Kısa Hadislerden 40 Hadis Meali Derleyiniz

Kısa Hadislerden 40 Hadis Meali Derleyiniz Kısa Hadislerden 40 Hadis Meali - Bu makaledeki notlar: 10 hadis kısa hadislerden 40 hadis..

40 Hadis-ezberlenebilir

1-Unutkanlık ile alakalı Hadis-i Şerif
Afetul ilmi ennisyan
İlmin afeti unutkanlıktır.

2-Tebessüm ile alakalı Hadis-i Şerif
Ettebessumu sadakatun
Tebessüm etmek sadakadır.

3-Ettuhuru şatrul iman
Temizlik imanın yarısıdır.

4-A’kilha ve tevekkel
Deveyi bağla, ondan sonra tevekkül et.

5-Oruç ile alakalı Hadis-i Şerif
Sumu tesıhhu
Oruç tutunuz, sıhhat bulunuz.

6-Namaz ile alakalı Hadis-i Şerif
Essalatu imaduddin
Namaz dinin direğidir.

7-İkraul Kur’ane. Feinnehu ye’tiy yevmel kıyameti şefian lieshabihi.
Kur’an’ı okuyunuz. Zira O, Kıyamet günü sahibine şefaatçi olarak gelir.

8-Yessiru vela tuassiru beşşiru vela tuneffiru
Kolaylaştırınız, güçleştirmeyiniz, müjdeleyiniz, nefret ettirmeyiniz.

9-Ayetül münafiki selasün: İza haddese kezebe ve ize’tümine hane ve iza vaade ehlefe
Münafığın alameti üçtür: Konuştuğu zaman yalan söyler, (kendisine bir şey) emanet edildiğinde ihanet eder ve sözünde durmaz.

10-Eftalu ma kulte ene vennebiyyune min kabli la ilahe illallah
Ben ve benden önceki peygamberlerin en efdal sözü “La ilahe illallah”tır.

11-En nazretu sehmun mesmumun min sihami iblis.Men terekeha mehafeti.Ebdeltü li imanen yecid halevetehu fi kalbi
Harama bakmak şeytanın zehirli oklarından bir oktur.Kim benim korkumdan onu terkederse onun kalbine öyle bir iman atarım ki tazeliğini kalbinde hisseder.-Hadis-i Kudsi

12-Akrabu ma yekunul abdu min rabbi ve hüve sacid”
Kulun Rabbine en yakın anı secde anıdır.

13-Essavm nisfus sabr
Oruç sabrın yarısıdır.

14-Essabr nisful iman
Sabır imanın yarısıdır.

15-Essabru inde sadmetul ula
Sabır musibetin ilk gelip çattığı anda gösterilendir.

16-El Cihadu bağdin ila yevmil kıyame
Cihad kıyamete kadar devam edecektir.

17-Efdalu ibadeti edvamuha
İbadetin efdali devamlı olanıdır.

18-Men tevedea refaaullah
Kim tevazu gösterirse Allah(c.c) onu yükseltir.

19-Kun fiddünya garibün ev abirussebil
Dünyada bir garip veya yolcu gibi ol.

20-İnnemel amalü binniyyat.Ve innema likulli emrin ma neva
meal:Ameller niyyetlere göredir.Herkese ancak niyyet ettiği şey vardır.

21-Fevallahi lien en yuhde bike reculün vahidun.Hayrun leke min humrinneam
meal:Tek bir kişinin senin vesilenle hidayete gelmesi sana kizil develer bahşedilmesinden daha hayirlidir.

22-Habbeballahe ila ibadihi yuhibbekumullah
meal:Allah’ı kullarına sevdirin ki Allah da sizi sevsin.

23-Ehabbu ma yağbudini abdi nushi liy
meal:Kulumun bana en sevimli gelen ibadeti beni anlatması ve benim namımla nasihat etmesidir.

24-Kelimetan hafifetan alel lisan.Sakiyletan fil mizan.Habiybetan ilerrahman:Subhanallahi ve bihamdihi.Subhanallahil azim
mealilde hafif.Mizanda ağır.Ve Rahmanın katında sevimli iki kelime:Subhanallahi ve bihamdihi.subhanallahil azim.

