Kısa Salavatlar

Kısa Salavatlar En Kısa Salavat - Bu makaledeki notlar: kabir azabı hasan kısa salavatlar En..

Salavat-ı Şerife İle Kabir Azabından Kurtulan Kız

Getirilen bir salavat-ı şerife insanı cehennem azabından kurtarabilir.Bir kimse candan salavat getirse olur ki: o salavat onun için can olur.

Hasan Basri Hazretlerinin zamanında bir kadın gelip gözyaşları içinde oturdu.Bu dertli kadının günlerce gözyaşı döktüğü bitkin ve halsiz halinden belliydi

Hasan Basri Hazretleri kadına:
— “Buyur hanım bir isteğinmi var” dedi. Kadın:
–“Hocam,Üstadım dedi.”Bir kızcağızım vardı.Dünyaya doyamadan genç yaşında vefat etti.Anne yüreği bu bilirsin ya.Evlat acısıyla yanıp kavrulmaktayım.İstiyorumki evladımı rüyamda olsun birkerecik göreyim.Sizler bilirsiniz.Bir yolu bir usulü varsa ne olur Allah rızası için söyleyin” diye yalvarır.

Hasan Basri Hazretleri:
— “Hanım ben sana bir yol öğreteceğim,onu yaparsan biiznillahi Teala(Yüce Allahın izniyle) rüyanda kızını görebilirsin.Yapacağın iş şu:

— “Yatsı namazını kıldıktan sonra ayrıca,Allah rızası için 4 rek’at namaz kılacaksın.Namazın her rek’atında “fatiha”nın arkasından birkere “El hakümüttekasür” suresini oku.Bu şekilde 4 rek’at namaz kıl.Namazı bitirdiktn sonra yatıncaya kadar Sevgili PeygamberimizeSalavat-ı Şerife okumaya devam et”

Dertli ana bu şekilde geceleri ibadet ve salavata devam ederken,bir gece rüyasında kızını gördü.Gördü amma kızının kabir hayatı içler acısı.El ayağı ateşten zincirlere vurulmuş,ateşten elbiseler giydirilmiş azab çekmektedir.

Kadıncağız korkular içinde uyanır.Hemen Hasan Basri Hazretlerine koşar.Durumu olduğu gibi anlatır.Hasan Basri Hazretleri kadına:

–“Ey hanım! Ölmüş olan kızın için biraz hayır yap,sadakalar ver.Ölmüşler için yapılacak başka birşey yok” der.

Kadıncağız gözyaşları içinde gider.Ölmüş kızı için sadakalar verir dualar eder.Cenab-ı Haktan kızının affümağfireti için niyaz ve dileklerde bulunur.

Bir gün Hasan Basri Hazretleri rüyasında Cenneti ve Cennet bahçelerini görür.Bahçenin birinde ortasında bir köşk,köşkün içinde genç ve güzelce bir kız,üzerinde nurdan elbiseler.Hasan Basri Hazretleri kıza sorar. Kız:

— “Efendim” der. “Sana gelen dertli ananın kızıyım”
Üstad:

— “Annen seni başka şekilde azablar içinde görmüş.Senin bu halin ise cennet hayatı” der. Kızcağız:

— “Üstadım,annemin gördüğü gibiydik.Azab çekmekteydik.Allah dostlarından,salih kimselerden bir zat,okumuş olduğu Salavat-ı Şeriflerin sevabını bize bağışladı.Allah-ü Teala’da bizleri affü mağfiret buyurdu” dedi.

Hasan Basri Hazretleri uyanır uyanmaz hemen kadını çağırttı.Ve durumu anlattı.Kadın:

— “Efendim bundan böyle Efendimize salavat getirmekle vaktimi harcayacağım” dedi.

Sevgili Peygamberimiz “Kıyamet günü,ümmetimin günahı çok olanlarına şefaat edeceğim” buyurmuştur.
Resulullah’ın şefaatine ermek için O’na(Aleyhisselam) bol bol Salavat-ı Şerife okumak lazımdır.

