Kemal Tahir Yorgun Savaşçı Kitap Özeti

Kemal Tahir Yorgun Savaşçı Kitap Özeti Yorgun Savaşçı Özet - Bu makaledeki notlar: yorgun savaşçı kemal tahir yorgun savaşçı..

Yorgun Savaşçı -kitap Ozeti

Yorgun Savaşçı
Eserin Yazarı : Kemal TAHİR
Boyutu: 13x19x2 cm
Sayfa Sayısı: 488
Basıldığı Yer: İstanbul
Basıldığı Yayınevi: Yaylacık Basımevi
Basıldığı Tarih: 1996
Kaçıncı Baskı : 11. Basım

• YAZAR:

Kemal TAHİR

Kemal TAHİR İstanbul’da 1910 yılında doğmuştur. Deniz Subaylarından Tahir Bey’in oğludur. Cezayirli Gazi Hasan Paşa Rüştiyesini 1923 yılında bitirmiştir. 1928 ve 1938 yılları arasında Galatasaray Lisesinde okumuş hayatını kazanmak için okuldan ayrılarak çeşitli dergi ve gazetelerde çalışmıştır. On iki yıl siyasal inançlarından dolayı Çankırı, Malatya, Çorum, Nevşehir Cezaevlerinde yatmış, af kanunundan yararlanmış, o günden ölümüne kadar hayatını eserleriyle kazanmıştır. Sanata şiirle başlayan Kemal TAHİR, daha sonra hikaye ve roman alanında çalışmış; 1968 yılında Yorgun Savaşçı romanıyla Cumhuriyet Gazetesinin, Devlet Ana romanıyla da Türk Dil Kurumu’nun roman ödüllerini kazanmıştır. Kırk bir yıl sanatla içice yaşayan Kemal TAHİR İstanbul’da 1973 yılında ölmüştür.

BAŞLICA YAPITLARI: Devlet Ana, Kurt Kanunu, Namusçular, Karılar koğuşu, Bir Mülkiyet Kalesi, Hür Şehrin İnsanları, Bozkırdaki Çekirdek ve Yorgun Savaşçı’dır.

• ESER:

Türü: Roman
Teması: Mütareke devrinin bulanık havası ve Kurtuluş Savaşı’nın ilk direnme ve örgütlenme hareketleridir.
Eserin Yazılmasındaki Amaç: Kurtuluş Savaşı zamanında Topçu Yzb. –Cehennem – Cemil’in düşmana karşı Türk Halkını örgütlemesini ve düşmanla mücadelesinde yaşanılan olayların bilinmesi ve Türk halkının ne zorluklar içerisinde bugüne geldiğinin bilinmesi gerektiğidir. Eser bu amaca başarıyla ulaşmıştır.

• PLAN:

Eserin giriş bölümünde Cehennem Cemil’in teyze kızı Neriman’ la evlenmesi ve ittihatçı sıfatıyla kaçması yer alır. Anadolu’ ya geçmesi ve Manisa’yı düşmandan korumak için uğraşısı gelişme bölümünü oluşturur. Sonuç bölümünde ise Cemil’in Anadolu içlerine girmesi ve oluşturduğu güven ile örgütlenme yaratması anlatılmaktadır.

• ÖZET:

Yorgun Savaşçı bir bocalama dönemini ele alır; Mondros Mütarekesi peşinden İstanbul’un işgaliyle Anadolu’da başsız, lidersiz Milli Kuvvetlerin birleşip Kurtuluş Savaşı’nı başlatmalarına kadar ki zamanı kapsar. 1908 Meşrutiyeti ile Mütareke Devri (1918-1922) arasındaki olaylardan. Balkan ve Birinci Dünya Savaşlarının türlü bozgunlarından acılı, yorgun savaşçıların toparlanıp örgütlenmesinin tarihi gözüyle bakabileceğimiz romanının olayları ittihatçılar’ dan “Cehennem Yüzbaşı Cemil” ekseninde toplanır. İşgal altınındaki İstanbul’da Yüzbaşı Cemil’in teyze kızı Neriman’la
aşkına evlenmesine paralel başlayan hareketli olaylar bunalımından kurtulmak isteyen yorgun savaşçıların Anadolu’ ya geçmeleriyle gelişir; Ankara Hükümeti’ne, Mustafa Kemal saflarına katılmalarıyla güçlenir, bilinçlenir ve Kurtuluş Savaşı’nı kesinlikle müjdeleyen milli bir güven duygusu içinde sona erer.

