Namaz Sonunda Okunacak Dualar

Namaz Sonunda Okunacak Dualar Birini Sevmek İçin Okunacak Dua - Bu makaledeki notlar: namaz sonunda okunan dua namaz sonunda..

Her Namazın Sonunda Mutlaka Okunacak Dua

Muaz radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre Resülullah sallallahu aleyhi ve sellem onun elinden tuttu ve:
“Muaz! Vallahi seni gerçekten seviyorum” buyurdu. Sonra sözüne şöyle devam etti: “Muaz! Her namazdan sonra şu duayı mutlaka okumanı tavsiye ediyorum: Allahümme einnî ala zikrike ve şükrike ve hüsni ibadetik:Allahım! Seni anıp zikretmek nimetine şükretmek sana layık ibadet etmek için bana yardım eyle!.”

Açıklamalar
Hadîs-i şerifin Sünen-i Nesei’deki rivayetine göre Efendimiz sahabîsi Muaz İbni Cebel’in elinden tutarak:

– “Muaz! Vallahi seni gerçekten seviyorum” buyurdu. O da Peygamber-i Zîşan’ın eline yapışarak:
– Ben de seni çok seviyorum ya Resülallah! dedi. “Sevdiğiniz kimseye onu sevdiğinizi söyleyiniz” buyuran Resül-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bu emrini bizzat uyguladıktan ve tavsiye edeceği duanın iyice öğrenilmesi için uygun bir ortam hazırladıktan sonra bu sevgili sahabîsine yukarıdaki kısa özlü duayı öğretmişti. Birini seven onun iyiliğini ister; onun dinine ve dünyasına faydalı olacak işler yapar işte Efendimiz de öyle yapmış sevgili sahabîsine Allah’tan istenecek en kıymetli şeyleri öğretmiştir.
Allah Teala’dan istenmesi gereken bu üç şey insanın en önemli üç görevidir. Bu görevlerden birincisi Cenab-ı Hakk’ın adını dilden düşürmemektir. İkincisi her an binlercesinden faydalanılan sayısız nimetlerine gereği gibi şükredebilmektir. Üçüncüsü de O’nun şanına yakışır şekilde kulluk görevini yapabilmektir.
İnsanların gönlüne hitap eden kimselerin muhatapları üzerinde umdukları tesiri yapabilmek için Efendimiz’in bu irşad metodundan yeterince faydalanması gerekir. Tatlı bir dil yumuşak bir üslup ve sımsıcak bir gönül irşad hayatının vazgeçilmez unsurlarıdır.

Hadisten Öğrendiklerimiz
1. İnsan sevdiği kimseye onu sevdiğini söylemelidir.
2. Namazlardan sonra bu özlü duayı yapmaya çalışmalıdır.
3. Allah’ı zikir O’na şükretmeye yöneltir; Allah’a şükür O’na gerektiği gibi ibadet etmeye sevkeder. Bir bakıma zikir kulluğun başı şükür sonudur.

Namazı Bitirince Okunacak Dua

NAMAZI BİTİRİNCE OKUNACAK DUA

OKUNUŞU:
Sübhânallâhi velhamdü lillâhi velâ ilâhe illallâhü vallahü ekber. Ve
lâ havle ve lâ
kuvvete illâ billâhil’aliyyil’azıym.

MANASI:
Yüce Allah’ı tesbih ederim. Hamdü senâ Allahü Teâlâ’ya mahsustur.
Allah’tan başka ilâh (ibadet edilecek)
yoktur. Allahu Teâlâ, en yüce, en büyüktür. Güç ve kuvvet ancak ve
ancak Allah’ındır.

Sponsorlu Bağlantılar

Namaz Sonunda Okunacak Dualar İçin Yorum Yap