Lozan Antlaşmasının Maddeleri

Lozan Antlaşmasının Maddeleri Lozan Antlaşmasının Gizli Maddeleri - Bu makaledeki notlar: lozan antlaşması maddeleri lozan antlaşmasının maddeleri..

Lozan Antlaşmasinin Enteresan Maddeleri

Anlaşma sonrası Venizelos’un,”Türkler kaonferansa muzaffer olarak gelecek ve talepleri aşırı olcak zannediyordum.Ama tahmin ettiğimiz gibi olmadı” dediği lozan antlaşması’nın insanı oldukça şaşırtan maddeleri arasında şular bulunuyordu
-Madde 17: Türkiye’nin Mısr ve Sudan üzerinde ki tüm hukuk ve senetlerinden vazgeçmesine ilişkin hüküm 5 kasım 1914 gününden başlayarak geçerlidir.
-Madde20:Türkiye,Britanya hükümetince Kıbrısın 5 kasım 1914 tarihinde açıklanan ilhakını tanıdığını bildirir.
-Madde21: 5 kasım 1914 tarihinde Kıbrıs adasın da yerleşmiş türk uyrukları,yerel kanun belirlediği şartlara göre,İngiltere uyrukluğuna geçecekve böylece türk uyrukluğunu yitireceklerdir.Bununla birlikte ,bu Türkler isterlerse bu andlaşmanın yürürlüğe konulmasından başlayarak iki yıllk bir süre içinde,Türk uyrukluğunu seçebileceklerdir.
-Madde42: türkiye hükümeti, müslüman olmayan azınlıkların aile yada kişi statüleri konusunda,bu sorunların adı geçen azınlıkların törelerine göre çözümlenmesine uygun her türlü hükümlerin koyulmasını kabul eder.
-Madde 43:Müslüman olmayan azınlıklara mensup Türk yuttaşlaraı,inançlarına aykırı yada dini ayinlerini bozacak herhangi bir işlem yapmaya zorlanmayacakları gibi,hafta tatilleri günüde mahkemelerde hazır bulunmamaktan ve kanuni iişlem yapılmasına engel olmaktan dolayı,onların hiç bir hakkı ortadan kalmayacaktır.
(Burada müslümanlara tanınmayan haklar azınlıklara tanınmıştır.Çünkü 1925 e kadar tatil günü cuma idi.hıristiyanlarve yahudiler cumartesi ve pazar mesai olmasında dolayı ibadetlerini yapamıyorlardı.İşte 43.madde onlara bu meselelerini çözme kolaylığı tanıyor.Ancak 1925’ten tatil günleri değişince azınlıklar için problem kalmaz,ama problem müslümanla için başlar.)
-Madde 58:Türkiye,Osmanlı hükümetince İngiltereye ısmarlanmış olup,Britanya hükümetince 1914 yılında müsadere edilmiş savaş gemileri için ödenmiş bulunan paranın geri verilmesini,ne biritanya hükümetinden ,nede onun uyrklarından istemeyi kabul ve bu konuda her tür lü isteklerden vaz geçer.
(İstenilmesinden vazgeçilen para bügünki bütçe açığımızı kapatacak kadar büyük bir meblağdır.)
-Madde 120:Disipline aykırı hareket sebebiyle cezaya çarptırılması gereken yada çarptırılmış savaş esirleri ve sivil tutuklular cezalarının bütünlenmesine yada onlara ilişkin kanun ikovuşturmanın sona ermesine bakılmaksızın geri yollanacaktır.
(Bu madde odukça düşündürücüdür.Çünkü Yunanlılar Anadolu’dadır ve işgalcidir.Esirlerin ve savaş suçlularının çoğu onlardandır.Dolayısıyle bu madde onların yararı düşünülerek çıkartılmıştır.)

Lozan Antlaşması Gerçekleri.

Anlaşma sonrası Venizelos’un,”Türkler konferansa muzaffer olarak gelecek ve talepleri aşırı olacak zannediyordum. Ama tahmin ettiğimiz gibi olmadı” dediği Lozan Antlaşması’nın insanı oldukça şaşırtan maddeleri arasında şular bulunuyordu

-Madde 17: Türkiye’nin Mısır ve Sudan üzerinde ki tüm hukuk ve senetlerinden vazgeçmesine ilişkin hüküm 5 Kasım 1914 gününden başlayarak geçerlidir.

-Madde20:Türkiye, Britanya hükümetince Kıbrıs’ın 5 Kasım 1914 tarihinde açıklanan ilhakını tanıdığını bildirir.

-Madde21: 5 Kasım 1914 tarihinde Kıbrıs adasın da yerleşmiş Türk uyrukları, yerel kanun belirlediği şartlara göre, İngiltere uyrukluğuna geçecek ve böylece Türk uyrukluğunu yitireceklerdir. Bununla birlikte, bu Türkler isterlerse bu antlaşmanın yürürlüğe konulmasından başlayarak iki yıllık bir süre içinde, Türk uyrukluğunu seçebileceklerdir.

-Madde42: Türkiye hükümeti, Müslüman olmayan azınlıkların aile ya da kişi statüleri konusunda, bu sorunların adı geçen azınlıkların törelerine göre çözümlenmesine uygun her türlü hükümlerin koyulmasını kabul eder.

-Madde 43: Müslüman olmayan azınlıklara mensup Türk yurttaşları, inançlarına aykırı ya da dini ayinlerini bozacak herhangi bir işlem yapmaya zorlanmayacakları gibi, hafta tatilleri günüde mahkemelerde hazır bulunmamaktan ve kanuni işlem yapılmasına engel olmaktan dolayı, onların hiç bir hakkı ortadan kalmayacaktır.

(Burada Müslümanlara tanınmayan haklar azınlıklara tanınmıştır. Çünkü 1925 e kadar tatil günü cuma idi. Hıristiyanlar ve Yahudiler cumartesi ve pazar mesai olmasında dolayı ibadetlerini yapamıyorlardı. İşte 43.madde onlara bu meselelerini çözme kolaylığı tanıyor. Ancak 1925’ten tatil günleri değişince azınlıklar için problem kalmaz, ama problem Müslümanlar için başlar.)

-Madde 58: Türkiye, Osmanlı hükümetince İngiltere’ye ısmarlanmış olup, Britanya hükümetince 1914 yılında müsadere edilmiş savaş gemileri için ödenmiş bulunan paranın geri verilmesini, ne Britanya hükümetinden, nede onun uyruklarından istemeyi kabul ve bu konuda her türlü isteklerden vazgeçer.

(İstenilmesinden vazgeçilen para bugünki bütçe açığımızı kapatacak kadar büyük bir meblağdır.)

-Madde 12: Disipline aykırı hareket sebebiyle cezaya çarptırılması gereken ya da çarptırılmış savaş esirleri ve sivil tutuklular cezalarının bütünlenmesine ya da onlara ilişkin kanun kovuşturmanın sona ermesine bakılmaksızın geri yollanacaktır.

(Bu madde oldukça düşündürücüdür. Çünkü Yunanlılar Anadolu’dadır ve işgalcidir. Esirlerin ve savaş suçlularının çoğu onlardandır. Dolayısıyla bu madde onların yararı düşünülerek çıkartılmıştır.)

BU YAZIYA ŞİMDİ VERECEĞİM CEVAP…

İlk önce herkesi okumaya davet ediyorum LOZAN ANTLAŞMASI TAM METNİ İÇİN TIKLA
verdiğim adreste Lozan Antlaşması’nın tam metni var. Bazı arkadaşlarımızın yaptığı gibi antlaşmanın maddelerini bir başından bir sonundan veya işimize gelen ya da gelmeyen maddeleri seçip yayınlamayalım Lozan Antlaşmasını anlamak istiyorsak antlaşmayı başından sonuna kadar okumamız ve o dönemim tarihsel yapısını ve Osmanlıdan yeni Türk Devleti’ne ne gibi şeyleri kaldığını bilmemiz gerekir.

İlk önce Osmanlı neden yıkıldı bir ona bakalım.

