Nitrik Oksit İçeren Gıdalar

Nitrik Oksit İçeren Gıdalar Et Oynaması - Bu makaledeki notlar: vücutta et oynaması nitrik oksit içeren..

> Kalp Ve Damar Hastalıklarında Beslenme

Kalp ve Damar hastalıklarında Beslenme

Kalbimiz günde yaklaşık 100 bin kez ,dakikada 60 ile 80 kez arasında atmakta ve bunu her saat ,her gün ,her yıl sürdürmektedir.
Bir saat gibi düzenli çalışıp , günlük stres, vb olumsuzluklardan korunmaya çalışmaktadır.

Kalp ve damar hastalıkları nasıl oluşur?

İster çocuk ister, yetişkin olsun her bireyde kan damarlar içinde serbestçe akıp dokulara ve organlara besin ve oksijen taşıma görevini yerine getirir.
Damarların içi sa lıklı bir yapıya sahip oldu unda kaslı ve pürüzsüzdür.Kan basıncındaki özellikle yükselmelere ve di er de işmelere karşı koyabilecek esnekli e sahiptir.
Damarlar çeşitli nedenlerle :yüksek kolesterol ,sigara ,tansiyon,gibi ,kişinin beslenmesi, genleri ,alışkanlıkları ,çevresinde ki di er faktörlerin etkisiyle zedelenir yıpranır.
Zarar gören bölgede kolesterol , ya dokusu ,kalsiyum ,makrofajlar ve ölü kan hücrelerinin birikmesiyle plak adı verilen bir tabaka oluşur.
Bu plaklar damarların esnekli ini azaltır , kanın ,geçiş yolunu daraltır ve kanın akışını engeller.
Damar çeperlerinden kopan bir pıhtı kalbe giden bir atardamara yada daha küçük bir damara do ru ilerleyip damarı tıkayabilir.
Bu da anjina adı verilen ve kalp kasına yeterli oksijen gitmemesinden kaynaklanan gö üs a rısına neden olur ve sonuçta kalp krizine yol açabilir.

Zaman içinde kan damarlarının sertleşip tıkanmasına atheroskleroz denilmektedir.
Atherosklerozun en korkutucu yönlerinden biri sessiz bir hastalık olmasıdır.

Kalp ve damar hastalıklarında rol oynayan etmenler
Tüm uzmanların görüş birli ine vardı ı nokta:

•Fazlı ya lı ve kolesterollü diyet
•Kalıtsal yatkınlık(ailede görülmesi)
•Sigara kullanımı
•Aşırı stres
•Hareketsizlik

Kalp hastalı ında rol oynayan risk faktörleri

1- Yüksek kan kolesterolü
Kolesterollü gıdaların fazla tüketilmesi ve yüksek kan kolesterolü ile kalp hastalıkları arsında do rudan ilişki bulunmuştur.
Araştırmalar kalp hastalı ı riskini gıdalarla aldı ımız kolesterolden çok ,katı ya miktarının ve kandaki kötü kolestrolün oksitlenmesinin arttırdı ını ortaya çıkarmıştır.
Kandaki toplam kolesterol miktarının yeni çalışmalara göre160 daha önceki verilere göre 200 mg/dl’yi geçmemesi gerekir

– İyi kolesterol (HDL)
Yüksek yo unluklu lipoproteinler(HDL) çok az kolesterol içerir ve kolesterolü kandan karaci ere taşırlar .
Vücuttaki fazla kolesterolü temizleme işini üstlenmiş olduklarından ,kandaki miktarlarının yüksek olması kalp hastalı ı riskini azaltır. O nedenle ,halk arasında iyi kolesterol diye bilinirler
HDL’nin (iyi kolesterol)35-40 mg/dl’ nin üzerinde olmalı

– Kötü kolesterol(LDL)
Düşük yo unluklu lipoprotein (LDL)hemen hemen yarısını oluşturan kolesterolü karaci erden vücudun di er hücrelerine taşır ve damarların ve damarların çeperlerine biriktirir.
Bu nedenle kalp hastalı ı riskini arttıran bu lipoproteine halk arasında kötü kolesterol denir.
LDL ‘nin (kötü kolesterol )100 mg/dl’yi geçmemesi

Risk belirleme de hangi kriterler de erlendirilir?
Risk belirlemesi yapılırken toplam kolesterol miktarı /HDL miktarına
bölünmektedir.
Toplam kolesterol/HDL oranının 4.0‘ten düşük olması arzu edilir.

