Noktadan Doğruya 6.sınıf Problemleri Ve Çözümleri

Noktadan Doğruya 6.sınıf Problemleri Ve Çözümleri Matematikte Çevremizde Düzlem Ve Doğrular - Bu makaledeki notlar: noktadan doğruya 6.sınıf noktadan doğruya 6.sınıf..

6. Sınıf Nokta Dogru

6. sınıf NOkta Dogru


NOKTA DOĞRU DÜZLEM UZAY

Konu
Nokta doğru düzlem Doğru parçası ve ışın

Önerilen Süre
4 Ders Saati

Öğrenci Kazanımları/

Hedef ve Davranışlar

Nokta doğru düzlem ve uzayı kavrayabilme
1. Çevreden; noktaya doğruya düzleme ve uzaya örnekler verme
2. Nokta doğru ve düzlem çizip harflerle adlandırarak söyleyip yazma
3. Noktanın doğrunun düzlemin ve uzayın özeliklerini söyleyip yazma
4. Bir noktadan geçen doğrular demetini çizerek bu noktadan ne kadar doğru geçebileceğini söyleme
5. İki noktadan kaç doğru geçebileceğini çizerek gösterme
6. Doğrusal olmayan üç noktadan kaç düzlem geçebileceğini çizerek gösterme
7. Doğrusal ve düzlemsel noktalara örnekler gösterme
8. Düzlemsel üç veya daha fazla noktadan geçen doğruları çizerek gösterme
Doğru parçası ve ışını kavrayabilme
1. Verilen iki noktanın cetvel yardımıyla birleştirilmesinden meydana gelen noktalar kümesinin adını söyleyip yazma
2. Verilen bir doğrudan doğru parçası elde etme
3. Bir doğru parçasını adlandırıp sembolle yazıp okuma
4. Çevreden doğru parçasına örnekler söyleme
5. Verilen bir doğru parçasından yararlanarak ışın elde etme
6. Bir ışını adlandırıp sembolle yazıp okuma
Öğretme-Öğrenme-Yöntem ve Teknikleri
Anlatım Gösterip Yaptırma Soru-Cevap Problem ÇözmeSunuş yoluyla öğretme/Buluş yoluyla öğretmeKubaşık öğrenmeTam öğrenme
Kullanılan Eğitim Teknolojileri-
Araç Gereçler ve Kaynakça
Ders Kitabı Alınması durumunda televizyonVCD kullanılacaksınıf içindeki araç ve gereçler
Öğretme-Öğrenme Etkinlikleri:

ü Özet
Öğrencilere sınıf içerisinden noktalar göstererek onları adlandırmaları istenir. Örneklerimizin sayısını olabildiğince çok tutarak sınırsız sayıda nokta olduğunu ifade ettirmeye çalışırız. Kalemimizin sivri ucunu kağıda değdirdiğimizde kağıt üzerinde “.” Biçiminde bir iz bırakır . Bu iz bize nokta hakkında fikir verir Noktaların tümü noktalar kümesini oluşturur. Şimdi kümeler konusunu işlerken küme elemanlarımızı nasıl gösterdiğimizi hatırlayalım. Aşağıdaki şekiller tahtaya çizilir.

.A

.B

K

.C

Yandaki şekle göre A B C noktaları P noktalar kümesinin elemanı olup olmadığı sorulur

Yandaki şekiller tahtaya çizilerek nokta kümelerinin sadece bir düzgün bir şekilde olmadığı kavramı verilir.

a

b

c

Öğrencilerden biri tahtaya çıkartılarak 1 metrelik cetvelle önce her 10 cm bir nokta koymasını sonra her 5 cm bir nokta koymasını daha sonrada her 1 cm bir nokta koyması istenir. Buradan yola çıkarak öğrencilere doğru hakkında bir elde ettirilmiş olur.
Çevremizde ki doğru örnekleri verilir dha sonra öğrencilerden bu örnekleri çoğaltmaları istenir. (gergin tutulan bir ip elektrik ve telefon telleri… v.b)
Noktalardan oluşan kümeye doğru denir. Farklı iki noktadan yalnız ve yalnız bir doğru geçer.
Doğru iki noktasına konan iki büyük harfle yada bir ucuna konan küçük harfle adlandırılır.
AB doğrusu veya d doğrusu
Tahtaya doğrular çizdirilir ve bu doğruların adlandırılmaları istenir.

d

A

B

Öğrencilere deniz veya göl görüp görmedikleri sorulur. Görenlere denizin gölün dalgasız düz bir çarşaf gibi uzandığını gözleyip gözlemedikleri sorulur.