1- Avrupa’ya giden ticaret yollarının Coğrafi keşifler yüzünden önemini kaybetmesi ve Osmanlı Devleti’nin gümrük gelirlerinin düşmesi.
2- Avrupa coğrafi keşifleri yaparken Osmanlı Devleti’nin Avrupa’daki ilerlemeye kayıtsız kalması ve Avrupa Devletleri İstanbul’da elçilikler açarak Osmanlı kontrol altında tutmaya başlarken Osmanlı’nın o dönemde Avrupa da bir tane bile elçiliğini bulunmaması.
3- Hazinenin gelirinin azalması ve devletin harcamalarının artması yüzünden “TIMAR” sisteminden vazgeçilerek Tımar topraklarının mültezimlere nakit para karşılığı bırakılması.

Tımar sistemini bilmeyen arkadaşlar için; Tımar sistemi topraklar üzerinde tamamen devlet hak sahibidir ve elindeki toprakları işlenmesi için ve asker yetiştirilmesi için çiftçilere dağıtılması. Bu topraklar üzerinde devletin tek kaynağı askerdir her an hazır iki yüz bir tımarlı sipahi bulunur. Devlet bu arsalara herhangi bir yatırım yapmaz gelir elde etmez. Çiftçiler ürettiklerinin 1/10nunu kadı vergi olarak verir geri kalan 9/10 kendisinindir. Bu verilen vergi Tımar arazilerinin yönetmek üzere memur edilmiş kişileri maaşıdır. Bu sistem sosyalist toprak düzenine çok yakındır ve Osmanlı Devletinin toprak olarak genişlediği zamanlarda bu sistemde yetişen askerlerin katkısı büyüktür. 1300 ve 1600 arası bu sistem en muhteşem zamanını yaşamıştır.

4- Mültezimlere bırakılan topraklarda zaman içinde mültezimler hak iddia etmişler ve devletin ekonomik sıkıntısından yararlanıp bu arazileri satın almışlardır.

5- Savaş teknolojisi olarak geri kalan Osmanlı’da savaşlar kaybedilmeye başlanmıştır. Teknoloji olarak Avrupa’ya yaklaşmak için Avrupa’dan sürekli borç alınmıştır. Ama bu paralar devlete yarar sağlamamıştır. Çünkü sanayi alanında devlet neredeyse sıfır…

6- Alınan borçlar yüzünden Avrupalı devletler Osmanlı hazinesine haciz koydu ve DUYUNU UMİMİYEYİ açtılar. Osmanlının bütün gelirleri hazineye girmeden Avrupa’ya aktarılmaya başlandı.

7- Fransız ihtilalından sonra açığa çıkan “MİLLİYETÇİLİK” akımı balkanları da etkilemiş ve azınlık ayaklanmaları çıkmaya başlamıştır.

8- Balkan savaşları yüzünden 12 adanın İtalya’ya bırakılması. Osmanlı devleti son bulana kadar kim adaları hatırlamamıştır bile bu Lozan’da görüşülmüştür.

9- Musul’un İngiltere’ye bırakılması

10- Azınlık ayaklanmalarını bastırmak için birinci meşrutiyet ilan edilmiş ve “OSMANLICILIK” akımı boy göstermiştir.

Osmanlıcılık akımı: Osmanlı devleti içinde yaşayan insanların dinine diline ırkına bakılmadan hepsi eşit hak ve hürriyete sahiptir. Osmanlı toprakları içinde yaşayan herkes OSMANLI vatandaşı sayılacaktır.

Azınlıklara verilen ayrıcalıklar:

1- Suç işleyen azınlıklar bağlı oldukları kilisenin MAHKEMESİNDE yargılanmıştır.
2- Azınlıklardan alınan vergiler kaldırılmıştır
3- Serbest ticaret hakkı ve yüzde 2 gümrük vergisi.
4- Devlet bütün azınlıkların can, mal ve kişi güvenliğini sağlamıştır.
5- Azınlıklara yönetime katılma hakkı verilmiştir.

Yabancı devletlere verilen kapitülasyonlar.

Kapitülasyon ne demek?

Bir devletin bir diğer devlete tanıdığı siyasi hukuki ve ticari haklardır. Ayrıcalıklarda diyebiliriz.

1- Osmanlı Devleti içindeki yabancı tüccarların haklarını devlet koruyordu ama o tüccar devlete karşı veya başka bir suç işlediği zaman kendi devletinin mahkemesinde yargılanıyordu.

2- Yabancı tüccarlara serbest dolaşım hakkı tanınmıştır.

3- Dışarıdan içeriye giren yabancı mallardan vergi alınmamıştır bu yüzden yerli tüccar yabancı tüccarla rekabet yapamaz duruma gelmiştir.

4- Yabancı devletler Osmanlı topraklarından kendi inanç ve eğitim sistemine göre okullar açmışlardır.

5- Boğazlarda uluslararası komisyon kurulması ve başkanının Türk olması. Boğazların uluslararası gemilere serbest olması…

Ve… Arkadaşlar unutmayalım Osmanlı Devletindeki düzen tamamen bozulunca 1870’e kadar İngiltere Fransa Osmanlı topraklarını Rusya’ya karşı korumuşlardır. İtalya ve Almanya siyasi birliklerini sağlayınca bu tutumlarından vazgeçmişler ve 1875’ten sonra paylaşım planları yapmışlardır.

BU SAYDIĞIM MADDELERI ÇOĞALTA BİLİRİM ANCAK BUNLAR TEMEL SEBEPLER OLDUĞU İÇİN YETERLİ GÖRÜYORUM.

KURTULUŞ SAVAŞINI HAZIRLAYAN SÜREÇ

1- Osmanlının 1. Dünya savaşına katılması ve Çanakkale cephesi hariç hiçbir cephede başarı gösteremeyip Almanya Devletinden önce savaştan çekilmesi.

2- Mondros Ateşkes antlaşmasının imzalanması ve İtilaf Devletleri’nin Anadolu’da işgallere başlaması.

3- Anadolu içindeki yerli halka işgalci güçlerin soykırım derecesindeki saldırıları.

4- OSMANLI DEVLETİ’NİN HALKINI KORUYAMAZ DURUMA DÜŞMESİ. (FİİLEN BİTMESİ)

5- Damat Ferit ve Vahdettin’in Müdafaa-i Hukuk Cemiyetlerine karşı İngiliz Muhipleri cemiyetine üye olmaları.

6- Bölge bölge direnişlerin başlaması ve Erzurum Sivas Kongreleri Düzenlendikten sonra TBMM’nin kurulması.

Kurtuluş Savaşından sonra Barış görüşmelerinin başlaması ve Lozan Antlaşması

İlk önce şunu belirteyim 1600’den 1920’e(Sevr BARIŞ ANTLAŞMASI) kadar olan tarihsel süreçte Osmanlı Devletinin Avrupa Devletlerine tanıdığı hakları Yeni Türk Devleti Temizlemek için Lozan’a gitti. 320 Yıllık bir süreç yani Osmanlının Avrupa’ya tanıdığı haklar kök salmış durumda. Bunu göz önüne alarak Lozan’ı değerlendirirsek daha objektif oluruz.

– Görüşmeler 20 Kasım 1922’den 24 Temmuz 1923’e kadar devam etmiştir. Görüşmelerin bu kadar uzun sürmesinin nedeni Avrupalı Devletlerin Osmanlıdan elde ettikleri haklardan vazgeçmek istememeleridir.

Bazı maddeleri iyi okuyalım güzel yorumlayalım ki saçma sapan sonuçlar çıkmasın ortaya.

http://www.webhatti.com/makaleler/175873-lozan-antlasmasinin-enteresan-maddeleri.html

Bu konuda arkadaşım bazı maddeleri yazmış kendince yorumlamış. Bende asıl yorumlanması gerektiği gibi yorumlayacağım.

Bazı açıklamalar yapıyım Türkiye Cumhuriyet kurulduğu zaman kendi bağımsızlık savaşını vermiştir ve Devletin artık başka ulusların haklarına ve kaderlerine karışmayacağı bildirilmiştir. Madde 17’de işte bu yüzden kabul edilmiştir. Mısır ve Sudan Türk toprağı değildir o topraklar oranın yerli halkının toprağıdır ve Türkiye’nin oraya karışma hakkı yoktur.

