Peygamber Efendimizin Oruçla İlgili Hadisleri

Peygamber Efendimizin Oruçla İlgili Hadisleri Peygamberimizin Oruçla İlgili Hadisleri - Bu makaledeki notlar: oruçla ilgili hadisler peygamber efendimizin oruçla..

Oruçla İlgili Hadis-i Şerifler

Oruçla ilgili Hadis-i Şerifler !

1- Ramazan ayına üç gün vardı. Peygamberimiz (s.a.a) Bilal’e halkın toplanması için çağrıda bulunmasını emretti. Halk toplanınca, kürsüye çıktı ve yüce Allah’a hamdüsenada bulunduktan sonra şöyle buyurdu.
“Ey insanlar! Yüce Allah bu seçkin aya ulaştırdı sizi ve şimdi bu ay gelip çatmak üzeredir. Bu ay, tüm ayların baş tacı olup hepsinden efdaldir. Bu ayda, bin aydan daha hayırlı ve üstün olan bir gece vardır. Bu ayda, cehennem kapıları kapanır, cennet kapıları ise açılır.”

2- İmam Bâkır (a.s), Peygamber efendimizden (s.a.a) şöyle nakleder:
“Ey insanlar topluluğu! Ramazan ayının hilâli doğunca, şeytanlar zincire vurulur; gök, cennet ve rahmet kapıları açılıp cehennem kapıları kapanır ve dualar kabul edilir. İftar zamanı geldiğinde oruçlular kavuşmuş ve kurtulmuşlardır. Yüce Allah onları ateşten kurtarmıştır çünkü. Her gece bir melek şöyle seslenir: ‘Af dileyen var mı? Allah’tan kendisini bağışlamasını ve tövbesini kabul etmesini isteyen var mı? Allah’ım! Kim yoksulları yedirip içirir ve bağışta bulunursa, onu mükâfatlandır ve kim cimrilik eder, pintilikte bulunursa, onu yok et.’ Şevval ayı gelip çatınca da müminlere şöyle seslenir: Yarın ödülünüzü alın; çünkü yarın ödül günüdür.”
Bunları söyledikten sonra İmam Bâkır (a.s) şöyle buyurdu: “Canımı elinde tutana andolsun ki sözü edilen mükâfat, dirhem veya dinar türünden değildir.”

3- İmam Sadık (a.s) Peygamber efendimizden (s.a.a) şöyle nakleder:
“Oruçlu kimse Müslümanlıktan çıkmadıkça, yatağında olsa da ibadet hâlindedir.”

4- İmam Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur: Oruçlu kimsenin uykusu ibadet ve nefesi tesbih ediştir. Allah Musa’ya (a.s) şöyle buyurmuştur: Ey Musa! Oruçlu kimsenin ağzının kokusu, benim indimde misk kokusundan daha hoştur.”
“Oruçlu kişinin iki mutluluğu ve öğüncü vardır: Biri iftar zamanı, diğeri de Rabbiyle görüşme anıdır.”

5- İmam Sadık (a.s) ramazan ayı gelince, evlâtlarına şöyle tavsiye ederdi: “(Fazla) ibadet etmeye gayret gösterin; çünkü bu ayda halkın rızkı bölüştürülür ve eceller yazılır. Bu ayda, Allah’ın davetine icabet edip gidecek olanlar belli olur. Ramazan ayında bir gece vardır ki o gecede yapılan amel bin gecenin ibadetinden daha üstündür.”

6- Hz. Ali halka şöyle buyuruyordu: Ramazan ayında fazla dua edin; istiğfar edin. Çünkü dua vasıtasıyla sizden bela giderilir ve istiğfarla günahlarınız affedilir.”

7- Hz. Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Oruç cehennem ateşinden korunmak için bir kalkandır.”

8- Hz. Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Yüce Allah buyuruyor ki: ‘Sabır hariç insanların bütün iyi amellerine on kattan yedi yüz kata kadar sevap verilir. Sabrın mükâfatını ise, ben vereceğim.’ O hâlde, sabrın sevabını sadece yüce Allah bilir, sabır ise oruçtur.”

