Kıyamet Nedir Vikipedi

Kıyamet Nedir Vikipedi Kiyamet Nedir - Bu makaledeki notlar: kıyamet nedir kıyamet nedir vikipedi kiyamet..

Kıyamet Nedir?

KIYAMET nedir?
KIYAMET : Üç şekildir.
BİRİNCİSİ, Zihinsel Kıyamet.
Bilinçlerde olan uyanma, yeniden doğuş. Bu, TASAVVUFLA mümkündür. Peygamberler Doğuştan seçilmiştir ismet sahibidirler ama EVLİYAULLAH kendi kıyametlerini koparmış ölmeden evvel ölmüş ve Allahı yakinen bilerek yeniden doğmuş insanlardır.
İKİNCİSİ , Dünyasal Kıyamet .
Dünyanızın üzerindeki mah- lûkatla beraber yok olup, yeniden doğması. İşte Kur’an’ da bahsedilen kıyamet bu kıyamettir. Gerçektir.
ÜÇÜNCÜSÜ,
Eski Mısır ‘daki AMON-RA inancıdır. Kartal kafalı olan uydurma Baş Tanrı Amon -Ra’ nın anlattığı inanç, aslı astarı olmayan bir inançtır.
Dünyasal KIYAMET : Dünyanız, diğer Gezegenler gibi , tayfun Hortumu şeklindeki kanaldan geçip eritilip yenilenecektir. Genç bir Dünya olarak yeniden doğacaktır. Kâinat sürekli bu şekilde yenilenmektedir. Kâinat öbek öbek Mercimek şeklindedir. İşte bu mercimeğin tepe noktalarını birleştiren bir kara delik vardır. Burası tamamen mağmadır, ateştir. Burada hortum şeklinde bir dönüş vardır. Gezegenler, üzerlerinde yaşayan canlılarla birlikte ve bağlı oldukları Güneş Sistemi ile birlikte üst delikten girer eritilir alt delikten ateş topları şeklinde çıkarlar, soğurlar ve üzerlerinde yeniden canlılar yaratılır. Tabii ki bunların oluşumu binlerce, milyonlarca yıl sürer. İşte Kur’an’ da bahsedilen kıyamet bu kıyamettir. Ve gerçektir. Kâinat, santrfüj bir Evrendir. Bütün Kâinat dönüş halindedir. Merkez, bir kara deliktir. Kâinat hem genişlemekte hem de merkeze çekilip eritilip yenilenmektedir. Ve üzerlerinde yeniden canlılar yaratılmaktadır. Gezegeniniz bir uzay gemisi gibi, bağlı olduğu Güneş sistemi ile ve Galaksi ile, üzerindeki canlılarla beraber eritilip yenilenmek üzere uzayda merkeze doğru çekilmektedir.

-KUR’ÂN: NAHL, AYET 77: Kıyametin kopuşu, bir göz açıp yumma kadar veya daha çabuk bir zaman içinde olur. ENBİYÂ, AYET 1: Hesap vakti yaklaştı. AYET 95: Yok ettiğimiz ülke halkının, ahirette ceza görmek üzere bize dönmemesi imkânsızdır. AYET 104: Biz uzaylı cinler, o gün göğü, kitap dürer gibi düreceğiz. Yaratmağa ilk başladığımız gibi de onu tekrar yaratacağız. Bizim vaadimizdir bu, bunu muhakkak yapacağız. HACC, AYET 7: Kıyamet mutlaka gelecektir. Kıyametten şüphe edilemez. Allah, kabirlerde olanları da diriltecek. MÜ’MİNÛN, AYET 14: Siz sonunda öleceksiniz. AYET 15: Ve sonra kıyamet gününde diriltileceksiniz. FURKAN, AYET 25: Kıyamet günü gök, beyaz bulutlarla parçalanacak ve melekler bölük bölük indirilecekler- dir. RÛM, AYET 7: Onlar dünya hayatının görünen yüzünü bilirler. Onlar ahiretten habersizdirler. YÂSİN, AYET 53: Kıyamet tek bir çığlıktan başkası değildir. Onların hepsi huzurumuza getirileceklerdir. SÂFFÂT, AYET 19: Diriliş, korkunç bir sesle olur. ZUHRUF, AYET 66: Onlar kıyamet gününün ansızın gelmesini mi bekliyorlar. Onlar farkına bile varmazlar. HÂKKA, AYET 14: Yer ve dağlar kaldırılıp da çarpıldığı zaman, AYET 15: İşte o gün kıyamet kopmuştur. AYET 16: Gök yarılmış çökmeğe yüz tutmuştur. MÜZZEMMİL, AYET 14: Kıyamet koptuğu gün, yeryüzü sarsılır, dağlar, dağılan kum yığınına döner. AYET 18: O günün şiddeti ile gök bile parçalanır. MÜRSELÂT, AYET 8: Yıldızların ışığı silindiği zaman AYET 9: Gök yarıldığı zaman, AYET 10: Dağlar pamuk gibi atıldığı zaman, AYET 11: Kıyamet kopmuş olacaktır.
sanırım kıyamet bahsi açılmış daha önce eklemek istediğim tek şey öyle yada böyle kıyamet kopacak ama asıl bizi ilgilendiren kısmı 1.bölümdeki kıyamet olsa gerek yani ölmeden evvel burada nefsimizi öldürerek gerçek insan olabilmek Hakkı Hak ile bilmek görmek ve öyle yaşamak SULTANLA DOST olabilmek rızasını kazanmak “O” Razı olduktan sonra güneş doğmuş güneş batmış ne çıkar iki dünyada Sultanın Adamı olarak yaşamak şerefine erişmişsek…

Kıyamet Gününde Kulun Hesaba Çekileceği İlk Ameli Nedir?

