Ninja Silahları

Ninja Silahları Kemik Kırma Teknikleri - Bu makaledeki notlar: taijutsu teknikleri ninja silahları kemik kırma..

Bujinkan Budo Taijutsu

Bujinkan Budo Taijutsu çalışmalarınıza başlamadan önce eğitmenin yetkili bir Bujinkan eğitmeni olduğundan emin olunuz. Ülkemizde Bujinkan ismini kullanma ve eğitim verme yetkisi olmayan eğitmenlere dikkat ediniz.

Bujinkan Budo Taijutsu eğitimi verebilmek için eğitmeninizin Shidoshi yada Shidoshi-Ho seviyesinde olması gerekmektedir. Eğitiminize başlamadan hocanızın kimler tarafından eğitildiğine ve belgelerinin geçerliliğinin olup olmadığına dikkat ediniz.

Faruk Gazioğlu Sensei nin Japonya Hombu Dojo ve Soke Masaaki Hatsumi tarafından imzalı sertifikası.

Ninpo Dojodaki tüm Budo Taijutsu çalışmalarının 13. Dan Shihan Mats Hjelm(http://www.kesshi.com/kabuto.shtml) tarafından izlenmekte, desteklenmekte olduğunu ve Türkiye'de ki ilk geleneksel Bujinkan Budo Taijutsu Dojosunun Ninpo Dojo olduğunu hatırlatırız.

BUJİNKAN BUDO TAIJUTSU

Teknik, sanat veya filozofi olarak ninjutsu yaklaşık bir milenyumdur icra edilmektedir. Bu sürenin çok uzun bir bölümünde ninjutsu çok az kişi tarafından çalışılıyor ve gizli bir şekilde az sayıda insana öğretiliyordu. Feodal Japonya döneminde ninjalar korku salan bir üne sahiplerdi. Çok gizli ve sessiz bir şekilde operasyon yapabilecek şekilde eğitilen ninjalar ajan ve suikastci olarak tanınıyorlardı. O dönemin insanları ninjalara Kage ‘Gölge ’ ismini takmışlardı ve görünmez olma gibi doğaüstü yetenekleri olduğuna inanıyorlardı.

Ninjutsu, Ninja, Ninpo kelimelerinin başındaki Nin kanjisi ‘ karakteri ’ gizlenmek, içeri sızmak, metanetli, sabırlı, tahammül anlamına gelmektedir.

Nin Kanjisi

Ja : Kişi

Jutsu : Sanat, Teknik

Po : Prensipler, Yol, doktrin

Tarihde Ninjalar ileri düzey savaş sanatları eğitimi almış, ruhsal ve fiziksel olarak en üst düzeyde olan, çevrelerindeki her türlü objeyi silah olarak kullanabilen ve her türlü zor şart altında göreve adapte olan erkek veya kadın savaşçılara verilen isimdir. Ninjutsu çalışan bayanlara Kunoichi, erkeklere ise Ninja olarak hitap edilirdi.

Savaşa katılan son Ninjutsu ustası Takamatsu Sensei öğrencisi Hatsumi Sensei ile Bojutsu çalışması yaparken.

Faruk Gazioğlu Sensei Stockholm'de düzenlenen Hankyo 2005 Seminerinde Kobudo çalışması yaparken.

Bir suwari waza çalışması.

Hankyo 2005 seminerindeki eğitmenler: Fredrik Markgren, Christian Spicker, Mats Hjelm,Roger Mattsson, Petter Swedin, Kristoffer Metsälä, Arne Elmlund, Christer Westberg, Dick Bergström

Ninjanın Filozofisi

Ninjalar kanlı, güç kullanılan savaşlar yerine karanlık, sessiz ve doğanın akışını bozmayacak teknikler kullanarak mücadele etmeyi tercih ederlerdi. Minimum enerji harcayarak görevini yerine getirme, kendini açığa çıkarmadan ve tehlikeye atmadan operasyon yapabilme yeteneğine sahip ninjaları zamanımızın komandolarına benzetebiliriz. Ninjanın felsefesi hayatta kalmak, sevdiklerini ve kendisini düşmandan ne pahasına olursa olsun korumak olarak kısaca açıklayabiliriz. Ninjutsu asla kişisel ego tatmini için kullanılamaz.

