Nokta Nedir Vikipedi

Nokta Nedir Vikipedi Noktanın Kullanım Alanları - Bu makaledeki notlar: nokta nedir nokta nedir vikipedi noktanın..

Nokta,nokta Nedir,nokta Kullanımı

Nokta, bir noktalama işaretidir.

Kullanım alanları

1. Cümlenin sonuna konur:

Türk Dil Kurumu, 1932 yılında kurulmuştur.

Saatler geçtikçe yollara daha mahzun bir ıssızlık çöküyordu.

(Reşat Nuri Güntekin)

2. Bazı kısaltmaların sonuna konur:

Alb. (albay), Dr. (doktor), Yrd. Doç. (yardımcı doçent), Prof. (profesör), Cad. (cadde), Sok. (sokak), s. (sayfa), sf. (sıfat), vb. (ve başkası, ve benzeri, ve bunun gibi), Alm. (Almanca), Ar. (Arapça), İng. (İngilizce).
3. Sayılardan sonra sıra bildirmek için konur:

3. (üçüncü), 15. (on beşinci);
II. Mehmet, XIV. Louis, XV. yüzyıl;
2. Cadde, 20. Sokak, 4. Levent.

Uyarı 1: Türkçe’de rakamı rakam olarak yazıp sonuna yazıyla -inci eki getirilmez. “1inci” gibi bir yazım Türkçe yanlışıdır. Bu ifade ya “1.” ya da açık olarak “birinci” şeklinde yazılmalıdır.
Uyarı 2: Sıralanan rakamlardan virgülle veya çizgiyle ayrılanların yalnızca sonuncu rakama nokta konur: 3, 4 ve 7. maddeler; XII – XIV. yüzyıllar arasında.

4. Bir yazının maddelerini gösteren rakam veya harflerden sonra konur:

I. 1. A. a.
II. 2. B. b.
5. Tarihlerin yazılışında gün, ay ve yılı gösteren sayıları birbirinden ayırmak için konur:

29.5.1453, 29.X.1923

Tarihlerde ay adları yazıyla da yazılabilir.Bu durumda ay adlarından önce ve sonra nokta kullanılmaz: 29 Mayıs 1453
6. Saat ve dakika gösteren sayıları birbirinden ayırmak için konur:

Tren 09.15′te kalktı.

Toplantı 13.00’te başladı.

Tören 17.30′da, hükûmet daireleri kapandıktan yarım saat sonra başlayacaktır.

(Tarık Buğra)
7. Bibliyografik künyelerin sonuna konur:

Agâh Sırrı Levend, Türk Dilinde Gelişme ve Sadeleşme Evreleri, TDK Yayınları, Ankara, 1960. nokta
8. Dörtten çok basamaklı sayılarda bölüklerin arasına nokta konabilir:

326.197, 49.750.812, 28.434.250.310.500
9. Matematikte çarpma işareti yerine kullanılır:

4.5=20

10. Jeodezide nokta; Arazi ölçü çalışmalarında; araziye yerleştirilen hem koordinatları(x.y:z) ölçülen hem de koordinat ölçüsünde kullanılan sabit (beton blok, metal boru ya da çivi, ahşap kzık vb. gibi. )işaretlere veya ölçüsü yapılacak detayı belirleyen işaretlere verilen addır.

Sponsorlu Bağlantılar

Nokta Nedir Vikipedi İçin Yorum Yap