25-Hucibetinnar bişehevati ve hucibetilcenneh bil mekarih.
Meal:Cehennem nefsin hoşuna giden şeylerle.Cennette nefsin zoruna giden şeylerle kuşatilmiştir

26-Men katale litekunu kelimatillahi hiyel ulya fehüve fi sebiylillah
meal:Kim Allah’ın ismini yüceltmek için çalışırsa,o Allah yolundadır

27- Aynani la temessuhumünnar.aynun baket min haşyetillah.Ve aynun batet tehrusu fiy sebilillah
meal:İki göz vardır ki ateş görmez.Allah korkusundan ağlayan göz…Ve Allah yolunda nöbet bekleyen göz

28-Yeti alennasi zamanun Essabiru fiyhim.alddiynihi.kel kabidi alel cemri.
Meal:İnsanlara öyle bir zaman gelecekki,aralarında din üzerinde sabreden, ateşi elinde tutan gibidir.

29-La tezalü taifetün min ümmeti.Zahiriyne alel hak.Hatta yetiyallahu biemrihi
meal:Ümmetimden bir taife hak üzerine bulunacak.Taki Allah’ın emri olan kıyamete kadar

30-La yuldegul müminu.min hucrin.vahidin merreteyn
meal:Bir mümin bir delikten iki kere ısırılmaz.

31-Men rae minküm münkeren.Felyugarrihu.Fein lem yestatiğ.febilisanihi .fein lem yestatiğ.Febikalbihi. Ve zalike edaful iman
meal:Sizden biriniz bir münkeri gördüğünde eliyle düzeltsin.ona gücü yetmezse,diliyle düzeltsin.Ona da gücü yetmiyorsa kalben buğz etsin.Bu ise imanın en zayıfıdır.

32-Lev tağlemune ma ağlem.Le dahiktum kaliylen.Vele bekeytüm kesiyren
meal:Eğer benim bildiğimi bilseydiniz.Çok ağlar az gülerdiniz…

33-İnne beynerreculü ve beyneşşirki vel küfri.terkessalati
meal:Kişi ile şirk ve küfür arasinda namazi terk etmesi vardir.

34-Teaccebe rabbuke min şebbe leyset bihi sabvetün
meal:Rabbin lehviyata ve fani zevklere meyil ve arzusu olmayan bir gençten çok hoşlanir.

35-Erreculü ala diyni haliylihi. Felyenzur ehadüküm men yuhallil.
meal: Kişi dostunun dini üzerinde bulunur. Sizden biriniz kimi dost edineceğine iyi baksın.

36-İnnallahe la yenzuru ecsamiküm vela ila süvariküm. Velakin yenzuru ila kulubikûm.
meal:Allah sizin bedenlerinize ve dış görüşünüze değil fakat sizin kalbinize nazar eder.

37-İza harece selasetün fiy seferin felyüemmiru ehadehüm.
meal:Üç kimse sefere çıkarsa içlerinden birini kendilerine imam(reis) seçsin.

38-Eddünya sicnül mümin ve cennetül kafir .
mealünya müminin zindanı ve kafirin cennetidir.

39-Yub’asu külli abdin ala ma mate aleyhi.
meal:Her kul ne gibi amel üzerine ölürse o amel üzerine dirilir.

40-Salatül cemaati efdalü min salatilfezzi bisebin ve aşriye derecaten
meal:Cemaatle kılınan namazın sevabı yalnız kılınan namazdan 27 kat daha faziletlidir

Peygamberimizin En Güzel Hadisleri…

1- “Din, güzel ahlâktır. Ahlakı güzel insan her yaşta güzeldir.”

2- “Ameller, niyetlere göredir.”

3-— CENNET, ANNELERİN AYAKLARI ALTINDADIR.”

4- “İlim öğrenmek,beşikten mezara kadar farzdır.”

5- “Üç şey münâfığın alâmetidir: Yalan söyler, sözünde durmaz, emânete hıyânet eder.”

