Öğrenme Stilleri Testi

Öğrenme Stilleri Testi Kişisel Öğrenme Stili Testi - Bu makaledeki notlar: kişisel öğrenme stili testi yap öğrenme..

Öğrenme Stilleri Testi

1. Bir toplantıda sizi çok etkileyen biriyle tanıştınız. onu düşündüğünüzde önce;
a. yüzünü, giyimini kuşamını hatırlarım
b. bana söylediği sözleri hatırlarım
c. elimi sıkışı

2. Size birisi adres tarifi yaparken hangi yolla yapmasını tercih edersiniz?
a. bir kağıda gideceğim yolu cizmesini isterim
b. bildiğim binaları ve yerleri referans olarak kullanarak bana gideceğim yolu anlatmasını isterim
c. gerekli bilgileri aldıktan sonra gideceğim yolu sezgilerimle bulurum

3. bir karar verirken önce;
a. olası sonuçları zihnimde canlandırırım
b. zihnimde secimlerim arasında tartışma yaparım
c. içimden gelen dürtüye göre secim yaparım

4. eşiniz uzun bir iş gezisinde ve size bir koli gönderiyor.
a. aşk mektubu ve bir fotograf cıkmasını tercih ederim
b.kendi sesiyle doldurduğu içinde romantik sözler bulunan bir kaset
c. kendi parfümü veya traş losyonunun kokusunu döktüğü minik bir yastık

5.bir matematik problemi cözerken;
a.rakamlar gözümün önünde canlanır
b.rakkamları zihnimde sayarım
c.prmaklarımı kullanarak hesablarım

6.hangisi sizin en cok güvendiğiniz bir yeteneğinizdir?
a.bir kez gördüğüm yüzü kolay kolay unutmam
b.bir sarkıyı birkaç dinşeyşten sonra söyleyebilirim
c.ilk kez yediğim bişeyin içindeki malzemeleri ve baharatları sayabilirim

7.hoşlanmadığım bir insanın;
a.yüzünü görmekten rahatsız olurum
b.sesini duymaktan rahatsız olurum
c.yakınımda olmasından rahatsız olurum

8.yeni bir araba alırken, benim için;
a.önce görünüşü önemlidir
b.ne kadar hız yaptığı ve motorun sesi önemlidir
c.içinin rahatlığı v e koltuğun yumuşaklığı önemlidir

10.Bir tatil yöresi secmek için;
a. yöreyle ilgili broşürleri görmek isterim
b.daha önce giden dostlarımın söyledikleri referanstır
c.kumların yumuşaklığını, denizin tuz kokusunu burnumda hissedeceğim bilmek benim için yeterlidir.

11. Bir insana anında vurulduysanız bu duyguyu ve aşkı nasıl tanımlarsınız?
a.ilk görüşte aşık oldum. ilk bakışta aşk bu olsa gerek. dünyam aydınlandı. hersey daha güzel görünüyor. bir ışık gibi girdi hayatıma
b. frekanslarımız aynı. kalbim küt küt atıyor. içim cıvıl cıvıl
c.içimin eridiğini hissediyorum

12.kendimi endişeli ve strestli hissettiğimde önce;
a. dünya gözüme daha karanlık görünüyor
b.normal sesler bile beni rahatsız ediyo
c.içimde daralma hissediyorum

13. bir insanı işe alırken önce;
a.cvsinde yazılanlar ve görüşünü beni etkiler
b.referanslar ve başkalarının onun hakkında söyledikleri beni etkiler
c.içimin ona ısınması ve olumlu duygular hissetmem beni etkiler

14.Bir iş için eşit nitelikte üç kişi müracaat ediyor. hangisine öncelik tanırsınız?
a.güzel yakışıklı, düzgün görünümlü olan kişi
b. sıradan görünümlü ama sizinle uyumlu calışacağını düşündüğünüz kişi
c.tarzıyla alışılageldik olmayan ama sizde güven ve rahatlık hissi uyandıran kişi

DEĞERLENDİRME
a’lar coksa: görsel
b’ler coksa : işitsel
c’ler coksa :kinestetiksiniz

GÖRSELLER
Genellikle düzenli ve titizdir.Karışıklık ve dağınıklıktan rahatsız olurlar.
Araç gereçlerin yeri bellidir ve bunların yeri değiştirilmez.
Çantaları, dolapları her zaman düzenlidir.
Dağınık ortamlarda çalışamazlar.
Yazmayı sevmeseler de defterlerini temiz ve itinalı kullanırlar.
Diğer öğrencilere göre örnek gösterilirler.
Düz anlatım dediğimiz öğretim yönteminden yeterince yararlanamazlar.
Dersi anlamaları için görsel malzemeler kullanılmalıdır. (Harita, poster , şema,grafik gibi..) Öğrendiklerini gözlerinin önüne getirerek hatırlamaya çalışırlar.