“Kolesterolümüzü yükseltmemek için hangi gıdaları yiyelim”

Kolesterolün yükselmesinde hangi gıdalar etkililidir?

• Ya lı veya ya da kızarmış etler,sakatat etleri,salam,sosis,sucuk gibi ya lı et ürünleri
• Ya lı pastalar,kurabiyeler,yumurta ( önerilenden fazla kullanılması)
• Karides,midye,vb deniz ürünleri
• Tereya ı,ya lı süt ve peynir,kaymak ,krema.sert margarinler

2- SİGARA VE KALP HASTALIKLARI


Sigara kalbe çeşitli zararlar vermektedir

-Bunlardan biri damarlar içinde ya lı maddelerin ya lı maddenin birikmesine yardımcı olmasıdır.Buda gö üste a rıya ve kalp krizine neden olabilir.
• Nikotin kalpte ritim bozuklu una v kalbe giden (koroner arter) damarlarda büzüşmeye yol açar..Bu da kalbe giden kanı azaltırve gö üs a rıları hissedilir
• Sigaranın iyi kolesterol(HDL) düzeyini de düşürdü ü görülmüştür.Sigara içenler ,diyetlerindeki ya miktarını azalttıkları zaman bile HDL yükselmemekte ,ancak bırakıldıktan sonra yükselmeye başlamaktadır.

Sigara bırakınca neden şişmanlarız

• Birincisi ,sigara içmeyince gıdaların kokusu ve lezzeti dha iyi hissedildi i için iştah açar.
• İkincisi ,sigarayı bırakmanın verdi i psikolojik boşlu u doldurmak için enerji yo unlu u yüksek olan çerez türü gıdalar daha çok yenmeye başlanır
• Üçüncüsü ,nikotin ****bolizmayı etkilerve dolayısıtla sigara içenler daha çok enerji harcar

3 – ŞİŞMANLIK

• Kalp damar hastalıkları açısından en önemli risk faktörlerinden biri olan şişmanlık vücutta ya birikmesi sonucu ideal vücut a ırlı ından %20 daha kilolu olmak biçiminde tanımlanmaktadır
• A ır vücudun taşınması ve hareketinin sa lanması tüm organlara oldu u kadar kalbe de aşırı yük bindirmektedir.Bu nedenle ,şişman kişiler de yüksek tansiyon ve kalp –damar hastalıkları daha sık görülmemektedir.
• Yalnızca 2 ile 5 kilo arasında zayıflamanın bile tansiyono düşürdü ü ,kan lipitlerini normal düzeye getirdi i ,insülin salgısını düzenledi i ve kalbei korudu u gösterilmiştir

4- ŞEKER HASTALIĞI
• Diyabet ya da şeker hastalı ı ,şeker ve nişastayı enerji olarak kullanmakiçin gerekli insülin hormonunun yeterli olmamasından kaynaklaır.
• Şeker hastalarında genellikle tansiyona ,kalp krizine ve felce yatkınlık daha fazladır.Kalp hastalıkları da diyabetlilerde sa lıklı insanlardan 2-3 kat daha sık görülür
• Kandaki şeker düzeyi yükselince kan yavaş akmaya başlar ve dokulara daha az oksijen ve besin gider

TRANS YAĞ ASİTLERİ
• Margarin ya da di er bazı katı ya ları elde etmek için bitkisel sıvı ya ların hidrojenle doyurulması sırasında bu ya asitleri ortaya çıkmaktadır
• Trans ya asitleri tüketiminin kalp hastalıkları ile do rudan ilişkisi oldu u ve margarin ,kek ,kuru pasta ,kraker, ve parmak patates gibi trans ya ları fazla içeren gıdaların bu hastalıkların riskini %50 arttırdı ı bildirilmektedir
• Sert margarinkeri ve ya ları diyetimizden tamamen kaldırsak bile kolesterolümüzde düşme olmayabilir.Çünkü ,bazı kişiler kalıtsal olarak yüksek kolesterole e ilimlidir. Bu kişilerin kolesterollerini düşürmek için daha çok çaba göstermeleri gerekir.

