Mehdinin Sağ Eli

Mehdinin Sağ Eli Hz Mehdi Nin Eli - Bu makaledeki notlar: mehdinin eli mehdinin sağ eli hz..

Kıyamet Alametleri – Hz.mehdi’nin Eli

HADİSLERDE BELİRTİLEN, “GÖKTEN BİR ELİN UZANIP, ‘ŞU HZ. MEHDİ (A.S.)’DİR, ONA UYUN’ DEMESİ”, TV VE İNTERNETTE GÖRÜNECEK OLAN HZ. MEHDİ (A.S.)’NİN ELİ OLACAKTIR

Keza (N. b. Hammad) Zühri’den tahric etti. Buyurdu: … SEMADAN ŞÖYLE BİR SES İŞİTİLİR: “ALLAH’IN EVLİYASI FALANIN ASHABIDIR” (Yani Mehdi (a.s.)’yi kast ediyor)

Esma binti Umeys dedi ki: O GÜNÜN ALAMETİ SEMADAN UZATILMIŞ VE İNSANLARIN KENDİSİNE BAKIP DURDUĞU BİR EL’DİR.

… İŞTE O ZAMAN SEMADAN KENDİNİ BELLİ EDEN BİR EL GÖRÜNÜR…

SEMADAN ZUHUR EDEN BİR EL ve “emiriniz Mehdi’dir” şeklindeki bir nida duyuluncaya kadar tefrika ve ihtilaflar devam edecektir.
O GÜNÜN ALAMETİ: SEMADAN BİR EL UZANACAK ve insanlar ona bakacak ve göreceklerdir.

(Hz. Musa) (Bir de) Elini sıyırdı, o da anında BAKANLARA BEMBEYAZ (GÖRÜNÜVERDİ). (Araf Suresi, 198)

Peygamberimiz (sav) hadislerinde, Hz. Mehdi (a.s.)’nin ortaya çıkışından önce insanlara Hz. Mehdi (a.s.)’yi tanıtacak alametlerden birinin de, ‘gökyüzünden uzanacak olan bir el’ olacağını haber vermiştir. Yine hadislere göre, ‘insanlar bu eli görecek, ona bakacaklardır’. Hadislerde gökyüzünden uzanan bu el ile birlikte insanlara, “Allah’ın evliyası, falanın ashabı olan Hz. Mehdi (a.s.) budur” diye seslenilecektir. İşte insanlara seslenen bu ses Hz. Mehdi (a.s.)’nin sesi olacaktır.” Hz. Mehdi (a.s.), Hz. Mehdi (a.s.) olduğunu iddia etmeyecek ama Hz. Mehdi (a.s.)’yi en iyi bilen kişi olarak, televizyon ve internet yoluyla insanlara Hz. Mehdi (a.s.)’yi anlatacaktır.

Yine hadislerdeki bu işaretlere göre, Hz. Mehdi (a.s.) televizyon ve internet yoluyla insanların gözleri önünde olacak, insanlar bu yolla sürekli olarak Hz. Mehdi (a.s.)’nin elini göreceklerdir. Yine işaretlerden, Kuran’da haber verilen Hz. Musa’nın eli gibi, Hz. Mehdi (a.s.)’nin de, çok güzel ve dikkat çekici bir ele sahip olacağı; ve elinin sürekli olarak önplanda olup insanlar tarafından görüleceği anlaşılmaktadır.

Bir başka hadiste de “Hz. Mehdi (a.s.)’nin konuşurken elini de kullanacağı; konuşurken konuşmalarına vurgu yapmak istediğinde elini hareket ettireceği ve insanların da onun bu hareketlerini görecekleri” haber verilmiştir:

Hz. Mehdi (a.s.)’nin dilinde ağırlık vardır. Yavaş ve ağır konuştuğu zaman SAĞ ELİNİ SOL DİZİNE VURUR.

İşte tüm bu hadislerle işaret edilen “bu elin insanlar tarafından görünmesi”, Hz. Mehdi (a.s.)’yi insanlara tanıtan bir başka önemli alamet olacaktır.