9- İmam Sadık’tan (a.s) şöyle nakledilir: “İmam Zey-nelabidin (a.s) oruç tutar ve o gün bir koyun kestirerek büyük kazanların yanında durur ve pişirilen yiyeceğin kokusu kendine ulaştığında, tencerelerin getirilmesini emreder ve tencerelere doldurulan yemekleri çeşitli evlere gönderdikten sonra kendileri ekmek ve hurmayla iftar ederlerdi.”

10- İmam Bâkır (a.s) Sedîr’e; “Ey Sedîr! Bu gecelerin nasıl geceler olduğunu biliyor musun?” Sedîr, “Atam sana feda olsun, dedi, ramazan ayı geceleridir.” İmam, “Her gece İsmail oğullarından (asil Arap) on köleyi azat edebilir misin?” diye sorunca Sedîr, “Atam sana feda olsun, böyle büyük bir işi yapmaya gücüm yetmez.” cevabını verdi.
İmam bir köleye ininceye kadar sayıyı azalttı; fakat Sedîr her defasında özür dileyerek yapamayacağını söyledi. İmam, “Her gece bir Müslümana iftar veremez misin?” diye sorduğunda Sedîr, “On kişi de olsa iftar verebilirim.” dedi. Bunun üzerine İmam şöyle buyurdular: “Müslüman kardeşine iftar yemeği vermek, İsmail oğullarından köle azat etmeye denktir.”

Ramazan İle İlgili Hadis-i Şerifler

Ramazan İle İlgili Hadis-i Şerifler

Bizim orucumuzla ehl-i kitabın orucu arasında hudut, sahur yemeğidir.
(Müslim, 6, 60)

Ramazan’da orucunu tutup da Şevval’den de altı gün tutan kimse bütün sene oruç tutmuş gibidir.
(R. Salihin, 1259)

“İslam beş esas üzerine bina edilmiştir: Allah”tan başka ilah olmadığına ve Muhammed”in O”nun kulu ve elçisi olduguna şehadet etmek, namaz kılmak, oruç tutmak, Kabe”ye haccetmek, Ramazan orucu tutmak”
(Tirmizi, İman 3, (2612))

Resulullah (sav) vefat edinceye kadar Ramazanın son on gününde i”tikafa girer ve derdi ki: “Kadir gecesini Ramazanın son on gününde arayın”. Resulullah (sav)’dan sonra, zevceleri de i’tikafa girdiler.
(Müslim, İ”tikaf 5, (1172))

Resulullah (sav)”a Kadir gecesi (Ramazan’ın neresinde?) diye sorulmuştu. O, Ramazanın tamamında!” diye cevap verdi.
(Ebu Davud, Salat, 824, (1387))

Bir kadın Resulullah (sav)”a gelerek: “Ben haccetmek için hazırlık yapımştım. Bana (bir mani) arz oldu ne yapayım?” “Ramazan”da umre yap, zira o ayda umre tıpkı hacc gibidir” buyurdu.
(Ebu Davud, Hacc 79, Tirmizi, Hacc 95)

Kadir gecesini, kim sevabına inanıp onu kazanmak ümidiyle ihya ederse, geçmiş günahları affedilir.
(Müslim, Müsafirin 174, (769); Ebu Davud, Salat 318, (1371); Tirmizi, Savm 83)

Resulullah (sav) buyurdular ki: “Ramazan ayı girdiği zaman cennetin kapıları açılır, cehennemin kapıları kapanır ve şeytanlar da zincire vurulur.
(Müslim, Sıyam 2, (1079))

Kim Ramazan orucunu tutar ve ona Şevval ayından altı gün ilave ederse, sanki yıl orucu tutmuş olur.
(Tirmizi, Savm 53, (759); Ebu Davud, Savm 58, (2432))