Kıyamet gününde kulun hesaba çekileceği ilk ameli nedir?

Ebû Hüreyre (ra)’den rivayet edildiğine göre, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

“Kıyamet gününde kulun hesaba çekileceği ilk ameli onun namazıdır. Eğer namazı düzgün olursa, işi iyi gider ve kazançlı çıkar. Namazı düzgün olmazsa, kaybeder ve zararlı çıkar. Şayet farzlarından bir şey noksan çıkarsa, Azîz ve Celîl olan Rabb’i: ‘Kulumun nâfile namazları var mı, bakınız?’ der. Farzların eksiği nafilelerle tamamlanır. Sonra diğer amellerinden de bu şekilde hesaba çekilir.” (Tirmizî, Mevâkît 188. Ayrıca bk. Ebû Dâvûd, Salât 149; Nesâî, Salât 9; İbni Mâce, İkâmet 202)

Resûl-i Ekrem Efendimiz (sav)’in nitelemesiyle ifade edecek olursak, namaz mü’minin mi’racı olan bir ibadettir. Kişinin salâh ve felâhının, hayatının diğer alanlarında nasıl bir insan olduğunun göstergesi kabul edilebilir. Çünkü şuuruna varılarak kılınan namaz, insanı her türlü çirkinlik ve kötülüklerden alıkoyar. Her gün beş vakit namaz kılan insan, maddî ve mânevî temizliği şahsında toplamış olur. Namaz, Allah’ın hakkı olan ve kişinin sadece Allah’a karşı sorumluluk duygusuyla yerine getirdiği bir farzdır. Fakat bu farzın Allah katında makbul olması için yerine getirmemiz gereken birçok vazife vardır. Bunların arasında kul haklarına riayet önemli bir yer işgal eder.

Bir şey herhangi bir kayıt olmadan ifade edilirse, onun en mükemmel hali dikkate alınır. Örneğin insan denilince ruh ve beden sağlığı yerinde bir kimse, araba denilince de sağlam ve çalışan bir alet akla gelir. Bunun gibi, Namaz denilince de zamanında, hakkını vererek kılınan ve kişinin günahlara girmesine engel olan bir namaz akla gelmelidir. Ayrıca namazını kılan bir kimse, diğer ibadetleri zaten yapıyor demektir. Çünkü her gün beş defa şuurlu olarak namazını kılan bir kimsenin, diğer ibadetleri terk etmesi söz konusu olamaz. (bk. Kuran, 2/3, 238; 4/142; 6/92; 23/2, 9; 24/58; 29/45; 70/23, 34; 73/20; 74/43; 75/31; 87/15; 96/10; 98/5; 107/4, 5)

Allah Teâlâ kendine ait haklardaki noksan ve kusurları dilerse affeder; fakat kullara ait hakları affetmez. Onların affı, üzerinde kul hakkı bulunan kişinin dünyada hak sahibiyle helâlleşmesine bağlıdır. Âhirete kalan kul hakları, kişinin Allah için işlediği ibadet ve tâat cinsinden amellerinin sevabının hak sahibine verilmesiyle ödenir. Öyle ki, üzerinde kul hakkı bulunan kişinin amellerinin sevabı, hak sahibi olanların haklarının ödenmesine yetmezse, hak sahibinin günahları ona yüklenilmek veya cezalandırılmak suretiyle hesabı kapatılır. İşte Peygamber Efendimiz (sav)’in müflis olarak tanıttığı kişiler böyleleridir:

“Gerçekten benim ümmetimden müflis, kıyamet gününde namaz, oruç ve zekâtla gelecek kimsedir. Fakat şuna sövmüş, buna zina isnadında bulunmuş, şunun malını yemiş, bunun kanını dökmüş, diğerini dövmüş olarak gelir. Şuna buna hasenatından verilir de şayet davası görülmeden hasenatı biterse, onların günahlarından alınarak bunun üzerine yüklenir, sonra da cehenneme atılır.” (Müslim, Birr 59; Tirmizî, Kıyâmet 2).

Kulun önce Allah’a karşı görev ve sorumluluklarından hesaba çekilmesinin sebebi, üzerinde bulunan kul haklarının bunlardan ödenecek olmasındandır, diyebiliriz. Bu hadis, farzları eksiksiz yerine getirmekle birlikte nâfile ibadetlere devam etmenin ne kadar önemli olduğunu da ortaya koymaktadır. Nâfileler bütün ibadetlerimizle ilgili olabilir. Nâfile namaz, nâfile oruç, nâfile hac, nâfile zekât yani farz olanın dışında verilen sadakaların hepsi ve daha birçok hayır bu sınıfa girer. Burada anılan nâfilelerle namazdaki huşûun, kişinin zikirleri ve dualarının kastedildiğini söyleyenler de olmuştur. Çünkü bunların her biri, Allah katında ecri ve sevabı olan ameller cinsindendir.

Sponsorlu Bağlantılar

Kıyamet Nedir Vikipedi İçin Yorum Yap