Lipitlerin Özellikleri Nelerdir?

Lipitlerin Özellikleri Nelerdir?: Suda Hemen Hemen Hiç Çözü... - Bu makaledeki notlar: ..

Bu makalenin Lipitlerin Özellikleri Nelerdir? ile iligli olan sorularınızı gidereceğini düşünüyorum.

Suda hemen hemen hiç çözünmezler ·

Yapılarında önemli miktarda nonpolar hidrokarbon zinciri taşıyan lipidler, hidrofobik (suyu sevmeyen) özellik gösterirler.

Amfipatik özellik (polar hidrofilik ve nonpolar gruplar)

Eter, kloroform ve aseton gibi nonpolar organik çözücülerde çözünen heterojen yapılı biyomoleküller

Endojen olarak organizmada sentezlenebilirler

Bitkisel ve hayvansal kaynaklı besinlerle ekzojen olarak sağlanır.

Aktif asetik asitten sentezlenir.
·

Lipidler yüksek enerjili bileşiklerdir.

Enerji kaynağıdır ve enerjinin başlıca depolanma şeklidir.

Polar olmayan triaçilgliserol yağ dokusunda depolanır ve temel enerji kaynağıdır.

1 g nötral yağ 9,3 kcal’dir.

Biyolojik membranların önemli yapıtaşlarıdır.

Deri altında ve bazı organların çevresinde ısı yalıtıcısı olarak görev yaparlar.
·

Elektriksel yalıtıcı olarak, miyelinli sinir boyunca depolarizasyon dalgalrının hızla ilerlemesii sağlarlar

Proteinller birleşerek lipoproteinleri oluşturlar , kanda bu şekilde taşınırlar.

Hücre yüzey reseptörleri ve kan grubu antijenleri olarak önemli rol oynarlar.

Yağların, asit veya alkalilerle ya da pankreastan salgılanan lipaz enzimi ile hidrolizi sonucu gliserol ve yağ asidleri oluşur.

Bu hidrolize sabunlaşma denir, meydana gelen gliserol ve yağ asidleri tuzlarına da sabun denir.

Bu sabunlar yüzey gerilimini azalttıklarından emilsiyon yapıcı ve emilsiyon sabitleştiricidirler.

Renksiz ve kokusuzdurlar.

Isı, ışık, nem ve bakterşiler etkisiyle bozulur ve yapıda hoş olmayan kokular oluşur. Buna yağların acıması (ransidifikasyon ) denir.

Sponsorlu Bağlantılar

Lipitlerin Özellikleri Nelerdir? İçin Yorum Yap