Kıyamet

Kıyamet Kıyamet Alametleri Videoları - Bu makaledeki notlar: kıyamet alametleri kıyamet kıyamet alametleri videoları..

Kıyamet Alametleri-resim-video

Kıyâmetin kopmasına yakın çeşitli alâmetler çıkacaktır. Kurân-ı kerîmde buyuruluyor ki:
(Rabbinin ba’zı âyetleri geldiği gün, önce îmân etmemiş veya îmânında bir hayır kazanmamış olana, o günkü îmânı fayda vermez.) , Kıyâmetin yaklaştığını gösteren bilgidir. Sakın bunda şüphe etmeyin.)
4- Dâbbet-ül-arz çıkacak. Bu hususta birçok hadîs-i şerîf vardır. Biri şöyle: (Dâbbet-ül-arz, mü’mine âsa ile dokunur, alnına “Bu Cennetlik” yazılır, yüzü nûrlanır. Kâfire vurunca, “Cehennemlik” diye yazılır, yüzü simsiyah olur.)
Bu hayvandan Kur’ân-ı kerîmde de bahsedilmektedir. (Neml 82)
5- Ye’cüc ve me’cüc çıkacaktır. Ye’cüc-me’cüc seddi yıkıp çıkar. (Enbiyâ 96)
6- Duman çıkacaktır. Yeri göğü duman kaplar. (Duhan 10)
7- Güneş batıdan doğacaktır. Hadîs-i şerîfte buyuruldu ki:
(Güneş batıdan doğmadıkça Kıyâmet kopmaz. O zaman herkes îmân ederse de fayda vermez.)
8- Ateş çıkacaktır. Hadîs-i şerîfte buyuruldu ki:
(Hicâzdan çıkan ateş, Basra’daki develerin boyunlarını aydınlatır.)
9- Doğu, Batı ve Arabistan’da ay tutulacak ve yer batması olacak. (B.Arifin)
10- Kâ’be yıkılacaktır. (T.Kurtûbî)
Kıyâmet koparken, dünya, şimdiki yörüngesinden çıkıp, başka bir yörüngeye girer, daha sonra dağlar hallaç pamuğu gibi atılır, taş taş üstünde kalmaz, apartmanlar, gökdelenler, saraylar yıkılır. Madden böyle virân olduğu gibi ma’nen de, virân olur.
Kıyâmetin küçük alâmetleri ile ilgili hadîs-i şerîflerden ba’zıları şöyle:
(Ticaret çoğalır, izinsiz ticâret yapılmaz.)
(Erkekler azalır, kadınlar çoğalır, zinâ artar.)
(Çalgı her yere yayılır, zaptiye, gammaz ve gıybetçi çoğalır.)
(Câmiye giren iki rek’at namaz kılmaz.)
(Sadece tanıdıklara selâm verilir. Yazarlar çoğalır.)
(İlim kalkar, cehâlet, anarşi ve ölüm çoğalır.)
(Zengine malı için ta’zim edilir. Esnaf, ölçü ve tartıda hîle yapar. Köpek beslemek, evlâd yetiştirmekten câzip gelir. Veled-i zinâ çoğalır.)
(Fırat’ta bir altın define çıkar. Görenler ondan bir şey almasın!)
(Ehli olmayana iş verilir.)
(Ulema, halkın istediği yönde fetvâ verip, helâla haram, harama helâl derler, Kur’ânı ticârete âlet ederler.)
(“Şu kabirdeki ben olsaydım” denmedikçe Kıyâmet kopmaz.)
(Kötü iyi, iyi kötü gösterilmedikçe, Kıyâmet kopmaz.)
(Zelzele, fitne, katillik artmadıkça, Kıyâmet kopmaz.)
(Lûtîlik mubah sayılıp, taş yağmadıkça Kıyâmet kopmaz.)
(Kardeşler farklı dinden olmadıkça Kıyâmet kopmaz.)
(Şerliler dünyaya hâkim olmadıkça Kıyâmet kopmaz.)
(Müslümanlarla Yahudiler savaşmadıkça Kıyâmet kopmaz. Yahudilerin gizlendiği taş ve ağaç, “Yahudi arkamda gel öldür” diyecektir.)
(Yırtıcı hayvanlar, insanlarla konuşmadıkça Kıyâmet kopmaz.)
(Allah diyen müslüman kaldığı müddetçe Kıyâmet kopmaz.)
(Kıyâmet, yalnız kötüler üzerine kopar.)
Diğer alâmetler
Hadîs-i şerîfle bildirilen diğer alâmetlerden ba’zıları:
1- Emânete riâyet kalkar.
2- Kötüler söz sahibi olur.
3- İçki ve tefecilik âşikâr olur.
4- Zekât verilmez.
5- Hanıma uyulur, anneye isyân edilir.
6- Kur’ân-ı kerîm tegannî ile okunur.
7- Zararından korunmak için herkese müdâra edilir.
8- Gençler fâsık olur.
9- Sonra gelenler, önceki âlimleri câhillikle suçlar.
10- Bid’atler yayılır.
11- Bilgin denilenlerde, zerre kadar îmân olmaz.
12- İslâma uymak ayıp sayılır, hor görülür.
13- Herkese iyilik edenler ahmak sayılır.
14- İslâma uymak, ateşi elde tutmak gibi zor olur.
15- Mescidlerde fâsıkların sesi yükselir.
16- Emr-i ma’ruf ve nehy-i münker kalkar.
17- Günâha teşvik artar. İyiliğe mâni olunur.
İbni Ömer hazretleri buyuruyor ki: Kıyâmet alâmetleri zuhur edince dine daha çok sarılmalıdır! Bunlardan birkaçı şöyle:
1- Âlimler ilmi, para karşılığı öğretir.
2- Akrabalık münâsebetleri kopar.
3- Ana-babaya isyân edilir.
4- İyiler azalır.
5- Dünya menfaati için din âlet edilir.
6- Binalar yükselip heva-i nefse uyulur.
7- İltimas, rüşvet çoğalır.

