Muhteşem Yüzyıl Kitap Özeti

Muhteşem Yüzyıl Kitap Özeti Muhteşem Yüzyıl Roman Özeti - Bu makaledeki notlar: muhteşem yüzyıl kitabı özeti muhteşem yüzyıl..

Muhteşem Yüzyılın Muhteşem Sultanı Kanuni Sultan Süleyman – Andre Clot

Kitap Özet

Değerli tarihçi ve gazeteci André Clot’un usta kaleminden tarihin en önemli kişilerinden Kanuni Sultan Süleyman’ın hikayesi bir kez daha yaşanacak!

16. yüzyılda nerdeyse elli yıl boyunca üç kıtaya egemen olmuş, otuz milyon nüfusa hükmetmiş olan Sultan Süleyman, Türklerin tarihinde buyurganlığı, yasaları ve imparatorluğa belki de en güçlü, en zengin dönemini yaşatmasıyla ün salmıştır. Usta bir politikacı olmanın yanı sıra, Tanrı’nın kendisine olağandışı bir güç verdiğine, yeryüzünde Tanrı’nın gölgesi olduğuna inanan Süleyman, Osmanlı imparatorları arasında en büyük başarılara ulaşmış, halkının selametini ve adaleti en fazla gözetmiş sultan olma niteliğini de korumaktadır.

Kitap Ön Yüzü

Kitap Künyesi

Muhteşem Yüzyılın Muhteşem Sultanı Kanuni Sultan Süleyman – Andre Clot
· Epsilon Yayınevi
· Basım Tarihi : 02 – 2011
· ISBN : 9789944823692
· Sayfa Sayısı : 565
· Etiket Fiyatı : 12.50 TL

Pargalı İbrahim – Nazım Tektaş Kitap Özeti

Pargalı İbrahim – Nazım Tektaş Kitap Özeti

Cins bir tay olarak çıktığı sahnede, nerede nefesleneceğini bilmeyen bir küheylan gibidir Pargalı İbrahim. Osmanlı’da yükselebilmenin sırrı, adeta bu Rum asıllı paşada vücut bulmuştur. Devlet içinde üstlendiği vazifeler, buralarda gösterdiği başarılar ve başarısızlıklar çok önemlidir.

İmparatorluk doludizgin yoluna devam edip, dünyayı titretirken, Pargalı İbrahim Paşa’nın işleri yürütüşündeki farklı usulü ve kendisine biçtiği rol çoğu zaman hayretle karşılanacak, Hürrem Sultan’la aralarındaki geçimsizlik, ikisinden de vazgeçemeyen Kanuni’yi zor durumda bıraksa da her ikisi de bildiğinden şaşmayacaktır.

Aşağıdaki sözler Pargalı’ya aittir:

“Bu büyük devleti idare eden benim; her ne yaparsam, yapılmış olarak kalır, zîrâ bütün kudret benim elimdedir; memuriyetleri ben veririm, eyâletleri ben tevzi ederim; verdiğim verilmiş, reddettiğim reddedilmiştir. Büyük Padişah bir şey ihsan etmek istediği yahut ihsan ettiği zaman bile eğer ben onun kararını tasdik etmeyecek olursam, gayr-i vaki’ gibi kalır; çünkü her şey; harb, sulh, servet kuvvet benim elimdedir. ..”

Pargalı İbrahim – Muhteşem Süleyman’ın Muhteşem Veziri (Cep Boy)

Nazım Tektaş

· Çatı Yayınları
· Basım Tarihi : 02 – 2011
· ISBN : 9786054337293
· Sayfa Sayısı : 272
· Etiket Fiyatı : 8.90 TL

Yavuz Bahadıroğlu-muhteşem Süleyman Ve Hürrem Sultan

Yavuz Bahadıroğlu-Muhteşem Süleyman ve Hürrem Sultan kitap özeti

sizden ricam yavuz bahadıroğlu’nun- ”Muhteşem kanuni sultan süleyman ve hürrem sultan ” adlı kitabının kitap özetini söyleyebilirmisiniz

Muhteşem Süleyman – Erhan Afyoncu

Kitap Özet

Kanuni Sultan Süleyman’ın iktidar yılları daha 17. yüzyıl yazarları tarafından “Altın Çağ” olarak tarif edilmişti. Aslında bu dönem hayatın siyahla beyaz arasındaki bütün renklerini içinde barındırıyordu. Tahta çıkarken tek evlat olmanın rahatlığını yaşayan Kanuni, saltanatı sırasında iki oğlu ile altı torununu öldürttü.

İmparatorluğun büyük fetihlerle bir dünya gücü haline gelmesi de, ilk defa Harem-i Hümayun’dan bir hasekinin, Hürrem Sultan’ın siyasette aktif rol oynaması da bu dönemde oldu.Muhteşem Süleyman, aynı zamanda büyük bir aşıktı. Zafer mutluluğu kadar aşkın ve ayrılığın ıstırabını da bilen hükümdardı. Bu kitapta doğunun ve batının şahitliğinde muhteşem yüzyılın bir panoramasını bulacaksınız…

Muhteşem Süleyman (Kanuni Sultan Süleyman ve Hürrem Sultan)

Erhan Afyoncu
· Yeditepe Yayınevi
· Basım Tarihi : 02 – 2011
· ISBN : 9786054052554
· Sayfa Sayısı : 200
· Etiket Fiyatı : 13.00 TL

Fransa’ya Osmanlı Tokadı – Erhan Afyoncu

Kitap Özet

Kanunî, 1526 Ocak’ında Fransa Kralı Fransuva’nın Annesinin yardım isteğine gönderdiği fermanında kendi haşmetini belirtip, imparatorluğunun vilayetlerini sayarken Fransa’yı sıradan bir vilayet, kralını da hiç ünvan zikretmeden sıradan bir hükümdar olarak nitelendiriyordu:

“Ben ki sultanlar sultanı, hakanlar hakanı, hükümdarlara taç veren Allah’ın yeryüzündeki gölgesi, Akdeniz’in ve Karadeniz’in ve Rumeli’nin ve Anadolu’nun ve Karaman’ın ve Rum’un ve Dulkadir Vilayeti’nin ve Diyarıbekr’in ve Kürdistan ve Azerbaycan’ın ve Şam’ın ve Halep’in ve Mısır’ın ve Medine’nin ve Kudüs’ün ve bütün Arap diyarının ve Yemen’in ve büyük babalarım ecdadımın kahredici kuvvetleriyle fethettikleri, büyüklüğün sığınağı olan zatımın ateş yağdıran ve zafer nakşeden kılıcıyla fethettiği nice memleketlerin sultanı ve padişahı Sultan Bâyezid Han oğlu Sultan Selim Han oğlu Sultan Süleyman Han’ım.

Sen ki Fransa vilayetinin Kralı Fransuva’sın.”

Ahmet Önal, Uğur Demir

(Tanıtım Bülteninden)

Fransa’ya Osmanlı Tokadı
Erhan Afyoncu
Yeditepe Yayınevi
Fiyatı : 13,00 TL
Ocak 2012
216 sayfa
ISBN: 9786054052776

Sponsorlu Bağlantılar

Muhteşem Yüzyıl Kitap Özeti İçin Yorum Yap