Nasa Evren İn Elini Görüntüledi ! Bir Alamet Daha Gerçekleşti Mehdi Geldi Mi?

Nasa Evren in elini görüntüledi ! Bir alamet daha gerçekleşti Mehdi geldi mi?

Uzayda görülen el

Nasa’nın Chandra X-ışını gözlemevi tarafından çekilen bu görüntü yeni bir çığır açacak deniyor.

Daha önce Evren’in Gözü olarak görüntülenen Helix Nebulası’nda bu kez de Evren’in eli görüntülendi.

Yeryüzü yörüngesinden 360 mil uzaklıkta olan Nasa’nın Chandra X-ışını gözlemevi tarafından çekilen görüntülerde, gizemli mavi gaz bulutlarının oluşturduğu avuç ve parmaklar neredeyse net bir şekilde görülüyor.

Bir süpernova içinde patlayan bir yıldızın 12 mil genişliğinde ve pulsar (titreşen yıldız) denilen bir başka yıldız oluşturmasıyla ortaya çıkıyor bu el. Pulsar ise görüntüdeki elin bilek kısmının derinlerinde görülen beyaz ışık huzmesi.

Pulsar, büyük miktarda bir elektromanyetik enerji yayarak bir toz ve gaz bulutu oluşturuyor ve böylece yıldızın bir ucundan diğer ucuna 150 yıl boyunca süren bir ışık huzmesi oluşuyor.

Beyaz bulutlarla çevrili bu mavi ışık huzmesi daha önce Evren’in Gözü olarak adlandırılmıştı ve şimdi x-ray ışınlar ile çekilen bu ikinci görüntüdeki el ile, uzaydaki karmaşa başka bir boyut kazandı.

Nasa bilim adamları, şimdi çekilen bu görüntülerdeki olayın bundan 17.000 yıl önce gerçekleştiğini tahmin ediyorlar.

UZAYDA İNSAN ELİ BİÇİMİNDE BİR GÖRÜNTÜ OLUŞACAKTIR, BU HZ. MEHDİ (A.S.)’NİN ÇIKIŞ ALAMETİ OLACAKTIR

… Esma binti Umeys dedi ki: O GÜNÜN (HZ. MEHDİ (A.S.)’NİN ZUHURUNUN) ALAMETİ SEMADAN UZATILMIŞ VE İNSANLARIN KENDİSİNE BAKIP DURDUĞU BİR EL’DİR.

Celalettin Suyutinin Tasnifinden Hadisler, Ahir Zaman Mehdisinin Alametleri, Ali Bin Hüsameddin El Muttaki, S. 69

… İŞTE O ZAMAN (HZ. MEHDİ (A.S.)’NİN ZUHURU ZAMANINDA) SEMADAN KENDİNİ BELLİ EDEN BİR EL GÖRÜNÜR…

Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’den rivayet edilen bu hadislerde gökte bir “el”in görüneceği ve bu elin Hz. Mehdi (a.s.)’nin geliş alametlerinden olduğu bildirilmektedir. Bu döneme kadar ihtilafların devam edeceği ve Hz. Mehdi (a.s.)’nin semadan sürekli gündem olacağı hadislerden anlaşılmaktadır.

Amerika Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA)’ne bağlı Chandra Röntgen Gözlemevi tarafından çekilen bir uzay fotoğrafında el şeklindeki bir nötron yıldızları kümesi başka bir yıldız kümesini kavrıyomuş gibi görülmektedir. Hadislerde belirtilen el ifadesi, NASA tarafından “Tanrı’nın eli” (HAŞA) olarak adlandırılan ve uzayda vuku bulan bir gök olayının vesile olduğu bu görüntüye işari manada bakıyor olabilir. (Doğrusunu Allah bilir.)