Madde20 ve Madde21 de Kıbrıs hakkındaki maddelere incelemeden önce Osmanlı Kıbrıs’ta en son ne yaptı ona bir bakalım

93 Harbi’nde Rusya İmparatorluğu karşısında yenilen Osmanlı, Ruslara karşı fazla ödün vermemek amacıyla, Birleşik Krallık’ın isteği üzerine ada 92.799 sterline kiralanmıştır. Osmanlı mülkiyeti devam ediyor sayılmakla birlikte, yönetim tamamen Birleşik Krallık’a geçti. Birleşik Krallık adayı “Komiser” diye tabir ettiği yüksek rütbeli yöneticilerle idare etmiştir. 1914’te başlayan I. Dünya Savaşı’nda Osmanlı’nın Birleşik Krallık karşısındaki Almanya’nın yanında savaşa girmesi üzerine Birleşik Krallık adayı ilhak edip adaya vali tayin etti.

Bu durum Türk yönetiminin elini kolunu bağlamıştı zaten ve Osmanlının Türk Devletine bıraktığı daha birçok sorun varken Kıbrıs sorunu çözülemezdi zaten. O yüzden de ilhak tanındı Madde20 ve Madde21lerde.

Madde42 ve Madde43’te Devlet azınlıkları koruyucu konumu söylemiştir ve azınlıkları Türkiye Devleti vatandaşı olarak göstererek onların Türkiye Devletinin vatandaşlarının tüm haklarından yararlanacağını bildirmiştir.

Madde 42 — Türkiye Hükümeti Müslüman olmayan azınlıkların aile ya da kişi statüleri
konusunda, bu sorunların sözü geçen azınlıkların törelerine göre çözümlenmesine uygun her
türlü hükümleri koymayı kabul eder
İşbu hükümler Türkiye Hükümeti ile ilgili azınlıklardan her birinin eşit sayıda
temsilcilerinden oluşan özel Komisyonlarda düzenlenecektir. Anlaşmazlık olursa, Türkiye
Hükümeti ile Milletler Cemiyeti Meclisi, birlikte, Avrupalı hukukçular arasından bir üst
hakem atayacaktır.
Türkiye Hükümeti söz konusu azınlıkların Kiliseleri, Havraları, mezarlıkları ve öteki
dinsel kurumlarına her türlü koruyuculuğu göstermeyi yükümlenir. Bu azınlıkların bugün
Türkiye’de bulunan Vakıflarına ve dinsel ve yardım kurumlarına her türlü kolaylığı
gösterecek ve izinleri verecek ve yeni dinsel ve yardım kurumları kurulması için, benzeri
öteki özel kurumlara sağlanmış olan gerekli kolaylıklardan hiçbirini esirgemeyecektir.

Madde 42’de devlet azınlıkların ibadet haklarının ve temel haklarının koruyucusu olduğunu bildirmiştir. Türkiye Devleti sınırları içinde yaşayan herkesin ibadet özgürlüğü sağlamak zorundadır. Bu nedenle bu madde kabul edilmiştir.

Madde 43 — Müslüman olmayan azınlıklara mensup Türk yurttaşları, inançlarına aykırı
ya da dinsel ayinlerini bozucu herhangi bir işlem yapmaya zorlanamayacakları gibi, hafta
tatilleri gününde Mahkemelerde hazır bulunmaktan ya da herhangi bir yasal işlemin
yapılmasından kaçınmaları nedeniyle, onların hiç bir hakkı ortadan kalkmayacaktır. Bununla
birlikte, bu hüküm söz konusu Türk yurttaşlarının, kamu düzeninin korunması bakımından,
öteki tüm Türk yurttaşlarının bağlı olduğu yükümlerden bağışık kılmayacaktır.

Madde 43’te ise azınlıklar Türk yurttaşı olarak gösterilmiştir ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları sayıldıkları için azınlık sorunu hakkında Avrupalı devletlerin iç işlerimize karışması engellenmiştir. Hafta sonu tatilinin Cumartesi Pazar’a çekilmesi de gayet doğaldır. Çünkü sınırların içinde yaşayan vatandaşlarının din, dil ve ırk ayrımı yapmadan ibadet özgülüklerini sağlamalısın. Hafta sonun tatilinin cumartesi pazara çekilmesinin bir nedeni bu asıl nedeni sen Türkiye Devleti olarak önüne koyduğun hedefte teknoloji ve bilim olarak Avrupa düzeyine gelmek istiyorsun bunu sağlamak içinde temel olarak onlarla yapacağın bazı işlemlerde aksaklık olmaması için hafta sonun tatili cumartesi pazara çekmek zorundasın.

Madde 58 bu maddeyi yorumlayan arkadaşım herhalde unuttu ben hatırlatayım Türkiye Devleti Lozan’a giderken Osmanlı Devletinin dış borçları sırtında bir kamburdu bu borçlar yüzünden o para İngiltere’ye bırakılmıştır. Verdiğim adreste Osmanlı Devletinin borçları ile ilgili maddeler var orayı incelemelerini tavsiye ederim bu maddeyi daha gerçekçi yorumlamak için. Ayrıca Türkiye bu borçları tek başına ödememiş Osmanlı toprakları üzerinde kurulan bütün devletlere Türkiye’nin baskıları sayesinde pay edilmek zorunda kalınmıştır. Bu da ayrı bir siyasi başarı…

Madde 120 bu maddeyi yorumlamadan önce bazı şeyleri bilmekte fayda var. Osmanlı Devleti Abdülhamit döneminden 1921’e kadar sürekli İngiltere’nin Malta adasına esir vermiştir. Birinci Dünya savaşındaki esirler ve Kurtuluş savaşında esir düşen askerler. Bu yüzden bu madde kabul edildi ve esir değişimi yaşandı yani bu madde de kaybedilen bir şey yok aksine Adbulhamit döneminden bu yana esir düşen insanlar Türkiye’ye kazandırılmış oldu.

Maddeler yorumlanırken tarihsel gelişim süreçlerine bakalım nereden nereye gelinmiş görmemiz lazım.

Ayrıca;

Osmanlı Devletini yok eden KAPİTÜLASYONLAR, Lozan’la birlikte tamamen ortadan kalmış ve siyasi, hukuki ve ekonomik bağımsızlık kazanılmıştır.

Montrö Boğazlar Sözleşmesi’ne kadar Boğazlardan uluslararası komisyon varken Montrö Boğazlar Sözleşmesi’nden sonra Boğazlar tamamen Türkiye’ye bırakıldı devlet tam bağımsızlığını kazanmış oldu.

Musul sorunu ise;

I. Dünya Savaşı’ndan önce Osmanlı hâkimiyetindeki Musul ve çevresi petrol varlığı sebebiyle, İngiltere, Fransa, Almanya arasında rekabet konusu oldu. Bölge, 1916 tarihli Sykes-Picot Antlaşması ile Fransa’ya bırakılmıştı. Nisan 1920 San Remo Konferansında Fransa, kendisini Orta Doğu’daki menfaatlerini desteklemesi sebebiyle, Musul bölgesini İngiltere’ye terk etti. İngiltere bölgedeki Hıristiyanların güvenliği, İngiliz savaş esirlerine kötü muamele edilmesi gibi sebepler ile Mondros Mütarekesinin 7. maddesine göre Musul’un kendilerine terk edilmesini istediler. Musul’da yerleşik Osmanlı 6. Ordusu Komutanı Ali İhsan Paşa şehri İngilizlere terk etmemek için istifa etti. Yerine Gelen Binbaşı Halit Akmansu İstanbul’dan aldığı emri yerine getirerek Musul’u boşalttı. 15 Kasım 1918 tarihinde İngiliz askerleri Musul’a asker çıkarıp işgal ettiler.