• ÜSLUP:

Eserin dönemine göre, yeni bir Türkçe’yle yazılmıştır. Cümle kuruluşları başarılı yapılmış, yalın bir anlatım izlenmiştir. Anlatım ise eserin konusuna uygundur.Eskimiş sözcükler kullanılsa da bu eserin genelini etkilememekte hatta anlatıma ayrı bir hava vermektedir.

• ESERİN ELEŞTİRİLMESİ:

Eser, gerçekten güçlü bir dille yazılmış, kapak tasarımı bütün ile uyum içerisinde. Ancak kitabın sonunda sezdirilen yapılanma havası daha güçlü bir şekilde belirtilebilirdi. Ama yine de bu şekilde ayrı bir hava kazanmıştır. Sonuç olarak Yorgun Savaşçı herkes tarafından beğeniyle okunabilecek bir roman.

Yorgun Savaşçı/ Kemal Tahir

Yorgun Savaşçı/ Kemal Tahir

Eserin Adı: Yorgun Savaşçı

Eserin Yazarı : Kemal TAHİR

Sayfa Sayısı: 488

Basıldığı Yer: İstanbul

Basıldığı Yayınevi: Yaylacık Basımevi

Basıldığı Tarih: 1996

Kaçıncı Baskı : 11. Basım

ESER:

Türü: Roman

Teması: Mütareke devrinin bulanık havası ve Kurtuluş Savaşı’nın ilk direnme ve örgütlenme hareketleridir.
Eserin Yazılmasındaki Amaç: Kurtuluş Savaşı zamanında Topçu Yzb. –Cehennem – Cemil’in düşmana karşı Türk Halkını örgütlemesini ve düşmanla mücadelesinde yaşanılan olayların bilinmesi ve Türk halkının ne zorluklar içerisinde bugüne geldiğinin bilinmesi gerektiğidir. Eser bu amaca başarıyla ulaşmıştır.

PLAN:

Eserin giriş bölümünde Cehennem Cemil’in teyze kızı Neriman’ la evlenmesi ve ittihatçı sıfatıyla kaçması yer alır. Anadolu’ ya geçmesi ve Manisa’yı düşmandan korumak için uğraşısı gelişme bölümünü oluşturur. Sonuç bölümünde ise Cemil’in Anadolu içlerine girmesi ve oluşturduğu güven ile örgütlenme yaratması anlatılmaktadır.

ÖZET:

Yorgun Savaşçı bir bocalama dönemini ele alır; Mondros Mütarekesi peşinden İstanbul’un işgaliyle Anadolu’da başsız, lidersiz Milli Kuvvetlerin birleşip Kurtuluş Savaşı’nı başlatmalarına kadar ki zamanı kapsar. 1908 Meşrutiyeti ile Mütareke Devri (1918-1922) arasındaki olaylardan. Balkan ve Birinci Dünya Savaşlarının türlü bozgunlarından acılı, yorgun savaşçıların toparlanıp örgütlenmesinin tarihi gözüyle bakabileceğimiz romanının olayları ittihatçılar’ dan “Cehennem Yüzbaşı Cemil” ekseninde toplanır. İşgal altınındaki İstanbul’da Yüzbaşı Cemil’in teyze kızı Neriman’la aşkına evlenmesine paralel başlayan hareketli olaylar bunalımından kurtulmak isteyen yorgun savaşçıların Anadolu’ ya geçmeleriyle gelişir; Ankara Hükümeti’ne, Mustafa Kemal saflarına katılmalarıyla güçlenir, bilinçlenir ve Kurtuluş Savaşı’nı kesinlikle müjdeleyen milli bir güven duygusu içinde sona erer.

