Kevser Suresi Hakkında Herşey

Kuranı Kerim’in 108. surasi olan Kevser suresi hakkında öğrenmek isteyeceğiniz her şeyi bu konuda bulabilirsiniz. Kevser suresinin anlamını iyice öğrenip daha sonra okumanızı tavsiye ediyorum.

Kevser Suresinin Anlamı

Kevser Suresi; Kuran-ı Kerim’in 108. sûresidir. 3 ayetten oluşur. Mekke’de inmiştir. Arapça kevser, “bolluk ve çokluk” anlamına geldiğinden, sûre de bu sözcükle başladığından bu adı almıştır. Cennetteki Kevser Irmağı’nın Nahr al Muhammet (Muhammet’in Irmağı) de denildiğinden bu sûreye Nahr Sûresi de denir. Sûre şöyledir: “Kuşkusuz ki biz sana kevseri verdik. O halde Rabbin için namaz kıl, kurban kes. Asıl sonu kesik olan, sana dil uzatandır, kısır kalacak olan odur.”

Kevser Suresinin Türkçesi

Kevser Suresi

Rahman Rahim olan Allah’ın adıyla
Muhakkak biz sana Kevser’i verdik.
Öyleyse Rabb’in için namaz kıl ve kurban kes.
Asıl soyu kesik olan, sana buğzeden kimsedir

Kevser Suresi Dinle

Kevser Suresi Tefsiri

1) Ey Resulüm! Kuşkusuz biz sana Kevser’i verdik. Seni birçok fevkalade hayra eriştirdik, senin adını yükselttik. (Kevser’den maksat, alimlerin çoğuna göre cennette bir ırmak ya da bir havuzdur. Onun vasfı hakkında deniliyor ki: Onun suyu baldan tatlı, sütten daha ziyade beyaz, kardan daha soğuktur. Kaymaktan daha yumuşaktır. Ondan bir kere içen bir daha susuzluk hissetmez, onu ancak zevk ve mutluluk için içmeye devam eder. O güzel havuzun kenarı zeberceddendir. Bardakları gümüşten olup, gökteki yıldızlar kadar çoktur.)

2) Artık Ey Resulüm! Sen bu nimetleri ve ilahi lütufları sana ihsan buyurmuş olan Rabbin için namaz kılarak ve kurban keserek şükür vazifesini yerine getir. Keseceğin kurbanın etinden muhtaç olanlara yardımda bulun.

3) Ey insanların en faziletlisi! Muhakkak ki o sana hınç besleyen, bugz eden, sana ”ebter” ( soyu kesik) diyen kimse yok mu? İşte asıl ebter olan, dünyevi ve uhrevi hayırdan kesilip mahrum kalmış olan kişi kendisidir. Senin yüce zatın her türlü hayra mazhardır. Senin zürriyetin devam edecektir. Senin faziletin kıyamete kadar dünyaya şeref verecektir.

Kaynak

Kevser Suresi Okunuşu

Okunuşu: İnnâ a’taynâkelkevser. Fesalli lirabbike venhar. İnne şânieke hüvel’ebter.

Kevser Suresi  İle İlgili Birkaç Açıklama

Kevser sûresi Mekke’de nâzil oldu (indi). Üç âyet-i kerîmedir. Peygamber efendimize ihsân buyrulan Kevser’i bildirdiği için sûreye, bu isim verilmiştir. Erkek çocukları yaşamadığından Peygamber efendimize Mekke müşrikleri nesli kesik mânâsında “ebter” demişler, bunun üzerine, Allahü teâlâ Kevser sûresiyle onlara cevap vermiştir. (Sâvî, Taberî, Râzî)

Allahü teâlâ Kevser sûresinde meâlen buyuruyor ki:

(Habîbim!) hakîkat, biz sana Kevser’i verdik. O hâlde Rabbin için namaz kıl ve kurban kes. Doğrusu sana buğzeden kimse, zürriyetten (nesilden) ve her hayırdan kesilmiştir. (Âyet: 1-3)

Kim Kevser sûresini okursa, cenâb-ı Hak ona Cennet nehirlerinden su içirir. (Hadîs-i şerîf-Kâdı Beydâvî Tefsîri)

Bir kimse yatacağı vakit Kevser sûresini okursa ve sonra “Yâ Rabbî! Beni sabah namazına vaktiyle uyandır” derse, Allahü teâlânın izniyle o kimse sabah namazına uyanır. (Kutbüddîn İznikî)

Kevser Suresiyle İlgili Resimler

 

Sponsorlu Bağlantılar

Kevser Suresi Hakkında Herşey İçin Yorum Yap