Hayatta kalma ve kazanmanın sanatı olan ninjutsu sanatını icra eden Kunoichiler çok iyi bir dansçı, hizmetkâr, ya da geyşa olarak eğitilirler ve düşman kamplarına bu yollarla sızıp gözlem, ajanlık, suikast yaparlardı. Genellikle güzellikleriyle ve çekicilikleriyle düşmanı aldatır ve yelpazesinin, tokasının ya da elindeki çiçeğinin içine gizlediği silahıyla görevini yerine getirirlerdi.

Ninja Tarihi

Ninjutsu Çin, Tibet ve geleneksel Japon sanatlarının sentezlenmesinden doğmuş bir sanattır. Eski yazıtlarda ve hikâyelerde Ninjaların Tengu ‘ yarı insan yarı karga ’ bir varlık olduğuna inanılıyordu ve insanüstü güçlere sahip oldukları, insanların akıllarını okuyabildiklerine inanıldığından yerel halk tarafından çok korkulan kişilerdi.

Ninjutsunun tam olarak çıkış yeri ve zamanı bilinmese de Çin’den kaçan bazı savaşçı din adamlarının örneğin; Ikai, Cho Busho, Cho Gyokko 1024 yılında Japonya’nın Kii bölgesindeki ormanlarda ve dağlarda yaşamaya başladılar. Japon Yamabushiler ( dağlarda yaşayan savaşcı rahipler ) Senin ve Gyojalar ( savaşçı dervişler ) tarafından benimsenen bu mistik Çin öğretileri Japon teknikleriyle birleşip ninjutsu sanatını oluşturdu. Kain Doshi, Gamon Doshi, Kasumikage Doshi’nin bu farklı ekolleri sentezleyip birleştiren ve ilk Ninjaların hocaları oldukları söylenir. İleriki yıllarda Ninjalar Mikkoyo mezhebine üye Budistler haline gelmişlerdir.

Örneğin bir ninjutsu ryu’su ( gelenek ya da okul ) olan Togakure ailesi üç nesil sonra Daisuke Togakure tarafından toparlanıp bu günkü ninjutsu sanatının temellerini atmıştır. Ardı ardına gelen savaşlar sonucunda bütün klanını ve samuray statüsünü kaybeden Daisuke, Kyoto bölgesinin güney doğusundaki dağlara sığınmak zorunda kalmıştır. 1162 de Kii yarımadasındaki Çin’in politik ve askeri ayaklanmasından kaçan savaşçı rahip Kain Doshi ile tanışmış ve eskiden IGA bölgesi şu anki Mie bölgesi olan yerde bu mistik savaş sanatı öğretisini çalışmaya başlamıştır.

Bir çok ninjutsu ryusu Honshu adasının güneyindeki dağlarda doğmuştur. Bunlarda en önemlisi IGA Ryu ve KOGA Ryu ninjutsudur. Örneğin Iga ryu ninjutsu Iga bölgesinde konuşlanmış ve Momochi, Hattori ve Fujibayashi klanları tarafından kontrol edilmiştir. Koga Ryu ninjutsu ise Koga bölgesinde konuşlanmış ve ve bilinen 53 aile tarafından kontrol edilmiştir; bunlardan bazıları Mochizukii Ukai ve Nakai’dir.