Kalp saglıgını korumak icin genel öneriler

• Meyve ve sebze gibi antioksidan etkisi bulunan gıdaların tüketimini arttırın .
Haftada birkaç kez et yememeyi deneyin .
Kırmızı et yerine balık,tavuk ,ve hindiyi tercih edin .Yumurtayı haftada 1-2 kez yiyin.Kuru
baklagil ve tahıl ya da sebze kombinasyonlarından da yeterli protein alınabilinir.
• Toplam ya tüketiminizi azaltın .Katı ya lar yerine sıvı ya ları ,özellikle zeytinya ı kullanın.
• Diyet lifi tüketiminizi arttırın .Kuru baklagiller ,tahıllar,meyve ve sebzeler iyi lif kayna ıdır.
• Sigara içiyorsanız bırakmaya , alkol kullanıyorsanız azaltmaya çalışın
• Kilo almamaya ,kiloluysanız vermeye çaba gösterin .Hareketinizi artırın ,haftada en az 3-4 kez
yarım saat egzersiz yapın
• Azar azar ,sık sık yiyin .Bir ö ünde aşırı yerseniz daha çok insüilin salgılanır,bu da hem ya ın vücutta depolanmasına ,hem de karaci erde kolesterol yapımının artmasına neden olur.
• Stresli bir yaşamınız varsa azaltmaya ve kontrol altına almaya çalışın.
• Kan şekerinize ,tansiyonunuza ve kolesterol ile trigliserid düzeyinize belirl aralıklarla baktırın
• Ailenizde kalp hastalı ından erken ölümler varsa ,gençseiz bile ö üs a rılarını gözardı etmeyin ,zaman zaman doktor kontrolünden geçin

KOLESTEROLÜ DÜŞÜRMEK VE KALP SAĞLIĞINI KORUMAK İÇİN BUNLARI YAPIN :

– Günlük toplam ya tüketiminizi azaltın.Ancak, bitkisel sıvı ya lardan zengin bir tablo ile
sa lar
Zeytinya ı :Zeytinya ı içerdi i ya asitleri açısından oldukça yararlıdır. ve yer fıstı ı ya ındaki
tekli doymamış ya asidi olan oleik asit kötü kolesterolü düşürürken iyi kolesterolü yükseltir.

– Haftada 3 gün kırmızı et 4 gün beyaz et tüketin .Ancak et miktarlarına ve pişirme şekline mutlak
dikkat edin.

• Balık mega ya asitlerinin 1980 li yıllarda balıkta bulunuşu ve keşfi ile yapılan çalişmalar
kalp hastalıklarının, oldu u kadar romatizma gibi başka hastalıkların da bu ya asitleriyle
tedavisi yoluna gidilmiştir.
Sonuç olarak balık ya ı ayrıca ,iyi kolesterolü yükseltirken ,kötü kolesterolün ön maddesi olan
trigliseridleri düşürmektedir. Balıktaki ya lar kalpteki ritim bozukluklarını önlemekte ,kan
hücrelerinin birbirine yapışmasını ve pıhtılaşmada rol oynayan fibrinojen adlı maddeyi
azaltmaktadır.