Böyle başladı Türkiye Musul’u geri almak için çok çırpındı ama ekonomik bunalımlar İngilizlerin kışkırtmasıyla SEYH SAİT AYAKLANMASI Musul’daki gücümüzü zayıflattı. Türkiye siyasi yalnızlığın verdiği çaresizlikle de Musul’u İngiltere’ye bıraktı 25 yıllık petrol hakkı elde etti. Ekonomik sıkıntılar yüzünden 25 yıllık petrol hakkın nakit paraya çevrildi. Musul misak-ı milliye aykırı sonuçlanmıştır.

Hatay sorunu ise;

Türkiye ile Fransa arasında olmuştur. Hatay’ın anavatana katılımı uzun uğraşlar sonucunda 1938’de gerçekleştirilmiştir.

LOZAN’I YORUMLAMAK İSTEYEN ARKADAŞLAR ANTLAŞMANIN TAM METNİNİ OKUSUN ONDAN SONRA TARİHİ SÜRECE BAKSIN VE NESNEL OLSUN

ANTLAŞMANIN TAM METİN ADRESİ

LOZAN BARIŞ ANTLAŞMASI ADRESİ

Lozan Barış Antlaşması Ve Sevr Anlaşmasının Maddeler Halinde Karşılaştırması

lozan barış antlaşması ile sevr antlaşmasını karşılaştırarak farklılıklarını maddeler halinde belirtiniz..acil lazım şimdiden teşekkürler.

Sevr Ve Lozan Antlaşması

sevr ve lozant antlaşmalarını karşılaştırarak,lozan antlaşması sağladığı kazanımları maddeler halinde yazarmsınız? ACİL!!

Lozan Ve Sevr Anlaşmalarinin Karşilaştirilmasi

Tarihi boyunca pek çok devlet ve milletle savaş halinde bulunmuş olan Türk milletinin mazisinde imzalamış olduğu sayısız anlaşmalar olduğu bir gerçektir. Ancak Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kurulması ve yüzyıllardan beri süre gelen pek çok devlet geleneğinin bırakılarak demokratik ve laik bir cumhuriyetin kurulması açısından tarihimizde Sevr ve Lozan anlaşmalarının yeri ayrıdır. Bu iki anlaşmanın karşılaştırmasını yaparken ise vücuda geldikleri dönemlerdeki ortamı kısaca incelemekte fayda vardır.

Birinci Dünya Savaşı sırasında Doğu sorununun (Osmanlı devletinin nasıl paylaşılacağı sorunu) nasıl çözüleceği, İngiltere, Fransa, Rusya ve İtalya arasındaki gizli antlaşmalarla çözülmüştü. Geriye dünya savaşından sonra yenik devletlere ve tabi Osmanlı İmparatorluğuna bu çözümü dikte ettirmek kalıyordu. Sonuç olarak çeşitli tarihlerde İtilaf devletleri ile yenik sayılan devletler arasında barış anlaşmaları imzalandı. Almanya ile Versailles, Avusturya ile Saint-Germain, Bulgaristan ile Neuilly, Macaristan ile Trianon ve Osmanlı Devleti ile de Sevr anlaşmaları imzalandı.

Dünya savaşının galip devletleri, Ankara’da kurulan Milli Hükümeti ve O’nun milli siyasetini kabul etmiyorlar ve O’nu meşru saydıkları Padişah hükümetine karşı bir asi gibi görüyorlar ve Milli Hükümeti yok etmek için gerek Yunanlılara gerekse Padişah Hükümetine her türlü yardımı yapıyorlardı. (Eroğlu 1982, 210) Sevr anlaşmasının ana hatları 1920 de San Remo konferansında kararlaştırılmış ve 11 Mayıs 1920 de Osmanlı hükümetine teslim edilmişti. ‘ Sevr anlaşması pek insafsızdı ve Türkiye’yi, en zengin illerini ilhak eden devletlerin ve ulusların insafına dayanarak yaşayabilecek, çaresiz, kötürüm ve gölge bir devlet halinde bırakacaktı. Yenilmiş Almanya’ya empoze edilende çok daha ağırdı ve Türkiye’de bir ulusal yas günüyle karşılandı.’ (Lewis 1988, 246)

Bu sırada anlaşmanın zorla kabulünü sağlamak maksadıyla iki koldan Anadolu’nun içlerine doğru ilerliyordu. Sevr tasarısının idam hükmü Paris’e giden Osmanlı devletinin heyet başkanı Tevfik Paşa’nın sadrazam Damat Ferit Paşa’ya yazdığı mektupta da açıkça belirtilmektedir: ‘ Teklif edilen barış şartları, Osmanlı Devletinin dağılmasından ve Padişahın hukuki mukaddeslerinin imhasından, başka bir şeyi kapsamadığından, mevcudiyeti devletin temini muhafaza muahedename temel hükümlerinin bütünü ile tadiline muvafıktır.’ (Eroğlu 1982, 211) Buna rağmen, Vahdettin’in başkanlığında toplanan Şura-yı Saltanat 22 Temmuz 1920’de ‘zayıf bir mevcudiyet, mahva tercih edilmeye değer’ diyerek anlaşmanın onaylanmasını kabul etmişti.

Bütün bunlar olurken Anadolu’da Büyük Millet Meclisi kurulmuş be çalışmalarına devam etmekteydi. Bu meclis 19 Ağustos 1920 tarihli toplantısında ise Sevr anlaşmasını imzalayanları ve Şura-yı Saltanatta bulunanları vatan haini ilan etmiş ve anlaşmanın Büyük Millet Meclisi Hükümetini hiçbir surette bağlamayacağını açıklamıştı. Sevr anlaşmasından hemen sonra Fransa, İngiltere, ve İtalya Osmanlı Devletine bırakılan toprak parçasını ayrı ayrı nüfuz bölgelerine parçalamayı öngören bir anlaşma yapmışlardı.

Sevr barış anlaşmasının Osmanlı Hükümeti tarafından imzalanması, Anadolu’da Milli Mücadele azmini kuvvetlendirmiş, o günlerde Mustafa Kemal Paşa’nın ifade ettiği üzere, ‘ İdamımıza hükmeden düşmanlarımıza daha azimkârane ve daha kuvvetli mukavamet çareleri düşünmek’ gerekmişti. (Eroğlu 1982, 213)

Sevr barış anlaşması bu şekilde imza edilirken, Lozan anlaşması ise apayrı şartlarda ortaya çıkmıştı. Çünkü bu sefer İtilaf devletlerinin karşısında kendini ve tahtını korumaya çalışan bir Padişah Hükümeti değil, verdiği kurtuluş savaşını destanlar yazarak kazanmış ve bağımsız bir Türkiye kurmak için and içmiş bir Büyük Millet Meclisi Hükümeti vardı.

Lozan barış görüşmelerine bir tarafta Türkiye diğer tarafta da İngiltere, Fransa, İtalya, Japonya, Yunanistan, Romanya ve Yugoslavya katılmıştı. Türkiye’nin isteği üzerine boğazlarla ilgili görüşmeleri izlemek üzere Sovyet Rusya, Ukrayna ve Gürcistan da davet edilmişlerdi. Açıkçası bütün doğu meselesi, Konferansın ağırlık merkezini teşkil ediyordu. Lozan’da müttefik devlet temsilcileri bir iki hafta zarfında bir barış anlaşmasının hazırlanabileceğini ümit ediyorlardı. Ancak İsmet Paşa’nın Türk çıkarlarını ısrarla savunması karşısında görüşmeler sekiz ay devam etmiştir. (Gönlübol, Sar 1987, 49) Görüşmelerin uzun sürmesinin nedenleri
1. Türkiye’nin her medeni millet gibi kayıtsız ve şartsız bir bağımsızlık istemesine karşın, müttefiklerin yüzyıllardır süregelen alışkanlıklarını devam ettirmek istemeleri
2. Türkiye’nin yeni barış düzenini milletler arası hukukun ilkelerine dayandırmaya çalışmasına karşın, Batılı devletlerin daha önce Osmanlı Hükümeti ile imzaladıkları Sevr anlaşmasının hükümlerini uygulamaya çalışmaları
3. Türkiye’nin kendini bağımsızlığı için savaşmış ve bu savaşında da başarıya ulaşmış bir devlet olarak görmesine karşın, Müttefik devletlerin Türkiye’yi kendilerine karşı yenilmiş sadece Yunanistan karşısında zafer kazanmış olarak göstermek istemeleri
şeklinde sayılabilir. Konferansta İngiltere özellikle Musul ve Boğazların statüsü; Fransa özellikle borçlar, kapitülasyonlar ve imtiyazlar üzerinde durmuşlardır.