Söz konusu yıldız kümesinin oluşturduğu el şeklinin duruşu hadisteki uzanma tanımına da tam uymaktadır. NASA tarafından çekilen fotoğraftaki el şekli bir yere uzanıyormuş görünümündedir. Ayrıca insanların Hz. Mehdi dönemindeki gelişmiş yüksek uzay ve astronomi teknolojisi sayesinde uzayda meydana gelen bu gök olayını teleskoplar vesilesiyle bakarak görebilmeleri de hadisteki ifadelerle birebir uyum içindedir.

Hz. Mehdi (a.s.)’nin zuhur alametleri “… eskimiş ipi kopan bir kolyenin taneleri gibi birbiri ardına gelen alâmetleri beklesinler.” (Ebû Hureyre radıyAllahu anh. Tirmizî.) hadisinde belirtildiği gibi son 30 yıllık süre zarfında art arda yaşanmıştır ve yaşanmaya da devam etmektedir. En son 24 Şubat 2009 tarihinde dünyaya en yakın noktadan geçen çift kuyruklu Lulin kuyruklu yıldızının İmam-ı Rabbani tarafından tefsir edilen “şark tarafında iki dişli münevver bir boynuz çıkar” hadisine işaret ediyor olmasının ardından, şimdi de “semadan bir el uzanacak” hadisinin işaret ettiği uzaydaki bu el görüntüsü Hz. Mehdi (a.s.)’nin zuhur ettiğine, faaliyete başladığına, insanlar tarafından farkedilmesinin de iyice yaklaştığına delil teşkil etmektedir.

Tanrının Eli ((resim İlginç )(nasa))

TANRI’NIN ELİ

NASA Uzay Dairesi tarafından çekilen İLGİNÇ BİR FOTOĞRAF: Tanrının Eli

Amerika Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA)’ne bağlı Chandra Röntgen Gözlemevi tarafından çekilen bir uzay fotoğrafında el şeklindeki bir nötron yıldızları kümesi başka bir yıldız kümesini kavrıyomuş gibi görülmektedir. Hadislerde belirtilen el ifadesi, NASA tarafından “Tanrı’nın eli” olarak adlandırılan ve uzayda vuku bulan bir gök olayının vesile olduğu bu görüntüye işari manada bakıyor olabilir. (Doğrusunu Allah bilir.)

Söz konusu yıldız kümesinin oluşturduğu el şeklinin duruşu hadisteki uzanma tanımına da tam uymaktadır. NASA tarafından çekilen fotoğraftaki el şekli bir yere uzanıyormuş görünümündedir. Ayrıca insanların Hz. Mehdi dönemindeki gelişmiş yüksek uzay ve astronomi teknolojisi sayesinde uzayda meydana gelen bu gök olayını teleskoplar vesilesiyle bakarak görebilmeleri de hadisteki ifadelerle birebir uyum içindedir.

Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’den rivayet edilen bu hadislerde gökte bir “el”in görüneceği ve bu elin Hz. Mehdi (a.s.)’nin geliş alametlerinden olduğu bildirilmektedir. Bu döneme kadar ihtilafların devam edeceği ve Hz. Mehdi (a.s.)’nin semadan sürekli gündem olacağı hadislerden anlaşılmaktadır.

UZAYDA İNSAN ELİ BİÇİMİNDE BİR GÖRÜNTÜ OLUŞACAKTIR, BU HZ. MEHDİ (A.S.)’NİN ÇIKIŞ ALAMETİ OLACAKTIR!

Alıntı sahibi: 1
… Esma binti Umeys dedi ki: O GÜNÜN (HZ. MEHDİ (A.S.)’NİN ZUHURUNUN) ALAMETİ SEMADAN UZATILMIŞ VE İNSANLARIN KENDİSİNE BAKIP DURDUĞU BİR EL’DİR.

