Özürlü Maaşları Ne Kadar Oldu 2011

Özürlü Maaşları Ne Kadar Oldu 2011 Sakat Maaşı Ne Kadar 2011 - Bu makaledeki notlar: özürlü maaşı ne kadar 2011 özürlü..

2011 Engelli Maaşları

2011 Engelli Maaşları

2011 Özürlü Maaşları Ne Kadar

2011 Özürlü Maaşları Ne Kadar
özürlü maaşi hakkında – 2011 Engelli Maaşları ne kadar – Özürlü Maaşları 2011 Bilgi – 2011 Özürlü Maaşı nedir – özürlü aylıkları 2011

Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan bakım ücreti alanlar aynı zamanda özürlü aylığı da alabilecek. İl ve ilçe idare kurullarının muhtaçlık başvurusunu en geç 3 ay içerisinde karara bağlaması bekleniyor.

SGK yazılı bir açıklama yaparak, 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşları ile Özürlü ve Muhtaç Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Yönetmelik’in detayları hakkında bilgi verdi. Yeni yönetmelikle bürokrasinin azaltılması ve referandumla yürürlüğe giren Anayasa değişikliklerinde belirtilen yaşlı ve özürlülere ilişkin pozitif ayrımcılık hükümleri yer aldı.

Yeni yönetmelikle, maaş başvuru formu yeniden düzenlendiğinden artık vatandaşlardan ikametgah ilmühaberi ve vukuatlı nüfus kayıt örneği istenmeyecek. Yüzde 40 -69 arasında özür oranına sahip başvuru sahiplerinin talepleri ile İş-Kur kayıtları mahalli maliye teşkilatı personeli tarafından yapılabilecek. Özürlü sağlık kurulu raporu aslı, noter onaylı örneği, ilgili başhekimlikçe onaylanmış örneği, Kurumca elektronik ortamda temin edilen örnekleri ve raporun aslının getirilmesi halinde Kurumca onaylanmış fotokopisi de işlem görecek. Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından ödenen bakım ücretleri gelir olarak dikkate alınmayacak. Dolayısıyla bakım ücreti alanlara özürlü aylığı bağlanabilecek. İl ve İlçe idare kurulları muhtaçlık başvurusunu en geç 3 ay içerisinde sonuçlandıracak.

Aylık alanların yalnızca kısa vadeli sigorta kollarına tabi çalışmaları halinde aylıkları kesilmeyecek. Böylelikle özürlü aylığı alan kişilerin çırak olarak çalışmaları durumunda aylıkları kesilmeyecek. Yüzde 40-69 oranında özürlü olanların yanı sıra yüzde 70 ve üzeri oranda özürlüler ile 18 yaşını tamamlamamış çocuğundan dolayı özürlü yakını aylığı alan kişilerin de bir takvim yılı içerisinde 90 günü aşmayan çalışmaları halinde aylıkları kesilmeyecek. 18 yaşını tamamladığı için aylığı kesilenlerin raporları sürekli ise yeniden başvurmaları halinde rapor istenmeyecek. Aylıktan feragat eden, muhtaçlığı kalkan ve çalışmaya başladığı için aylıkları kesilen kişilerin raporları sürekli ise 5 yıl içinde yeniden aylık almak için başvurduklarında kendilerinden rapor istenmeyecek. Durumlarındaki değişiklikleri bildirmeyen aylık sahiplerine bildirim yükümlülüğüne uymadıklarından dolayı yüzde 50 fazlası ile borç çıkarılmayacak. Bunun yerine bildirim yükümlülüğüne uymayanlara asıl borçları ile birlikte yalnızca kanuni faiz borç olarak çıkarılacak

Engelli Maaşı 2011 Yılı Takvimi – sakatlık indirimi 2011 – özürlü oranları 2011

Çalışma güçlerinde en az yüzde 40 oranında kayıp olan çalışanlar için Gelir Vergisi Kanunununda yer alan sakatlık indirimi tutarları, 2011 takvim yılında uygulanmak üzere;

birinci derece sakatlar için 700 TL,
ikinci derece sakatlar için 350 TL,
üçüncü derece sakatlar için 170 TL

Olarak tespit edilmiş bulunuyor.

