Genel Kültür

(8729 Yazı)
İttihat ve Terakki Cemiyeti
İttihat ve Terakki Cemiyeti (Birlik ve İlerleme Derneği) Osmanlı İmparatorluğunu 1876-1909 yılları arasında II Abdülhamid yönetmiştir. 1839 Tanzimat Fermanının açtığı dönemde, temel hak ve özgürlükle...
II. Abdülhamid
II. Abdülhamid Dönemi V. Murad'ın yerine tahta geçen, II. Abdülhamid yurttaşların yönetime katılmalarını sağlayacak bir anayasa kabul ve ilan edeceğine söz vermişti. Nitekim tahta çıkar çıkmaz I. Meş...
Jön Türkler
Kimlere Jön Türk Denir? Avrupa'da Meşrutiyet ve Cumhuriyet idarelerinin kurulduğu, bu uğurda hükümdarlarla halkın mücadele ettiği devrede, Osmanlı Padişahları memleketi hala istibdatla idare ediyorla...
Nöyyi Antlaşması
Nöyyi Antlaşması Ne Zaman Yapıldı? NEUİLLY (NÖYYİ) BARIŞ ANTLAŞMASI 27 Kasım 1919'da imzalanan Neuilly (Nöyyi) Barış Antlaşması ile Bulgaristan, müttefikleri gibi toprak kaybına uğramaktaydı. Bu ant...
Triyanon Antlaşması
Triyanon Antlaşması Kimlerle Yapıldı? TRİANON (TRİYANON) BARIŞ ANTLAŞMASI Savaşın sonunda Macaristan'da çıkan ihtilal ve Sovyet Rusya örneği kurulan bir idare, barış antlaşmasının hemen imzalanmasın...
Saint Germain Antlaşması
Saint Germain Antlaşması Ne Zaman Yapıldı? SAİNT GERMAİN (SEN JERMEN) BARIŞ ANTLAŞMASI 10 Eylül 1919'da Avusturya ile imzalanan Saint-Germain Barış Antlaşması ile Avusturya-Macaristan İmparatorluğu ...
Versay Antlaşması
Versay Antlaşması Kimlerle Yapıldı? VERSAİLLES (VERSAY) BARIŞ ANTLAŞMASI 28 Haziran 1919'da imzalanan Barış Antlaşması, Alman Meclisi 9 Temmuz 1919'da, Almanya üzerinde abluka kalkmadığı ve başka ya...
Sevr Antlaşması
Sevr Antlaşması Ne Zaman İmzalandı? SEVR ANTLAŞMASI Ana hatları 24 Nisan 1920'de San Remo Konferansı'nda kararlaştırılan Sevr Antlaşması, 11 Mayıs 1920'de incelenmek üzere Osmanlı Hükümeti'ne verilm...
San Remo Konferansı
San Remo Konferansı Ne Zaman Yapıldı? SAN REMO KONFERANSI I. Dünya Savaşından sonra, 19 Nisan 1920'de İtalya'nın San Remo kasabasında Osmanlı topraklarının durumunu belirlemek için bir konferans top...
Paris Barış Konferansı
Paris Barış Konferansını Kimler İmzaladı? PARİS BARIŞ KONFERANSI (18 Ocak 1919) 1. Dünya Savaşı sonunda barış antlaşmalarını hazırlamak amacıyla, İtilaf Devletleri arasında yapıldı. Konferansın kara...