Bu gözlemlerden yararlanarak durgun deniz veya göl yüzeyine olarak yan yana boşluk bırakmadan noktalar yerleştirdiklerini düşünmeleri istenir. Durgun deniz veya göl yüzeyi sınırsız olarak tüm yönlere doğru uzayan noktaların oluşturduğu kümenin düzlemi açılayacağı ifade edilir.
Düzlem her yönde sınırsız noktalar kümesidir
Düzlem köşesinde bulunan bir büyük harfle adlandırılır.
P düzlemi

Geceleyin gökyüzünde parlayan yıldızları birer nokta gibi görürüz. Dünyayı gökyüzünü hatta bütün evreni noktalardan oluşmuş olarak düşünelim. Bütün noktalardan oluşan sonsuz boşluğa evren denir.
Yandaki şekil tahtaya çizilir.
a-) Şekildeki noktaları belirtmeleri
b-) Şekildeki doğruyu belirtmeleri
c-) şekildeki düzlemi belirtmeleri
istenir

Örnek
A B

C D
Öğrencilerden biri tahtaya çıkarılır ve tahtada herhangi bir nokta alması istenir ve bu noktadan geçecek şekilde doğrular çizmesi istenir.
Görüldüğü gibi bir noktadan sayısız doğru geçer. O Halde; doğru bir nokta ile belirtilemiyor
Bir noktadan geçen sayısız doğrarın oluşturduğu topluluğa doğru demeti denir.

A

Öğrencilerden biri tahtaya çıkarılır ve tahtada herhangi iki nokta alması istenir ve bu noktadan geçecek şekilde doğrular çizmesi istenir.
A

Görüldüğü gibi A ve B noktalarından geçen yalnız bir doğru çizilebilir. Buda AB doğrusudur. O halde farklı iki noktadan yalnız bir doğru geçer.
Doğru farklı iki noktası ile belirtilir.

B

Yandaki şekil tahtaya çizilir. Bu şekildeki nokta doğru ve düzlem öğrencilere
sorulur.
K doğrusunun üzerinde bulunan noktalar yani k doğrunun elemanları sorulur. AÎk BÎk CÎk Aynı doğrunun elemanı olan noktalara doğrusal noktalar denir. AB ve C noktaları doğrusal noktalardır. Başka bir deyişle doğrusal noktalar aynı doğru üzerindedir.
D noktasının k doğrusunun elemanı olup olmadığı sorulur. A B D noktalarının doğrusal olup olmadığı sorulur.

A

B

C

.D

P

k

ABC ve D noktaları P düzlemin içindedir. Yani bu noktalar P düzleminin elemanıdır. Aynı düzlemin elemanı olan noktalara düzlemsel noktalar denir. ABC ve D noktaları düzlemsel noktalardır.

A

B

C

D

k

Yandaki şekil tahtaya çizilir. Öğrencilerden biri tahtaya kaldırılır soruları cevaplamaları istenir.
a-) doğru üzerindeki noktaları söyleyiniz.
b-) Şekildeki doğruyu isimlendiriniz.

k doğrusu üzerinde kaç tane nokta olduğu sorulur.
– A ve B noktaları arasında kaç tane nokta olduğu sorulur.
– B ve C noktaları arasında kaç tane nokta olduğu sorulur.
A ve B noktaları arsındaki noktalar ile k doğrusu içinde kalan noktaları karşılaştırmaları istenir.
A ve B noktaları arası uzaklık ölçtürülür. k doğrusunun uzunluğu ölçtürülür(???!!)
A ve B noktaları ile bu noktalar arasında kalan bütün noktalardan oluşan kümeye AB doğru parçası denir.
şeklinde gösterilir.
A noktasının sol tarafındaki noktalarla B noktasının sağ tarafındaki noktaları silelim. elde edilir mi?
A noktasının sol tarafındaki noktalar ve A noktasını B noktasının sağ tarafındaki noktalar ve B noktasını silelim. elde edilir mi?
Sınıfımızdan doğru parçalarına örnekler vermeleri istenir