Kendi özel tekniklerini icra eden birçok ufak ninjutsu ryusu bulunmaktadır. Örneğin Koto Ryu ninjutsu kemik kırma sanatı olarak bilinen Koppojutsu üzerinde uzmanlaşmıştır, sonradan Jujutsu ve Karatenin temel tekniklerini oluşturmuştur. Fudo Ryu ise Shuriken ( fırlatma silahları, bıçak ve çeşitli yıldızlar ) üstüne yoğunlaşmıştır. Kasunoki Ryu bilgi alma, ajanlık üstüne uzmanlaşmış, Kukishin Ryu o zamana göre birçok farklı silah geliştirmiş ve standart silahları değiştirerek etkili savaş teknikleri geliştirmiştir. Gyokko Ryu nun özelliği ise Koshijutsu denen sinir noktalarına saldırı sanatında uzmanlaşmış olmasıdır. Togakure Ryu Ninjutsu ise Shuko denen ele takılan demir pençe şeklinde kılıcı durdurmak, duvarlara ve ağaçlara kedi gibi tırmanmak amacıyla kullanılan bu silahta uzmanlaşmış ayrıca Tetsubishi denen düşmanı yavaşlatmak amacıyla kullanılan yere atılan dikenli, sivri demirden bir silah daha geliştirmişlerdir. Bunun dışında irili ufaklı daha birçok Ryu Ha bulunmaktadır örneğin; Taira, Izuma, Toda, Kashihara, Abe, Sakaue ve Mori gibi Ryular geliştirdikleri gizli sanatlarıyla tanınan ninjutsu okullarıdır.

Geleneksel Ninja silahlarından bazıları

Togakure Ryu Ashiko

Senban ve Bo Shuriken

Naginata

Jutte

Kunai

Ninja Hiyerarşisi

Ninjutsu sanatı şekillendikten sonra ninjalar sırlarını saklamak ve organize hareket edebilmek için bir sistem geliştirdiler. Üç rütbeden oluşan bu sistem herkesin görevini ve sorumluluklarını daha iyi ve düzenli bir şekilde yapabilmesi amacıyla oluşturulmuştur.

Her ryunun başında Jonin denen komutan ya da üst düzey adam olarak adlandırılan bir kişi görev almıştır. Kime saldırılacağını, kimi savunacaklarını ya da hizmetlerin bedeli gibi işleri halledip emirleri verirlerdi.

Jonin ninjaların bir altı olan Chunin ninjalar ya da orta rütbeli ninjalar genellikle operasyon taktiklerini düzenler, hangi ninjayı hangi göreve göndereceğinden, liderlerinin güvenliğine kadar birçok görev üstlenirlerdi. Chuninler aktif olarak savaşta çok az görev almıştır. Eğitimleri bazı dövüş teknikleri, kaçış teknikleri, etkili strateji ve yöneticilik üstünedir.

Genin ( alt düzey ) ninjalar aktif görev alan ajanlara verilen isimdir. Savaşta birebir çarpışan ve bütün savaş teknikleri konusunda uzman olan Genin ninjalar aktif görevde olmadıkları zamanlarda aileleriyle birlikte sıradan bir köylü, çiftçi ya da dilenci kılığında hayatlarına devam ederlerdi.

Toshitsugu Takamatsu Soke Hatsumi'nin hocası bir kuji kiri ( meditasyon ) hareketi yaparken.

Eğitim

Babadan oğula gecen ninjutsu teknikleri aile dışına öğretilmezdi, bu yüzden 4 – 5 yaşından itibaren bir ryuya bağlı çocuklar daha oynadıkları oyunlar ile farkında olmadan eğitime başlarlardı. Denge, zıplama, yuvarlanma, yoga tarzı esneme hareketleri, eklem esnekliği, temel vuruşlar, tekmeler çocuk yaştan öğretilirdi. Yaşları ilerledikçe silahsız teknikler, kitleme teknikleri geleneksel Japon kılıcı, tahta silahlar ( bo, jo, hanbo…), bağlı bulundukları ryuya ait özel silahlar, fırlatma silahları ( shuriken ), ip & zincir teknikleri, yüzme & sualtı teknikleri, doğayı okuyabilme, kamuflaj, sessiz yürüme, ağaçtan ağaca veya çatıdan çatıya atlama teknikleri, ata binme gibi birçok fiziksel eğitimin dışında ruhsal ve zihinsel eğitimlerde görürlerdi. Meditasyon yaparak iç kuvvetlerini arttırmayı hedefleyen çalışmaları, düşmanın ruhsal ve fiziksel zaaflarını bulmaya yönelik çalışmalar bunlardan bazıları idi.