ÜSLUP:

Eserin dönemine göre, yeni bir Türkçe’yle yazılmıştır. Cümle kuruluşları başarılı yapılmış, yalın bir anlatım izlenmiştir. Anlatım ise eserin konusuna uygundur.Eskimiş sözcükler kullanılsa da bu eserin genelini etkilememekte hatta anlatıma ayrı bir hava vermektedir.

Eserde Ana Çizgileriyle Olay:

Yorgun Savaşçı adlı roman üç bölümden oluşuyor.
1. Von Kros Paşa’nın Dürbünü
2.Karanlığın Dibinde
3.Dönemeç

VON KROS PAŞA’NIN DÜRBÜNÜ

Bu bölümde kitabın kahramanı,akadaşlarının”Cehennem Topçu”dedikleri Cemil’e bir Alman subayı olan Von Kros Paşa’nın hediye ettiği ve Cemil’in yanından ayırmadığı dürbün konu ediliyor.Cemil bu dürbün sayesinde henüz kendisini tanımadan beklediği arkadaşı Çerkez Reşit Bey’in,Kuvayı Milliye düşmanlarınca nasıl öldürüldüğünü görebilmiştir.
Cemil,Osmanlı ordu barınma evini ziyarete gittiği zaman,Osmanlı ordusua mensup,Gerede,Düzce,Hendek civarında çarpışırken yaralanan veya sakatlanan askerler arasında en yakın iki arkadaşına rastlar.Bu kişiler Sarıkamış yöresinden dönüyorlardı.Cemil’e ordaki tatlı acı anılarını anlatan İsmail ve Selim savaşa katılmayan Cemil’in üzgün üzgün İsmail’e baktığını görmüşlerdi.Gerçekten Cemil’in dikkat ettiği şey,İsmail’in bir bacağının olmamasıydı.
İsmail,bir zamanların ünlü subayı Kâzım’ı kurşuna dizen subayı tanıdığını söyler.Gerçekten,Kâzım’ı casusluk yaptığı gerekçesiyle kurşuna dizen Subay Cemil’di.İsmail de bunu Selim’e anlatır.
Cemil,teyzesinin kızı Neriman ile evlenir.Patriyot Ömer,evlenen çifte mutluluk dileme yerine Cemil’in başarısız kalan Tambus gölü gece saldırısını 71. Alaydan iki, 73.Alaydan bölüğün başarılı olduğunu istemeye istemeye anlatır.Fakat bu sırada sinirlendiğinden kapıyı vurup çıkıp gider.
21 Aralık günü Aras’ı geçen bir alayın,26 Aralık günü Sarıkamış’ı almak üzere gelen birlikler bu işi başarırlar.Fakat 11. ve 9. kolorduların başarısızlığı dolayısıyla tekrar düşmana bıraktılar.1914 yılında Köprüköy,savaşı başlar.Bu savaşta otuz üç bin kişilik 10.kolordudan otuz üç kişi kalır.Bunların arasında Teğmen Selim’de vardı.Ve bunları Cemil’e anlatan da odur.