Sonunda Lozan anlaşması 16 adet sözleşme, protokol, beyanname, ile bir de nihai senetten ibaret olacak şekilde 24 Temmuz 1923 te imzalanmıştır. Böylece Lozan anlaşması Türk milletinin Kurtuluş savaşı sonunda hayati haklarını ve emellerini gerçekleştirdiği bir eser olarak tarihe geçmiştir.

Lozan ve Sevr anlaşmalarını değerlendirdiğimizde, Lozan anlaşmasının özellikle Sevr anlaşmasına göre, aynı zamanda Dünya Savaşından yenik çıkan diğer devletlerle imzalanan barış anlaşmalarına göre önemli şekil ve içerik farklılıkları içerdiği görülecektir. Bu farklar Prof. Dr. Hazma EROĞLU’ nun kitabında şöyle ifade edilmektedir:

1. Birinci Dünya Savaşına son veren barış anlaşmaları, galip devletler tarafından hazırlanmış ve mağlup devletlere zorla dikte ettirilmiştir. Lozan anlaşması ise devletlerin eşitliği prensibine saygı esasına göre hazırlanmış, karşılıklı anlaşma ve uzlaşma yolu ile barışa varılmıştır.
2. Diğer barış anlaşmalarının hepsinin başında Milletler Cemiyeti Misakı yer almıştır. Lozan anlaşmasında ise yer almamakta ve Lozan Anlaşması şekil bakımından diğer anlaşmalardan ayrılmaktadır.
3. Harpten sonraki barış anlaşmalarında harp tamiratı, mağlup devletler için ağır bir yük teşkil etmiştir. Lozan Barış anlaşmasında böyle ağır bir yüke yer verilmemiştir.
4. Harp sonrası barış anlaşmalarında, mağlup devletler, savunma haklarından ya tamamen mahrum kalmışlar ya da bu hakları geniş ölçüde tahdit edilmiştir. Lozan’da genel anlamda istiklal ve hakimiyeti kısıtlayacak bir hükme yer verilmemiştir.
5. Harbe son veren anlaşmalarda, iktisadi ve ticari hususlara sınırlayıcı hükümler yer almaktadır. Lozan’da buna benzer hükümler mevcut değildir.
6. Harp sonrası barış anlaşmalarında galip devletlerle mağlup devletler arasında harpten önce aktedilen anlaşmalardan hangisinin yeniden yürürlüğe girmesi hususunda galip devletlerin seçim hakkı vardır. Lozan barış anlaşması ile, yeni Türkiye, Harpten önceki mukavelelerden doğan bütün yükümlülüklerinden kurtulmuştur.
7. Özellikle çağımızda arzettiği önem bakımından, Birinci Dünya Savaşında sonra imzalanan hiçbir barış anlaşmasının yaşamadığı, Lozan Barış Anlaşmasının ise akitler arasında hala makbul ve muteber olduğu, koruduğu hukuki ve siyasi düzenin devam ettiği dikkati çekmektedir. (Eroğlu 1982, 260, 261)

Yukarıdaki maddeler Lozan ile Sevr anlaşmaları arasındaki temel farkları ortaya koymaktadırlar. Bu farklar iki anlaşmanın imzalandığı şartların ne kadar farklı olduğunu bize göstermektedir. Sevr Anlaşması kendini ve tahtını korumak maksadıyla esir olarak dahi yaşamaya razı olan bir hükümet tarafından zor şartlar altında imzalanmıştır. Millet tarafından kabul görmeyen bu anlaşma zorlu bir kurtuluş savaşı sonrasında, esaret yerine ölümü göze almış insanlar tarafından geçersiz kılınmış ve Lozan anlaşması bütün batılı devletlerle imzalanmıştır.

Sevr ve Lozan anlaşmalarında değişik şekillerde düzenlenen önemli konuları sınırlar meselesi, azınlıklar, kapitülasyonlar, harp tamiratı ve borçlar meselesi ve boğazlar sorunu olarak özetleyebiliriz Bizde Lozan ve Sevr anlaşmalarının karşılaştırmasını bu başlıklar altında yapacağız.

A. Sınırlar Meselesi:
1. Sevr Anlaşmasında sınırlar: Gerileme ve çöküş döneminde her geçen gün toprak kaybeden Osmanlı İmparatorluğu bir mağlup devlet olarak imzaladığı Sevr anlaşmasında topraklarının hemen tamamını kaybediyor, elinde kalan bir avuç toprak parçasında da esir denebilecek şartlar altında yaşamaya mecbur bırakılıyordu. Buna göre sınırlarımız:
aa. İzmir ve etrafındaki toprakların önemli bir kısmı Yunanistan’ın kontrolüne bırakılıyordu. Bu işlem ise anlaşmanın 69ncu maddesinde şöyle açıklanmaktaydı: ‘İzmir kenti ve 66ncı maddede tanımlanan topraklar Türk egemenliği altında kalmaktadır. Bununla birlikte, Türkiye İzmir kenti ile sözü edilen topraklar üzerindeki egemenlik haklarının kullanımını Yunanistan’a devretmektedir. Bu egemenliğin işareti olmak üzere, Türk bayrağı kentin dışındaki bir kaleye sürekli çekili kalacaktır. Bu kale başlıca Müttefik devletlerce seçilecektir.’ (Parla 1987, 309 Md. 66)
Kaldı ki İzmir ve havalisi ile ilgili emeller bu madde ile bitmiyordu. 83ncü maddede İzmir’in bir Yunan toprağı olması tamamen sağlanıyordu. Buna göre: ‘ İşbu anlaşmanın yürürlüğe girişinden beş yıllık bir süre geçtikten sonra, 72nci maddede öngörülen yerel parlamento, oyçokluğuna dayanan bir kararla, Milletler Cemiyeti Konseyinden, İzmir kentiyle 66ncı maddedeki toprakların kesin olarak Yunanistan krallığına bağlanmasını isteyebilecektir. Konsey kendi göstereceği koşullar içinde, daha önce bir halk oylaması yapılmasını isteyebilir.
Sözü geçen bağlanma bir önceki fıkranın uygulanması sonucu gerçekleşecek olursa, 69ncu maddede sözü edilen, Türkiye’nin egemenlik hakkı sona erecektir. O zaman Türkiye, İzmir kenti ile 66ncı maddede tanımlanan topraklar üzerindeki haklarından ve sıfatlarından, Yunanistan yararına vazgeçeceğini şimdiden bildirir.’ (Parla 1987, 311, 312 Md. 83)
Görülüyor ki İzmir ve civarının Yunanistan’a verilebilmesi için her şey yapılmış ve iş anlaşmanın imzalanmasıyla sona ermişti.
bb. Güney sınırımız ise kısaca şöyle belirlenmişti: Mardin Urfa, Gaziantep, Amanos dağları ve Osmaniye’nin kuzeyinden geçmekte ve bu sınırın güneyi Fransa’ya bırakılmaktaydı. Böylece buralarda bir Kürdistan kurulabilecekti. Kürt devleti ile ilgili madde anlaşmada şöyle yer almaktaydı: ‘ Fırat’ın doğusunda kalan, ileride saptanacak Ermenistan’ın güney sınırının güneyinde ve 27nci maddenin II/2 ve 3ncü fıkralarında tanımlanan Suriye ve Irak ile Türkiye sınırı kuzeyinde, Kürtlerin sayıca üstün bulunduğu bölgelerin yere özerkliği için, işbu anlaşmanın yürürlüğe konulmasından başlayarak altı ay içinde, İstanbul’da toplanan ve İngiliz, Fransız ve İtalyan hükümetlerinden her birinin atadığı üç üyeden oluşan komisyon bir plan taslağı hazırlayacaktır. Herhangi bir sorunda oybirliği oluşamazsa, Sorun komisyon üyelerince kendi hükümetlerine götürülecektir. Bu plan, Süryani-Geldaniler ile, bölgelerin içindeki öteki etnik ve dinsel azınlıkların korunmasına ilişkin tam güvencelerde kapsayacaktır. Bu amaçla İngiliz, Fransız, İtalyan- İran’lı ve Kürt temsilcilerden oluşan bir Komisyon incelemelerde bulunmak ve işbu anlaşmaya göre Türkiye sınırının İran sınırı ile birleştiği yerlerde Türkiye sınırında yapılması gerekebilecek düzeltmeleri kararlaştırmak üzere bu bölgeleri ziyaret edecektir.’ (Parla 1987, 306 Md. 62)
Bununla birlikte Doğu Beyazıt, Van, Muş, Bitlis ve Erzincan’ı içine alan bir Ermenistan kuruluyordu. Anlaşmanın 89ncu maddesi şöyleydi: ‘ Öteki yüksek akitler gibi, Osmanlı Devleti ile Ermenistan da Erzurum, Trabzon, Van ve Bitlis vileyetlerinde Türkiye ile Ermenistan arasındaki sınırın saptanması işini Amerika Birleşik Devletleri başkanının hakemliğine sunmayı ve bu konudaki bu konudaki kararını olduğu kadar, Ermenistan’ın denize çıkışı ile sözü geçen sınıra bitişik bütün Türk topraklarının askersizleştirilmesine ilşkin ileri sürebileceği bütün hükümleri kabul etmeyi kararlaştırmışlardır.’ (Parla 1987, 314 Md. 89)