– Günlük peynir süt.yo urt tüketiminize mutlaka dikkat edin.Peynir süt ve yo urdu az ya lı olan
gıdalardan seçin.
– Yumurtayı haftada 1-2 kez yiyin.Pişirme şekli olarak haşlama ,ya sız tavada omlet olarak
belirleyin.
– Meyve ve sebze gibi antioksidanlar yönünden zengin besinleri bol tüketin .Bu meyve ve sebzeleri
kabukları ile yenilenleri mutlaka kabuklu olarak tüketin(Bu ürünleri pestisitlerden arındırmak
amacıyla mutlaka iyi yıkamak gerekir.)
Sarımsak bolmiktarda potasyum ,fosfor,selenyum ,Ave C vitaminleri ile 75 farklı kükürtlü madde
içerir.Kan damarlarını genişletmekte ve kanın pıhtılaşma yetene ini azaltmakta ,böylece damar
tıkanmasını önlemektedir.
– İyi bir bitkisel protein ve lif kayna ı olan kurubaklagilleri bol tüketin Kurufasulye ,nohut
, mercimek,börülce ,ve barbunya hem çok besleyicidir,hemde kalp hastalıkları ve kanserden
koruyucu maddeler içermektedir.
Bu koruyucu maddelerden biri diyet lifidir.Diyet lifinin yüksek tansiyonu v e kötü kolesterolü
düşürdü ü ,kan şekerinin yükselmesini ,kabızlı ı ve kalın ba ırsak kanserini önledi i belirlenmiştir.

Baklagillerin başka bir yararı folik asitin çok iyi kayna ı olmalarıdır.Folik asit kalp hastalı ında risk
faktörlerinden biri olan homosisteini kontrol altında tutar.
Ayrıca yemek yapar ve menü oluştururken tahıl grubu bir gıda ile birlikte tüketim yeterli protein
alımını destekleyecektir

– Kuruyemişler özellikle kalp hastalıklarının önlenmesinde önmeli etkilere sahip besin
maddeleridir.
Daha önceleri ya lı oldukları için kalbe zararlı sanılanyerfıstı ı ,ceviz,badem,fındık ,fıstık,ay
ve kabak çekirdekleri gibi çerezlerin yapılan çalışmalarla kalbi koruyucu maddeler içerdikleri
bulunmuştur.
Kuru yemişlerde bulunan tekli ve çoklu doymamış ya asitleri ve bitkisel steroller kolesterolü
düşürür .
Kuru yemişlerde bol miktarda bulunan arginin amino asitinin ,magnezyum mineralinin ve E
vitaminin de kalbe yararı vardır.
Ceviz içerisinde aynen balıkta bulunan kalbi koruyucu omega -3 ya asitlerini
içermektedir.kilo problemi olmayan veya kilo problemi olan bireylerde ölçülü miktarda ceviz
tükettiklerinde kalp sa lı ı açısından olumlu etkileri elde etmiş olurlar.

– Günlük şeker ve şekerli gıda tüketiminizi kontrol altında tutun.Fazla miktarda tüketilen şeker
reçel ,bal vb besinler kan kolesterolünüzün artmasına sebep olacaktır.

– Posa bir di er adıyla diyet lifi tüketiminizi arttırın (Kuru baklagiller ,tahıllar,meyve ve sebzeler
iyi lif kayna ıdır) Günlük 25-30 gr civarında lif tüketimi hem kolesterolün düşmesine hem kan
şekeri kontrolünü,hem de kilo kontrolüne yardımcı olacaktır.

– Tam tahılların kalp ,şeker,yüksek tansiyon , bazı kalınba ırsak hastalıklarında korunmada
özellikle içerdikleri lif ,foli asit ,niasin,selenyum,lesitin,magnezyum,kalsiyum,fosfor ,potasyum,ve
demirden kaynaklanmaktadır.Yulaf kepe i ,içerdi i bet –glukan adlı madde nedeniyle safra
asitlerinin ba ırsaklardan emilimini önleyerek kolesterolü düşürdü ü bulunmuştur.
Bu day ve pirinç kepe inin de kolesterol ve tansiyon düşürücü etkisi yine yapılan çalışmalarla
tespit edilmiştir.