Beş vakit namaz, bir cuma namazı diğer cuma namazına, bir Ramazan diğer Ramazana hep kefarettirler. Büyük günah irtikab edilmedikçe aralarındaki günahları affettirirler.
(Müslim, Taharet 14, (223); Tirmizi, Salat 160, (214))

Ramazan girip çıktığı halde günahları affedilmemiş olan insanın burnu sürtülsün. Anne ve babasına veya bunlardan birine yetişip de onlar sayesinde cennete girmeyen kimsenin de burnu sürtülsün. Ben yanında zikredildigim zaman bana salat okumayan kimsesinin de burnu sürtülsün!
(Tirmizi, Daavat 110, (3539))

İslam beş esas üzerine bina edilmiştir: Allah”tan başka ilah olmadığına ve Muhammed”in O”nun kulu ve elçisi olduguna şehadet etmek, namaz kılmak, oruç tutmak, Kabe”ye haccetmek, Ramazan orucu tutmak.
(Buhari, İman 1; Müslim, İman 22 )

Oruç perdedir. Biriniz birgün oruç tutacak olursa kötü söz sarfetmesin, bağırıp çağırmasın. Birisi kendisine yakışıksız laf edecek veya kavga edecek olursa “ben oruçluyum!” desin (ve ona bulaşmasın).
(Müslim, Sıyam 164, (1161))

Kim Allah Teala yolunda bir gün oruç tutsa, Allah onunla ateş arasına, genişliği sema ile arz arasını tutan bir hendek kılar.
(Tirmizi, Cihad 3, (1624))

Cennette Reyyan denilen bir kapı vardır. Oradan sadece oruçlular girer. Oruçlular girdiler mi artık kapanır, kimse oradan giremez.” (Tirmizi”nin rivayetinde şu ziyade var: “Oraya kim girerse ebediyyen susamaz.
(Tirmizi, Savm 5)

Kim bir oruçluya iftar ettirirse, kendisine onun sevabı kadar sevap yazılır. Üstelik bu sebeple oruçlunun sevabından hiçbir eksilme olmaz.
(Tirmizi, Savm 82, (807); İbnu Mace, Sıyam 45, (1746))

Kim oruçlu olduğu halde unutur ve yerse veya içerse orucunu tamamlasın. Çünkü ona Allah yedirip içirmiştir.
(Müslim, Sıyam 171, (1155); Tirmizi, Savm 26, (721))

Zahmetsiz ganimet kışta tutulan oruçtur.
(Tirmizi, Savm 74, (797))

Ramazan ayında, hasta veya ruhsat sahibi olmaksızın kim bir günlük orucunu yerse, bütün zaman boyu oruç tutsa bu orucu kaza edemez.
(Buhari, Savm 29; Tirmizi, Savm 27, (723))

Kim Allah Teala yolunda bir gün oruç tutsa, Allah onunla ateş arasına, genişliği sema ile arz arasını tutan bir hendek kılar.
(Tirmizi, Cihâd 3, (1624))

Kişinin fitnesi ehlinde, malında, çocuğunda, nefsinde ve komşusundadır. Oruç, namaz, sadaka, emr-i bi’l-maruf ve nehy-i ani’l-münker bu fitneye kefaret olur!
(Müslim, Fiten 17, (144) Tirmizi, Fiten 71, (2259))

Peygamber efendimiz (s.a.v.), Ramazan-ı şerifin fazileti hakkında buyuruyor ki:

(Ramazan ayı mübarek bir aydır. Allahü teâlâ, size Ramazan orucunu farz kıldı. O ayda rahmet kapıları açılır, Cehennem kapıları kapanır, şeytanlar bağlanır. O ayda bir gece vardır ki, bin aydan daha kıymetlidir. O gecenin hayrından mahrum kalan, her hayırdan mahrum kalmış sayılır.)

(Ramazan ayı gelince, “Hayır ehli, hayra koş, şer ehli, kötülüklerden el çek” denir.)

(Ramazan bereket ayıdır. Allah bu ayda, günahları bağışlar, duaları kabul eder.)

