Mutasyona Uğrayan Canlılar

Mutasyona Uğrayan Canlılar - Bu makaledeki notlar: mutasyon mutasyona uğrayan canlılar ..

Mutasyon

Mutasyonlar, bir canlının DNA sı üzerinde yani genetik bilgileri üzerinde meydana gelen değişikliklerdir.Doğada mutasyonlara çok nadiren rastlanılmasına karşın meydana geldiği canlı üzerinde ağır tahribatlara neden olmaktadır. Mutasyonlar “nokta” mutasyonu ve “kromozom” mutasyonu olmak üzere iki ana sınıfa ayrılır.Bu iki ana mutasyon haricinde de mutasyonlar meydana gelmektedir fakat yazımızda diğer çeşitlerine yer vermedik.”Nokta” mutasyonları, DNA nın yanlızca çok kısıtlı bir bölümünde meydana gelen mutasyonlardır.Bir veya birkac baz sırasının kopması veya yerlerinin değişmesi nokta mutasyonlarına örnek verilebilir.”Kromozom” mutasyonlarına aşağidaki şekillerden sonra deyineceğiz.

Soldaki resimde DNA nın paketlenmeden önceki hali görülmektedir.İplik gibi görünen bu yapı upuzun bir baz sırasından oluşur.DNA daki nokta mutasyonları, bu uzun baz sırasındaki bir veya birkaç bazın kopması veya yer değiştirmesi şeklinde meydana gelir.
Sagdaki resimde ise DNA ipliğinin dönümler yaparak paketlenmiş hali görülmektedir (birisi solda birisi sağda iki karmaşık yapı).İşte DNA nın bu şekilde paketlenmiş haline ” Kromozom ” adı verilir. Kromozom mutasyonlarında ise, kromozomun bir parçasında kopma veya crossing-over sırasında yanlış bir kromozomla parça değiş tokuşu meydana gelmektedir.Dolayısıyla kromozom mutasyonları, nokta mutasyonlarından daha ağır hasarlara neden olur.
Sağdaki küçük resimde ise nokta mutasyonunu temsil eden bir çizim görülüyor.
Mutasyonların gunumuzdeki en iyi örneklerine Down sendromu, Palindromi(altı parmaklılık), Albinizm (Beyaz saç ve beyaz tenlilik) ve Kan kanserini verebiliriz. Bunların herbiri birbirinden korkunç hastalıklar olup çoğu mutasyonlar canlının ölümüne bile neden olabilmektedir.
Doğada hiçbir yararlı mutasyon yoktur.Meydana gelen mutasyonlar çeşitlerine göre ya canlıda ağır bir hasara neden olur, yada canlı üzerinde etkisiz kalır.


Soldaki iki ayrı karede görülen resimler “Kan kanseri”ne yakalanmış bir insandaki kan hücrelerini göstermektedir. Soldaki resimde görülen hucreler disk seklindeki normal alyuvar (eritrosit) hücreleridir.Fakat kanserli bir insanın kan hücreleri “orak” sekline dönüşmüştür.
Bunun nedeni, kan hucrelerinin üretiminden sorumlu DNA molekülünün üzerinde bulunan şifrelerden birisinin dejenere olmasından dolayıdır.Bu hata kan hücresinin üretildiği proteinin 6.aminoasitinin yerine başka bir aminoasidin bağlanmasına neden olur.

DNA üzerindeki bu küçücük hata bile canlı bir organizma üzerinde korkunç sonuçlar doğurabilmektedir.
Belki zaman zaman televizyonlarda görmuşsünüzdür , 6 ayaklı koyun, iki başlı sığır veya yapışık ikizler.Bu canlıların hepsi mutasyonlar sonucunda sakat kalmışlardır.Özellikle “Çernobil” faciasindan sonraki kuşaklarda korkunç derecede sakatlıklar görülmüştür.
Bunun temelinde ise “mutasyona yol acan etmenler” yatar.Bu etmenlerin başında ise kimyasal maddeler, fiziksel etkiler ve radyoaktif ışıma gelmektedir.Radyoaktif ışınlar çok yüksek enerjili olup gen dizilerinde kopmalara neden olurlar.Çernobil ve Hiroşima şehirlerinde meydana gelen her iki nükleer facianın üzerinden yıllar geçmesine rağmen halen birçok çocuk ya sakat yada kanserli olarak dünyaya gelmektedir.
Aşağıdaki resimlerde mutasyona uğramış bir domuz ve başından anten yerine bir çift bacak çıkmış meyva sineği görülüyor.

