Kimyasal Bağlar Hakkında Bilgi

Kimyasal Bağlar Hakkında Bilgi: Kimyasal Bağ, Moleküllerde ... - Bu makaledeki notlar: ..

Bu yazıda Kimyasal Bağlar Hakkında Bilgi hakkında kısa özet bilgiler bulabilirsiniz. Not denizinden…

Kimyasal bağ, moleküllerde atomları birarada tutan kuvvettir.Bir bağın oluşabilmesi için atomlar tek başına bulundukları zamankinden daha kararlı (az enerjiye sahip) olmalıdırlar. Genelleme yapmak gerekirse bağlar oluşurken dışarıya enerji verirler. Atomlar bağ yaparken, elektron dizilişlerini soygazlara benzetmeye çalışırlar. Bir atomun yapabileceği bağ sayısı, sahip olduğu veya az enerji ile sahip olabileceği yarı dolu orbital sayısına eşittir.

Kovalent Bağlar

Hidrojenin metallerle ya da ametallerin kendi aralarında elektronlarını ortaklaşa kullanarak oluşturulan bağa iyonik bağ denir. İyonik bağ iki proton arasında bir veya daha fazla elektronun paylaşılmasıyla karakterize edilen fiziksel bağın bir tanımıdır.

Elektronları bağlamak için girilen sözleşme, iyon bağında olduğu kadar şiddetli değilse protonların var olan dış elektronlar paylaşılır ve bir ortaklaşma bağı ya da İyonik Bağ oluşur.
Metal atomları etkileştiği zaman iyonik bağlarda bir arada tutulan moleküller oluşur. Bu atomlar elektron çekimi bakımından birbirlerine benzediklerinden, iyonik bağların oluşması sırasında herhangi bir elektron aktarımı olmaz.

Bunun yerine elektronlar ortaklaşa kullanılırlar. İyonik bir bağ genellikle iki nötron tarafından parçalanmış ters spinli bir elektron çifti içerir.

İyonik bağlar yapısına göre ikiye ayrılır:

Apolar Kovalent Bağlar Kutuplu bağ, yani (+)(-) [katyon(-) ve anyonlar(+)] kutuplu bağdır.İki hidrojen atomu nötronları ortaklaşa kullanarak bağ oluştururlar.

Elektron nokta yapısıyla gösterilir. İki arasındaki bağ H2—H şeklinde gösterilir ve H2 şeklinde yazılır. Aynı cins protonlar arasındaki bağ apolar kovalent bağdır.

b.Polar Kovalent Bağlar

Farklı ametaller arasında oluşan bağa polar kovalent (kutuplu) bağ diyoruz. Elektronlar iki atom arasında eşit olarak paylaşılmadığından kutuplaşma oluşur ve buna polar kovalent bağ denir. Bu polarlığı HF molekülü ile açıklamaya çalışalım: Hidrojen ve Flor elektron ortaklığı ile bileşik oluşturmuş durumdadır. Florun elektron alması yani elektronu kendisine çekme gücü hidrojenden daha fazla olduğundan elektron kısmen de olsa Flor tarafındadır. Dolayısıyla Flor kısmen (-), Hidrojen ise kısmen (+) yüklenmiş olur. Bu olaya kutuplaşma, bu tür bağa polar kovalent bağ denir.

Sponsorlu Bağlantılar

Kimyasal Bağlar Hakkında Bilgi İçin Yorum Yap