KARANLIĞIN DİBİNDE

Bu bölümde Cemil’in bir gemi ile Bandırma’ya gelişi,oradan İzmir’e gelişi ve oradaki olaylar anlatılıyor.Cemil, İzmir’e Asker Emeklileri Derneği’ni aramak için gelmiştir.Bir bakkalın yardımıyla bu derneği bulur.Cemil’in amacı bu dernekte görev yapan Bekir Samî Bey’i bulmaktı.Rumeli göçmenlerinden olan bir bakkalın yardımı Cemil’i duygulandırmış,bu düşman zulmünden kurtulmak için milletinin nasıl yardımcı olmaya çalıştığını düşünmeye zorlamıştı.
Millet henüz,Yunanlıların İzmir’i işgal etmesinin şaşkınlığından kurtulamamış,sokaklarda fazla kalabalık görülmüyordu.Hiçbir Türk tüm malını alıp yollara dökülmemiş ve hiç kimse evini barkını terk etmemişti.
İslâm dinine göre,düşmanla savaşmak Allah buyruğudur.Bunu bilen tüm millet,bütün çabasıyla düşmanları İzmir’den çıkarmaya çalışan Kuvayı Milliye mensuplarına yardımcı olmaya çalışıyordu.Bu sırada düşman içerisinde dolaşan Kuvayı Milliye mensupları,saldırı bölgelerini belirlemişlerdi.
Manisa’da bulunan Topçu birliklerine haber vermekle görevlendirilen Teğmen Faruk ve Yüzbaşı Selâhattin Bey tüm aramalarına rağmen Manisa ile telgraf bağlantısını kuramamışlardı.Telgrafla haber verme işini plânlayan Cemil’in aradığı Bekir Samî Bey’di.
Bekir Samî Bey 23 Mayıs 1919 yılında Balıkesir’e geçerek buradaki saldırı plânlarını inceledi.Buradan tek bir vagonla tüm 17. Kolordu’dan geriye kalan yalnız bir albay,bir teğmen,iki yüzbaşı Akhisar’a götürüyordu.
Lokomotif Akhisar’a geldiğinde bu kasaba tüm olarak Yunan bayrakları ile donatılmıştı.Bu da Akhisar’ın Yunanlılarca işgal edildiğini gösteriyordu.Cemil ve Faruk Türk milletinin durumunu tartışıyorlardı.Teğmen Faruk Akhisar’a saldıracak olan ordunun komutanlığını yapacaktı.Cemil ise Akhisar’ı kurtarmanın Teğmen Faruk’a kalmadığını düşünüyordu.

DÖNEMEÇ

Cemil,Körağa (Kör Şaban) ile birlikte Ethem Bey’in Bekir Samî Bey’e gönderdiği mektubu götürüyorlardı.Çevrede ne araba ne yaya görünüyordu.Boş tarlalar göz alabildiğine uzanıyor,kişiler tarlalarını yüzüstü bırakıp boş dağların arkasına saklanmışlardı sanki…
Cemil,bu arada atının sanki bir dev ölüsünün üzerinde bir dolap gibi döndüğünü sanıp âniden ürperdi.Ölen bu dev Osmanlı İmparatorluğuydu.
Cemil,Akhisar’a geldiğinde,Akhisar alınmış,meydanda Kuvayı Seyyare Umum Komutanı Ethem Bey ve Müfreze Komutanları ve bütün atlılar hazır bekliyordu.
Tüm atlılar hareket edince Cemil,gözlerini Şevki Bey’in ağır makinalı bölüğüne çevirir.İşte,yorgun savaşçılar geçiyordu.Üstleri,başları yırtık fakat kalpleri millet uğruna atan yüzlerce yorgun savaşçı.Cemil,en sonda sekerek yürüyen asker de geçinceye kadar devamlı selâm vaziyetinde durdu.
Tüm atlılar ve yaya ordu düşmanı kovmanın verdiği gururla yavaş yavaş uzaklaşıyordu…

Eser, gerçekten güçlü bir dille yazılmış, kapak tasarımı bütün ile uyum içerisinde. Ancak kitabın sonunda sezdirilen yapılanma havası daha güçlü bir şekilde belirtilebilirdi. Ama yine de bu şekilde ayrı bir hava kazanmıştır. Sonuç olarak Yorgun Savaşçı herkes tarafından beğeniyle okunabilecek bir roman.

YAZAR:

Kemal TAHİR, İstanbul’da 1910 yılında doğmuştur. Deniz Subaylarından Tahir Bey’in

oğludur. Cezayirli Gazi Hasan Paşa Rüştiyesini 1923 yılında bitirmiştir. 1928 ve 1938 yılları arasında Galatasaray Lisesinde okumuş hayatını kazanmak için okuldan ayrılarak çeşitli dergi ve gazetelerde çalışmıştır. On iki yıl siyasal inançlarından dolayı Çankırı, Malatya, Çorum, Nevşehir Cezaevlerinde yatmış, af kanunundan yararlanmış, o günden ölümüne kadar hayatını eserleriyle kazanmıştır. Sanata şiirle başlayan Kemal TAHİR, daha sonra hikaye ve roman alanında çalışmış; 1968 yılında Yorgun Savaşçı romanıyla Cumhuriyet Gazetesinin, Devlet Ana romanıyla da Türk Dil Kurumu’nun roman ödüllerini kazanmıştır. Kırk bir yıl sanatla içice yaşayan Kemal TAHİR İstanbul’da 1973 yılında ölmüştür.