Celalettin Suyutinin Tasnifinden Hadisler, Ahir Zaman Mehdisinin Alametleri, Ali Bin Hüsameddin El Muttaki, S. 69

Alıntı sahibi: 2
… İŞTE O ZAMAN (HZ. MEHDİ (A.S.)’NİN ZUHURU ZAMANINDA) SEMADAN KENDİNİ BELLİ EDEN BİR EL GÖRÜNÜR…

Celalettin Suyutinin Tasnifinden Hadisler, Ahir Zaman Mehdisinin Alametleri, Ali Bin Hüsameddin El Muttaki, S. 51

Alıntı sahibi: 3
SEMADAN ZUHUR EDEN BİR EL ve “emiriniz Mehdi’dir” şeklindeki bir nida duyuluncaya kadar tefrika ve ihtilaflar devam edecektir. O GÜNÜN ALAMETİ: SEMADAN BİR EL UZANACAK ve insanlar ona bakacak ve göreceklerdir.

Ahmed İbn-i Hacer-i Mekki (Heytemi), Beklenen Mehdinin Alametleri, El-Kavlu’l Muhtasar Fi Alamet-il Mehdiyy-il Muntazar, S. 53

Hz. Mehdi (a.s.)’nin zuhur alametleri “… eskimiş ipi kopan bir kolyenin taneleri gibi birbiri ardına gelen alâmetleri beklesinler.” (Ebû Hureyre radıyAllahu anh. Tirmizî.) hadisinde belirtildiği gibi son 30 yıllık süre zarfında art arda yaşanmıştır ve yaşanmaya da devam etmektedir. En son 24 Şubat 2009 tarihinde dünyaya en yakın noktadan geçen çift kuyruklu Lulin kuyruklu yıldızının İmam-ı Rabbani tarafından tefsir edilen “şark tarafında iki dişli münevver bir boynuz çıkar” hadisine işaret ediyor olmasının ardından, şimdi de “semadan bir el uzanacak” hadisinin işaret ettiği uzaydaki bu el görüntüsü Hz. Mehdi (a.s.)’nin zuhur ettiğine, faaliyete başladığına, insanlar tarafından farkedilmesinin de iyice yaklaştığına delil teşkil etmektedir.

(En doğrusunu Allah bilir.)