Yani engelli çalışanlar çalışma gücü kayıp oranları :

3. Derece Yüzde 40 ila 59 arasında ise ücretlerinin 170 TL’lik ksımı için gelir vergisinden muaf olarak her ay 25,50 TL daha az vergi ödemiş olacaklar.

Bu vergi indirim oranı çalışma gücü kayıp oranları

2. Derece yüzde 60 ila 79 arasında olanlar için ücretlerinin 350 TL’si için uygulanacak ve onlar da 52,50 TL daha az vergi ödeyecekler.

Çalışma gücü kayıp dereceleri en az yüzde 80 düzeyinde olan

1. Derece engelliler ise her ay ücretlerinin 700 TL’lik kısmı için gelir vergisi ödemeyerek her ay 105 TL daha az vergi ödemiş olacaklar.

Bu rakamlar 01.01.2011 – 30.06.2011 6 Aylık dönemi kapsamaktadır.

18 Yaş Altı Özürlü Maaşı

18 Yaş Altı Özürlü Maaşı

18 Yaş Altı Özürlülerin Maaş Alma Şartlarını Psikolojik Danışman Hasan Tahsin YAZICI Açıklıyor

2005 tarihinde kabul edilen 5378 Sayılı Özürlüler Yasası ile birlikte ilk defa 18 yaşının altındaki engelli bireylere maaş bağlanması hakkı getirilmiştir. Bu yasayla 2022 sayılı Özürlü Maaşları Kanunu’nda yapılan bu değişiklik 18 yaşının altındaki engelli bireylere maaş bağlanmasını sağlanmıştır.

18 yaşının altındaki, engelli bireylere maaş bağlanabilmesi için gerekli bazı şartlar bulunmaktadır. Bu şartların en önemlisi engelli bir bireye 18 yaşına kadar ailenin bakması zorunluluğu olduğu için anne ve babanın gelirinin dikkate alınmasıdır. Çünkü kanuna göre anne ve baba 18 yaşına kadar çocuğa bakmakla zorunludur. Dolayısı ile 18 yaşının altındaki engelli bireye bakan kişinin ( Bu kişi genellikle anne ve baba’dır. Eğer anne ve baba yoksa mahkeme tarafından vasi tayin edilen kişinin de geliri dikkate alınır.) gelirinin aylık 82 YTL’yi geçmemesi gerekmektedir. Yani anne veya baba aylık 82 YTL nin üzerinde bir gelire sahipse engelli çocuğu için özürlü maaşı alamaz. Başvuru yapmışsa bile reddedilir.

Diğer bir önemli şartlardan biri de engelli bireyin özür derecesinin % 40’ın üzerinde olması gerekmektedir. Özür derecesi % 40 ile % 99 arasında olan 18 yaşının altındaki engelli bireylere maaş bağlanmaktadır; ancak engelli çocuğun ailesinin aylık 82 YTL’ nin üzerinde bir gelirinin olmaması gerekmektedir. Eğer bu rakamın üzerinde bir gelirleri varsa çocuklarına engelli maaşı bağlanmaz.

Dolayısı ile özür derecesi %40’ın üzerinde ve 18 yaşının altında engelli çocuğu olan ailelerden anne ve babası memur, emekli, işçi ve bağ-kur’lu olanlar özürlü maaşından yararlanamazlar. Yeşil Kartlı olanlar ile hiçbir geliri olmayan engelliler ve aileleri özürlü maaşından yararlanırlar. Yani 18 yaşının altında engelli çocuğu olan ailelerin özürlü maaşını alabilmeleri için aylık 82 YTL’ nin üzerinde bir gelirlerinin olmaması ve herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna aktif olarak kayıtlı olmamaları gerekmektedir.Yani anne-babanın aktif olarak SSK-BAĞ-KUR ve Emekli Sandığı iştirakçisi olmaması gerekmektedir.

