Karanlık Madde

Karanlık Madde Karanlık Madde Ne Demek - Bu makaledeki notlar: karanlık madde Karanlık Madde Ne..

Bu makalede Karanlık Madde ve Karanlık Madde Ne Demek hakkında kısa kısa bilgiler bulabilirsiniz. Lütfen not alın. Karanlık Madde Nedir? ile iligli olan sorularınızı gidereceğini düşünüyorum.

Karanlık Madde Nedir?

Karanlık Madde Nedir?

Astrofizikte, doğrudan algılanabilecek kadar büyük konuma getiren (ışık, x-ışınları v.b.) varlığı görünür maddeler üzerindeki kütle çekimsel etki ile belirlenebilen varsayılan maddelere karanlık madde adı verilir. Karanlık maddelerin varlığını belirlemek için gökadaların döngüsel hızlarından, gökadaların diğer gökadalar içerisindeki yörüngesel hızlarından, geri planda yer alan maddelere uyguladığı kütle çekimsel mercekleme özelliğinden ve gökadaların içerisindeki sıcak gazların sıcaklık dağılımından yararlanılır. İncelemeler, gökadalarda, gökada gruplarında ve evrende, görülebilen maddelerden çok daha fazla karanlık madde olduğunu göstermektedir. Karanlık maddelerin bileşenleri tamamen bilinmemekle birlikte, WIMP ler, aksiyonlar, sıradan ve ağır nötrinolar, gezegenler ve sönmüş yıldızlara birlikte verilen isim MACHO lar ile ışıma yapmayan gaz bulutlarından oluşur.

İsim:  Cosmological_composition.jpg
Görüntüleme: 188
Büyüklük:  24,0 KB (Kilobyte)

Bu NASA şemasının gösterdiği gibi, evrenin %25’i ya da daha fazlası, laboratuvar ortamında henüz gözlenememiş olsa da, karanlık maddeden oluşmuştur.

Evrendeki kütle çekimsel enerjinin incelenmesi sonucu, varsayılan toplam enerji yoğunluğunun sadece %4’ünün doğrudan gözlemlenebilir maddelerden oluştuğu gözlemlenmiştir. Yine bu toplamın %22’sinin karanlık maddeden oluştuğu hesaplanmaktadır. Kalan %74’ünün ise everene dengeli bir şekilde yayılmış olan karanlık enerjiden oluştuğu kabul edilir.

Sponsorlu Bağlantılar

Karanlık Madde İçin Yorum Yap