Onkojenik Rna Virusleri

Onkojenik Rna Virusleri Kanser Virusleri - Bu makaledeki notlar: onkojenik rna virusleri kanser virusleri..

Bu yazı Kanser Virüsleri (onko→jenik Virüsler)-lipitler hakkında özet bilgiler içerir. Onkojenik Rna Virusleri ve Kanser Virusleri hakkında kısa özet bilgi olarak işinizi göreceğini düşünüyorum. Tam da not almalık…

Kanser Virüsleri (onko→jenik Virüsler)-lipitler

KANSER VİRÜSLERİ (ONKO→JENİK VİRÜSLER)

Somatik mutasyon hipotezine altarnatif olarak bir çok kanser vakalarında virüslerin sorumlu olduğu hipotezi ileri sürülmüştür.bu gün ise hipotezden öte kabul edilmiş olgudur. Bilinen ilk tümör virüsü olan Raus Sarkoma virüsü 1912 de keşfedilmiş olmasına rağmen yeni keşfedilmiş kanser virüslerinin seyrek keşfedilmesi olayı geciktirmektedir.
Bütün tümör virüsleri aynı şekilde etki göstermektedir. Mesela RNA tümör virüsleri birden fazla kanser çeşidine neden olmaktadır. Bu virüslerin en iyi bilineni Raus Sarkoma virüsü bağ dokusunda sarkomlara neden olur. Diğer RNA virüsleri çeşitli kanser olaylarına sebep olur.
Onkojenik virüsler enfekte ettikleri hücreleri Transformasyona uğratarak tümör olusumuna neden olurlar. Onkojenik DNA virüslerin en basit olanı suço ve Polyoma dır. Bunların her ikisi uygun konakçı hücrelerde (permissive hosts) aktif olarak çoğalırlar ve konakçı hücreyi parçalarlar.(lysis) uygun olmayan(non permissive hosts) konakçı hücrelerde viral DNA konakçı hücrenin genomuna entegre olmuş provirüshaldedir. Viral genlerin çok azı aktif haldedir. Provirüs taşıyan konakçı hücrelerden bazıları transformasyona uğrar. Papilloma virüsü dışında diğer DNA onkodemik virüslerinin insanlarda kanser yapıp yapmadıkları kesinleşmemiştir.
ONKOJENİK RNA (RETROVİRÜSLER)VİRÜSLERİ

RNA virüs enfeksiyonları genomu RNA olmasına rağmen enfeksiyon başlangıcından virüs enzimleri (ters transkriptaz reverstranskriptaz) ile RNA’ dan DNA sentezlemektedir.bu DNA molekülü konakçı hücre DNA sına entegre olur. Lösemi virüsü 6 ay veya 1 yılda transformasyon yapabilirken kendi başlarına replike olablirler. Doku kültürü hücrelerinde transformasyona uğratamazlar. Sarkoma virüsleri replikasyon aypamazlar. İnvitro olaral fibrolblastlar transformasyona uğratabilirler.invitro olarak kök tümörlerine sebep olurlar.
RNA VİRÜSLERİNİN ORTAK ÖZELLİKLERİ

A) MORFOLOJİK ÖZELLİKLERİ : 80-120 nm çapında ve plazma zarından oluşan bir kılıfla çevrilidirler. Kılıf içinde 40-70 nm çapında nükleoprotein bulundurur.
B) BİYOKİMYASAL KOMPOSİZYON : %60 Protein %30 lipit %5 karbonhidrat %1 RNA içerir.
C) GENOM YAPILARI :birbirinin aynı olan tek sarmallı 3500-9500 nükleotid içeren iki RNA genomu ve değişik sayıda 4-5- ve 7 s RNA lar 18 ve 28S Ribozomlar bulunur.

İndirmek İçin Tıklayın

Sponsorlu Bağlantılar

Onkojenik Rna Virusleri İçin Yorum Yap