Kuranda Muska İle İlgili Ayetler

Kuranda Muska İle İlgili Ayetler Kuranı Kerimde Muska - Bu makaledeki notlar: kuranda muska kuranda muska ile ilgili..

İslamin İlme Verdiği Değer Ve Muska Meselesi

İSLAM’IN İLME VERDİĞİ DEĞER

Allah-ü Teâlâ Peygamberimize şöyle emrediyor:
“(Ey Muhammed) de ki: Rabbim, benim ilmimi artır.”
Peygamberimiz de bu emre uyarak “Allah’ım, bana öğrettiğin ilimden beni yararlandır, yararlı olacak ilmi bana öğret. İlmimi artır. Her hal üzere Allah’a hamd olsun” diye dua etmiştir.

Peygamberimiz, Allah’ın kendisine verdiği ilimden yararlandırılmasını istiyor. Başka bir duasında kendisine faydalı olmayan ilimden de Allah’a sığınıyor.
İnsan niçin ilim öğrenir? İnsan, öğrendiğini hayata geçirmek ve başkalarına da öğretmek, faydalı olmak için ilim tahsil eder. Bu düşünce ile ilim tahsil edilmelidir. Böyle ilim tahsil edilirken ömrü vefa etmeyip ölen kimselerle ilgili olarak Peygamberimiz şu müjdeyi veriyor:

“İlim tahsil ederken eceli gelip ölen kimse, kendisi ile Peygamberler arasında ancak bir derece, Peygamberlik derecesi olduğu halde Allah’a kavuşur.”
İlim sahiplerinin diğer insanlara göre derecelerinin bu kadar üstün olmasının sebebi nedir? Denecek olursa, bu sorunun cevabını da Kur’an-ı Kerim’den öğrenelim.

Allah-ü Teâlâ buyuruyor:
“Kulları içerisinde ancak alimler (gereğince) Allah’tan korkar.” Çünkü alimler Allah Teâlâ’yı daha iyi tanır ve O’nun Peygamberleri aracılığı ile insanlara gönderdiği mesajları daha iyi kavrar.

Nitekim Kur’an-ı Kerim’de:
“İşte biz bu temsilleri insanlar için getiriyoruz, fakat onları ancak bilgi sahibi olanlar düşünüp anlayabilir.” buyurulmuştur. Sevgili Peygamberimiz, Peygamberimiz iki şeyin gıpta edilmeye değer olduğunu bildiriyor. Bunlardan biri, Allah’ın kendisine mal verip de, o malı Allah yolunda harcamaya muvaffak kıldığı kimse, diğeri de kendisine hikmet (ilim) verip de o ilim gereğince hükmetmesini ve başkasına da o ilmi öğretmesini nasip ettiği kimse.

Değerli arkadaşlar, okuma-yazma, bilgi edinme, edindiği bilgiden yararlanma ve başkalarını da yararlandırma hakkında hadis kitaplarında pek çok rivayetler vardır. Bilgi insana hem dünyada ve hem de ahirette faydalıdır. Bilgisiz yapılan ibadet bile makbul değildir.

Bunun için Peygamberimiz:
“İlim öğrenmek her müslümana farzdır” buyurmuştur. Çünkü yeterli dini bilgimiz olmazsa ibadetlerimizi kusursuz yapamayız. Bu da ahiretteki derecemizi etkiler.
Yeterli ve sağlıklı dinî bilgimizin olmaması, hem ibadetlerimizi eksiksiz yapmamıza hem de bazı kimselerin şahsi çıkarları için bizi kullanmalarına sebep olur.

Zaman zaman bunun örnekleri basına yansımakta ve bunları izlemekten rahatsız olmaktayız. Halbuki Peygamberimiz tedavi olmamızı tavsiye ediyor. Bunun için hastalandığımızda doktora baş vurmamızı, hastaneye gidip muayene ve tedavi olmamız gerekiyor. Biz bunu yapmaz da bazı kimselere gidip muska yazdıracak büyü yaptıracak olursak, işte bunlara imkan ve zemin hazırlamış oluruz.

Evet Kur’an-ı Kerim de “Biz o Kur’an-ı bir şifa kaynağı ve rahmet olarak gönderdik” buyuruluyor. Elbette Kur’anı-ı Kerimde şifa niyetine okunan bir çok Âyet-i kerime vardır ve okunur da, ancak bunu yaparken illa’da ne idüğü belirsiz süflî, cinlerle irtibatı olan, namazla niyazla alâkası olmayan, yüzünden ve hareketlerinden süfliyat akan, Arapça okumayı ve yazmayı bilmeyen bir çok din istismarcılarına gidip onlara yazdırmak, okutmak, onların süslü laflarına kanmak, onlara para vermek hiç te hiç doğru değildir.

Hatta bir çoğunun yazdığı şeyler Arapça ile alâkası olmayan karalamalardan ibarettir. Kendi yazdığını okuyamayacak kadar cahil kişilerdir, içlerinde okuyan insanlar da çıkar ancak, eğer bu işi meslek haline getirmiş ve bu yolla para kazanan insanlarsa kesinlikle bunlardan uzak durulmalıdır.

Önce tıbbi yollara başvurduktan sonra (Takvâsına ve ilmine %100 kâni olduğunuz, güvendiğiniz) âlim kişilere suya şifa âyetleri veya Yâsin-i şerif okutularak hastaya içirilmesinde bir beis yoktur. Bu bir inanç ve itikad meselesidir, ilacı içse de şifayı verecek Allah tır, dua okunmuş suyu içse de şifayı verecek Allah tır. Ama önce zâhiri sebep olan doktora ve ilaca baş vurmalı, yani (Esbâba tevessül etmeli-Sebeplere yapışmalı) ondan sonra Allah’a tevekkül etmeli (Okunmuş su içirilmeli) dinimiz bunu emretmektedir. Ama bu işi para karşılığı yapan süflilere kesinlikle yazdırmamalı ve okutmamalıdır.
Hastalarımıza âcil şifalar dileriz….

Sponsorlu Bağlantılar

Kuranda Muska İle İlgili Ayetler İçin Yorum Yap