(Ramazan gelince, Allahü teâlâ meleklere, müminlere istiğfar etmelerini emreder.)

(Farz namaz, sonraki namaza kadar; Cuma, sonraki Cumaya kadar; Ramazan ayı, sonraki Ramazana kadar olan günahlara kefaret olur.)

(Peş peşe üç gün oruç tutabilenin, Ramazan orucunu tutması gerekir.)

(Bu aya Ramazan denmesinin sebebi, günahları yakıp erittiği içindir.)

(Ramazanın başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ise, Cehennemden kurtuluştur.)

(İslam, kelime-i şahadet getirmek, namaz kılmak, zekat vermek, Ramazan orucunu tutmak ve haccetmektir.)

(Allahü teâlânın, gözlerin görmediği, kulakların işitmediği ve hiç kimsenin hayaline bile gelmeyen nimet dolu sofrası, ancak oruçlular içindir.)

İmam-ı Rabbani hazretleri de buyuruyor ki:

Mübarek Ramazan ayı, çok şereflidir. Bu ayda yapılan, nafile namaz, zikir, sadaka ve bütün nafile ibadetlere verilen sevap, başka aylarda yapılan farzlar gibidir. Bu ayda yapılan bir farz, başka aylarda yapılan yetmiş farz gibidir. Bu ayda bir oruçluya iftar verenin günahları affolur. Cehennemden azat olur. O oruçlunun sevabı kadar, ayrıca buna da sevap verilir. O oruçlunun sevabı hiç azalmaz.

Bu ayda, emri altında bulunanların, işlerini hafifleten, onların ibadet etmelerine kolaylık gösteren âmirler de affolur, Cehennemden azat olur. Ramazan-ı şerif ayında, Resulullah, esirleri azat eder, her istenilen şeyi verirdi. Bu ayda ibadet ve iyi iş yapabilenlere, bütün sene bu işleri yapmak nasip olur.

Bu aya saygısızlık edenin, günah işleyenin bütün senesi, günah işlemekle geçer.

Bu ayı fırsat bilmeli, elden geldiği kadar ibadet etmelidir. Allahü teâlânın razı olduğu işleri yapmalıdır. Bu ayı, ahireti kazanmak için fırsat bilmelidir.

Kur’an-ı kerim Ramazanda indi. Kadir gecesi bu aydadır. Ramazan-ı şerifte iftarı erken yapmak, sahuru geç yapmak sünnettir. Resulullah bu iki sünneti yapmaya çok önem verirdi.

İftarda acele etmek ve sahuru geciktirmek, belki insanın aczini, yiyip içmeye ve dolayısıyla her şeye muhtaç olduğunu göstermektedir. İbadet etmek de zaten bu demektir.

Hurma ile iftar etmek sünnettir. İftar edince, (Zehebez-zama’ vebtellet-il uruk ve sebet-el-ecr inşaallahü teâlâ) duasını okumak, teravih kılmak ve hatim okumak önemli sünnettir.

Bu ayda, her gece, Cehenneme girmesi gereken, binlerce Müslüman affolur, azat olur.

Bu ayda, Cennet kapıları açılır. Cehennem kapıları kapanır. Şeytanlar, zincirlere bağlanır. Rahmet kapıları açılır. Allahü teâlâ, bu mübarek ayda Onun şanına yakışacak, kulluk yapmayı ve Rabbimizin razı olduğu, beğendiği yolda bulunmayı, hepimize nasip eylesin!

Açıktan oruç yiyen, bu aya hürmet etmemiş olur. Namaz kılmayanın da, oruç tutması ve haramlardan kaçınması gerekir. Bunların orucu kabul olur ve imanları olduğu anlaşılır.

Ramazanda oruç tutmak hakkındaki hadis-i şeriflerde buyuruluyor ki:

(Ramazan orucu farz, teravih namazı ise sünnettir. Bu ayda oruç tutup, gecelerini de ibadetle geçirenin günahları affolur.)

