Ölçeklerine Göre Haritalar Ve Özellikleri

Ölçeklerine Göre Haritalar Ve Özellikleri: Ölçeklerine Göre Haritalar... - Bu makaledeki notlar: ..

Ölçeklerine Göre Haritalar Ve Özellikleri ile ilgili bilgileri bu yazıda paylaşıyorum. Bu not umarım işinize yarar.

Ölçeklerine Göre Haritalar ve Özellikleri

1. Büyük Ölçekli Haritalar

a. Plânlar: Ölçeği 1/20.000′e kadar olan haritalardır. Şehir imar plânları, kadastro haritaları bu türdendir.

b. Topoğrafya Haritaları: Ölçeği 1/20.000 ile 1/200.000 arasında olan haritalardır. Ulaşım haritaları ile topoğrafik, jeolojik, morfolojik haritalar bu türdendir.

Büyük ölçekli haritaların genel özellikleri şunlardır:

 • Paydası küçüktür.
 • Dar alanları gösterir.
 • Ayrıntıyı gösterme gücü fazladır.
 • Küçültme oranı azdır.
 • Aynı alanı gösteren küçük ölçekli haritalara göre düzlemde daha fazla yer kaplarlar.
 • İzohipsler arası yükselti farkı azdır.
 • Bozulma oranı azdır.

2. Orta Ölçekli Haritalar
Ölçeği 1/200.000 ile 1/500.000 arasında olan haritalardır.

3. Küçük Ölçekli Haritalar
Ölçeği 1/500.000 den daha küçük olan haritalardır. Bu haritalar Dünya’nın, kıtaların, ülkelerin tamamını veya bir bölümünü gösterir.

Küçük ölçekli haritaların genel özellikleri şunlardır:

 • Paydası büyüktür.
 • Geniş alanları gösterir.
 • Ayrıntıyı gösterme gücü azdır.
 • Küçültme oranı fazladır.
 • Aynı alanı gösteren büyük ölçekli haritalara göre düzlem üzerinde daha az yer kaplarlar. Küçültme
 • İzohipsler arası yükselti farkı fazladır.
 • Bozulma oranı fazladır.
Sponsorlu Bağlantılar

Ölçeklerine Göre Haritalar Ve Özellikleri İçin Yorum Yap