Milli Guc Ve Milli Guc Unsurlari

Milli Guc Ve Milli Guc Unsurlari Milli Guc Unsurlari - Bu makaledeki notlar: milli guc ve milli guc unsurlari..

Bu yazı Milli Güç Ve Milli Güç Unsurları hakkında özet bilgiler içerir. Milli Guc Ve Milli Guc Unsurlari ve Milli Guc Unsurlari hakkında kısa özet bilgi olarak işinizi göreceğini düşünüyorum. Tam da not almalık…

Milli Güç Ve Milli Güç Unsurları

Millî Güç Unsurları

  • Politik Güç: Millî hedeflerin elde edilmesini sağlamak için karşılaşılan iç ve dış sorunlarla, uluslararası ilişkilerde millî gücün etkili olarak kullanılmasıdır.
  • Ekonomik Güç: Bir ülkenin sahip olduğu bütün ekonomik kaynakları ile bu kaynakların işletilmesi, her türlü mal ve hizmetin üretilebilme kapasitesi ve uluslararası ticaretteki yeri, ve bunları ulusal hedefler doğrultusunda örgütleyebilme yeteneğidir.
  • Psiko-sosyal Güç: Milleti oluşturan insan gücünün nitelikleri, moral değerleri, karakteri ve kültüründen oluşan güçtür.
  • Askerî Güç: Bir ülkenin; ulusal politikalarının uygulanmasında fizikî güç olarak kullanılmak üzere hazırlanan askerî gücü ve onu destekleyen unsurlarıyla bölgesel veya genel seferberlik durumunda askerî alanda harekete geçirilen potansiyelini kapsayan güç unsurudur.
  • İnsan Gücü: Millî güce, özellikle askerî gücün gerek duyduğu personele temel oluşturur.
  • Coğrafî Konum: Millî güç unsurlarını besleyen, onlara fizikî ve potansiyel güç kazandıran unsurdur.(DEVAMI EKTEDİR)

İndirmek İçin Tıklayın

Sponsorlu Bağlantılar

Milli Guc Ve Milli Guc Unsurlari İçin Yorum Yap