(Ramazan orucunu farz bilip, sevap bekleyerek oruç tutanın günahları affolur.)

(Ramazan orucunu tutup ölen mümin, Cennete girer.)

(Ramazan bereket ayıdır. Allah bu ayda, günahları bağışlar, duaları kabul eder. Bu ayın hakkını gözetin! Ancak Cehenneme gidecek olan, bu ayda rahmetten mahrum kalır.)

(Ramazan ayında ailenizin nafakasını geniş tutun! Bu ayda yapılan harcama, Allah yolunda yapılan harcama gibi sevaptır.)

(Oruçlunun susması tesbih, uykusu ibadet, duası makbul, ameli de çok sevaptır.)

(Oruçlu iken çirkin konuşmayın! Birisi size sataşırsa, “Ben oruçluyum” deyin!)

Ramazan-ı şerifte, oruç tutmak çok sevaptır. Özürsüz oruç tutmamak büyük günahtır. Hadis-i şerifte, (Özürsüz, Ramazanda bir gün oruç tutmayan, bunun yerine bütün yıl boyu oruç tutsa, Ramazandaki o bir günkü sevaba kavuşamaz) buyuruldu. (Tirmizi)

Ama dini bir mazeret varsa oruç tutmamak günah olmaz.

Oruçla İlgili Hadisler

Oruçla İlgili Hadisler

Oruçla İlgili Hadisler

Konu İyiliğin Mükâfâtı;orucun Fazîleti
Baslik Ramazan Orucunun Fazîleti Ve Başlıca Âdâbı Hakkında Ebû Hüreyre Hadîsi
Ravi Ebû Hüreyre (395)
Hadis Resûlullah salla`llahu aleyhi ve sellem `in şöyle buyurduğu rivâyet edilmiştir: Oruç bir kalkandır; (oruçluyu beşerî ihtiraslardan hıfz eder) Oruçlu kem söz söylemesin! Oruçlu, kendisiyle itişmek ve dalaşmak isteyene iki def`a: “ben oruçluyum!” desin! Rûhum yed-i kudretinde olan Cenâb-ı Hakk`a yemîn ederim ki, oruçlu ağzın (açlık) kokusu, Allahu Teâlâ indinde misk kokulu kimse benim (rızâm) için yemesini, içmesini, cinsî arzusunu bırakmıştır Oruç, doğrudan doğruya bana edilen (riyâ karışmayan) bir ibâdettir Onun (sayısız) ecrini de doğrudan doğruya ben veririm Halbuki başka ibâdetlerin hepsi on misliyle ödenmektedir

Konu Orucun Fazîleti (3)
Baslik Oruçluların Cennet`e (reyyân) Kapısından Gireceklerine Dâir Sehl İbn-i Sa`d Ve Ebû Hüreyre Hadîsleri (2)
Ravi Sehl B Sa`d (32)
Hadis Nebî salla`llahu aleyhi ve sellem `in şöyle buyurduğu rivâyet edilmiştir: Cennet`te “Reyyân” denilen bir kapı vardır Bu kapıdan kıyâmet gününde (Cennet`e) yalnız oruçlular girerler; onlardan başka hiç bir kimse giremez (Kıyâmet gününde): oruçlular nerede? diye i`lân edilir Oruçlular kalkıp girerler Bunlardan başka hiç bir kimse buradan giremez Oruçlular girdikten sonra da kapı kapanır, artık kimse giremez