Kıyamet Alametleri – Hz.mehdi’nin Son Çıkış Alameti

HZ. MEHDİNİN SON ÇIKIŞ ALAMETİ: GAYBET (HAPİS) DÖNEMİ

Ebi Abdullah Hüseyin bin Ali’den rivayet edildi: “HZ. MEHDİ 2 KEZ İNSANLARIN GÖZÜNDEN KAYBOLACAKTIR.” Bir seferinde o kadar uzun bir zaman görülmeyecek ki, kimisi onun öldüğünü, kimisi de bırakıp gittiğini zannedecek….” (Kitab-ül Burhan Fi Alamet-il Hz. Mehdiyyil Ahir Zaman)
İslam aleminin büyük bir heyecanla zuhurunu beklediği Hz. Mehdi hakkında, dergilerimizde bugüne kadar pek çok konuya yer verdik. Şüphesiz ki, Peygamberimiz (sav)’in hadis-i şeriflerinde çok detaylı olarak tarif ettiği, İslam alimlerinin eserlerinde geniş yer verdiği böylesine önemli bir konu hakkında tüm Müslümanların kapsamlı bir bilgi sahibi olmalarının önemi büyüktür. Hz. Mehdi’nin alametlerinin içinde bulunduğumuz dönemde art arda gerçekleştiği göz önünde bulundurulduğunda; bu kutlu şahsın EN BÜYÜK VE SON alametinin İslam dünyası için önemi daha da iyi anlaşılmaktadır.
Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (sav)’in hadislerinde aktardığı bu son alamete göre;
Hz. Mehdi hapsedilecek ve bu sebeple insanların gözünden uzun bir süre kaybolacaktır.
Ebi Abdullah Hüseyin bin Ali’den rivayet edildi:
“HZ. MEHDİ 2 KEZ İNSANLARIN GÖZÜNDEN KAYBOLACAKTIR.
Bir seferinde o kadar uzun bir zaman görülmeyecek ki, kimisi onun öldüğünü, kimisi de bırakıp gittiğini zannedecek…”
Kitab-ül Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman isimli kitabın Süleymaniye Kütüphanesi’nde bulunan el yazılı bir nüshasında mevcut olan bu hadis ile, Hz. Mehdi’nin 2 kez insanlardan ayrı kalacağı bildirilmiştir. Yani Hz. Mehdi insanların gözünden uzak bir konumda olacaktır. Hadislere göre bu kaybolmaların birincisi kısa, ikincisi ise daha uzun olacaktır:
AL-İ MUHAMMED’İN KAİM’İNİN (HZ. MEHDİ’NİN) İKİ GAYBETİ (HAPİS DÖNEMİ) VARDIR. BİRİSİ DİĞERİNDEN DAHA UZUNDUR… (Şeyh Muhammed b. İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani s. 199)
“Bu kıyamın sahibinin (Hz. Mehdi’nin) iki gaybeti vardır. BİR GAYBETİ (hapiste kaldığı dönem) O KADAR UZAYACAK Kİ şöyle diyecekler: “Öldü.” Bazıları diyecek ki: “Öldürüldü.” Bazıları diyecek ki: “Gitti…” (Şeyh Muhammed b. İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani s. 198)
Ahir zamanda İslam ahlakının insanlar arasında yaygınlaşması için mücadele eden Hz. Mehdi’nin, böyle bir görev üstlenmişken kendi isteğiyle insanlardan ayrılmayacağı açıktır. Dolayısıyla Hz. Mehdi’nin insanlardan uzak kalmasının, kendi iradesi dışında zorla hapsedilmesiyle gerçekleşeceği anlaşılmaktadır. Peygamberimiz (sav), Hz. Mehdi’ye bu yüzden “GAİB”, yani “kaybolan hapsedilen, hapsedilmek suretiyle insanların gözünden kaybolan” demiştir. Bu yüzden Hz. Mehdi’nin lakabı ve isimlerinden biri “GAİB”dir.
Kuran’daki Yusuf Suresi’nde de Hz. Mehdi’nin bu kayboluşuna işaret edilmektedir. Hz. Yusuf da Hz. Mehdi gibi, biri kısa diğeri uzun süre iki defa insanların gözünden kaybolmuştur. Birincide, Hz. Yusuf kuyuya bırakılmış, kısa bir süre sonra oradan geçen kafile onu oradan çıkarmış, ikincide ise haksız yere zindana atılmış, uzun bir müddet orada kalmıştır. Fakat sonradan masumluğu anlaşılarak, zindandan da çıkartılmıştır:
“Nitekim onu götürdükleri ve kuyunun derinliklerine atmaya topluca davrandıkları zaman, Biz ona (şöyle) vahyettik: “Andolsun, sen onlara kendileri, farkında değilken bu yaptıklarını haber vereceksin.”” (Yusuf Suresi, 15)
“Sonra onlarda (Yusuf’un iffetine ilişkin) delilleri görmelerinin ardından, MUTLAKA ONU BELLİ BİR VAKTE KADAR ZİNDANA ATMAK (GÖRÜŞÜ) AĞIR BASTI.” (Yusuf Suresi, 35)
Mümin şahıs (Hz. Mehdi) Deccal’i görünce: “Ey insanlar! Resulullah’ın zikrettiği Deccal işte budur” der. Deccal hemen onunla ilgili emrini verir de o zat karnı üzerine uzatılır ve arkasından: “Onu alın da yaralayın” der. Artık O ZATIN SIRTI VE KARNI DÖVE DÖVE GENİŞLETİLİR. Bu sefer onu iki eli ve iki ayağı ile yakalar da fırlatır atar. İnsanlar Deccal’in onu bir ateş içine attığını sanırlar. Halbuki o bir cennet içine atılmıştır. (Hz. Mehdilik ve İmamiye, İbrahim Süleymanoğlu, s. 40)
Peygamber Efendimiz (sav) hadisinde tüm baskı ve saldırıların Hz. Mehdi’yi daha da güçlendireceğine böyle işaret etmiştir. Hadiste mecazi anlamda kullanılan, Hz. Mehdi’nin “sırtı ve karnından dövüle dövüle genişletilmesi” ifadesi, aleyhinde kurulan tüm tuzakların Hz. Mehdi’yi daha da güçlendireceğine, tebliğinin etkisini daha da artıracağına işaret ediyor olabilir. (En doğrusunu Allah bilir.)