GÖRSEL ÖĞRENCİOkulda tertipli ve düzenlidir.
Kullanılmış ve yıpratılmış kitapları hiç sevmezler.
Çok hareketli olmadıklarından sınıfta fazla sorun çıkarmazlar.
Öğretmeni gözleriyle takip ederler.
Öğretmenin kıyafetinin düzenli olması onlar için önemlidir.
Okul kıyafetleri düzenlidir,yakası bir tarafa,kravatı bir tarafa kaymaz.
Ödevlerini itina ile yaparlar.
Sözlü talimatları takip etmekte zorlanırlar.
Talimatların sistemli ve basamaklı olması onları rahatlatır.
Kurallara uymakve disiplinli olmak en büyük özellikleridir.
Karmaşık ve ne olacağı belli olmayan işlerde huzursu olurlar.
Uzak geleceğe ait planlar yaparlar.Plansızlık onlar için huzursuzluk demektir.
Gördükleri şeyleri görüntü olarak belleğe aktarırlar ve görüntülü olarak hatırlarlar.
Okudukları metindeki yazım,noktalama ve diğer dilbilgisi kurallarına duyarlıdırlar ve hataları çabuk fark ederler.
En hızlı ve başarılı okuyan gruptur.Fakat işitsel özellikler taşımazlarsa,ahenkli ve güzel okuma konusunda başarılı olamazlar.

İŞİTSELLERİşitsel çocukları tespit edebilmek için çocukluk aşamasına gelmesi beklenmelidir.
Diğer gruplardakine göre daha konuşkandır.
Oyunlarını kendi başlarına bile oynuyor olsalar sanki yanlarında birileri varmış gibi
konuşarak oynarlar.
Yaşlarına göre daha kapsamlı cümleler kuraralar,kelime dağarcıkları geniştir.
Konuşmalarında bir ahenk ve melodi vardır.

İŞİTSEL ÖĞRENCİ
Derste kendi kendilerine de olsa konuşurlar ve bu sebeble öğretmen tarafından
uyarılırlar.
Sessiz okumakta zorluk çekerler,kulaklarını n duymadıklarını anlamakta zorlanırlar.
Konuşmaları,jest ve mimikleri taklit edebilirler.
Sınıf içerisinde sesten çok rahatsız olur.Konsantre olabilmeleri için hiçbir sesin
olmamasını isterler.
İşitseller düşünürken de düşündüklerini sesli hale getirirler.
En iyi işiterek öğrenirler.
Yabancı dil öğrenmeye yatkındırlar.
Konuşma ve dinleme becerileri çok iyidir.Okuma ve yazma becerilerinde zorlanırlar.
Bulundukları yörenin şivesini ve öğretmenin telaffuzunu hemen kaparlar.
Konuşarak öğrenirler.
Şarkıları baştan sona sadece dinleyerek öğrenebilir.

KİNESTETİKLER
Bebekliklerinde bile sürekli hareket isterler.
Dokunulmaktan nefret ederler lakin dokunmayı severler.
Düşme,itme,çekme,çar pışma son derece doğal davranışlarıdır.
Evin dışında oynuyorlarsa taşlar,topraklar,kay alar,ağaçlar ile sarmaş dolaştırlar.
Temiz kıyafetlerle evden çıkarlar,döndüklerin de gömlekleri sökülmüşpantolon ve etekleri
yırtılmış,düğmeleri kopmuş,dizleri sıyrılmış,üstleri toztoprak içinde geri dönerler.
Görsel kişiler bu tür insanlara tahammül edemezler.
Görseller görüntü belleği,işitseller ses belleği,kinestetikle r kas belleği kullanırlar.
Eşyalarının karışık olmasından hiç rahatsız olmazlar.
Tertipli olmak için çaba göstermezler.

