Kare Ve Dikdörtgenin Özellikleri

Kare Ve Dikdörtgenin Özellikleri Kare Ve Dikdörtgen - Bu makaledeki notlar: dikdörtgen kare ve dikdörtgenin özellikleri kare..

Kare Ve Dikdörtgen

Kare ve Dikdörtgen

Dikdörtgen: Düzlemde üçü doğrusal olmayan A , B , C , D noktalarının birleşiminden elde edilen dörtgenin açıları dik ise , , , doğru parçalarının birleşim kümesidir.

Kare: Bütün kenarları ve bütün açıları birbirine eşit olan dörtgene kare denir.

  • DİKDÖRTGEN

1. Dikdörtgen

Karşılıklı kenar uzunlukları eşit ve bütün açıları 90° olandörtgene dikdörtgen denir.

  • Dikdörtgen paralelkenarın açıları 90° olan halidir. Bu nedenle paralelkenarın sahip olduğu bütün özelliklere sahiptir.

2. Dikdörtgenin Alanı ve Çevresi

a. Dikdörtgenin alanı farklı iki kenarının çarpımına eşittir.

A(ABCD) = a · b

b. Bütün dörtgenlerde olduğu gibi dikdörtgende deköşegen uzunlukları biliniyor ise alanı,
A(ABCD) = 1/2 | AC | · | BD | sin · α

c. Dikdörtgenin çevresi

Ç(ABCD) = 2a + 2b

  • KARE

1. Kare

Bütün kenar uzunlukları eşit ve bütün açıları 90° olan dörtgene kare denir.

2. Karenin Alanı

Bir kenarı a olan karenin alanı

A(ABCD) = a²

3. Karenin Özellikleri

a. Karenin köşegenleri birbirini dik ortalar.
Köşegenlerin kenarlarla yaptığı açılar 45° dir.

b. Bir kenarı a olan karenin köşegeni

|AC| = |BD| = a2

Dikdörtgen – Dikdörtgenler

DİKDÖRTGEN – DİKDÖRTGENLER
1. Dikdörtgen
Karşılıklı kenar uzunlukları eşit ve bütün açıları 90° olan dörtgene dikdörtgen denir.

  • Dikdörtgen paralelkenarın açıları 90° olan halidir. Bu nedenle paralelkenarın sahip olduğu bütün özelliklere sahiptir.

2. Dikdörtgenin Alanı ve Çevresi
a. Dikdörtgenin alanı farklı iki kenarının çarpımına eşittir.
A(ABCD) = a . b
b. Bütün dörtgenlerde olduğu gibi dikdörtgende deköşegen uzunlukları biliniyor ise alanı,

c. Dikdörtgenin çevresi
3. Dikdörtgenin Köşegen Özellikleri
a. Dikdörtgende köşegen uzunlukları eşittir. Köşegenler birbirlerini ortalar.
|AC| = |BD||AE| = |EC| = |DE| = |EB|

b. Kenar uzunlukları a ve b olan ABCD dikdörtgeninde köşegen uzunlukları
|AC| = |BD| = Öa2 + b2
c. ABCD dikdörtgeninin içinde alınan bir P noktası dikdörtgenin köşeleri ile birleştirilirse
|AP|2 + |PC|2 = |PD|2 + |PB|2

  • P noktası dikdörtgenin dışında olduğunda da aynı özellik geçerlidir.

  • KARE

1. Kare
Bütün kenar uzunlukları eşit ve bütün açıları 90° olan dörtgene kare denir.2. Karenin Alanı
Bir kenarı a olan karenin alanı
A(ABCD) = a23. Karenin Özellikleri
a. Karenin köşegenleri birbirini dik ortalar. Köşegenlerin kenarlarla yaptığı açılar 45° dir.

b. Bir kenarı a olan karenin köşegeni
|AC| = |BD| = aÖ2

  • DELTOİD

a. Deltoid Tabanları çakışık iki ikizkenar üçgenin oluşturduğu dörtgenedeltoid denir.

b. Deltoidin köşegenleri diktir.

|AC| ^ |BD|
c. Köşegenleri dik olduğundan alanı

d. ABCD deltoidinde köşegeni aynı zamanda A ve C açılarının açıortay doğrusudur.e. ABD ve BCD ikizkenar üçgenlerinin tabanını oluşturan köşegen diğer köşegen tarafından iki eşit parçaya bölünür.
f. Deltoidin farklı kenarlarının birleştiği köşelerdeki açıları eşittir.
m(ABC) = m(ADC)

Kartvizit Hazırlanışı..

Basit bir kartvizit Anlatımı.

1. Yeni bir belge oluşturun. smile.gif
2. Araç Çubuğu Rectangle Tool (F6) seçin.

ve herhangi bir dikdörtgen çizin ve beyaz renk ile doldurun. Dikdörtgenin boyutları: genişliği – 90 mm, yüksekliği – 50 mm değiştirin.