Komple bir savaş sistemi çalışan ninjalar doğadan yararlanarak ilaç, çeşitli bomba ve patlayıcılar yapma konusunda da eğitim alırlardı.

Modern Zaman Ninjaları

Çalıştığımız Bujinkan Ninjutsu sisteminin günümüze kadar gelmesi Togakure klanından Toda ailesine geçen bilgilerin Toshitsugu Takamatsu tarafından çalışılması ve bu günkü Bujinkan sisteminin başında olan osteopath Dr.Masaaki Hatsumi’ye ( Soke ) aktarılması ile bizlere kadar ulaşmıştır. Tokyonun kuzeyinde Noda şehrinde halen aktif olarak eğitim veren Soke ( en üst hoca ) 1950 yıllarında aktif olarak savaşa girmiş, düellolarının birinde tek gözünü kaybetmiş ve tarihteki aktif olarak görev alan son ninjalardan biri olan Takamatsu sensei ile çalışma fırsatı bulmuş ve Bujinkan sistemini oluşturan 9 ryunun baş eğitmeni olma hakkını kazanmıştır ve bu 9 okulu birleştirip şu an dojumuzda da öğretilen Bujinkan sistemini kurmuşdur.

Dojo Çalışması

Geleneksel Budo Taijutsu eğitimi keiko gi denen siyah kıyafetlerle çalışılır. Öğrenci ilk önce temel taihenjutsu ( yuvarlanma ve düşme teknikleri ) öğrenmekle eğitimine başlar, temel kamaeler ( duruşlar ), taisabaki ( kaçışlar ), taihodoki ( vücut tutuşlarından kurtulma ), tehodoki ( el ve kol tutşlarından kurtulma ), dakentaijutsu ( tekme, yumruk, diz, dirsek, kafa vuruşları ve ninjutsuya özel açık el vuruşlar ), jutaijutsu ( eklem kilitleme ) teknikleri öğrenci tarafından özümsendikten sonra öğrenilen taijutsu ( vücudunu savaş sanatı için tam olarak kullanabilmek olarak açıklayabiliriz ) tekniklerinin üzerine kobudo ( her türlü silah ) eğitimi başlar. Eğitimin ilk gününden itibaren daha üst seviyede bir bilinç seviyesine ulaşmak için meditasyon ve altıncı his çalışmaları yapılmaktadır.

Ninjutsu çalışılan diğer Uzakdoğu sanatları ya da dövüş sporları ile karıştırılmaması gereken bir savaş öğretisidir. Unutmayın ki ninjutsu sadece bedeninizi eğitmekle uygulanacak bir sanat değildir. Ruhunuzu ,beyninizi ve vücudunuzu tam olarak eğitmek, egolarınızdan arınıp tek rakibinizin kendiniz olduğunu bilerek eğitiminize başlamanız gerekmektedir. Öğretilen hiçbir teknik dövüşmek üzerine değil hayatta kalma üzerinedir. Yaşam mücadelenize devam ederken geleneksel ninjutsu çalışması ile daha huzurlu, mutlu, sağlıklı ve kendinizi güvende hissedeceğiniz bir ortam yaratmayı amaçlamalısınız.

Öğrenci çalışmaya beyaz kuşak ( mukyu ) olarak başlar ve 3 ayda bir kuşak sınavına girer. Shodan ( siyah kemer 1.dan ) seviyesine gelebilmek için 9 kyu ( seviye ) atlanır. Öğrencinin kabiliyeti, ilerleme hızı ve karakteri kuşak atlamasında önemli rol oynar yaklaşık 3 – 4 yıl içerisinde siyah kuşak seviyesine ulaşılabilir.