Kalp damar hastalıklarıyla savaşımda etkili besin ögeleri
VİTAMİNLER
C vitamini :
Antioksidan bir vitamin olan C vitamini özellikle kötü kolesterolün (LDL) oksijenden zarar görmesini önlemektedir.
Aynı zamanda iyi kolesterolü (HDL) yükseltmekte ve toplam kolesterolü düşürmektedir.Günde 1 gram C vitaminini günlük beslenme ile alan bireylerde damarlarda aterom plaklarının oluşmasını engeller.
C vitamini yetersiz alındı ı zaman damarların çatlaması kolaylaşmakta ,yüksek tansiyonla da bir araya gelirse kanamalara ve felce yol açabilmektedir.
Bol sebze ve meyve tüketimi felci önlemekte ve bu bilim adamlarınca meyve sebzelerin zengin Cvitamini ve potasyum kayna ı olmasına ba lanmaktadır
E vitamini
Günde 400 ünite E vitamini ,kan pıhtılaşmasında görevli hücrelerin bir araya toplanıp birbirine yapışmasını önlemektedir.
Bunun iki katı E vitamini ise LDL oksidasyonunu yarı yarıya azaltmaktadır Kalp kasına yeterli oksijen gitmedi i için oluşan ö üs a rısı (anjina) da E vitaminiyle yeteri beslenme ile azaltılabilmektedir.

MİNERALLER

Kalsiyum:
Hem kan basıncının ayarlanmasında hem de kolesterolün düşürülmesinde etkilidir.
Kalsiyumun kalp hastalıklarında korunmada başka bir etkisi de vücutta nitrik oksit adlı bir maddenin üretimini arttırmasından kaynaklanmaktadır.
Nitrik oksit,tüm organların işlev görmesinde rol oynadı ı gibi kan damarlarının açılmasını sa lar ve böylece kan basıncını düşürür.

Magnezyum:
Magnezyum özellikle kandaki ya lar ve bu ya ların makrofaj hücreleri tarafından sindirilmesini kontrol ederek kalbi korur.
Günlük beslenmeleriyle ve sert sularla daha çok magnezyum alan toplumlarda kalp-damar hastalıkları riskinin daha düşük oldu u yapılan çalışmalarla belirlenmiştir.

Krom:
İnsülin hormonuna yardım ederek vücuttaki ya ın yakılmasını ve kolesterol kullanımını kontrol eden bir mineraldir.
Krom kandaki kolesterol hücrelere girmesine yardımcı olur.Aksi halde kolesterol kanda dolaşarak oksitlenme dolayısıyla damarlara zarar verme riski artar.
Günlük beslenme de kromdan zengin beslenme ve günlük diyete ilave ile damarlarda biriken kolesterolün azaldı ı gösterilmektedir.

Demir:
Hemoglobin adı verilen kan proteini demir içerir ve oksijenin taşınmasında görev alır.
Kalbe yeterli oksijen bu kanalla ulaşır. Demir yetersizli inde damar tıkanması daha sık olarak ortaya çıkabilmektedir.
Demir yetersizli i hem oksijenlenmeyi azaltır hem de kalp damarlarının tıkanmasına yardımcı olur.

Bakır:
Birçok enzimin önemli bir kısmını oluşturan bakır ,vücuttaki serbest radikallerin atılmasına yardımcı olur .Ayrıca , bakır tansiyon ve kolesterolün yükselmesinin engellenmesinde önemli etkiler sa lar.
Manganez:
LDL ve HDL ‘nin düzenli görev yapmasında ve kolesterol yapımında rol oynar.Manganez yetersizli inin damar tıkanmasına neden oldu u bildirilmiştir

DİĞER BESİN ÖĞELERİ:

Lesitin :
Lesitin emülsifiyer yani hem suda ,hem de ya da çözülme özelli inden dolayı ,damarlardaki ya lı maddelerin ve kolesterolün çözünmesini sa lar.
Tüm hücrelerde ,en çok da beyin ,kalp,karaci er ve böbreklerde bulunan do al bir antioksidandır.
Lesitin ayrıca yumurta ,soya ve mısırdan elde edilebilmektedir.

Koenzim Q:
İnsan vücudunda ve gıdalarımızda ,özellikle de balıkta(uskumru ve sardalya) bulunan vitamine benzer bir maddedir .Koenzim Q içeren di er gıdalar arasında soya ve susam ya ları ,ıspanak,brokoli,ve bu day embriyosu sayılır

Sponsorlu Bağlantılar

Nitrik Oksit İçeren Gıdalar İçin Yorum Yap