KİNESTETİK ÖĞRENCİOkul hayatında zorlanırlar.
Oturdukları yerde uzun süre oturamazlar.
Görsel öğretmen kinestetik öğrenciyle daha çok sorun yaşar.Öğrenciyi yaramazlıkla suçlar.
Parmak kaldırmak,öğretmenin kendisini görmesini beklemek zaman kaybıdır.O derhal harekete geçer. Öğretmenin”Tahtayı kim silecek?”demesi fırlaması için yeterlidir.
Kinestetik öğrenci görsel ve işitsel mesajları algılamaktazorlanır. Ancak yaparak
algılarlar.
Mesajın anlaşılması için bedensel temas kurmalısını.(Omuzuna el koyma gibi..)
Onların da size dokunmasına izin verin.
Koridorlarda düşen çocukların üzerine atlayanlar kinestetiklerdir.
Kinestetik öğrenciler kondisyon bisikletinde kitap okuduklarında daha iyi anlarlar.
El şakası yaparlar,konuşurken el ve kollarını bol bol kullanırlar.
Dokunsallar daha çok ellerini kullanarak öğrenirler.
Sudan bahanelerle öğretmenden kalkmak için izin isterler, 5 ya da 10 dakika sonra başka bir izin için parmaklarını yeniden kaldırırlar. Öğretmen bu öğrencilere izin vermese de bu öğrenciler yerlerinden kalkacaklardır.

NOT:1-3.Sınıflarda kinestetik özellikler fazladır,4-7.sınıflarda işitsel özellikler,8-12.
sınıflarda görsel özellikler güçlenmektedir.

NASIL ÇALIŞMALILAR ??
GÖRSEL/SÖZEL
Öğrenmeyi kolaylaştırmak için:
“Renk”leri kullanın (Özellikle zıt renkler)Okurken önemli yerlerin altını renkli kalemlerle çizsin.Ders dinlerken not alsın. Anahtar sözcük kartları hazırlasın.Kartların az bilgi içermesi belleğe kolay yerleşmesini sağlar. Karmaşık konuları çizimlere dönüştürsün. Öğrenmesi gerekenleri kendisi planlasın ve organize etsin. Belleğinde tutması gerekenler için görsel hatırlatma notları hazırlasın.(Ayna,def ter kapağı gibi yerlere as) Anladığını kısa birkaç cümle halinde yaz. Problem çözerken istenen ve verilenleri renkli kalemlerle yaz. Bilgisayarda çizim programlarıyla posterler hazırlasın. Video kasetler izlesin.

GÖRSEL/SİMGESEL
Anahtar noktalar için kartlar hatırlasın.Kart üzerine resim ve semboller çizsin.Her kart için kısa ve özlü notlar yasın.Kitapların kenarlarına o bölümü hatırlatacak sembol ve resimler çizsin. Bilgileri organize etmek için posterler hatırlasın,problem çözümü basamaklı ise bu basamakları gösteren kutucuklar çizsin ve kısa notlar eklesin. Sonra kutuları birbirine bağlasın. Anahtar bilgileri kolay öğrenmek için olayı çizimlerle görsel hale getirin.

DOKUNSAL/KİNESTETİK
Ön sıralara otursun. Yazım kurallarını göz önüne almadan işittiklerini hatırlatacak kısa notlar tutsun.Çalışırken elinde kitap ya da kartlarla ileri geri yürüsün,yüksek sesle okusun. Çalışırken hareket etmesi kısıtlanmasın. Çalışırken kendi istediğiyerde ve formda çalışmasına izin verin. Birşeyler anlatacağı zaman ayağa kalksın ve tüm vücudunu kullanarak anlatabilme özgürlüğü olsun.(Elini kolunu ne kadar çok sallıyorsun gibi cümleler kurulmasın.) Ders dinlerken hareket etmelerine veya bir şeylerle oynamasına izin verin.(Kalem çevirme,legolarla oynama) Kum üzerine yazma etkili olabilir. Dersi anlatan kişinin mimik,drama ve abartılı ağız hareketleri anlamalarına yardımcı olmaktadır. Ellerini kullanabileceği çalışmalar yapmalı,anahtar kavramlar için modeller inşa etmeli (oyun hamuru,kil) Laboratuar çalışmaları için fazladan zaman ayırmalı.Konu ile ilgili yaşayarak öğrenebileceği yerlere gitmeli.(müze,tarihi yerler)

İŞİTSEL
Çalışma gurupları oluşturulmalı Konuları yüksek sesle tekrar etmeli Dersler kaset olarak satılıyorsa satın alsın ve dinlesin. Okuduklarını kasete kaydederek kendi kasetlerini oluştursun. Bellekte tutulması gereken bilgiler(tarih,isiml er,yer adları için) melodiler yapılması öğrenmeyi kolaylaştırır. Basamaklı olarak öğrenmesi gerekenleri basamaklı olarak yüksek sesle söylesin veya şarkılara dönüştürsün. Yeni konuları kendine anlatarak çalışsın.Problemi kendi sözcükleriyle anlatsın. Ses kayıtları yaparak derslere hazırlasın sonra bunları dinlesin