Konu Çok Namaz Kılanlar;orucun Fazîleti;sadakanın Fazîleti
Baslik Oruçluların Cennet`e (reyyân) Kapısından Gireceklerine Dâir Sehl İbn-i Sa`d Ve Ebû Hüreyre Hadîsleri (2)
Ravi Ebû Hüreyre (395)
Hadis Resûlullah salla`llahu aleyhi ve sellem `in şöyle buyurduğu rivâyet edilmiştir: Kim ki, Allah rızâsı için (malından iki sığır, iki koyun, iki dirhem) çift sadaka verirse, Cennet kapılarından: ey Allah`ın (sevgili) kulu (buraya gel!) Bu kapıdabüyük hayr ü bereket vardır, diye çağrılır Çok namaz kılan musallî de (Cennet`in) namaz kapısından çağırılır Mücâhidler cihâd kapısından, oruçlular da “Reyyân” kapısından, sadaka sâhibleri de sadaka kapısından da`vet edilirler Ebû Bekr radiya`llahu anh: – Babam, anam sana fedâ olsun yâ Resûlullah! Bir mü`minin bu kapıların hepsinden da`vet olunması müşkül müdür, bir kişi bu kapıların hepsinden da`vet olunur mu? diye sordu Resûlullah cevâben: – Evet, hepsinden da`vet olunur Ey Ebû Bekr, umarım ki, sen de o bahtiyarlardan olasın!, buyurdu

Konu Ramazanın Fazîleti
Baslik Ramazan Geldiğinde Cennet Kapıları Açılıp Cehennem Kapıları Kapandığına Dâir Ebû Hüreyre Hadîsi
Ravi Ebû Hüreyre (395)
Hadis Resûlullah salla`llahu aleyhi ve sellem `in: “Ramazân-ı şerîf geldiğinde Cennet kapıları açılır” buyurdu, dediği rivâyet edilmiştir Yine Ebû Hürerye radiya`llahu anh`ten Resûlullah salla`llahu aleyhi ve sellem `in: “Ramazan girdiğinde Cennet kapıları açılır, Cehennem kapıları da kapanır, bütün şeytanlar da zincire vurulurlar” buyurdu, dediği rivâyet edilmiştir

Konu Bayram Hilâlinin Hesabı;oruç;ramazan Hilâli
Baslik Rü`yet-i Hilâl İle Ramazan Ve Bayram Yapılması Ve Mağmûm Havada Tekmîl-i Selâsîn İle Hisâb Edilmesi Hakkında Ebû Hüreyre Hadîsi (2)
Ravi Abdullâh B Ömer (212)
Hadis Resûlullah salla`llahu aleyhi ve sellem `in şöyle buyurduğunu işittim, dediği rivâyet edilmiştir: Ey ümmetim! (Hilâl-i) Ramazân`ı gördünüz mü oruç tutunuz, yine Hilâl`i gördüğünüzde iftâr ve Bayram ediniz Eğer Hilâl size bulutlu, kapalı bulunursa artık onu yâni Hilâl-i Ramazân`ı (tekmîl-i selâsîn ile) takdîr ve hisâb ediniz (Ve Ramazân`ı otuza doldurarak Bayram yapınız)

Konu Oruçlu İken Yalan Söylemek;oruçlunun Kötülükten Uzak Durması;yalancılar
Baslik Rü`yet-i Hilâl İle Ramazan Ve Bayram Yapılması Ve Mağmûm Havada Tekmîl-i Selâsîn İle Hisâb Edilmesi Hakkında Ebû Hüreyre Hadîsi (2)
Ravi Ebû Hüreyre (395)
Hadis Resûlullah salla`llahu aleyhi ve sellem`in şöyle buyurduğu rivâyet edilmiştir: Kim ki, yalan söylemeği ve yalanla amel etmeği bırakmazsa, Cenâb-ı Hak o kimsenin yemesini, içmesini, bırakmasına hiç kıymet vermez, iltifât buyurmaz

Konu Orucun Fazîleti (3)
Baslik İftar Vaktinde Neş`eyi İfâde Eden Ebû Hüreyre Hadîsi
Ravi Ebû Hüreyre (395)
Hadis (tercemesi 897 rakamiyle) geçmiş olan hadîs-i kudsî kısmında Hak Celle ve Alâ: “Âdem-oğlunun işlediği her hayr ü ibâdet (de) kendisi için (bir haz ve menfaat endîşesi var) dır Fakat oruç böyle değildir Oruç, hâlis benim (rızâm) için edilen bir ibâdettir Onun mükâfâtını da ben veririm” buyurduğu Mişkât-i Nübüvvet`ten naklen rivâyet edilmiştir Bu hadîsin sonunda Resûlullah salla`llahu aleyhi ve sellem`in: “Oruçlunun kendisiyle neş`e-mend olduğu iki sevinci vardır: birisi iftar vaktindeki (oruç bozmak) sevinci, öbirisi Rabb`ına mülâkî olduğu zamanki orucu (nun mükâfâtı) ile sevincidir” buyurduğu rivâyet edilmiştir

