Katılarda Genleşme

Katılarda Genleşme Katılarda Genleşme Hakkında Bilgi - Bu makaledeki notlar: Katılarda Genleşme Katılarda Genleşme Hakkında..

Bu makalede Katılarda Genleşme ve Katılarda Genleşme Hakkında Bilgi hakkında kısa kısa bilgiler bulabilirsiniz. Lütfen not alın. Katılarda Genleşme – Katılarda Genleşme Nedir? ile iligli olan sorularınızı gidereceğini düşünüyorum.

Katılarda Genleşme – Katılarda Genleşme Nedir?

Katılarda Genleşme – Katılarda Genleşme Nedir?

 • Dışarıdan ısı alan maddenin taneciklerinin kinetik enerjisi, dolayısıyla taneciklerin titreşim hızı artar. Tanecikler birbirinden uzaklaşmaya başlar. Bu olay genleşme adı ile anılır. Tersine olarak madde dışarıya ısı verdiğinde (madde soğutulduğunda) maddenin taneciklerinin kinetik enerjisi, dolayısıyla taneciklerin titreşim hızı azalır ve maddenin hacmi küçülür.

KATILARDA GENLEŞME

 • Maddelerin genleşmesi ya da tersine büzülmesi sırasında büyük kuvvetlerin ortaya çıkması, tren raylarında, köprü gibi yapılarda hasarlara neden olmaktadır. Bu yüzden tren yaylarının eklenti yerlerinde boşluklar bırakılır, köprüler demir makaralar üzerine oturtulur. Çevremizdeki bu tür yapıları gözlemleyerek genleşme ile ilgili bir çok örnekler bulabiliriz.

KATILARDA GENLEŞME

 • BOYCA UZAMA Bir metal çubuğun ısıtılmadan önceki ilk boyu, l0 olsun. Bu metal çubuğu ısıttığımızda boyu uzayarak son boyu l olur. Boyca uzama miktarı (Δl);

  ΔL =l-l0 = L0.λ.Δt bağıntısıyla bulunur.

  Burada, l0 :Metalin ilk boyu.
  λ:Metalin boyca genleşme katsayısı.
  Δt = tson-tilk:Metalin ısıtılmadan önceki sıcaklığı ile ısıtıldıktan sonraki sıcaklığının farkıdır.

KATILARDA GENLEŞME

 • YÜZEYCE GENLEŞME Bir metal levhanın ısıtılmadan önceki ilk yüzeyi S0 olsun. Bu metal levhayı ısıttığımızda, yüzey artarak son yüzeyi S olur.

  ΔS = S-S0.2 λ.Δt bağıntısıyla hesap edilir.

  Burada;
  S0:Metalin ilk yüzü.
  2λ:Yüzeyce genleşme katsayısı (Boyca genleşmenin iki katıdır.)
  Δt = tson-tilk :Sıcaklık farkıdır

KATILARDA GENLEŞME
HACİMCE GENLEŞME Metal bir kürenin ısıtılmadan önceki ilk hacmi V0 olsun.Bu metal küreyi ısıttığımızda son hacmi V olur. Hacimce genleşme miktarı ΔV,

ΔV = V-V0 =V0.3λ.Δt bağıntısıyla hesap edilir.Burada;
V0:Metal kürenin ilk hacmi.
3λ:Hacimce genleşme katsayısı (Dikkat edilirse boyca genleşme katsayısının üç katıdır.)
Δt = tson-tilk : Sıcaklık farkıdır.

Sponsorlu Bağlantılar

Katılarda Genleşme İçin Yorum Yap