NASIL ÇALIŞTIRILMALILAR

Kinestetikler

Ders çalışırken

Sık sık ara vermeye gereksinim duyabilirsiniz. Sözcükleri ya da sözel bilgileri öğrenirken onları kuma yazın! ya da kilden yaratın!. Öğrenirken ellerinizi kullanabileceğiniz her fırsat size yardımcı olacaktır. Ders çalışırken hareket edin. Örneğin küçük çocuklar çarpım tablosunu öğrenirken trampolin üserinde atlayabilirler.

Öğretmenlere ipuçları

Bu öğrenciler genellikle öğretmenleri tarafından başarısız olarak görülürler. Aslında bu öğrenciler yaratıcıdırlar ve ellerini kullanabilecekleri fırsatlar ararlar. Sınıfta mümkünse size yakın oturmalılar ve aktiviteleri iyi organize edilmelidir. Bu öğrencilerin hareketliliklerinden sınıfta yararlanabilirsiniz. Örneğin sınıf panosunu düzenleyebilirler, sınıfın temizlenmesine yardımcı olabilirler ya da hareket gerektiren diğer işleri yapabilirler. Hatta sınıfta yapmaları gerekenleri ayakta yaharak bile daha rahat edebilirler.

İşitseller
Ders çalışırken
Bu öğrenciler ders çalışmak için sessiz bir yere ihtiyaç duyarlar. Yüksek sesle okumakla ya da teybe kaydedilmiş materyali dinlemekle öğrenmelerine katkıda bulunurlar. Başka bir arkadaşla çalışmak da bu çocuklar için iyi olabilir.
Öğretmenlere ipuçları
Bu öğrencilere önceden kaydedilmiş bilgiyi dinletebilirsiniz. Bu mümkün olmazsa kendi kendilerine yükses sesle okumalarna ya da bir arkadaşı okurken dinlemelerine izin verin. Yazıl ödevlerde büyük ihtimalle ekstra zamana gereksinim duyabilirler.

Görseller
Ders çalışırken
Görsel öğrencilerin çalışabilecekleri derli toplu ve karışık ve kalabalık olmayan bir yere gereksinimleri vardır. Ders notları tutmaları yararlıdır. Ders kitabında ya da yazılı metinlerdeki resimlerden çalışmak bu öğrencilere çok uygundur. Bu öğrenciler genellikle yazılı sınavlarda başarılıdır.
Öğretmenlere ipuçları
Bu öğrencilerle çalışırken tahtaya yazarken onlara arkanızı dönmeyin çünkü bu öğrenciler siz konuşurken sizin ağzınızı görmek isteyeceklerdir. Görsel öğrenciler ders anlatımı sırasında eğer not tutmuyorlarsa dersten kolayca uzaklaşacaklardır. Bu öğrenciler yazılı yönergelere gereksinim duyarlar. Bu öğrenciler için genellikle okumayı öğrenirken fonetik yöntem uygun olmamaktadır.

Nerde ?? / Nasıllar ??