Cehennemden sakınmak isteyenler bu dünyada bol bol Salavat-ı Şerife okumalıdır.

Sırat köprüsünden kolayca geçmek isteyenler, işleri ters gideişi gücü bozulan,derdi-üzüntüsü olan kimseler bol bol Salavat-ı Şerife okumalıdır.

Salavat-ı Şerife okuyan kimseler,sıkıntı ve üzüntü görmezler.Rızıkları bol olur.İşleri hayırla tamamlanır.İnsana huzur verir.

Salavat-ı Şerife okumayanların kalbi kararır,gönlü daralır ve huzursuzluk çeker.

Kısa bir Salavat-ı Şerif:

“Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim”
Manası:
“Ey Allahım! Efendimiz,Ulumuz,büyüğümüz Muhammed’e,Evlad-ü ıyaline,ashabına salat-ü selam eyle.(Rahmet et,selamlık ver.)”

Aşağıda sürekli okuduğum ve çok sevdiğim bir Salavatıda paylaşmak isterim sizlerle .Dilerim sizlerde bol bol okursunuz.Yüce Allahım hepimizin Kabrini Cennet bahçesine dönüştürsün ve cehennem ehli olmaktan korusun.Yüce Allahım Peygamberimizin şefaatına nail etsin.

BU SALAVATI 3 KERE OKUYANA OTUZBİN SEVAP YAZILIR

” Allahümme salli ala seyyidina Muhamedin mahtelefel-melevani ve teakabel-asarani ve kerrevel cedidani vestekbelel-ferkadani ve belliğ rühahü ve ervaha ehl-i beytihi minnat-tahiyyete ves-selame verham ve barik ve sellim aleyhi ve aleyhim tesliman kesiran kesira.”

(Allah kabul etsin)

Kabir Azabı Fotosu

Öldükten 3 saat sonra kabirden çıkarılan cesed

KABİR AZABI
Fotoĝrafta Ommanın devlet hastanesinde ölen 18 yaşında gencin resmi. Gencin cesedi gömüldükten sonra üç saat sonra babasının talebi üzerine kabirden geri çıkarılmıştı. Hastanede vefat eden genç aynı gün hoca tarafından yıkanmış, cenaze kılınıp defnedilmişti. Görgü tanıkların, akrabaların ve doktorların ifadelerine göre genç siyah saçlı, hiç bir yerinde kırık, dövülme veya işkence yeri olmadıĝı şekilde defnedilldiĝini ifade ediyorlar. Fakat gömüldükten üç saat sonra babası doktorların oĝlunun ölüme sebep olan dianoza şüphe eder ve oĝlunun kabirden çıkartılıp otopsi yapılmasına talep etmişti.
Üç saat önce defnedilen genç çıkarıldıktan sonra, onu gören aile fertleri ve tüm akrabaları şok olmuşlar. Çünkü kabire koydukları genç idi, fakat üç saat sonra önlerinde yatan saçları bem-beyaz olan, sanki çok ihtiyar bir insanın cesedi idi. Saçları beyaz, bütün bedenine inanılmaz seviyede işkence ve azab vermenin izleri bulunuyordu. Ellerin, kolların ve ayakların kemikleri kırık vaziyette. Kaburga kemikleri kırık ve bedenin içeresine inanılmaz bir şiddetle basık durumdaydılar. Bütün bedeni ve yüzü yekpare bir morluk hale gelmişti. Kurtuluşu artık ummayan ve sonsuz acıya mazhar olduĝu açık gözlerinden ve kurumuş kandan gencin inanılmaz bir işkenceye tutulduĝunu gösteriyor
Ölen gencin akrabaları İslam âlimlere yöneldiler. Onlar da durumu öĝrendikten sonra, hepsi dilbirliĝi ile Kabir azabının ibretli bir örneĝin olduĝunu ifade ettileralıntı…

Salavat-ı Şerife İle Kabir Azabından Kurtulan Kız

Sponsorlu Bağlantılar

Kısa Salavatlar İçin Yorum Yap