Nötrleşme Tepkimesi Nedir

Nötrleşme Tepkimesi Nedir Nötrleşme Tepkimesi - Bu makaledeki notlar: nötürleşme nötrleşme tepkimesi nedir nötrleşme tepkimesi..

> Nötürleşme

NÖTÜRLEŞME

Asit + Baz ® Tuz + H2O
reaksiyonuna nötrleşme reaksiyonu denir. Herhangi bir asitle herhangi bir bazın tepkimeye girerek tuz oluşturması işlemine nötrleşme olayı denir.

Genel nötürleşme denklemi

H+ + OH– ® H2O şeklindedir.

Asitten gelen H+ iyonlarıyla bazdan gelen OH– iyonlarının birleşmesi olayı nötürleşmedir. Asitten gelen H+ iyonlarının mol sayısı ile, bazdan gelen OH– iyonlarının mol sayısı birbirine eşit ise ortam nötr olur. Yani pH = 7 olur.

Sponsorlu Bağlantılar

Nötrleşme Tepkimesi Nedir” İçin Bir Cevap

Nötrleşme Tepkimesi Nedir İçin Yorum Yap