Kitle İletişim Araçlarının Yararları

Kitle İletişim Araçlarının Yararları Kitle İletişim Araçlarının Yararları Hakkında Bilgi - Bu makaledeki notlar: Kitle İletişim Araçlarının Yararları Kitle..

Bu yazı Kitle İletişim Araçlarının Yararları hakkında özet bilgiler içerir. Kitle İletişim Araçlarının Yararları ve Kitle İletişim Araçlarının Yararları Hakkında Bilgi hakkında kısa özet bilgi olarak işinizi göreceğini düşünüyorum. Tam da not almalık…

Kitle İletişim Araçlarının Yararları

Kitle İletişim Araçlarının Yararları

Haber ve bilgi verme amacı başta olmak üzere, eğitmek, eğlendirmek gibi amaçlar taşıyan, belirli bir okuyucu kitlesine, belirli aralıklarla ya da sürekli olarak ulaşan araçlardır Gazete, dergi, radyo, televizyon, sinema gibi kitlelere ulaşan ve iletişimi sağlayan araçlara kitle iletişim araçları denilmektedir KİA amacı düşünce, fikir, haberleri çok kısa zamanda geniş kitlelere ulaştırabilmektir Kitle iletişim araçları; “Daha geniş kitlelere, çevrelere seslenebilmek, onlarla iletişim kurmak için gerçekleştirilen elektromanyetik dalgaların ve bunların alıcılarının kullanımı ile tüm kitleye seslenebilme olanağı veren bir araçtır” Kitle iletişim araçlarını incelerken kitle, kitle iletişim araçları (gazete, dergi, radyo, televizyon, sinema, kitap gibi) aracılığıyla geniş ve bilinmeyen kitleye (dinleyici, okuyucu, izleyici) iletilmesidir” İletişim; Bilgi, düşünce, duygu, tutum ve kanılarla, davranış biçimlerinin kaynak ile alıcı arasındaki bir ilişkileşme yoluyla bir insandan diğerine bazı oluklar kullanılarak aktarılma süresine denir
Kitle iletişim araçları denince akla gelen Gazete, TV, Radyo, Telefon, İnternet vb araçların ve onların ilettikleri bilgilerin insanlar ve hatta toplumlar üzerinde etkileri vardır Bu etkiler olumlu ve olumsuz olarak net bir şekilde birbirinden ayrılamaz Eğer etkilenen kişinin yaşı, eğitimi, yaşadığı ortam uygun değilse, faydalı olması için iletilen bir bilgi bile zararlı olabilir

Sponsorlu Bağlantılar

Kitle İletişim Araçlarının Yararları İçin Yorum Yap