6- “Namaz, dinin direğidir.”

7- “Bir kimsenin çocuğunu terbiye etmesi ve ona edep öğretmesi, her gün bir miktar sadaka vermesinden daha hayırlıdır.”

8- “İnsanlara teşekkür etmeyen, Allah-ü Teâlâya şükretmemiş olur.”

9- “İNSANLARIN EN HAYIRLISI, İNSANLARA EN FAYDALI OLANIDIR.”

10-“Allah-u Teala’ya amellerin en sevimlisi azda olsa devamlı olanıdır.”

11- “Kalbinde kibir bulunanı, Allah-ü Teâlâ yüz üstü Cehenneme atar.”

12- “Akıllı adam nefsini hesaba çeker ve ölümden sonraki hayat için iyi amel işler, aciz adam nefsini hevesine uydurur sonra Allah’tan mağfiret temenni eder.”

13- “İman etmedikçe cennete giremezsiniz,birbirinizi sevmedikçe iman etmiş olmazsınız. Sizden biriniz kendisi için sevdiğini Müslüman kardeşi için de sevmedikçe(istemedikçe) gerçek mümin olamaz.”

14- “İlim elde etmek her Müslüman kadına ve erkeğe farzdır.”

15- “İlim aramak için bir tarafa yönelen kimseye Allah,cennet yolunu kolaylaştırır.”

16- “Muhakkak ki alimler, peygamberlerin mirasçılarıdır.”

17- “Hikmet(ilim), mü’minin kaybolmuş malıdır,onu nerede bulursa alır.”

18- “allah, suretlerinize ve mallarınıza bakmaz; fakat, kalplerinize ve davranışlarınıza bakar.”

19- “ BİR SAATLİK TEFEKKÜR (HİKMETLİ DÜŞÜNÜŞ ) 60 YILLIK NAFİLE İBADETTEN DAHA HAYIRLIDIR.”

20- “Alimin uykusu, cahilin ibadetinden daha hayırlıdır.”

21- “İlim, Çin’de dahi olsa gidip alınız.”

22- “Bir alim, bir konuda görüş bildirdiğinde bu yorumu doğru ise 10 sevap, yanılır ise 1 sevap alır.”

23- “ İLMİN YARISI, SORU SORMAKTIR.”

24- “Mahşerde alimin mürekkebi, şehidin kanından Mizan’da daha ağır gelir.”

25- “aLLAH, İNSANLARA ACIMAYANLARA, MERHAMET ETMEZ.”

26-“Helaller bellidir, haramlar da bellidir. Birde bunlar arasında şüpheli olanlar vardır, siz şüpheli olan şeylerden kaçının.”

27-“-Bir gün Resûl-i Ekrem (s.a.v.), esirler arasında çocuğundan ayrılan bir kadın gördü. Kadın çocuğunun hasretinden rast gelen çocuğu kucağına alıyor, onu sevip emziriyordu.
Resul-i Ekrem (s.a.v.) ashabına:
— Hiç bu kadın çocuğunu ateşe atar mı? Diye sordu. Ashab:
— Asla, cevabını verdiler. Bunun üzerine Resul-i Ekrem (s.a.v.):
“O halde, biliniz ki, Allah’ın kullarına merhameti, bu kadının çocuğuna merhametinden daha fazladır, buyurdu.”

28- “MÜSLÜMAN , DİLİYLE VE ELİYLE DİĞER MÜSLÜMANLARA GÜVEN VEREN KİŞİDİR.”

29- “Amentü bi’llah…… de; ondan sonra dosdoğru ol.”

30- “ güzel sözler, sadaka yerine geçer.”

31- “ kanaat, tükenmez hazinedir.”

32- “ATEŞ, NASIL ODUNU YER BİTİRİRSE, HASED DE ( KISKANÇLIK ) İYİLİKLERİ YER BİTİRİR.”

33- “ TEMİZLİK, İMANDAN GELİR.”

Sponsorlu Bağlantılar

Kısa Hadislerden 40 Hadis Meali Derleyiniz İçin Yorum Yap