Lise Dersleri Nelerdir

Lise Dersleri Nelerdir Lise 1 Dersleri Nelerdir - Bu makaledeki notlar: lise 1 dersleri lise dersleri nelerdir..

Lise 1 Dersleri Nelerdir?

arkadaşlar bana lise 1 konuları hakkında bilgi verir misiniz….

Lise 1 Dersleri

merhaba arkadaşlar ben aranıza yeni katıldım lise 1 matematikte biraz zorluk çekiyorumbana yardımcı olabilirmisiniz

Lise 1-2-3-4 Matematik Tüm Konular

Lise 1-2-3-4 Matematik Tüm Konular

–LİSE 1–

Rasyonel Sayılar

Kesir Çeşitleri
Rasyonel Sayıların Eşitliği
Yansıma simetri geçişme
Rasyonel Sayılar Kümesinde İşlemler
Toplama Çıkarma Çarpma ve Bölme İşleminin Özellikleri
Rasyonel Sayılarda Sıralama
Obeb ve Okek
Rasyonel Sayıların Yoğunluğu
Ondalık Sayılar
Devirli Ondalık Sayı
Kesir Problemleri
Rasyonel Sayılarla ilgili Çözümlü Testler

16 Sayfa

Eşitsizlikler

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler
Çarpım ve Bölüm Biçimindeki Eşitsizlikler
Pratik Kurallar
Eşitsizlik Sistemleri
Mutlak Değerli Eşitsizlikler
Denklem Çözümleri
Gerçek kökler ile Bir K Gerçel Sayısının Karşılaştırılması
Üçterimlinin Pozitif veya Negatif Olması
Eşitsizlik ile ilgili Çözümlü Testler

35 Sayfa

Denklemler

Denklem Çözüm Kümeleri
İki Bilinmeyenli Denklemleri Çözüm Kümeleri
Geometrik Anlamı
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler
Denklem Sistemlerinin Çözüm Metotları
Yok Etme Metodu
Yerine Koyma Metodu
Özel Denklemler
Denklemler ile İlgili Çözümlü Testler

12 Sayfa

Mutlak Değer

Karekök ve Mutlak Değer
Mutlak Değer ile ilgili Özellikler
Çözümlü Testler

14 Sayfa

Köklü İfadeler

Rasyonel Üstün Genişletilmesi ve Sadeleştirilmesi
Toplama çıkarma çarpma bölme
Paydanın Rasyonel Yapılması
Kök İçinde Köklü İfadeler
Sonsuz Kökler
Köklü İfadelerde Sıralama
Özel Kökler
Çözümlü Testler

15 Sayfa

Reel Sayılar Sıralama ve Eşitsizlik

İrrasyonel Sayılar
Reel Sayılarda İşlemler
Reel Sayılarda Eşitliğin Özelliği
Reel Sayılarda Sıralama
Sıralama Özellikleri
Reel Sayı Aralıkları
Çözümlü Testler

11 Sayfa

Üslü İfadeler

Üslü İfadelerde 4 İşlem
Tabanları Aynı üstleri Farklı İfadelerin Çarpımı ve Bölümü
Tabanları Farklı Üstleri Aynı Olan İfadelerin Çarpımı ve Bölümü
Üslü Sayıların Sıralaması
Üslü Denklemler
10 un Kuvvetleri
Çözümlü Testler

13 Sayfa

Doğal ve Tam Sayılar

Sayma Sayılar Kümesi
4 İşlem
Doğal Sayıların Kuvveti
Üslü Sayılar
Bölme İşleminin Özellikleri
Taban Aritmetiği
Faktöriyel
Asal Sayılar
Asal Çarpanlar
Bölünebilme Kuralları
(2,3,4,5,7,8,9,10,11,13,17,19 ile bölünebilme kuraları)
Ebob – Ekok
Tek ve Çift Tamsayılar Özellikleri

15 Sayfa

Problemler

Denklem Kurma Problemleri
Problem Çözme Stratejisi
Matematik Diline Çevirme
Kesir Problemleri
Yaş Problemleri
İşçi – Havuz Problemleri
Hareket Problemleri
Yüzde Problemleri
Faiz Problemleri
Karışım Problemleri
Konu ile İlgili Çözümlü Test