Bujinkan Sistemini oluşturan 9 Ryu Ha

Togakure Ryu

Togakure Ryunun kurucusu Daisuke Nishina idi. Shinanonun bölgesi içinde, Hiei- Zan'a yakın Togakure köyünde Samuray bir ailenin oğlu olarak 1161 de dünyaya geldi. Gençlik yıllarında Daisuke Hiei-Zan dağı üstündeki Tendai tapınağında öğrenim görmüştür. Burada insanın kendini arındırmasını amaçlayan Shugendo sanatını çalışmıştır. Awaza no Kassian savaşında yenildikten sonra, Daisuke Iga dağlarına kaçmak zorunda kalıp burada adını Daisuke Togakure ( kaldığı köye hitaben ) olarak değiştirdi. Buradayken Kain Doshi ile tanışmıştır ve tekniklerini öğrenmeye başlamıştır, Doshi Hakuun Ryu Ninjutsu'nun 3. Sokesidir.

Daha sonra ki yıllarda Daisuke Hakuun teknikleri ile Shugendo çalışmalarını birleştirerek Togakure ryu yu kurmuştur.

Daisukinin arkadaşı ve yüksek rütbeli bir Samuray olan Shima Kosanta Minamota no Kanesada Daisuki nin öğretimi altında çalışıp Togakure Ryunun 2. Sokesi olmuştur.

Shima'nın oğlu Goro Togakure, Togakure Ryu'nun 3. Sokesi Togakureyi bu günkü çalışılan ninjutsu sistemine sokmuş olan insan olduğuna inanılıyor.

Togakure ailesinin tamamı ölene kadar Togakure Ryu onların himayesindeydi. 1625 yılında bu hak Toda ailesine devredildi. Nobutsuna Toda 24. Soke oldu ve Tokagure sistemine Kumogakure Ryu tekniklerini ekledi. Toda ailesi bunlarla beraber Gyokko Ryu ve Koto Ryu Ninjutsuyu da kontrolleri altında bulunduruyorlardı.

Shugendo'nun kuruluşundan yaklaşık 1000 sene sonra Togakure Ryunun 33. Sokesi Hiei- Zan dağında Toshitsigu Takamatsu olarak seçildi.

Gyokko Ryu

Gyokko Ryu; Togakure Ryu, Gikan, Shinden Fudo, Gyokushin ve Kumogakure nin temellerinden oluşur. Bu sanatın Çin deki Tang hükümdarlığından çıktığı sanılır ( 618 – 907 MS). Gyokko Ryunun ilk Sokesi Hogen devrinde Tozawa Hakuunsai idi ( 1156 – 1159) . Buggei Ryu- Ha Daijiten Gyokko Ryuyu Koshijutsu Shitojutsu Ninpo olarak isimlendirir.

Koshijutsu ‘ rakibinizi tek parmak ile devirmek ' anlamına gelir. Bu stil rakibin kaslarını güçlü yumruk blokları ile parçalamayı hedefler. Bununla beraber Boshi Ken gibi yıtrıp kesmeyi amaçlayan tekniklerde kullanılır.

Gyokko Ryu içinde yer dövüşü, kilitleme, fırlatma, kılıç, bıçak ve Bojutsu sanatlarını barındırır.

Kuki Shinden Ryu

Özelliği Happo Hikenjutsudur ( saklanmış kılıcın sekiz yolu ). Bir çok farklı silah geliştirmiş ve bunların teknikleri üzerinde yoğunlaşmışlardır.

Shinden Fudo Ryu

Shinden Fudo Ryunun kurucusu daha önceden Çin Kempo boksu çalışmış olan Izumo idi. 2. Soke Minamoto Hachiman Tamenari bugün gördüğümüz teknikleri bir araya getirmiş ve gerçek kurucusu olarak düşünülür. Bu okulun iki tip dövüş stili vardır, Dakentaijutsu ve Jutaijutsu. Bunlardan ayrı olarak Hojo jutsu (iple etkisiz hale getirme sanatı ), Yari (mızrak), Ono (savaş baltası ), O-Tsuchi ( savaş çekici ) ve Naginata da öğretilmekteydi.