Kıyamet Alametleri – Peygamberimizn Hz.mehdi’nin Çıkışı Hakkındaki Söyledikleri

Peygamberimiz (sav)’in Hz. Mehdi (a.s.) hakkında verdiği detaylardan, Hz. Mehdi (a.s.)’nin namının ve şöhretinin insanlar arasında iki şekilde yayılacağı anlaşılmaktadır:

1- HZ. MEHDİ (A.S.)’NİN ŞÖHRETİ, ESERLERİ VE FİKRİ MÜCADELESİ YOLUYLA DÜNYANIN HER KÖŞESİNDE YANKI BULACAKTIR:

Hz. Mehdi (a.s.) ahir zamanda insanlar arasında oldukça tanınan, bilinen, gündemde olan ve hakkında konuşulan bir kimse olacaktır. İnsanlar, ortaya çıkışından önce onun Hz. Mehdi (a.s.) olduğunu bilmeyecekler; ama onu çok yakından tanıma imkanı bulacaklardır. Allah, şöhretini dünya çapında yayarak, yaptığı faaliyetleri görülmemiş şekilde etkili kılarak, insanlara Hz. Mehdi (a.s.)’yi tanıtacaktır.

Hz. Mehdi (a.s.)’nin, bu şekilde dünya çapında insanlar arasında tanınması, öncelikle Hz. Mehdi (a.s.)’nin eserleri ve faaliyetleri yoluyla gerçekleşecektir. Allah’ın özel bir ilim, hikmet, anlatım çarpıcılığı, feraset, basiret, tebliğ ve etki gücü ile güçlendirdiği Hz. Mehdi (a.s.)’nin her sözü, her çalışması, her eseri dünyanın dört bir yanında muthiş bir yankı uyandıracaktır. İnsanlar Hz. Mehdi (a.s.)’nin, Hz. Mehdi (a.s.) olduğunu bilmedikleri halde, çok geniş çapta kitleler, eserlerindeki akıl, hikmet, özlü ve samimi anlatım nedeniyle Hz. Mehdi (a.s.)’ye büyük bir saygı ve sevgi ile bağlanacak; onun gösterdiği yolu izleyeceklerdir. Aynı şekilde muhalifleri de, Hz. Mehdi (a.s.)’nin etki gücü karşısında şaşkına dönecek, onlarca yıldır sürdürdükleri sapkın fikir akımlarını bir hamlede yerle bir eden bu kimsesinin adını sıklıkla dile getirerek yine Hz. Mehdi (a.s.)’nin şanını ve fikri gücünün dünyanın her yerinde duyulmasına vesile olacaklardır.

2- DECCAL’İN BASKI VE SALDIRILARI SONUCUNDA HZ. MEHDİ (A.S.)’NİN ÜNÜ VE ŞANI DÜNYANIN HER YANINA YAYILACAKTIR

Ahir zamanda inkarın insanlar arasında yayılması için mücadele edip, insanları kötülüğe sürüklemeye çalışacak olan Deccal’in önündeki en önemli engel, Hz. Mehdi (a.s.) olacaktır. Hz. Mehdi (a.s.)’nin samimi iman, akıl ve hikmet ile etkili olması, Deccal’in engel olamayacağı bir durumdur. Bu yüzden, Deccal de batıl bir takım yöntemlere başvurarak Hz. Mehdi (a.s.)’yi toplumda ve insanlar arasında etkisiz hale getirmeye çalışacaktır.
Bir hadiste “Hz. Mehdi (a.s.)’nin, yaşadığı devirde izleneceği, gözetleneceği ve baskı altına alınmak isteneceği” şöyle bildirilmiştir:

Ebu Said El-Hudri’nin (r.a.) rivayetinde, Resulullah (sav) şöyle buyurmuştur: Deccal çıkınca, ona karşı müminlerden bir adam (Hz. Mehdi (a.s.)) yönelir. DERKEN O MÜMİN KİMSEYE BİRÇOK SİLAHLILAR, DECCAL’IN MERKEZLERDE GÖZETLEME YAPAN SİLAHLILARI KARŞI ÇIKARLAR.

