Motorsiklet Taşıtlar Muayeneborçu

Motorsiklet Taşıtlar Muayeneborçu - Bu makaledeki notlar: 1.3 motor vergisi motorsiklet taşıtlar muayeneborçu..

Aracınızın Vergi Borcunu Kontrol Edin

Gelir İdaresi Başkanlığı, ilave motorlu taşıtlar vergisi (MTV) tahakkuk ettirilen ve Bazı Kamu Alacaklarının Uzlaşma Usulü İle Tahsili Hakkında Kanundan yararlanmak isteyen mükelleflerin, 30 Haziran akşamına kadar vergi dairelerine başvurmasını istedi.

Ocak 2004-31 Aralık 2007 döneminde bazı taşıtların hatalı vergilendirilmesinden kaynaklanan tahsilatlar mükelleflere geri ödenecek.

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu’nda yer alan tarifelerin değiştirildiği anımsatılarak, yapılan değişikler sonrasında, bazı taşıtların vergilendirilmesinde etki eden bilgilerin vergi dairesinde kayıtlı olmaması, yanlış olması ve tanımlara uygun olmayan cins bilgisine göre vergilendirilmesinin hatalı yapıldığı ifade edildi.

Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun istisna ve muafiyet hükümlerinin hatalı uygulanmasının düzeltilmesi sonucunda 1 Ocak 2004-31 Aralık 2007 tarihleri arasındaki dönemlere ilişkin yapılan ilave veya yeni tahakkuklar için hesaplanan gecikme zamlarının tahsilinden vazgeçildiği belirtilen açıklamada şöyle denildi:

“Benzer türdeki hataların düzeltilmesi için Gelir İdaresi Başkanlığı ve taşra teşkilatlarının yaptığı düzeltmeler sonrasında eksik yapılan veya hiç yapılmayan tahakkuklar için geçmişe dönük olarak ilave ve yeni tahakkuklar yapıldı. Mükelleflerden gecikme zamları alındı. Bazı Kamu Alacaklarının Uzlaşma Usulü ile Tahsili Hakkında Kanunun yayımlanmasının ardından 1 Ocak 2004-31 Aralık 2007 dönemlerindeki vergilerin hatalı belirlenmesi ile motorlu taşıtlar vergisinden istisna ve muafiyet hükümlerinin hatalı uygulanmasının düzeltilmesi sonrasında yapılan ilave veya yeni tahakkuklar için hesaplanan gecikme zamlarının tahsilinden vazgeçildi.”

Bu kapsamda, Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununa göre Panel Van olarak
tanımlanmış bazı taşıtların motorlu araç tescil belgesinde kamyonet
olarak kayıtlı olması nedeniyle, kamyonet tarifesine göre
vergilendirildiği, araç tescil belgesinde motor silindir hacmi ”1.3”
olarak belirtilen bazı otomobillerin, 1341 cm3 motor silindir hacmine
sahip olduklarının tespit edildiği belirtildi.

Aynı şeklide bazı taşıtların da, istisna kapsamındaki taşıtlar arasında
sayılmamasına rağmen, hatalı değerlendirmeler neticesinde motorlu
taşıtlar vergisinden istisna tutulduğu vurgulandı.

Açıklamada, bu tür hataların düzeltilmesi için geçmişe dönük olarak
ilave ve yeni tahakkuklar yapılarak, bunların mükelleflerden gecikme
zamları ile birlikte takibi yoluna gidildiği de ifade edildi.
SON BAŞVURU TARİHİ 30 HAZİRAN

Açıklamada, hakkında ilave motorlu taşıtlar vergisi tahakkuk ettirilen mükelleflerin 30 Haziran’a kadar bağlı oldukları vergi dairelerine başvurmaları ve ödenmeyen ilave motorlu taşıtlar vergisini ödemeleri gerektiğine dikkat çekildi.

Ayrıca, mükelleflerin dava açmayacaklarını veya açmış oldukları davalardan vazgeçtiklerini de bildirmeleri gerektiği kaydedilen açıklamada, süre uzatımı yetkisi bulunmadığından mükelleflerin son başvuru tarihini beklemeden başvurmaları uyarısında bulunuldu. Açıklamada, kanunun yayımı tarihinden önce tahakkuk eden motorlu taşıtlar vergilerine ilişkin hesaplanan gecikme zamlarını ödeyen mükelleflerin 30 Haziran’a kadar yazılı başvurmaları halinde ödemelerinin iade edileceği vurgulandı.

Sponsorlu Bağlantılar

Motorsiklet Taşıtlar Muayeneborçu İçin Yorum Yap