15 Sayfa

Kümeler

Küme Kavramı
Küme Gösterimi
Sonlu ve Sonsuz Kümeler
Alt Küme ve Özellikleri
Kuvvet Kümesi
Kümelerde İşlemler
Dağılma Özelliği
Evrensel Küme
Tümleme ve Özellikler
Fark Kümesi ve Özellikleri
Açık Önermeler
Varlıksal ve Evrensel Niceleyiciler
En az ve Her ile Yapılan Önermelerin Olumsuzu
Konu ile İlgili Çözümlü Test

30 Sayfa

Bağıntı ve Fonksiyon

Sıralı N li ifadeler
İki Kümenin Kartezyen Çarpımı
Kartezyen Çarpımın Özellikleri
Koordinat Sistemi Analitik Düzlem
Bağıntı
Bağıntının Şeması ve Grafiği
Bağıntı Sayısı
Bir Bağıntının Tersi
İki Bağıntının Bileşkesi
Bir Kümede Tanımlı Bağıntıların Özellikleri
Ters Simetri Özellikleri
Denklik Bağıntısı
Denklik Sınıfları
Sıralama Bağıntısı
Fonksiyon
Fonksiyonun Grafiği
Fonksiyonlarda Dört İşlem
Eşit Fonksiyonlar
Fonksiyon Çeşitleri
Permütasyon Fonksiyon
Birim Fonksiyon
Fonksiyonların Bileşkesi
Fonksiyon Sayısı
Konuyla İlgili Çözümlü Sorular

53 Sayfa

İşlem

şlemin Özellikleri
Modüler Aritmetik
Matematik Sistemler
Grup, Halka, Cisim
Konuyla İlgili Çözümlü Sorular

19 Sayfa

–LİSE 2–

İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri

İkinci Dereceden Fonksiyonlar Ve Grafikler
Parobol Çizimleri
Tepe Noktası, Simetri Ekseni
Grafik Çizimleri
Parabol Denkleminin Bulunması
Noktalara Ve Doğrulara Göre Parabol Denklemi
Eşitsizlik Sistemleri
İki Bilinmeyenli Eşitsizlik Sistemlerinin Analitik Düzlemde Grafikle Çözümü
Parabolun Düzlemde Ayırdığı Bölgeler
60 Adet Ayrıntılı Çözülü Test Sorusu

2. ve 3. Dereceden Denklemler

İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler ve Çözümleri
İndirgenmiş Diskiriminant Yarım Formül
2. Dereceden Denkleme Dönüştürülebilen Denklemler
Çarpanlara Ayrılabilen Denklemler
Değişken Değiştirme
Köklü Denklemler
Üslü ve Mutlak Değerli Denklemler
Denklem Sistemleri
Parametreli Denklemler
2.Dereceden bir denklemin Kökleri ve Katsayıları Arasındaki Bağıntılar
Kökleri verilen Denklemi Bulmak
Üçüncü Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler ve Çözümleri
Dördüncü Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler ve Çözümleri
70 adet Çözümlü Test Soruları

Polinomlar

Bir Değişkenli Polinom Halkası
İki Değişkenli Polinom Halkası
İki Polinomun Eşitliği
Bir Polinomun Bir Gerçel Sayı İçin Aldığı Değer
Polinomlarda İşlemler
Toplama, Çıkarma, Çarpma, Bölme
Horner Yöntemi ile Bölme
Bölmede Kalanın Bulunması
72 Adet Ayrıntılı Çözümlü Sorular

27 Sayfa

Polinomların Çarpanlara Ayrılması

Polinomların Çarpanlara Ayrılması
Ortak Çarpan Parantezine Alma
Gruplandırma
Özdeşiklerden Yararlanma
Binom Açılımı ve Özellikleri
P(X) İn X = K İçin DeğeriP(X) İn (Ax + B) İle Bölünmesiyle Elde Edilen Kalan
P(X) İn Xn + A İle Bölümünden Kalan
P(X) İn (X – A) . (X – B) Çarpımı İle Bölünmesi
P(X) İn (A. X + B)2 İle Bölünebilmesi
Polinomlarda EBOB EKOK
Rasyonel İfadelerde Polinom
Polinom Denklemler
İki ve Daha Çok Bilinmeyenli Denklemler
Basit Kesirlere Ayırma
50 Adet Ayrıntılı Çözümlü Soru

43 Sayfa

Permitasyon Kombinezon Binom Açılımı Olasılık

Sıralı Nliler
Sayma Kuralları
Saymanın Temel İlkesi
Çarpansal Kavramı
Faktöriyel Kuralları
Dönel Sıralama
Tekrarlı Permütasyonlar
Kombinasyon ve Özellikleri
Permütasyon ve Permürtasyon Arasındaki Farklar
Binom Açılımı
Olasılık Fonksiyonu
Eş Olumlu Örnek Uzay
Koşullu Olasılık ve Bağımsız Olaylar
Çarpım Kuralı
Konuyla İlgili 60 adet Çözümlü Sorular