3. (Ctrl + C ve CTRL + V), inme kaldırmak dikdörtgen Yinelenen (renk paletinde bir haç kare üzerinde farenin sağ düğmesini, bir dikdörtgen seçerek) Bunu yapmak için ve portakal ile doldurun.
4. Kartvizit altına taşımak, düzgün bir 4 mm yapmak, ve sonra yeni dikdörtgenin yüksekliğini değiştirin.

5. Çoğu durumlarda yılında, logolar olmadan kartvizit gerçekleşmez. Buraya otobüs zaten tasarlanan logosunu kullanacak. (CTRL + logosu, Dosya İthalat-İhracat I). Iletişim kutusu, burada dosyanın pranga belirtilecek açılır.

6. Düğme İthalat ve hamur iş kartında logosu, center.
7. Ne hassas logosuna fare ile tıklayın bu yapacağını ve klavyede Shift tuşuna basın otobüse, tıklatın serbest değil. Biz 2 özel özellikler – logosu ve dikdörtgen (kartvizit) var.
8. Sonra menü, Menü – Düzenle gitmek – hizalayın ve dağıtın – hizalayın ve dağıtın.

Bir pencere behold olacaktır.

Ve ardından Uygula Merkezi önünde bir onay işareti koyun. Burada logosu tam merkezinde yer alır. Bu başka bir yöntem ile yapılabilir: Basit nesneleri seçerek, klavyenizin C tuşuna basın.

9. Şimdi metinleri ile çalışmalıdır. Önceden olduğu üzerinde kartvizit sadece yazı tipi Tahoma kullanacak söylemeliyim (ya da Arial). Önce, adını «ana» yazın. Bu yapmak için, Metin Tool
(F8)

kartvizitinizin tıklayın ve yazın: Ivan Ivanov
.

10. Bu sonra, olarak metin düzenleme şöyle:
Font: Tahoma
Size: 12 pt
Color: 60% Black.
11. Ve kartvizit merkezinde metin Yeri bu adımı 7-8 tekrarlamak için.

12. Blok adresi geçin.
13. İletişim telefon numarası ve faks
Tel:
Faks: (555) 655-55-55
14. Metin rengi daha,% 60 siyah, bir boyutu 7 punto,
(Hizala) align: right (Sağa Dayalı).

Adres blok ilk bölümü hazır.

15. Aynı parametreler (Ama, bu kez uyum solda) ile

göndermek e-posta ve web sitesi:
Web: www.vizitka.ru
E-posta: [email protected]

16. Seçin adres bloğu (artık) bir iki metin nesne ayrılmış olmalıdır ve tekrar 7-8 adımı tekrarlayın. Ama bu kez, En önünde bir onay işareti T (veya basitçe tıklayın) koyun. Metin satırının üst kısmını. Bir ve metinleri tasnif olabilir bu yapmak, sadece CTRL + G kombinasyonu basın
17. Grup nesneler de merkezi olmalıdır. , Zaten çok iyi (Adım 7-8) biliyorum Bunun nasıl.
18. Sadece meslek yazmayı unutmayın. Let İvan bir tasarımcı olacak. Yazı boyutu 10 punto, renk turuncu.

19. Bu şık kartvizit hazır.


Dikdörtgenler Prizması

Dikdörtgenler prizması

Tanım: Tabanları dikdörtgensel bölge olan dikprizmaya dikdörtgenler prizması denir.

Özellikleri:
1. 6 yüzü 12 ayrıtı ve 8 köşesi vardır.
2. Karşılıklı yüzleri birbirine parallel ve alanları eşittir.
3. Karşılıklı ayrıtları dörder dörder parallel ve uzunlukları eşittir.
4. Bir köşeden çıkan ayrıtlara prizmanın boyuları denir.Bu boyutlar en boy ve yüksekliktir.
5. Bir yüze ait karşılıklı iki köşeyi birleştiren doğru parçasına yüz köşegeni denir.
6. Aynı yüze ait olmayan iki köşeyi birleştiren doğru parçasına cisim köşegeni denir.

Dikdörtgenler Prizmasının Alanı:

Taban alanı, Ta=a.b
Yanal alanı:Ya=Ç.h=2(a+b).c

Not: Dikdörtgenler prizmasının yanal alanı,taban çevresinin uzunluğu ile yan ayrıtının çarpımına eşittir.

Bütün alan: A=2.Ta+Ya , A=2(a.b)+2(a+b).c
A=2(ab+ac+bc) olarak yazılır
.
Not: Dikdörtgenler prizmasının alanı,bir köşeden çıkan üç ayrıtının ikişer ikişer çarpımlarının toplamlarının iki katına eşittir.