Dersin adı

MATEMATİK
Tarih
21-25 / 03 / 2005

Sınıf
6-A

Ünitenin Adı/No
NOKTA DOĞRU DÜZLEM UZAY

Konu
Nokta doğru düzlem Doğru parçası ve ışın

Önerilen Süre
4 Ders Saati

Öğrenci Kazanımları/

Hedef ve Davranışlar

Nokta doğru düzlem ve uzayı kavrayabilme
1. Çevreden; noktaya doğruya düzleme ve uzaya örnekler verme
2. Nokta doğru ve düzlem çizip harflerle adlandırarak söyleyip yazma
3. Noktanın doğrunun düzlemin ve uzayın özeliklerini söyleyip yazma
4. Bir noktadan geçen doğrular demetini çizerek bu noktadan ne kadar doğru geçebileceğini söyleme
5. İki noktadan kaç doğru geçebileceğini çizerek gösterme
6. Doğrusal olmayan üç noktadan kaç düzlem geçebileceğini çizerek gösterme
7. Doğrusal ve düzlemsel noktalara örnekler gösterme
8. Düzlemsel üç veya daha fazla noktadan geçen doğruları çizerek gösterme
Doğru parçası ve ışını kavrayabilme
1. Verilen iki noktanın cetvel yardımıyla birleştirilmesinden meydana gelen noktalar kümesinin adını söyleyip yazma
2. Verilen bir doğrudan doğru parçası elde etme
3. Bir doğru parçasını adlandırıp sembolle yazıp okuma
4. Çevreden doğru parçasına örnekler söyleme
5. Verilen bir doğru parçasından yararlanarak ışın elde etme
6. Bir ışını adlandırıp sembolle yazıp okuma
Öğretme-Öğrenme-Yöntem ve Teknikleri
Anlatım Gösterip Yaptırma Soru-Cevap Problem ÇözmeSunuş yoluyla öğretme/Buluş yoluyla öğretmeKubaşık öğrenmeTam öğrenme
Kullanılan Eğitim Teknolojileri-
Araç Gereçler ve Kaynakça
Ders Kitabı Alınması durumunda televizyonVCD kullanılacaksınıf içindeki araç ve gereçler
Öğretme-Öğrenme Etkinlikleri:

ü Özet
Öğrencilere sınıf içerisinden noktalar göstererek onları adlandırmaları istenir. Örneklerimizin sayısını olabildiğince çok tutarak sınırsız sayıda nokta olduğunu ifade ettirmeye çalışırız. Kalemimizin sivri ucunu kağıda değdirdiğimizde kağıt üzerinde “.” Biçiminde bir iz bırakır . Bu iz bize nokta hakkında fikir verir Noktaların tümü noktalar kümesini oluşturur. Şimdi kümeler konusunu işlerken küme elemanlarımızı nasıl gösterdiğimizi hatırlayalım. Aşağıdaki şekiller tahtaya çizilir.

.A

.B

K

.C

Yandaki şekle göre A B C noktaları P noktalar kümesinin elemanı olup olmadığı sorulur

Yandaki şekiller tahtaya çizilerek nokta kümelerinin sadece bir düzgün bir şekilde olmadığı kavramı verilir.

a

b

c

Öğrencilerden biri tahtaya çıkartılarak 1 metrelik cetvelle önce her 10 cm bir nokta koymasını sonra her 5 cm bir nokta koymasını daha sonrada her 1 cm bir nokta koyması istenir. Buradan yola çıkarak öğrencilere doğru hakkında bir elde ettirilmiş olur.
Çevremizde ki doğru örnekleri verilir dha sonra öğrencilerden bu örnekleri çoğaltmaları istenir. (gergin tutulan bir ip elektrik ve telefon telleri… v.b)
Noktalardan oluşan kümeye doğru denir. Farklı iki noktadan yalnız ve yalnız bir doğru geçer.
Doğru iki noktasına konan iki büyük harfle yada bir ucuna konan küçük harfle adlandırılır.
AB doğrusu veya d doğrusu
Tahtaya doğrular çizdirilir ve bu doğruların adlandırılmaları istenir.

d

A

B

Öğrencilere deniz veya göl görüp görmedikleri sorulur. Görenlere denizin gölün dalgasız düz bir çarşaf gibi uzandığını gözleyip gözlemedikleri sorulur.