44 Sayfa

Eşitsizlikler

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler
Çarpım Ve Bölüm Biçimindeki Eşitsizlikler
Pratik Kurallar
Eşitsizlik Sistemi
Mutlak Değerli Eşitsizlikler
Gerçel Köklerin Karşılaştırması
Diskrimant Durumlarına Göre İnceleme
Eşitsizlikteki Bilinmeyen K Değerini Bulma
İkinci Dereceden Denklemin Köklerinin İşaretlerinin İncelenmesi
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemlerin Köklerinin Bir Gerçel Sayı İle Karşılaştırılması
Eşitsizlik ile ilgili Çözümlü Açıklamalı Testler
Teoremler ve Alıştırmalar

35 Sayfa

Trigonometri

Cos, Sin, Tan, Cot, sec
Trigonometrik esitlikleri ezberlemenin pratik Yolları
Açı ölçüsü birimleri.
Orta taban.
Ö—- Teoremi.
Özel bazı açılar için sinüs değerlerini hatırlamanın pratik bir yolu
Kosinüs Teoremi.
Sinüs Teoremi.
Heron formülü.
Sinüs-Alan-Kenar liskisi.
Tanjant Teoremi.
Toplam-Fark formülleri.
Yarım açı ve kat formülleri.
Morrie Esitligi.
:ki kat formülleri.
Dönüşüm Formülleri.
Simpson formülleri
Ters Dönüşüm Formülleri.
Prosthaphaeresis formülleri
Werner formülleri
Üçgende bazı trigonometrik eşitlikler.
Üçgende bazı trigonometrik eşitsizlikler.
Trigonometrik fonksiyonların grafikleri ve periyot bulma.
y = f(x) – k ve y = f(x) + k grafikleri.
y = f(x – k) ve y = f(x + k) grafikleri
y = -f(x) grafikleri.
y = k.f(x) grafikleri
y = |f(x)| ve y = f(|x|) grafikleri.
y = f(k-x) grafikleri.
y = f “(x) grafikleri.
Ters Trigonometrik Fonksiyonlar.
Arcsin grafiği
sin x = sin a esitlikleri
cos x = cos aesitlikleri.
tan x = tan a esitlikleri.
Birinci dereceden trigonometrik denklemlerin çözümü.
Homojen Denklemler
Trigonometriyle ilgili çözümlü testler