Doğada nadiren de olsa kendiliğinden mutasyonlar meydana gelebilmektedir.Fakat canlı hücrelerindeki kusursuz kontrol sistemleri sayesinde DNA üzerinde herhangi bir hataya yer vermemek için bir çok enzim görevlendirilmiştir.Bu enzimler DNA üzerinde sürekli dolaşarak kompa, kayma veya yer değiştirme gibi hataları düzelterek mutasyonun meydana gelmesini engellerler.
Olağanüstü kusursuz bir sistemin yürüyüp gittiği canlılar ve onların hücrelerinde, mutasyon gibi ağır hasarların meydana gelmesi, canlıların iç yapılarının ne kadar kompleks olduğunu ve canlı hücrelerinde kesinlikle hata ve tesadüfe yer verilmediğini gözler önüne sermektedir.

Mutasyona Uğramış Hayvanlar

table.menussss{font: 13px Arial;color:#3366CC;text-decoration:none;position:absolute;visibility:hidden;line-height:19px;}a.a3366CCx13, .ayrac{font: 13px Arial; color:#3366CC;text-decoration:none;}a.a3366CCx13:hover{font: 13px Arial; color:#3366CC; text-decoration:underline;}üye girişiüye ol

Bu hayvanlar oldukça sıradışı fakat bir o kadar da sevimli. Hiçbir photoshop hilesi kullanılmamış hayvanların en doğal hallerini içeren bu galeri mutasyona uğramış hayvanlardan oluşuyor.

Mutasyon DNA’daki bozulmadır. Kalıtsal özelliklerin ortaya çıkmasını sağlayan genetik parola herhangi bir iç veya dış nedenden dolayı bozulabilir. Bu durumda DNA’nın sentezlediği protein ya da enzim bozulur. Dolayısıyla canlının proteinden dolayı yapısı değişebilir.Dna’nın Kendini Eşlemesi-mutasyon Modifikasyon

DNA nın Kendini Eşlemesi

Hücre bölüneceği zaman DNA kendini eşler 2 katına çıkar.Hücre bölününce oluşan hücrelere DNA aktarılmış olur.Çekirdekte bulunan DNA nın 2 ipliği fermuar gibi açılarak birbirinden ayrılır.Sitoplazmada bulunan nükleotitler çekirdeğe girer.İplikteki organik bazların karşısına uygun olan gelerek 2 tane ayrı çift sarmallı iplik oluşmuş olur.

Bir insanın saç hücresindeki DNA dizilişi nasılsa diğer bütün hücrelerindeki DNA lar aynı şekilde dizilmişlerdir.zaten parmak izi de DNA daki nükleotit dizilişine göredir.Bütün insanların nükleotit dizilişi farklıdır.

Mutasyon

DNA dizilimdeki ve kromozom sayılarındaki değişikliklere mutasyon denir.üreme hücrelerindeki mutasyonlar dölden döle aktarılır.Vücut hücrelerindeki aktarılmaz.

Radyasyon,x ışınları,bazı ilaçlar mutasyona sebep olurlar. Mutasyon sonucu oluşan hastalıklar ;hemofili,orak hücreli anemi,down sendromu,albinoluk,kanser vb. mutasyonun olumlu yönleride vardır.mesela bitkilerde tohum sayısının artması,büyüklüğünün artması,ürün verimliliğinin artması gibi.

Modifikasyon

Çevre şartlarının etkisiyle canlılarda ortaya çıkan ve kalıtsal olmayan değişikliklere modifikasyon denir.

Sponsorlu Bağlantılar

Mutasyona Uğrayan Canlılar İçin Yorum Yap