Ancak anne veya babanın bir müddet aktif olarak herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna kayıtlı olması ve aradan bir süre geçtikten sonra aktif sigortalılık durumunun bitmesi sonucunda engelli çocuğunun anne-babası yukarıdaki saydığımız diğer şartları da yerine getirmesi durumunda engelli çocuğuna özürlü maaşı bağlatması durumu söz konusudur. Yani aktif sigortalılık durumunun olmaması ve sağlık karnesinin kullanılamaması sonucunda ve buna ilaveten engelli çocuğu olan anne-baba yada kanuni temsilcisinin aylık 82 YTL’ nin üzerinde düzenli bir gelirinin olmaması durumunda engelli çocuğa özürlü maaşı bağlanır.

Burada şu noktalar çok önemlidir: 18 yaşının altında engelli çocuğu ailenin her suretle olursa olsun ve gelirin nereden geldiğine bakılmaksızın aylık 82 YTL’nin üzerinde gelirinin olmaması gerekmektedir. Bu gelir aylık, maaş, nafaka, her türlü taşınmaz gelirleri ve kirası, tarım geliri v.b. gelirleri kapsamaktadır. Hatta diğer sosyal yardım kurumlarından yapılan yardımlar bile bu gelir durumunun içine girmektedir. Birçok aile müracaat ettiklerini ve olumsuz cevap verildiğini söylemekte ve bu durumdan yakınmaktadırlar. Ama İl’lerde bulunan Mal Müdürlükleri ilgili dosyaları incelediklerinde hiçbir geliri olmadığını söyleyen ailelerin ya tarım geliri yada başka bir ad altında aylık 82 YTL’ den fazla gelirlerinin olduğunu öğrenmekte ve başvuruları reddetmektedir.

Engelli çocuğun özür derecesinin % 40’ın üzerinde olması gerekmektedir. Özür derecesi %40 ile %99 arasında olan 18 yaşının altındaki engelli bireylere aynı miktarda aylık verilmektedir. Bu miktar aylık 158 YTL’dir.

Yukarıda saydığımız bu şartları taşıyan engelli bireylerin ailelerine aylık 158 YTL, üç aylık 500 YTL maaş ödenmektedir. Bu maaş 3 aylık dönemlerde verilmektedir ve Ziraat Bankası aracılığı ile ödenmektedir. Bu maaşların bankadan alınması işlemini engelli çocuğun anne-babası yada kanuni temsilcisi yapmaktadır. Anne-Baba ölmüşse ve engelli çocuğa vasisi bakacaksa mutlaka mahkeme kararı gerekmektedir. Bu şartları taşıyan engelli bireylerin ailelerinin illerde Valiliklerde bulunan Mal Müdürlüklerine, ilçelerde ise Kaymakamlıklardaki Mal Müdürlüklerine müracaat etmeleri gerekmektedir.

(pozitifengelliler.com)

2011 Engelliler Maaş Ödeme Takvimi

2011 Engelliler Maaş Ödeme Takvimi

DOĞUM YILININ SON RAKAMLARINA GÖRE

SON RAKAMI HER DÖNEMİN
0 ve 5 —————-2. günü
1 ve 6 —————-3. günü
2 ve 7 —————-4. günü
3 ve 8 —————-5. günü
4 ve 9 —————-6. günü

Şeklinde ödeme takvimi hazırlanmış olup, bu ödeme günlerinin resmi tatile denk gelmesi durumunda tatili izleyen mesai günü ödeme yapılacaktır.

Sponsorlu Bağlantılar

Özürlü Maaşları Ne Kadar Oldu 2011 İçin Yorum Yap