Bu gözlemlerden yararlanarak durgun deniz veya göl yüzeyine olarak yan yana boşluk bırakmadan noktalar yerleştirdiklerini düşünmeleri istenir. Durgun deniz veya göl yüzeyi sınırsız olarak tüm yönlere doğru uzayan noktaların oluşturduğu kümenin düzlemi açılayacağı ifade edilir.
Düzlem her yönde sınırsız noktalar kümesidir
Düzlem köşesinde bulunan bir büyük harfle adlandırılır.
P düzlemi

Geceleyin gökyüzünde parlayan yıldızları birer nokta gibi görürüz. Dünyayı gökyüzünü hatta bütün evreni noktalardan oluşmuş olarak düşünelim. Bütün noktalardan oluşan sonsuz boşluğa evren denir.
Yandaki şekil tahtaya çizilir.
a-) Şekildeki noktaları belirtmeleri
b-) Şekildeki doğruyu belirtmeleri
c-) şekildeki düzlemi belirtmeleri
istenir

Örnek
A B

C D
Öğrencilerden biri tahtaya çıkarılır ve tahtada herhangi bir nokta alması istenir ve bu noktadan geçecek şekilde doğrular çizmesi istenir.
Görüldüğü gibi bir noktadan sayısız doğru geçer. O Halde; doğru bir nokta ile belirtilemiyor
Bir noktadan geçen sayısız doğrarın oluşturduğu topluluğa doğru demeti denir.

A

Öğrencilerden biri tahtaya çıkarılır ve tahtada herhangi iki nokta alması istenir ve bu noktadan geçecek şekilde doğrular çizmesi istenir.
A

Görüldüğü gibi A ve B noktalarından geçen yalnız bir doğru çizilebilir. Buda AB doğrusudur. O halde farklı iki noktadan yalnız bir doğru geçer.
Doğru farklı iki noktası ile belirtilir.

B

Yandaki şekil tahtaya çizilir. Bu şekildeki nokta doğru ve düzlem öğrencilere
sorulur.
K doğrusunun üzerinde bulunan noktalar yani k doğrunun elemanları sorulur. AÎk BÎk CÎk Aynı doğrunun elemanı olan noktalara doğrusal noktalar denir. AB ve C noktaları doğrusal noktalardır. Başka bir deyişle doğrusal noktalar aynı doğru üzerindedir.
D noktasının k doğrusunun elemanı olup olmadığı sorulur. A B D noktalarının doğrusal olup olmadığı sorulur.

A

B

C

.D

P

k

ABC ve D noktaları P düzlemin içindedir. Yani bu noktalar P düzleminin elemanıdır. Aynı düzlemin elemanı olan noktalara düzlemsel noktalar denir. ABC ve D noktaları düzlemsel noktalardır.

A

B

C

D

k

Yandaki şekil tahtaya çizilir. Öğrencilerden biri tahtaya kaldırılır soruları cevaplamaları istenir.
a-) doğru üzerindeki noktaları söyleyiniz.
b-) Şekildeki doğruyu isimlendiriniz.

k doğrusu üzerinde kaç tane nokta olduğu sorulur.
– A ve B noktaları arasında kaç tane nokta olduğu sorulur.
– B ve C noktaları arasında kaç tane nokta olduğu sorulur.
A ve B noktaları arsındaki noktalar ile k doğrusu içinde kalan noktaları karşılaştırmaları istenir.
A ve B noktaları arası uzaklık ölçtürülür. k doğrusunun uzunluğu ölçtürülür(???!!)
A ve B noktaları ile bu noktalar arasında kalan bütün noktalardan oluşan kümeye AB doğru parçası denir.
şeklinde gösterilir.
A noktasının sol tarafındaki noktalarla B noktasının sağ tarafındaki noktaları silelim. elde edilir mi?
A noktasının sol tarafındaki noktalar ve A noktasını B noktasının sağ tarafındaki noktalar ve B noktasını silelim. elde edilir mi?
Sınıfımızdan doğru parçalarına örnekler vermeleri istenir

Sponsorlu Bağlantılar

Noktadan Doğruya 6.sınıf Problemleri Ve Çözümleri İçin Yorum Yap