cc. Yunanistan sınırı ise hemen hemen İstanbul’un bittiği yerden başlıyordu. Ayrıca Türkiye Gökçeada ve Bozcaada,yı Yunanistan’a bırakıyordu. Bknz Md. 27, 84, 85, 86
Sevr anlaşması ile belirlenen sınırlar metnin sonuna yerleştirilen haritadan daha iyi görülebilir.
Anlaşmaya göre yukarıda belitilen yerler Türkiye’nin elinden çıkmakla beraber bize bırakılan topraklarda müttefikler arasında nüfuz bölgelerine ayrılıyordu. Buna göre: İtalyanlar Antalya ve Konya, Fransızlar Adana, Sivas ve Malatya, İngilizler ise Irak’ın kuzey kısmında nüfuz sahibi oluyorlardı.
2. Lozan’da Sınırlarımız:
aa. Güney Sınırımız: Lozan anlaşmasında güney sınırımızla ilgili olarak daha önce Fransa ile yaptığımız Ankara anlaşması teyit ediliyordu. Ancak Irak sınırımızla ilgili mesele çözülememişti. Buna göre Türkiye ile Irak arasındaki sınır dokuz ay içerisinde Türkiye ile İngiltere arasında anlaşma yoluyla saptanacaktı. Anlaşma sağlanamazsa sorun Milletler Cemiyetine götürülecekti. (Parla 1987, 2, 3 Md. 3) Sonraları bu sorun mevcut durumun muhafazasının her iki tarafın da kabulüyle çözüldü.
bb. Batı Sınırı: Yunanistan ile sınırımız Lozan anlaşmasında Misak-ı Milli de olduğu şekilde kabul edilmişti. Buna göre Meriç nehri sınır olarak düzenleniyor Gökçeada ve Bozcaada Türkiye’de kalıyordu. (Parla 1987, 1 Md. 2)

Sevr anlaşması ile kaybettiğimiz toprakların önemli bir kısmını Lozan anlaşması ile geri alıyorduk. Çözümlenemeyen birkaç maddenin dışında bugünkü sınırlarımız Lozan’da belirleniyordu.

B. Azınlıklar Meselesi: Türkiye’de yaşayan azınlıklar tarihin her devrinde Batılı devletlerin içişlerimize karışmak için kullandıkları bir konu olmuştur. Tabiatıyla azınlıklar konusunda Sevr ve Lozan belgeleri arasında büyük farklılıklar vardır.
1. Sevr Anlaşmasında Azınlıklar: Sevr anlaşmasında azınlıklar ile ilgili hükümler, anlaşmanın 140 ve 150nci maddeleri arasında yer alır. Anlaşma sonunda, Türkiye anlaşmada yer alan azınlıklarla ilgili hükümleri kabul ediyor ve daha sonra ilan edeceği hiçbir kanun ve buyruğun bu hükümlere aykırı olmaması garantisini veriyordu. Ayrıca anlaşmada Türkiye’de son zamanlarda bir terör rejimi bulunduğu vurgulanıyor ve bunun paralelinde 1 Kasım 1914’ten itibaren Müslümanlığa geçen vatandaşların Müslüman sayılmaması öngörülüyordu. Aynı zamanda Türkiye kendisine yüklenilen soykırım suçunu da kabul ediyor ve bu süre zarfında ölenleri veya kaybı,olanları bulmayı ve zararlarını karşılamayı kabul ediyordu. (Parla 1987, 319, Md. 142) Bütün bunlarla beraber Türkiye’den azınlıkların orantılı temsilini sağlayacak bir seçim sistemi, diğer uyruklara mensup vatandaşların kendi okullarını açmalarına ve kendi dillerinde eğitim yapabilmelerine izin verilmesi, daha önce azınlıklara mensup vatandaşlara verilen çeşitli imtiyazların devam ettirilmesi, bütün soy azınlıklarının kilise ve okul konularında özerkliğinin tanınması isteniyordu. Şurası açıktır ki yukarıda sayılan hiçbir maddenin ulusal bağımsızlıkla bağdaşması düşünülemez. Sınırları ile zaten esir duruma düşürülmüş olan Osmanlı imparatorluğu kendi tebaasından olan azınlıklar üzerindeki haklarını da yitiriyor ve bağımsız bir Türk devletinden bahsetmek imkansız hale geliyordu.
2. Lozan Anlaşmasında Azınlıklar: Lozan anlaşması ile azınlıklar başta Türk vatandaşlarından ayrı bir statüye sahip olma hakkını kaybediyorlardı. Bütün azınlıklar Türk vatandaşları ile aynı haklara sahiptiler. Gayri Müslim vatandaşlar kendi dillerinde eğitim yapabilme hakkına belirli şartlar altında sahip olmakla beraber, Türkiye’nin zorunlu Türkçe eğitim hakkı saklı kalmaktaydı.

Sevr anlaşmasında Türkiye azınlıklar üzerindeki haklarını tamamen kaybederken Lozan anlaşmasında hem Türkiye’deki azınlıkların medeni bir biçimde yaşamaları sağlanmış oluyor hem de Türkiye’nin egemenliğini tahdit eden hükümler ortadan kaldırılmış oluyordu. Aynı zamanda değişen sınırlar neticesinde Türkiye’den ayrılan devletlerin topraklarında kalan Türk’lerde O devletin vatandaşlarıyla aynı haklara sahip oluyorlar ve anlaşmanın imzasından sonra iki yıl boyunca isterlerse Türkiye’ye göç edebiliyorlardı. (Parla 1987, 9 Md. 30, 31)