Video İçin;
Kiyamet Alametleri

İşte Bir Kedi ? Ama Nasıl Bir Kedi?

Bu kediyi görenler şok oluyor ! Bir kesim onu evrim süreci, başka bir kesim ise kıyamet alameti olarak

Görüyor !!!

7 aylık bu kedi görenleri şaşkınlığa düşürüyor. Doğduğunda dört göze ve 2 surata sahip olan “Lil’bit” büyüdükçe, ortadaki 2 gözü birleşerek dev bir göz oluşturmuş. Bilim adamlarının da incelediği kedinin aynı zamanda iki tane de beyine sahip olduğu açıklandı. Çünkü suratlardan bir tanesi uyurken diğeri uyanık kalabiliyor ! Sahibi onu dışlamadan sevse de etrafındaki insanın bazıları onu lanetli olarak ya da kıyamet alameti olarak görüyor. Bilim adamları ise bunun genetik bir bozukluk veya dünya genelinde artan fazladan uzuvlu canlıları da göz önüne alarak, bir evrim sürecinin safhaları olabileceğini düşünüyor

((( photoshop değil !! )))

Kıyamet Alametleri
Ibretlik Kiyamet Alametleri Resimleri !!!!

Arkadaşlar bu konuda kıyamet alametlerini yazıp bulduğğumuz onunla ilgili resimler koyalım..
hem bilgiilenmiş hemde kıyamet alametlerini öğrenmek adına güzel olur diye düşünüyorum…

-Peygamberimizin hadislerinde yeryüzünü kaplayan savaşları ve terör eylemlerini tasvir etmekte ve bu olayların da kıyamet alameti olduğunu belirtmektedir. Nitekim dünyanın dört bir yanında çatışmalar, bölgesel ve iç savaşlar durmak bilmeksizin devam etmektedir.

-Peygamberimiz (sav)’in Ahir Zaman’la ilgili verdiği haberlerden birisi de şu şekildedir:

Büyük şehirler dün sanki yokmuş gibi helak olur.

-Fakirler çoğalacak.Açlık ve hayat pahalılığı alabildiğine yayılacak.

-Ahlaki çöküş,hak dinin ve Kuran Ahlakının terk edilmesi,faizin aşikar olması

-Kötülerin çoğaldıkça çoğalması, yalancıların doğru kabul edilip doğruların yalancı sayılması, hainlerin güvenilir, güvenilir kimselerin hain sayılması kıyamet alametlerindendir. Yalancı şahitlik yaygınlaşır, hakka şahitlik ise gizlenir.

-Boşanmaların çoğalırken gayri meşru çocuklarda çoğalır…

-Uzun yaşamak çağlar boyunca insanların belli başlı hedefleri arasında yer almıştır. Bu uğurda büyük bir çaba harcanmıştır. Konuyla ilgili olarak, Hz. Muhammed de Ahir Zaman’daki gelişmeleri haber verdiği bir hadisinde şunları söylemiştir:

Onun zamanında… ömürler uzayacaktır.

-Yüksek binalar yapmada insanlar birbirleriyle yarışacak…

-Zaman kısalacak ve vasıtalarla mesafeler kısalacak,zaman kısalıp sene ay, ay hafta, hafta gün, gün saat olacak…

-Kişiye kamçısının ucu konuşmadıkça,kişiye (kendi) sesi konuşmadıkça kıyamet kopmaz.Semadan (gökyüzünden) bir ses ki herkes bunu kendi lisanında işitir…

Gercekleşmemiş Kiyamet Alametleri

Pompeii Felaketi
Roma İmparatorluğu’nun gördüğü en korkunç doğa olayı, şüphesiz 24 Ağustos 79 tarihinde Vezüv yanardağının patlamasıydı. Dağ o kadar şiddetli lav püskürdü ki sadece kent sakinleri değil tüm Romalılar dünyanın sonunun geldiğini sanmıştı. İki gün boyunca gökyüzünün külle kaplanmasına neden olan felaket, halkın büyük bölümünün hayatını kaybetmesine, Pompeii kentinin de haritadan silinmesine neden olmuştu. Yazar Senaca, felaketten 12 yıl önce gökyüzünün dumanlarla kaplanacağı ve dünyanın yok olacağı kehanetinde bulunmuştu.