Dikdörtgen Prizmasının Hacmi

Bütün dik prizmalarda hacim, taban alanı ile cisim yüksekliğinin çarpımına eşittir.
V=Ta.h=(a.b).c V=a.b.c

Üçgen,kare Ve Dikdörtgen-2 Soruları – 4.sınıf Matematik

Üçgen,Kare ve Dikdörtgen-2 Soruları – 4.Sınıf Matematik

1. 63 +75 + ……. = 84 + 75 + 63 Eşitliğinin doğru olabilmesi için noktalı yere hangi sayı gelmelidir? A) 84
B) 63
C) 138
D) 75

2. Bir kenarı 20 cm olan eşkanar üçgen şeklindeki bahçenin çevresine 3 sıra tel çekiliyor. Kaç metre tel lazımdır? A) 60
B) 120
C) 180
D) 240

3. Çeşitkenar bir üçgenin iç açılarından birisi 80 derecedir.Diğer iki açının toplamı kaç derecedir? A) 100
B) 105
C) 95
D) 80

4. Çevre uzunluğu 66 oaln eş kenar üçgenin bir kenarının uzunluğu kaçtır? A) 18
B) 21
C) 22
D) 28

5. Kısa kenarı 5cm çevresi 40 cm olan dikdörtgenin uzun kenarı kaç cm dir? A) 10
B) 15
C) 20
D) 25

6. Çevresinin uzunluğu 28 cm olan karenin bir kenarının uzunluğu kaç cm dir? A) 14
B) 7
C) 28
D) 18

7. Bir açısı 90 derece olan ikizkenar üçgen için aşağıdakilerden hangisi söylenemez. A) Açılarından birisi dik açıdır.
B) İki kenarı bir birine eşittir.
C) Dik açı dışındaki diğer iki açı birbirine eşittir.
D) Açılarından birisi geniş açıdır.

8. 16 kibrit çöpünden farklı kaç kare elde edilir. A) 3
B) 4
C) 5
D) 6

9. 4 basamaklı en büyük çift sayıdan 3 basamaklı en küçük sayıyı çıkarırsak hangi doğal sayıyı buluruz A) 9899
B) 899
C) 9898
D) 898

10. Bir kenarı 12 cm. olan karelerin 3 tanesi yanyana getirilerek oluşan dikdörtgenin çevresini bulunuz A) 48
B) 30
C) 72
D) 96

11. Kenar uzunlklarının her biri ,diğerinden 2cm uzun olan üçgenin çevresi 54 cm ‘dir.En kısa kenar kaç cm’dir? A) 15
B) 16
C) 18
D) 20

12. Dikdörtgenle ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A) Dört kenarı ve dört köşesiı vardır.
B) Açıları birbine eşittir.
C) Karşılıklı kenarları birbirine eşittir.
D) İç açılarının toplamı 180 derecedir.

13. Dikdörtgenle ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A) Dört kenarı ve dört köşesiı vardır.
B) Açıları birbine eşittir.
C) Karşılıklı kenarları birbirine eşittir.
D) İç açılarının toplamı 180 derecedir.

14. Aşağıdakilerden hangisi dörtgen değildir? A) Dikdörtgen
B) Yamuk
C) Kare
D) Çember

15. – 8 7 A 6 Yandaki işlemde A+ B kaçtır? + 2 B 4 4 10 9 3 0 A) 9
B) 8
C) 7
D) 6

16. Çevresi 112 cm. olan bir dikdörtgenin uzun kenarı kısa kenarının 3 katıdır. Bu dikdörtgenin uzun kenarını bulun. A) 55
B) 14
C) 42
D) 28

17. Çevresi 24 cm olan karenin bir kenarının uzunluğu kaç cm’dir? A) 8
B) 5
C) 6
D) 12

18. Aşağıda verilenlerden hangisi bir üçgenin açıları olamaz? A) 90-40-50 derece
B) 70-70-40 derece
C) 60-60-60 derece
D) 110-30-45 derece

19. Aşağıdaki üçgenlerin hangisinin iç açıları birbirine eşittir? A) Eşkenar üçgen
B) Dik üçgen
C) Çeşitkenar üçgen
D) İkiz kenar üçgen

20. Dikdörtgen şeklindeki bir bahçenin uzun kenarı kısa kenarının 5 katıdır.Uzun kenarı 60 cm. olduğuna göre çevresi kaç cm.dir A) 300
B) 72
C) 96
D) 144

21. Eni boyunun 2/3 ‘si kadar olan dikdörtgenin çevresi 60cm’dir.Eni kaç cm’dir? A) 6
B) 12
C) 2
D) 40

22. Eşit kenarlarından biri 15 cm. olan ikizkenar üçgenin çevresi 48 cm. ise bu üçgenin diğer kenarı kaç cm.dir? A) 18
B) 33
C) 24
D) 20

23. Çevresi 1 m olan karenin bir kenarı kaç cm’dir? A) 25
B) 20
C) 15
D) 10

24. İki doğal sayının çarpımı 30’dur. Bu doğal sayıların toplamı en çok kaç olabilir? A) 11
B) 29
C) 31
D) 41

25. Çevresi 24 m olan karenin alanı ne kadardır? A) 16
B) 24
C) 30
D) 36

ALINTI

Sponsorlu Bağlantılar

Kare Ve Dikdörtgenin Özellikleri İçin Yorum Yap