98 sayfa

Lise1 Tarih Ders Notları

FRİGLER
Anadolu da Hititlerden sonra kurulan devlet Friglerdir. Başkentleri GORDİON dur. Bilinene ünlü kralları Kral MİDAS tır. ‘KİBELE ‘ ünlü bereket tanrıçalarıdır.
LİDYA
Batı Anadolu da Gediz ve Menderes ırmakları arasındaki bölgede kurulmuş bir devlettir.Başkentleri SARD şehridir.Tarihte ilk defa parayı icat etmiş ve kullanmışlar, başkentleri SARD tan Mezopotamya ya kadar uzanan kral yolunu yapmışlardır.
İONLAR
Batı Anadolu da Ege denizi kıyılarında şehir devletleri kurmuşlardır. Bunların en önemlileri ‘MİLET, EFES , FOÇA ,İZMİR dir.İonlar ticaretle uğraşmışlar,bilim ve sanatta oldukça ileri gitmişlerdir. İon edebiyatının en önemli eseri HOMEROS un ‘İLYADA VE ODESA’ adlı destanıdır. Matematikte TALES ve PİSAGOR felsefede DİYOJEN tıp alanında HİPOKRAT en önemli isimlerdir.
URARTULAR
M.Ö. IX .yüzyılda VAN GÖLÜ çevresinde kurulmuş bir devlettir.Urartular Anadolu yu ASUR tehlikesine karşı korumuşlardır.
M.Ö. VI. YÜZYILDAN M.S. XI. YÜZYILA KADAR ANADOLU
PERSLER
M.Ö. VI. Yüzyılda Anadolu Perslerin egemenliğine girmiştir.İran da kurulan bu devlet yaklaşık üçyüz yıl Anadolu ya hakim olmuşlardır. Anadolu da hakim olan Persler BÜYÜK İSKENDER tarafından yıkılmıştır.
İSKENDER İMPARATORLUĞU
Makedonyalı Büyük İskender kısa sürede çok büyük bir devlet kurmuş Hindistan a kadar ilerlemiştir.Anadolu Perslerden sonra İskender İmparatorluğunun egemenliğine girmiştir. Büyük İskender in ölümünden sonra bu devlet üç parçaya bölünmüştür.Bunlardan SELEVKOS krallığı Anadolu ya hakim olmuş,daha sonra bu devlette yıkılmış ve Anadolu da küçük krallıklar oluşmuştur. Bu küçük krallıklar:
1.Bitinya krallığı 2. Pontus krallığı 3. Kapadokya krallığı 4. Bergama krallığı
ROMA İMPARATORLUĞU
Bergama krallığına son veren Romalılar Anadolu ya hakim oldular.Romalılar döneminde Anadolu da önemli ilerlemeler oldu,şehirler gelişti, nüfus arttı,ticaret gelişti. Roma İmparatorluğu Kavimler Göçü sonrasında Batı Roma ve Doğu Roma (Bizans) olmak üzere ikiye ayrıldı.
DOĞU ROMA (BİZANS) İMPARATORLUĞU
İkiye arılan Roma İmparatorluğunda Anadolu Doğu Roma imp. elinde kaldı. Anadolu uzun yıllar hakim olan Doğu Roma (Bizans ) imp. önce 1071 Malazgirt sonra 1453 İstanbul un fethi ile tarih sahnesinden silindi ve Anadolu da TÜRK HAKİMİYETİ başladı.
ANADOLU DA HAKİM OLAN MEDENİYETLER ZİNCİRİ
HİTİT-FRİG-LİDYA-URARTU-İON-PERS-İSKENDER-SELEVKOSLAR-BERGAMA-BİTİNYA-KAPADOKYA-PONTUS-ROMA-DOĞU ROMA (BİZANS)
MEZOPOTAMYA
Mezopotamya kelimesi iki nehrin arası anlamına gelir. Tarihte Dicle ve Fırat ırmakları arasındaki topraklara Mezopotamya denir.Bu bölge en eski medeniyet merkezlerinden biridir. Bu bölgede kurulan medeniyetler :
1.SÜMERLER 2. AKADLAR 3.ELAMLAR 4.BABİLLER 5.ASURLULAR
Mezopotamya da kurulan bu medeniyetlerden SÜMERLER ön plana çıkmaktadır.
SÜMERLER
Sümerler m.ö. 3500 yıllarında Mezopotamya ya gelip yerleştiler. Kullandıkları dilin TÜRKÇE ye benzer özellikte olması ORTA ASYA dan geldikleri görüşünü güçlendirmektedir.Sümerler astronomi,matematik,geometri ve tıp alanında bir çok buluş yapmışlardır.Tarihte ilk defa yazıyı kullanan medeniyet SÜMERLER dir.(M.Ö.-4000-3500) Bu açıdan tarih ve medeniyet Sümerler ile başlamıştır.
MISIR
Mısır Afrika da bir ülkedir. Mısır da medeniyet oluşumunda NİL nehri etkili olmuştur.( Tarihte kurulan medeniyetler genellikle akarsu kıyılarında oluşmuştur.) Mısır da ilk siyasi birlik KRAL MENES döneminde kurulmuştur. Mısır krallarına FİRAVUN denirdi.Firavunlar aynı zamanda dinsel bir nitelikte taşıyorlar kendilerinin tanrı olduklarını ileri sürüyorlardı. Mısır medeniyetinin en büyük tanrısı güneş tanrısı AMON RA idi. Mısır medeniyeti HİYEROGLİF (resim) yazını kullanmıştır. Mısır medeniyetinin bir diğer önemli unsuru da PİRAMİT lerdi. Firavunlar ölümsüz oldukları düşüncesi ile piramitleri yaptırmışlardı.Aynı zamanda öldükten sonra tekrar canlanacaklarına inanıyorlardı.
EGE YUNAN MEDENİYETİ
Ege denizi çevresindeki topraklarda kurulan medeniyetlere denir. Yunan medeniyeti de şehir devletlerinden oluşuyordu

Ben Aöl Ye Gidiorm Ve Lise1 Deyim Sizce Seneye Tm Ye Mi Mf Ye Mi Gidiim

ben hukuk düşünüodm ama herkes mf ye git dio ve ben hukuk düşündüğüm için fen lisesini hiç düşünmedim

Sponsorlu Bağlantılar

Lise Dersleri Nelerdir İçin Yorum Yap