Londra Yangını
Tüm Hıristiyan dünyası 1666 yılına korkuyla girdi. İncil’de kötü olayların habercisi olarak görülen 666 rakamından çekinen din camiasının korktuğu başına geldi. O yıl gerçekleşen ve Londra’nın yarısını yok eden yangın, bir önceki sene binlerce kişiyi öldüren veba salgınının tüm kalıntılarını da şehrin üzerinden sildi.

Halley Kuyruklu Yıldızı
Her 76 yılda bir dünyayı ziyaret eden kuyruklu yıldız tarih boyunca insanları korkutan bir unsur olmayı başarmıştı. Takvimler 1910’u gösterdiğinde Dünya’ya yaklaşmakta olan kuyruklu yıldız büyük endişe yaratmıştı. Resimdeki karikatürde tam o günlerde Fransa’da yayımlanmıştı. Avrupa’da birçok insan kuyruklu yıldızın dünya atmosferini zehirli bir gaz ile dolduracağını ve herkesin öleceğine inanıyordu. Hatta Roma’da iddia edilen gazdan korunmak için yüz maskeleri bile satılmaya başlanmıştı.

Yehova’nın Şahitleri
İsa tarafından yerin edebi olarak cennet kılınacağına inanan 7 milyon kişiden oluşan uluslararası dini topluluğun ilk kehaneti, 1914 senesinde dünyanın yok olacağıydı. Kehanetin gerçekleşmemesinin ardından küresel çapta faaliyetlerine devam eden topluluk, inanç sisteminde de bazı değişikliklere gitmek durumunda kaldı.


Gezegenlerin Dizilişi
Resimde 27 Şubat 2009 tarihide Florida’daki Ponce Inlet deniz fenerinin tepesinde yan yana gelen Ay ve Venüs görülüyor. Bu tür gezegen dizilişleri her zaman kıyamet senaryoları doğurduğu gibi, 5 Mayıs 2000 tarihi içinde birçok teori ortaya atılmıştı. O gün Ay ve Güneş ile tek sıra haline gelen Merkür, Jüpiter, Satürn ve Venüs, bazılarının dünyanın buzla kaplanacağına veya depremler ile insanlığın yok olacağına inanmasına yol açmıştı.

İsa Dünyaya Dönüyor
Resimde görülen vaizci Pat Robertson, 1980’de İsa’nın dünyaya geri döneceği kehanetini savurmuştu. Robertson, “İsa bir meleğin gürlemesi ve Tanrı’nın borazanı eşliğinde gökten inecek ve biz tüm insanlar onunla havada buluşacağız” demişti. Televizyon vaizleri ile kehanetini duyuran Robertson’a in******r, dünyanın yangınlarla yok olacağına ve cennetin ortaya çıkacağına inanıyor.

Hale-Bopp Trajedisi
Keşfedildiği 1995 yılından sonra sadece bir kere, 28 Mart 1997 tarihinde dünyadan görülen Hale-Bopp kuyruklu yıldızı o gün bir trajediye neden oldu. Dünyanın Lucifer’ın ateşleri ile yok olacağına inanan “Cennetin Kapıları” adlı bir dini topluluğun 39 üyesi, kuyruklu yıldızın Dünya’ya en yakın olduğu anda toplu intihar etti. Sebep, resimde İngiltere’de bulunan Stonehenge’in üzerinden geçerken görülen Hale-Bopp kuyruklu yıldızını kullandığına inandıkları UFO’nun kendilerini de kurtaracağıydı.

Buz Felaketi
“Nihai Felaket” adlı kitabında yazar Richard Noone, 5 Mayıs 2000 tarihinde mükemmel bir hizaya gireceklerine inandığı gezegenlerin buzulları ekvatora yönlendireceğini ileri sürmüştü. Noone kitabında yer değiştiren kutupların yeni bir buz çağı başlatacağını savunmuştu. Belirttiği tarih sonrasında Noone bir daha kitap yazmadı.

Y2K Hatası
Wall Street Journal gazetesinde 1984 yılında çıkan bir habere göre, 2000 senesine girildiği gece bilgisayarlarda tarih ve zamanlama bozukluğu doğuracak bir yazılım hatası oluşacaktı. Tüm dijital ve dijital olmayan bilgilerin dokümantasyonu ile depolanma sistemi çökecekti. Resimde, bahsedilen kehanete karşı önlem alan Head ailesi görülüyor. Onlar gibi birçok insan medyanın kışkırtması ile alınması gereken önlemlere uyarak yemek depolamıştı.

Kara Delik Felaketi
Büyük Hadron Çarpıştırıcısı 2009’un Eylül ayında çalıştırıldığında, bazı bilim insanları en güçlü atom parçalayıcısının dünyanın içinde bir kara delik oluşturacağına inanmıştı. Bilim insanları en ufak parçası yok oluncaya dek kara deliğin Dünya’yı yutacağını savunmuş, hatta 2008’de projeyi engellemeye çalışmışlardı.

Sponsorlu Bağlantılar

Kıyamet İçin Yorum Yap