BAŞLICA YAPITLARI: Devlet Ana, Kurt Kanunu, Namusçular, Karılar koğuşu, Bir Mülkiyet Kalesi, Hür Şehrin İnsanları, Bozkırdaki Çekirdek ve Yorgun Savaşçı’dır.

Yorgun Savaşçı – Kemal Tahir

Yorgun Savaşçı/ Kemal Tahir

Eserin Adı: Yorgun Savaşçı

Eserin Yazarı : Kemal TAHİR

Sayfa Sayısı: 488

Basıldığı Yer: İstanbul

Basıldığı Yayınevi: Yaylacık Basımevi

Basıldığı Tarih: 1996

Kaçıncı Baskı : 11. Basım

ESER:

Türü: Roman

Teması: Mütareke devrinin bulanık havası ve Kurtuluş Savaşı’nın ilk direnme ve örgütlenme hareketleridir.
Eserin Yazılmasındaki Amaç: Kurtuluş Savaşı zamanında Topçu Yzb. –Cehennem – Cemil’in düşmana karşı Türk Halkını örgütlemesini ve düşmanla mücadelesinde yaşanılan olayların bilinmesi ve Türk halkının ne zorluklar içerisinde bugüne geldiğinin bilinmesi gerektiğidir. Eser bu amaca başarıyla ulaşmıştır.

PLAN:

Eserin giriş bölümünde Cehennem Cemil’in teyze kızı Neriman’ la evlenmesi ve ittihatçı sıfatıyla kaçması yer alır. Anadolu’ ya geçmesi ve Manisa’yı düşmandan korumak için uğraşısı gelişme bölümünü oluşturur. Sonuç bölümünde ise Cemil’in Anadolu içlerine girmesi ve oluşturduğu güven ile örgütlenme yaratması anlatılmaktadır.

ÖZET:

Yorgun Savaşçı bir bocalama dönemini ele alır; Mondros Mütarekesi peşinden İstanbul’un işgaliyle Anadolu’da başsız, lidersiz Milli Kuvvetlerin birleşip Kurtuluş Savaşı’nı başlatmalarına kadar ki zamanı kapsar. 1908 Meşrutiyeti ile Mütareke Devri (1918-1922) arasındaki olaylardan. Balkan ve Birinci Dünya Savaşlarının türlü bozgunlarından acılı, yorgun savaşçıların toparlanıp örgütlenmesinin tarihi gözüyle bakabileceğimiz romanının olayları ittihatçılar’ dan “Cehennem Yüzbaşı Cemil” ekseninde toplanır. İşgal altınındaki İstanbul’da Yüzbaşı Cemil’in teyze kızı Neriman’la aşkına evlenmesine paralel başlayan hareketli olaylar bunalımından kurtulmak isteyen yorgun savaşçıların Anadolu’ ya geçmeleriyle gelişir; Ankara Hükümeti’ne, Mustafa Kemal saflarına katılmalarıyla güçlenir, bilinçlenir ve Kurtuluş Savaşı’nı kesinlikle müjdeleyen milli bir güven duygusu içinde sona erer.

ÜSLUP:

Eserin dönemine göre, yeni bir Türkçe’yle yazılmıştır. Cümle kuruluşları başarılı yapılmış, yalın bir anlatım izlenmiştir. Anlatım ise eserin konusuna uygundur.Eskimiş sözcükler kullanılsa da bu eserin genelini etkilememekte hatta anlatıma ayrı bir hava vermektedir.

