Genel Kültür

(8729 Yazı)
Osmanlı İmparatorluğunun Çöküşü
Osmanlı İmparatorluğu dağılma dönemi Bu dönem 1792 Yaş Antlaşması ile başlayıp 1922'de Osmanlı Devleti'ni yıkılışına kadar devam eden dönemdir. Osmanlı Devleti Avrupalı devletlerin kendi araların...
Ermenilerin Ayaklanmaları
Ermeni Ayaklanması Ne Zaman Başladı? 1918 yılında, Osmanlı toprakları dışında kurulan Ermenistan Devleti, Mondros Ateşkes Antlaşması'nda taraf değildi. Ancak Osmanlı yurttaşı olan Ermeniler I.Dünya S...
Yunan İşgalleri
Yunan İşgalleri Nelerdir? Yunanistan, 1829 yılında Osmanlı İmparatorluğu'ndan ayrılarak bağımsızlığını kazandı. Sürekli olarak sınırlarını, Türklerden toprak alarak genişletmiş ve 1913 İkinci Bal...
İngiliz İşgalleri
İngiliz İşgalleri Nelerdir? İtilaf Devletleri, bir yandan Boğazları işgal ederken, bir yandan da İstanbul'da karargah kurarak, Osmanlı Hükümetini dolaylı da olsa etki altına almışlardı. Daha sonr...
İstanbul’un İşgali
İstanbul'un İşgali Ne Zaman Başladı? 12 Ocak 1920'de toplanan Meclis-i Mebusan, 28 Ocak 1920 tarihindeki gizli oturumunda "Ahd-i Milli" olarak Misak-ı Milli kararlarını aldı ve kararlar bütün meb...
VI.Mehmed Vahidettin Dönemi
Son Osmanlı Padişahı VI.Mehmed Vahidettin Dönemi MEHMET VI. Vahdettin (1861 – 1926) Osmanlı padişahlarının 36.’sı ve sonuncusudur. Abdülmecit’in en küçük oğludur. Amcasının oğlu Veliaht Yusuf İzze...
V.Mehmed Reşat Dönemi
V.Mehmed Reşat Dönemi ve Yaşamı 1909-1918 yılları arasında hüküm süren Osmanlı padişahıdır. 2 Kasım 1844'de İstanbul'da, Sultan Abdulmecid'in oğlu olarak doğdu. Annesi Gülcemal Kadınefendi idi. B...
Harekat Ordusu
Harekat Ordusu ve İttihatçılar Hareket Ordusu ittihatçıların, 1909 yılında, 31 Mart Ayaklanması'nı bastırmak için, Selanik'ten Mahmut Şevket Paşa komutasında ve Mustafa Kemal'in kurmay başkanlığında ...
31 Mart Olayı
31 Mart Olayı (13 Nisan 1909) II. Meşrutiyet’in ilânı ve Mebusan Meclisi’nin açılması ülkede siyasi çatışmaları artırdı. İttihatçıların içinden çıkan muhalif grup “Ahrar” eleştirilerini artırmıştı. M...
II. Meşrutiyetin İlanı
II. Meşrutiyetin İlanı ve 31 Mart Dönemin en güçlü devleti İngiltere, Osmanlı devletinin parçalanmasını onaylıyordu. Alman gizli servisleri bu haberi genç subaylara ulaştırdılar. II. Abdulhamid'in si...