcı ilaç (coumadin) kullanımı gerektiriyor. Biyolojik kapaklar ise daha kısa ömürlü ancak kan sulandırıcı ilaç (coumadin) kullanımına ihtiyaç bırakmıyor. Bazı özel durumlarda ‘arızalı kapak’ değiştirilmek yerine kapak tamir edilmeye çalışılıyor. Bazen bu tamir oldukça zor bir teknik gerektirebiliyor, ancak kalbin kasılma performansı açısından ve coumadin gerektirmediğinden, yapay kapaklara göre daha çok tercih ediliyor.

Sponsorlu Bağlantılar

Kalp Kapakçığı Büyümesi İçin Yorum Yap