Eserde Ana Çizgileriyle Olay:

Yorgun Savaşçı adlı roman üç bölümden oluşuyor.
1. Von Kros Paşa’nın Dürbünü
2.Karanlığın Dibinde
3.Dönemeç

VON KROS PAŞA’NIN DÜRBÜNÜ

Bu bölümde kitabın kahramanı,akadaşlarının”Cehennem Topçu”dedikleri Cemil’e bir Alman subayı olan Von Kros Paşa’nın hediye ettiği ve Cemil’in yanından ayırmadığı dürbün konu ediliyor.Cemil bu dürbün sayesinde henüz kendisini tanımadan beklediği arkadaşı Çerkez Reşit Bey’in,Kuvayı Milliye düşmanlarınca nasıl öldürüldüğünü görebilmiştir.
Cemil,Osmanlı ordu barınma evini ziyarete gittiği zaman,Osmanlı ordusua mensup,Gerede,Düzce,Hendek civarında çarpışırken yaralanan veya sakatlanan askerler arasında en yakın iki arkadaşına rastlar.Bu kişiler Sarıkamış yöresinden dönüyorlardı.Cemil’e ordaki tatlı acı anılarını anlatan İsmail ve Selim savaşa katılmayan Cemil’in üzgün üzgün İsmail’e baktığını görmüşlerdi.Gerçekten Cemil’in dikkat ettiği şey,İsmail’in bir bacağının olmamasıydı.
İsmail,bir zamanların ünlü subayı Kâzım’ı kurşuna dizen subayı tanıdığını söyler.Gerçekten,Kâzım’ı casusluk yaptığı gerekçesiyle kurşuna dizen Subay Cemil’di.İsmail de bunu Selim’e anlatır.
Cemil,teyzesinin kızı Neriman ile evlenir.Patriyot Ömer,evlenen çifte mutluluk dileme yerine Cemil’in başarısız kalan Tambus gölü gece saldırısını 71. Alaydan iki, 73.Alaydan bölüğün başarılı olduğunu istemeye istemeye anlatır.Fakat bu sırada sinirlendiğinden kapıyı vurup çıkıp gider.
21 Aralık günü Aras’ı geçen bir alayın,26 Aralık günü Sarıkamış’ı almak üzere gelen birlikler bu işi başarırlar.Fakat 11. ve 9. kolorduların başarısızlığı dolayısıyla tekrar düşmana bıraktılar.1914 yılında Köprüköy,savaşı başlar.Bu savaşta otuz üç bin kişilik 10.kolordudan otuz üç kişi kalır.Bunların arasında Teğmen Selim’de vardı.Ve bunları Cemil’e anlatan da odur.

KARANLIĞIN DİBİNDE

Bu bölümde Cemil’in bir gemi ile Bandırma’ya gelişi,oradan İzmir’e gelişi ve oradaki olaylar anlatılıyor.Cemil, İzmir’e Asker Emeklileri Derneği’ni aramak için gelmiştir.Bir bakkalın yardımıyla bu derneği bulur.Cemil’in amacı bu dernekte görev yapan Bekir Samî Bey’i bulmaktı.Rumeli göçmenlerinden olan bir bakkalın yardımı Cemil’i duygulandırmış,bu düşman zulmünden kurtulmak için milletinin nasıl yardımcı olmaya çalıştığını düşünmeye zorlamıştı.
Millet henüz,Yunanlıların İzmir’i işgal etmesinin şaşkınlığından kurtulamamış,sokaklarda fazla kalabalık görülmüyordu.Hiçbir Türk tüm malını alıp yollara dökülmemiş ve hiç kimse evini barkını terk etmemişti.
İslâm dinine göre,düşmanla savaşmak Allah buyruğudur.Bunu bilen tüm millet,bütün çabasıyla düşmanları İzmir’den çıkarmaya çalışan Kuvayı Milliye mensuplarına yardımcı olmaya çalışıyordu.Bu sırada düşman içerisinde dolaşan Kuvayı Milliye mensupları,saldırı bölgelerini belirlemişlerdi.
Manisa’da bulunan Topçu birliklerine haber vermekle görevlendirilen Teğmen Faruk ve Yüzbaşı Selâhattin Bey tüm aramalarına rağmen Manisa ile telgraf bağlantısını kuramamışlardı.Telgrafla haber verme işini plânlayan Cemil’in aradığı Bekir Samî Bey’di.
Bekir Samî Bey 23 Mayıs 1919 yılında Balıkesir’e geçerek buradaki saldırı plânlarını inceledi.Buradan tek bir vagonla tüm 17. Kolordu’dan geriye kalan yalnız bir albay,bir teğmen,iki yüzbaşı Akhisar’a götürüyordu.
Lokomotif Akhisar’a geldiğinde bu kasaba tüm olarak Yunan bayrakları ile donatılmıştı.Bu da Akhisar’ın Yunanlılarca işgal edildiğini gösteriyordu.Cemil ve Faruk Türk milletinin durumunu tartışıyorlardı.Teğmen Faruk Akhisar’a saldıracak olan ordunun komutanlığını yapacaktı.Cemil ise Akhisar’ı kurtarmanın Teğmen Faruk’a kalmadığını düşünüyordu.

