Logaritma Nedir – Matematik Logaritma Nedir

Logaritma Nedir - Matematik Logaritma Nedir: Logaritma Nedir - Matematik L... - Bu makaledeki notlar: logaritma anlami ..

Bu makalenin Logaritma Nedir – Matematik Logaritma Nedir ile iligli olan sorularınızı gidereceğini düşünüyorum.

Logaritma Nedir – Matematik Logaritma Nedir

a R+ -{1} ve x R+ olmak üzere, ay = x eşitliğini ele alırsak.
Bu eşitlikte; a değerini bulmak için kök alma, x değerini bulmak için kuvvet (üs) alma , y değerini bulmak içinde logaritma işlemi yapılır.
a R+-{1}, x R+ ve y R olmak üzere,

ay=x Û y=loga x tir.

Burada; y sayısı , x sayısının a tabanına göre logaritmasıdır.

Örnekler:
1) log2 8 = y Þ 8= 2y Þ y = 3 tür.
2) loga 64 = 3 Þ 64 = a3 Þ a = 4 tür.
3) log3 x = -2 Þ x = 3-2 Þ x = dur.
4) loga a = x Þ a = ax Þ x = 1 dir.
5) loga 1 = n Þ 1 = an Þ n = 0 dır.
6) log5 (-25) v= m Þ -25 = 5m Þ m R dir.

Sonuç olarak:
1) loga a = 1
2) loga 1 = 0
3)y = loga f(x) Þ f(x) > 0

Örnek:
Log5 (log3 (log2 x) ) = 0 olduğuna göre, x değerini bulalım.

Çözüm:
Log5 (log3 (log2 x) ) = 0 Þ log3 (log2 x ) = 50 = 1 Þ log2 x = 31 Þ x = 23 = 8 dir.

Örnek:
Log3 (a3.b.c) = 5 log3 = 1 olduğuna göre, a.b çarpımını bulalım.

Çözüm:
log3(a3.b.c) = 5 Þ a3.b.c = 35
log3 =1 Þ =31
x
a3.b3 = 36
a.b = 32
a.b = 9 dur.

Örnek:
log 3 a = 3 ve log b = 4 olduğuna göre a.b çarpımını bulalım.

Çözüm:
log 3 a = 3 Þ a = 3 Þ a = 2 dir.
log b = 4 Þ b = 4 Þ b = 9 dur.
Buradan, a.b = 18 dir.

Sponsorlu Bağlantılar

Logaritma Nedir – Matematik Logaritma Nedir İçin Yorum Yap