C. Kapitülasyonlar Meselesi: Osmanlı Devletinin sırtında önemli bir kambur olan kapitülasyonlar batılı devletler tarafında aynen eskiden olduğu gibi kullanılmak istenmiş, Sevr anlaşmasının maddelerinde bu husus Türkiye’ye dikte ettirilmiş, Lozan anlaşmasında ise en çetin tartışmaların yaşandığı en zorlu konu olmuştur.
1. Sevr Anlaşmasında Kapitülasyonlar: Sevr anlaşmasına göre İngiliz, Fransız, İtalyan ve Japonlardan kurulacak bir komisyon adli kapitülasyonların yerine geçmek üzere, koyacağı her usulü Osmanlılar kabul edecekler. Kapitülasyonlardan bütün müttefik uyrukları yararlanacaklardı. Ayrıca İngiliz, Fransız, İtalyan ve Osmanlılardan kurulacak bir komisyon, Türkiye’nin servetini düzenleyecek, bütçe üzerinde son sözü söyleyecek, Türk parasının cins ve miktarını belirleyecek ve bu komisyonun onayı olmadıkça Osmanlı Devleti iç ve dış borç alamayacaktı. Yıllık gelir, bu komisyon tarafından, komisyonun ve işgal kuvvetlerinin masrafları, savaş sırasında zarar görmüş olan Müttefik Uyruklarının zararları için ayrıldıktan sonra geri kalan, Osmanlılar için harcanacak, Osmanlı Üyeleri, bu komisyonda yalnızca danışman olarak bulunacaklardı.
Görüldüğü üzere Osmanlı Devletinin maliyesi dahi elinden alınmış bulunuyordu. Daha önceden belli ülkelerin kullandığı kapitülasyonlar, bütün ülkelerin kullanımına açılıyordu. Bu hükümler bağımsızlığımıza büyük tahditler getiren Sevr anlaşmasının mali hükümler bölümünde yer alıyordu.
2. Lozan Anlaşmasında Kapitülasyonlar: Asırlardan beri Osmanlı devletinin sömürülme kaynağı olan kapitülasyonlar Lozan Anlaşmasının 28nci maddesinde şöyle kaldırılıyordu: ‘Yüksek akit taraflar Türkiye’de kapitülasyonların her noktadan tamamen kaldırıldığını, her biri kendisiyle ilgili açısından kabul ettiklerini bildirirler.’ (Parla 1987, 8 Md. 28)
Böylece kapitülasyonların kaldırılması ile yeni Türkiye, dış dünya ile ilişkileri her bakımdan hür ve müstakil olarak doğdu, yabancı devletler tarafından böylece tanındı. (Eroğlu 1982, 263) Türk devletinin egemenliğinin önündeki belki de en büyük engel olan kapitülasyonlar böylelikle kaldırılmış oluyordu.
D. Harp Tamiratı ve Borçlar Meselesi: Eskiden harp tazminatı olarak bahis konusu edilen mesele, Birinci Dünya Savaşında tamirat adı altında ortaya çıkmıştır. (Eroğlu 1982, 264) Aynı zamanda Türkiye’nin iktisadi açıdan bağımsızlığını tamamıyla kısıtlayan Sevr anlaşmasındaki hükümler, Lozan anlaşmasıyla kaldırılıyordu.
1. Sevr’de Borçlar ve Harp Tamiratı Meselesi: Sevr Anlaşmasıyla Türkiye maliyesinin idaresi İngiliz, Fransız ve İtalyan delegelerinden oluşan bir komisyona bırakılıyordu. Bu komisyon oldukça geniş yetkilere sahipti. Komisyon gelirleri korumak ve artırmak için her türlü tedbire başvurabilecekti. Hazırlanan bütçe komisyonun onayından sonra mecliste görüşülebilecekti. Aynı zamanda komisyon bütçenin uygulanmasını denetleyecekti. Devletin gelirlerinin harcamasını da yönetecek olan komisyon, gelirleri önce Türkiye topraklarında kalan İtilaf Devletleri ordularının giderlerini karşılayacak, daha sonra yine aynı orduların Mondros mütarekesinden beri gerek Osmanlı İmparatorlu-ğu’nun gerekse Türkiye’nin başka yerlerinde oluşmuş giderlerini karşılayacak şekilde dağıracak, ardından diğer harcamalara sıra gelecekti.
Göründüğü üzere mali yönetimin neredeyse tamamı kurulan komisyonun eline geçiyor ve Türk devletinin bu konularda söz hakkı neredeyse kalmıyordu. Aynı zamanda Türk topraklarından ayrılarak bağımsızlığını kazanan devletlerin borçlarından da Türk devleti sorumlu tutuluyordu.
2. Lozan’da Harp Tamiratı ve Borçlar Meselesi: Lozan anlaşmasında egemenliğimizi bağlayıcı hükümlerin hemen tamamı ortadan kaldırılıyordu. Buna göre:
aa. ‘ Osmanlı borçları işbu kesimde yer alan şartlar çerçevesinde Türkiye ile 1912-1913 Balkan savaşları sonucunda lehlerine Osmanlı İmparatorluğundan toprak ayrılmış olan devletler ve işbu anlaşmanın 12 ve 15nci maddelerinde adı geçen adaların ve işbu maddenin son paragrafında sözü geçen toprakların kendilerine katıldığı devletler ve son olarak işbu anlaşma gereğince Osmanlı İmparatorluğu’ ndan ayrılan Asya toprakları üzerinde yeni kurulan devletler arasında bölünecektir. ‘ (Parla 1987, 14 Md. 46)
bb. İtilaf devletlerinin Türk devletinden talep ettikleri harp tamiratı ise Yunanistan hariç 58 nci maddede şöyle düzenleniyordu: ‘ Bir yandan Türkiye, öte yandan (Yunanistan hariç) öbür anlaşmacı devletler, Türkiye ile bu devletlerin ve ayrıca tebaalarının, 1 Ağustos 1914 tarihiyle işbu anlaşmanın yürürlüğe girme tarihi arasında süre içerisinde gerek savaş fiillerinden, gerek elkoyma, kullanma yada zoralım önlemlerinden doğan ziyan ve zararlardan dolayı her türlü parasal istemlerden bulunmaktan karşılıklı olarak vazgeçerler.’ (Parla 1987, 21 Md: 58)
Yunanistan ile aramızdaki harp tamiratı sorunu sonraya bırakılmış ve Karaağaç’ın tamirat karşılığında Türkiye’ye verilmesiyle çözülebilmişti. Aynı zamanda egemenliği bağlayıcı diğer bütün maddeler Lozan anlaşmasıyla ortadan kaldırılıyordu.
E. Boğazlar Sorunu: Boğazlar Osmanlı devleti için tarih boyunca sorun kaynağı olmuştu. Boğazlar üzerinde birçok devletin emelleri bulunuyordu. Dünya egemenliği için büyük önem taşıyan boğazlar Sevr anlaşmasıyla tamamen egemenliğimiz altından çıkarılmaya çalışılıyordu. Lozan anlaşmasında ise boğazlar sorunu önemli tartışmalara sebep olmuştu.
1. Sevr Anlaşmasında Boğazlar Sorunu: Sevr anlaşmasında boğazlar gerek barış gerekse savaş zamanlarında bütün devletlerin gemilerine açık hale getiriliyor, boğazların yönetimi ise bağımsız bir komisyona bırakılıyordu. Sevr anlaşmasındaki boğazlarla ilgili önemli hükümleri şöyle sıralayabiliriz:
aa. ‘ Çanakkale Boğazı, Marmara Denizi ve Karadeniz Boğazını kapsayan Boğazlar’ da gemilerin gidiş-gelişi gelecekte, gerek barışta gerek savaşta bayarak ayrımı yapılmaksızın, bütün ticaret ve savaş gemileriyle askeri ve ticari uçaklara açık olacaktır. Milletler Cemiyeti Konseyinin bir kararının uygulanması dışında, bu sular abluka edilemez, buralarda hiçbir savaş hakkı kullanılamaz ve hiçbir düşmanca harekette bulunulamaz.’ (Parla 1987, 300 Md. 37)
bb. Boğazların yönetimini üstlenecek olan komisyon ise şu maddeyle oluşturuluyordu: ‘ Komisyon – Komisyona katılmak isterse ve katıldığı günden başlayarak – Amerika Birleşik Devletleri, Britanya, Fransa, İtalya, Japonya, – Milletler Cemiyetine üye olursa o günden başlayarak – Rusya, Yunanistan, Romanya ve – Milletler Cemiyetine üye olurlarsa ve oldukları günden başlayarak – Bulgaristan’la Türkiye’nin atayacakları birer temsilciden kurulacaktır. Amerika Birleşik Devletleri, Britanya, Fransa, İtalya, Japonya ve Rusya temsilcilerinin ikişer oyu olacaktır. Yunanistan, Romanya, Bulgaristan ve Türkiye temsilcilerinden her birinin birer oyu olacaktır. Komisyon üyelerinden hiçbiri, kendisini atayan Hükümetten başkasınca görevden alınamaz. ‘ (Parla 1987, 301 Md. 40) Sevr anlaşmasında Komisyon üyelerinin diplomatik dokunulmazlıklardan ve ayrıcalıkların tamamından yararlanacakları da belirtilmekteydi. Ayrıca Komisyon yerel hükümetten tamamen bağımsız çalışacak ve kendi bayrağı, kendi bütçesi ve kendi örgütü olacaktı.
cc. Boğazlar Komisyonunun görevleri ise anlaşmanın 43ncü maddesinde şöyle açıklanıyordu:
1. Kanalların ve liman girişlerinin iyileştirilmesi için gerekli görülecek bütün çalışmaların yapılması
2. Kanalların aydınlatılması, sığ yerlerinin işaretlenmesi
3. Klavuzluk ve yedekte çektirme işlerinin denetimi
4. Demir atma yerlerinin denetimi
5. Limanlar ve Haydar Paşa garının anlaşma hükümleri gereğince yönetilmesinin takibi
6. Kazaya uğramış gemilerin kalıntılarını kurtarmaya ilişkin her türlü denetim
7. Mavnaların denetimi (Parla 1987, 302 Md. 43)
Aynı zamanda anlaşmanın 48nci maddesi gereğince Komisyon bu görevlerin yerine getirilebilmesi için sorumlu olduğu bölgenin yerel halkından bir polis teşkilatı kurabilecekti.