Peygamberimiz (sav)’in bu hadisinde Hz. Mehdi (a.s.)’nin, Deccal’in silahlı adamları tarafindan gözetlendiği ve takip edildiği bildirilmektedir. Kuran’da da, hak dini tebliğ eden elçilerin, yaşadıkları devirlerde benzer şekilde gözetlenerek engellenmek istendikleri şöyle bildirilmiştir:
O, kendisinde delilik bulunan bir adamdan başkası değildir, onu belli bir süre gözetleyin.” (Müminun Suresi, 25)

Ancak Peygamberimiz (sav)’in de belirttiği gibi, Deccal’in bu faaliyetleri sonuçsuz kalacak; hatta aksine Hz. Mehdi (a.s.)’nin etkisinin ve gücünün daha da artmasına, dünya çapında şanının ve şöhretinin daha da yayılmasına vesile olacaktır. Peygamber Efendimiz (sav) diğer bir hadisinde de, aleyhteki tüm baskı ve saldırıların Hz. Mehdi (a.s.)’yi daha da güçlendireceği şöyle haber verilmiştir:

Mümin şahıs (Hz. Mehdi (a.s.)) Deccal’i görünce: “Ey insanlar! Resulullah’ın zikrettiği Deccal işte budur” der. Deccal hemen onunla ilgili emrini verir de o zat karnı üzerine uzatılır ve arkasından: “Onu alın da yaralayın” der. ARTIK O ZATIN SIRTI VE KARNI DÖVE DÖVE GENİŞLETİLİR. BU SEFER (DECCAL) ONU İKİ ELİ VE İKİ AYAĞI İLE YAKALAR DA FIRLATIR ATAR. İNSANLAR DECCAL’İN ONU BİR ATEŞ İÇİNE ATTIĞINI SANIRLAR. HALBUKİ O BİR CENNET İÇİNE ATILMIŞTIR.20

Hadiste ahir zamanda Deccal’in, Hz. Mehdi (a.s.)’nin eline ve ayağına zincir vurulacağına dikkat çekmiştir. Hadiste verilen bu bilgilerden, “Hz. Mehdi (a.s.)’nin ellerinin ve ayaklarının zincirle bağlanarak yaşadığı dönemin hapishanelerine ve tımarhanelerine atılacağı” anlaşılmaktadır.
Ancak hadiste mecazi anlamda kullanılan, Hz. Mehdi (a.s.)’nin “sırtının ve karnının dövüle dövüle genişletilmesi” ifadesi, Hz. Mehdi (a.s.)’ye yapılan baskı ve saldırılarla, Hz. Mehdi (a.s.)’nin ününün ve şanının daha da yayılacağını ve rivayetteki işari anlamıyla etkisinin dünya çapında giderek genişleyeceğini göstermektedir. Yine hadiste, “Deccal’in Hz. Mehdi (a.s.)’yi bir ateş içine atması” da, Deccal’in kötülük yapmak isterken, aslında Hz. Mehdi (a.s.)’nin gücünü arttırmış olacağını göstermektedir. Deccaliyet’in savunucuları, Hz. İbrahim gibi Hz. Mehdi (a.s.)’yi de manevi bir ateşte yakacaklarını iddia edecekler, ama Allah o ateşi soğuk ve esenlik kılacak, inkar edenlerin tuzaklarını bozacak ve yöndeki her girişimlerini de Hz. Mehdi (a.s.)’nin şanını şöhretinin, etki gücünün artmasına vesile kılacaktır.

Sponsorlu Bağlantılar

Mehdinin Sağ Eli İçin Yorum Yap