Görseller

Doğal olduğu yerler: İyi giyinir, ayrıntıları ve renkleri hatırlar, okumayı, yazmayı sever, insanların yüzünü hatırlar ama isimlerini unutur. Yazılarda görülen isimleri hatırlar, zihinsel (görsel) imgeler yaratır.
Problem çözme yolları: Talimatları okur, problemleri listeler, düşünceleri düzenlerken grafiksel malzemeler kullanır.akış kartları kullanır,kağıt üzerinde grafiksel çalışmaları görür ve akılda canlandırır.
Değerlendirme ve test etme ihtiyacı: Görsel-yazılı testler, araştırma raporları, yazılı raporlar, grafiksel gösterimlerden yararlanır. Yazılı sınavlarda başarılıdır.
En iyi öğrenme yolları: Not alarak, liste yaparak, öğrenilecek bilgileri okuyarak, bir gösteriyi izleyerek öğrenir.kitaplardan video filmlerinden ve basılı materyallerden yararlanır.
Okuma / çalışma özellikleri: Eğlenmek veya dinlenmek için okur, uzun süre çalışamaz, çalışma sırasında sessiz ortam ister, hızlı okur, kelimelerin sesinden ziyade yazılı şeklini hatırlama.
Okuldaki güçlükleri: Ne yapılacağını görmeden hareket etmekte zorlanır. Gürültülü ve hareketli çevrede çalışamaz. Ses akort edemez.görsel resim ve malzeme olmadan öğretmeni dinleyemez, öğretmenin hoş olmayan görüntüsü ile ilgilenir.sıkıcı ve düzensiz bir sınıfta çalışmak istemez, konsantrasyonu bozan florasan ışığı altında çalışmaktan verim alamaz.
Genel değerlendirme: Özel yaşamlarında genellikle düzenli olurlar. Karışıklık ve dağınıklıktan rahatsız olurlar. Dağınık bir masada çalışamazlar. Önce masayı kendine göre düzenlerler, daha sonra çalışmaya başlarlar. Kalem, silgi, kalemtraş gibi araçlar için masada kendilerine göre yer belirlerler ve araç gereçlerini hep bu yerlerde tutarlar.çantaları dolapları her zaman düzenlidir. Yazmayı sevmeseler bile defterlerini düzenli ve itinalı kullanırlar.düz anlatım dediğimiz- okullarda dersi öğretmenin veya öğrencinin anlatması- yönteminden yeterince yararlanamazlar. Tam olarak anlaşılması için dersin görsel malzemelerle mutlaka desteklenmesi gerekir.harita, poster, şema, grafik gibi görsel araçlardan kolay etkilenirler ve bu araçlardan öğrendiklerini kolay hatırlarlar. Öğrendikleri konuları gözlerinin önüne getirerek hatırlamaya çalışırlar.
İşitseller
Doğal olduğu yerler: doğaçlama (spontan ) konuşur, ayaküstü düşünür, karşılaştığı insanların yüzlerini unutur ama adlarını hatırlar, kelimelerle ve dille çalışır, hafif sesli ortamlardan hoşlanır.
Problem çözme yolları:Tartışmalardan hoşlanır, seçenekler hakkında konuşur, bir durumda ne yapılacağını o durumu yaşayanlara sorar, hedefi sözle ifade eder, sözlü tekrarlar yapar.
Değerlendirme ve test etme ihtiyacı:Yazılılardan ziyade sözlülerde başarılı olur, projelerini sözlü olarak sunar, ne öğrendiğinin birileri tarafından sorulmasını ister, şiir okumaktan, şarkı söylemekten hoşlanır..
En iyi öğrenme yolları: Yüksek sesle anlatım, bir öğretmeni dinleme küçük ve büyük grup tartışması yapma, çalışma yerinde fon olarak sessiz müzik dinleme ile daha iyi öğrenir
Okuma / çalışma özellikleri:Diyalog ve oyunları okuma, karşılaştırma için içten ve dıştan seslendirme, okurken ne okuduğu hakkında kendi kendilerine ve başkalarına konuşma ve yeni kelimeleri seslendirmede başarılıdır.
Okuldaki güçlükleri:Görsel öğrencilerden daha yavaş okur, uzun süre sessiz okuyamaz, okuduğu parçada resimleri umursamaz, okunması ve yazılması gereken zamana bağlı testlerde ayrıntıları görmede, sessizleştirilmiş ortamda yaşamada ve uzun süre sessiz kalmakta sıkıntı yaşar.