DÖNEMEÇ

Cemil,Körağa (Kör Şaban) ile birlikte Ethem Bey’in Bekir Samî Bey’e gönderdiği mektubu götürüyorlardı.Çevrede ne araba ne yaya görünüyordu.Boş tarlalar göz alabildiğine uzanıyor,kişiler tarlalarını yüzüstü bırakıp boş dağların arkasına saklanmışlardı sanki…
Cemil,bu arada atının sanki bir dev ölüsünün üzerinde bir dolap gibi döndüğünü sanıp âniden ürperdi.Ölen bu dev Osmanlı İmparatorluğuydu.
Cemil,Akhisar’a geldiğinde,Akhisar alınmış,meydanda Kuvayı Seyyare Umum Komutanı Ethem Bey ve Müfreze Komutanları ve bütün atlılar hazır bekliyordu.
Tüm atlılar hareket edince Cemil,gözlerini Şevki Bey’in ağır makinalı bölüğüne çevirir.İşte,yorgun savaşçılar geçiyordu.Üstleri,başları yırtık fakat kalpleri millet uğruna atan yüzlerce yorgun savaşçı.Cemil,en sonda sekerek yürüyen asker de geçinceye kadar devamlı selâm vaziyetinde durdu.
Tüm atlılar ve yaya ordu düşmanı kovmanın verdiği gururla yavaş yavaş uzaklaşıyordu…

Eser, gerçekten güçlü bir dille yazılmış, kapak tasarımı bütün ile uyum içerisinde. Ancak kitabın sonunda sezdirilen yapılanma havası daha güçlü bir şekilde belirtilebilirdi. Ama yine de bu şekilde ayrı bir hava kazanmıştır. Sonuç olarak Yorgun Savaşçı herkes tarafından beğeniyle okunabilecek bir roman.

YAZAR:

Kemal TAHİR, İstanbul’da 1910 yılında doğmuştur. Deniz Subaylarından Tahir Bey’in

oğludur. Cezayirli Gazi Hasan Paşa Rüştiyesini 1923 yılında bitirmiştir. 1928 ve 1938 yılları arasında Galatasaray Lisesinde okumuş hayatını kazanmak için okuldan ayrılarak çeşitli dergi ve gazetelerde çalışmıştır. On iki yıl siyasal inançlarından dolayı Çankırı, Malatya, Çorum, Nevşehir Cezaevlerinde yatmış, af kanunundan yararlanmış, o günden ölümüne kadar hayatını eserleriyle kazanmıştır. Sanata şiirle başlayan Kemal TAHİR, daha sonra hikaye ve roman alanında çalışmış; 1968 yılında Yorgun Savaşçı romanıyla Cumhuriyet Gazetesinin, Devlet Ana romanıyla da Türk Dil Kurumu’nun roman ödüllerini kazanmıştır. Kırk bir yıl sanatla içice yaşayan Kemal TAHİR İstanbul’da 1973 yılında ölmüştür.

BAŞLICA YAPITLARI: Devlet Ana, Kurt Kanunu, Namusçular, Karılar koğuşu, Bir Mülkiyet Kalesi, Hür Şehrin İnsanları, Bozkırdaki Çekirdek ve Yorgun Savaşçı’dır.

Sponsorlu Bağlantılar

Kemal Tahir Yorgun Savaşçı Kitap Özeti” İçin Bir Cevap

Kemal Tahir Yorgun Savaşçı Kitap Özeti İçin Yorum Yap