dd. Boğazlar sorunu açısından Sevr anlaşması incelenirken aynı zamanda İstanbul ile ilgili hükümleri de burada incelemek uygun olacaktır. Sevr anlaşmasına göre İstanbul bizde kalmakla beraber, İtilaf devletleri anlaşmanın özellikle azınlıklar ile ilgili maddelerinin uygulamasında bir eksiklik bulduklarında bu durumu değiştirebileceklerdi. İstanbul ile ilgili 36ncı madde şu şekildeydi:
‘ İşbu anlaşmanın hükümleri saklı kalmak koşuluyla, Yüksek Akit Taraflar, Osmanlı Hükümeti’nin İstanbul üzerindeki haklarına ve sıfatlarına dokunulmamasını ve bu Hükümetle Padişahın bu kentte oturmak ve bu kenti Osmanlı Devleti’nin başkenti tutmak bakımından özgür olmalarını kabul ederler.
Bununla birlikte Türkiye, işbu anlaşma ile bunu tamamlayan anlaşmaların ve sözleşmelerin hükümlerine, özellikle soy, din ve dil azınlıklarının haklarına saygı göstermekte kusur ederse, Müttefik Devletler, yukarıdaki hükmü değiştirmek hakkını kesinlikle saklı tutarlar ve Türkiye, bu bakımdan alınacak bütün kararları kabul etmeyi şimdiden yükümlenir.’ (Parla 1987, 300 Md. 36)

İtilaf devletleri yukarıda belirtilen maddeler gereğince boğazların egemenliğini tamamen kendi üzerlerine alıyorlar, İstanbul’u sözde bizde bırakmakla beraber azınlıkların haklarının ihlali gerekçesiyle bu hükmü de değiştirebileceklerdi. Görülüyor ki bu hükümler gereğince Türkiye’nin bağımsızlığından söz etmek anlamsız hale geliyordu.

2. Lozan Anlaşmasında Boğazlar Meselesi: Büyük tartışmalara rağmen Lozan anlaşmasında boğazlar sorunu bir çözüme ulaştırılabilmişti. Sonuçta boğazlar barış zamanında bütün ticaret gemilerinin geçişine açık hale getiriliyordu. Lozan Konferansında Boğazlar meselesi ayrı bir sözleşme halinde kaleme alınmıştı. Bu sözleşmeye İngiltere, Fransa, İtalya, Japonya, Bulgaristan, Yunanistan, Romanya, Rusya, Sırp-Hırvat-Sloven Devleti ve Türkiye imza koymuşlardı.
Bu sözleşmeye göre bazı bölgeler askerden arındırılıyordu. Çanakkale ve Karadeniz boğazlarının iki kıyısı, İmralı adası dışında bütün Marmara denizi adaları, adalar denizinde Semadirek, Limni, Gökçeada, Bozcaada ve Tavşan adaları. (Parla 1987, 53)
Ayrıca savaş zamanında Türkiye eğer tarafsızsa barış zamanındaki rejim uygulanacak, eğer Türkiye muharip ise, tarafsız gemiler ve tarafsız uçaklar, düşmana yardım etmemek şartıyla boğazlardan geçebileceklerdi.

Lozan konferansında bu şartlar altında halledilen boğazlar meselesi, daha sonra 20 Temmuz 1936 yılında imzalanan Montrö sözleşmesi ile bugünkü düzenine kavuşturuluyordu.

Sevr ve Lozan anlaşmaları arasında yukarıda incelediğimiz sorunların dışında askerlik ve Türkiye’nin bulundurabileceği asker miktarı açısından da farklılıklar mevcuttur. Sevr anlaşmasına göre Türkiye’nin bulundurabileceği asker sayısı sınırlanıyor ve bu sayı 50 700 rakamını aşamıyordu. Bu birlikler ülkenin bölgelere ayrılmış kesimlerinde jandarma görevini ifa edecekler, her birliğin başında da belirli miktarda İtilaf Devletleri ordularından subay bulunacaktı. Bu birliklerin ise toplam 15 batarya dağ topu olabilecek ve bunun haricinde top veya ağır silah bulunamayacaktı. Askerlik hizmeti ise zorunlu olmaktan çıkarılacak ve bütün askerler maaşlı duruma getirilecekti. Deniz kuvvetlerimiz yedi gambot ile altı torpido ile sınırlandırılıyor, hava kuvvetlerimiz ise uçaksız bırakılıyordu.

Türkiye’nin silahlı kuvvetleri ile ilgili bu hükümlerin benzerlerine ise Lozan Konferansında rastlayamıyoruz. Lozan anlaşmasına göre Türkiye’nin silahlı kuvvetlerine hiçbir sınırlama getirilmiyor, sadece boğazlar sözleşmesinde silhsızlandırılması kararlaş-tırılmış bölgeler hakkındaki anlaşma saklı tutuluyordu. Kaldı ki bu bölgelerde dahi Türkiye’nin 12 000 asker bulundurma hakkı Lozan anlaşmasında belirlenmiş bulunuyordu. Lozan barışı ile Türkiye’nin tam bağımsız bir devlet olarak bütün dünya devletleri tarafından tanınmış oluyordu.

Her madde göstermektedir ki Lozan anlaşması bağımsız Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerinin atıldığı ve tüm dünya ülkelerinin tanıdığı bir anlaşma olmuştur. Atatürk Lozan hakkındaki fikirlerini büyük Nutuk’unda şöyle aktarmaktadır: ‘ Bu anlaşma Türk Ulusuna karşı yüzyıllardan beri hazırlanmış ve Sevr anlaşması ile tamamlandığı sanılmış, büyük bir öldürünün yıkılışını bildirir bir belgedir. Osmanlı tarihinde benzeri görülmemiş bir siyasal utku yapıtıdır! ‘ (Nutuk 1981, 561)

YARARLANILAN KAYNAKLAR:

1. ATATÜRK M. KEMAL, NUTUK, TÜRK DİL KURUMU YAYINLARI GN. KUR. BASIMEVİ, 1981
2. GÖNLÜBOL MEHMET, 1987, OLAYLARLA TÜRK DIŞ POLİTİKASI, CİLT 1, AÜSBF YAYINLARI
3. EROĞLU HAMZA, 1982, TÜRK İNKILAP TARİHİ, MİLLİ EĞİTİM BASIMEVİ
4. LEWIS BERNARD, 1988, MODERN TÜRKİYE’NİN DOĞUŞU, TÜRK YARİH KURUMU
5. PARLA REHA, 1987, BELGELERLE TÜRKİYE CUMHURİYE-Tİ’NİN ULUSLAR ARASI TEMELLERİ, LEFKOŞE

Sponsorlu Bağlantılar

Lozan Antlaşmasının Maddeleri İçin Yorum Yap