Genel değerlendirme: Küçük yaşlarda kendi kendilerine konuşurlar.ses ve müziğe duyarlıdır.sohbet etmeyi, birileri ile çalışmayı severler.genellikle ahenkli ve güzel konuşurlar.yabancı dil öğreniminde (konuşma ve dinleme becerilerinde) başarılıdır. İlkokul 1. ve 2. sınıflarında kendi kendilerine konuşmaları nedeni ile öğretmeni dinleyemezler, bu özellikleri nedeniyle işittiklerini daha iyi anlamalarına rağmen bu şanslarını kaybederler. Göz ile okuma esnasında hiçi bir şey anlamayabilirler o nedenle en azından kendi kulağının duyabileceği bir ses ile okumalarını izin verilmelidir.işittik lerini daha iyi anlarlar. Daha çok konuşarak, tartışarak öğrenirler.bilgi alırken dinlemeyi okumaya tercih ederler. Olay ve kavramları birinin anlatması ile daha iyi anlarlar. Grup ve ikili çalışmalarda konuşma ve dinleme olanakları olduğu için iyi öğrenirler. Hatırlamak istediklerini birisi kendilerine anlatıyor yada söylüyormuş gibi işiterek hatırlarlar. Kaydedilmiş bilgileri daha iyi hatırlarlar.
Kinestetikler
Doğal olduğu yerler:Çeşitli spor ve danslarla uğraşmayı sever,yarışmalardan ve maceradan hoşlanır, zorluklara meydan okur. Koşma,sıçrama, atlama, yuvarlanma ve büyük motor kasları kullanmayı gerektiren eylemlerden hoşlanır
Problem çözme yolları:Harekete geçer, daha sonra da sonuçlara bakarak plan yapar, problemleri güç kullanarak (fiziksel olarak) çözmeye çalışır.önemli ölçüde bedensel çaba gerektiren çözümler arar. Problemleri bireysel olarak veya çok küçük gruplarla çalışarak çözmeyi tercih eder, deneme-yanılma ve keşfetme yoluyla öğrenir.
Değerlendirme ve test etme ihtiyacı:Performansa dayalı ve proje yönelimli değerlendirmelerde başarılı olur. Öğrencinin öğrendiği şeyi sergileme veya gösterme eğilimi vardır. Bir şeyi anlatmaktan ziyade nasıl yapılacağını göstermeyi tercih eder.
En iyi öğrenme yolları:Canlandırma, taklit yaparak , gezerek ve performansa dayalı öğrenmeyle daha iyi öğrenir. Küçük tartışma grupları ile öğrenir.
Okuma / çalışma özellikleri:Canlandırma, taklit yaparak , gezerek ve performansa dayalı öğrenmeyle daha iyi öğrenir. Küçük tartışma grupları ile öğrenir.Eğlenmekten ziyade anlamak için okur, bir şeyin nasıl yapılacağını öğrenmek için okur. Kitapları, öğrendiği şeyleri, oyunları pratiğe döker. Kısa kitapları okumayı sever. Kısa dönemli çalışmalardan hoşlanır, parça parça çalışmaktan hoşlanır, yere uzanarak çalışmaktan hoşlanır.
Okuldaki güçlükleri:Okunaklı el yazısına sahip değildir. Dışa dönük rahattır. Uzun süre oturamaz, 40 dk. Den daha fazla dikkatini toplayamaz. Kelimeleri doğru okuma ve kullanmada sıkıntı yaşar, duyulan görülen ve yapılan şeyleri hatırlamakta zorlanır. Fiziksel bir hareket olmaksın duygularını açıklayamaz, uzun süre herhangi bir eylemi devam ettiremez.
Genel değerlendirme:Oldukça hareketli olurlar.sınıfta yerlerinde duramazlar. Sürekli hareket halindedirler. Tahtayı silmek, pencereyi açmak,tebeşir getirmek, kapıyı örtmek hep onların görevi olsun isterler.uzun müddet oturmaya zorlanırlarsa derste ne olup bittiğini anlamaz hale gelebilirler. Bu hareketlilik uygun işlere yönlendirilmezse genelde sınıfta problem çıkarırlar.genellikl e istenmeyen öğrenci haline gelirler. Tahta-tebeşir-anlatım ders işleme sisteminden en az yararlanırlar, bu nedenlerden dolayı da yaramaz, tembel, ya da zeki olmadıkları ileri sürülebilir.dersin anlatılması veya görsel malzemelerle zenginleştirilmesi bu tür öğrencilere beklenildiği ölçülerde katkı sağlamaz. O nedenle sınıflarımızda ideal ders araçları olarak kabul edilen, şema, harita, fotoğraf gibi görsel araçlar görsel öğrencilere göre kinestetik öğrenciler için daha az değer taşır.anlatımdan da yararlanamazlar.öğre nebilmeleri için mutlaka elini kullanabilecekleri, yaparak yaşayarak öğrenme dediğimiz yöntemlerin kullanılması gerekir.sınıf yerine okul bahçesi veya laboratuarda dokunarak, ellerini kullanarak, olayların içinde yaşayarak en iyi öğrenirler. Çalışırken sık sık ara vermeye gereksinim duyabilir. Sözcükleri yada sözel bilgileri öğrenirken onları kuma yazması, yada kilden yaratması gibi öğrenirken ellerini kullanabilmesi, ders çalışırken hareket edebilmesi öğrenmesini kolaylaştırabilir. Örneğin küçük çocuklar çarpım tablosunu öğrenirken ip atlayabilirler.

Sponsorlu Bağlantılar

Öğrenme Stilleri Testi İçin Yorum Yap