Shinden Fudo Ryu doğanın kanunlarını kullanır, ve bu yüzdende temel duruşlar bulunmaz. Takamatsu nun dedesi Toda Shinryuken Masamitsu Shinden Fudo Ryunun 24. Sokesi ve aynı zamanında Bikenshin Ryu da uzman ve öğretmeniydi. Shinden Fudo Ryu Takamatsunun öğrendiği ilk tarz Ninpo idi.

Gyokoshin Ryu

Gyokko Ryuya çok benzer ve kurucusu Sasaki Goeman Teruyoshi'nin Gyokko Ryu'dan olduğu sanılır. Başlarda gizli olarak Kishu ve Takeda bölgelerinde gösterilen Gyokushin Ryu bir süre sonra 1600 yıllarında Toda Nobutsuna ve Togakure Ryu ile birleşmiştir.

Gyukushin Ryu içinde birçok casusluk tekniği barındırması dışında Nagenawa tekniğinide öğretir. Judonun kurucusu Kano Jigoro'nun Kodokan okulunda Gyokushin öğrettiği sanılıyor.

Koto Ryu

Koto Ryu Çin kökenli bir savaş sanatı tekniğidir Chan Busho tarafından Japonya ya getirilmiştir. Gyokko Ryu koshijutsu'nun Sokesi Sakagami Toro Kunishige teknikleri bu gün öğretilen haline çevirmiştir ( 1542 ). İçinde Koppojutsu ( kemik kırma teknikleri ) ve Kyusho ( basınç noktaları ) bulunduran bir sistemdir. Koto Ryu aynı zamanda rakibin gözüne kılıçı kafa üstünde tutan bir Kamae (duruş) yaparak ( Mangetsu no Kamae ) güneş ışığının yansıtılmasını amaçlayan çok değişik bir kılıç tekniğini de içinde barındırır.

Gikan Ryu

Kawachi no Kuninin Daimyosu olan Uryu Gikanbo tarafından kurulmuştur. Bu stilde birçok özel tekme, yumruk ve fırlatmalar vardır. Gikan Ryu vücudun doğal hareketlerini güç ve teknik için kullanır.

Takagi Yoshin Ryu

Takagi Oriuemon Shigenobu tarafından kuruldu. Tagaki Oriuemon Oshu'daki (şimdiki adıyla Tohoku bölgesi ) Shiraishi kalesinde kılıç eğitiminde başöğretmendi. Aynı zamanda da Takeuchi Ryu Jujutsu, Yoshin Ryu Kodachi ve Kenko Ryu Sojutsu dallarında ustaydı.

Takagi Yoshin Ryu yer dövüşü ve fırlatma teknikleri üstünde ustalaşmıştır kullandıkları diğer teknikler ise Bojutsu ( sopa kullanma sanatı ) ve jujitsu üstünde yoğunlaşır.

Takagi Oriuemon dediği gibi ‘Pamuk gibi yumuşak, yıldırım gibi sert ve bin adamı devirecek cesarete sahip olmak.’ bu ryunun felsefesini açıklamaya yeterlidir.

Kumogakure Ryu

Toda ailesi bir düşünce öğretisi olarak Kumogakure Ryu'yu tahminen 1600lü yıllarda kurmuştur. Bu Ryu rakibi korkutmak için kullandıkları şeytan maskeleri ile ünlüdür. Ayrıca Kamayari denilen ucu kanca şeklinde bir mızrak kullanılırdı. Kumogakure Ryuda hayatta kalma teknikleri öğretilirdi.

Kaynak: Essence of Ninjutsu by Masaaki Hatsumi

Çeviren: Shidoshi-Ho Faruk Gazioğlu

Masaaki Hatsumi savaşcı adı ile Hisamune. Japonyanın Noda bölgesinde Hombu Dojoda halen aktif olarak eğitim vermektedir.

Sponsorlu Bağlantılar

Ninja Silahları İçin Yorum Yap