Konu Evlenmek;nikâh;orucun Faydaları
Baslik Orucun Sâim Üzerindeki Terbiyetkâr Te`sîri Hakkında Abdullâh İbn-i Mes`ûd Hadîsi (2)
Ravi Abdullâh B Mes`ûd (72)
Hadis Nebî salla`llahu aleyhi ve sellem ile bulunduğumuz sırada Resûlullah`ın şöyle buyurdu, dediği rivâyet edilmiştir: Kimin evlenmek külfetine gücü yeterse evlensin! Zîrâ tezevvüc, gözü (haramdan) son derece men` eder İffeti de o nisbette muhâfaza eyler Nikâh masrafına muktedir olmayan kimse de oruç tutsun: Zîrâ oruç, sâim için katı-ı şehvettir

Konu İ`lâ Olayı;kamerî Ay 29 Veya 30 Gün Sürer
Baslik Îlâ-i Şer`î Ve Hükmü
Ravi Ümmü`l-mü`minîn Ümmü Seleme (8)
Hadis (Ümmü`l-Mü`minîn) Ümmü Seleme radiya`llahu anhâ`dan gelen rivâyete göre, Resûlulah salla`llahu aleyhi ve sellem kadınlarının odalarına bir ay girmemeğe yemîn etmişti Yirmi dokuz gün geçince günün evvelinde, yâhud âhirinde (Hazret-i Âişe odasına) geldi (Müşârün-ileyhâ tarafından): – Yâ Resûla`llah! Siz bir ay yanımıza gelmemeğe yemîn etmiştiniz, denildi de Resûlulah: – Ay, yirmi dokuz gündür, diye cevâb verdi

Konu İftar Etmek (2)
Baslik Bakara Suresi 187 Nolu Âyetinin Sebeb-i Nüzûlü Hakkında Berâ` Hadîsi
Ravi Berâ` B Âzib (31)
Hadis Şöyle dediği rivâyet edilmiştir: (Oruç ilk farz olduğu sırada) Muhammed salla`llahu aleyhi ve sellem`in Ashâb`ı arasında bir kimse oruç tutar da iftar zamânında iftar etmeden uyursa, o kimse ne gece, ne de gündüz tâ akşamakadar bir şey yiyemezdi Ensâr`dan Kays İbn-i Sırme radiya`llahu anh de sâim olduğu bir gün iftar vakti evine gelmiş ve haremine: – Hazır taâmın var mıdır? diye sormuştu Haremi: – Hayır, yoktur Fakat gider, şimdi getiririm, demişti Kays o günü toprakla çalışmıştı Yorgun bulunduğundan haremi gelince uyumuş ve iftar zamânını uyku ile geçirmişti Haremi gelip Kays`in uykuda olduğunu görünce: – Vay sana yazıklar oldu! dedi Gündüz olup gün yarı olunca Kays`e bir baygınlık geldi Keyfiyet Resûlullah`a haber verildi Bunun üzerine şu meâldeki âyet-i kerîme nâzil oldu: (Ey mü`minler! Leyle-i sıyâmınızda sizin için kadınlarınıza yaklaşmak halâl kılındı) Bu âyet-i kerîmenin nüzûlü üzerine Ashâb-ı Kirâm derin bir meserret hissettiler Mütâkıben de: meâlindeki nazm-ı kerîm-i İlâhî nâzil oldu

Konu Sâhur Yemeği (4)
Baslik Hayt-i Esved İle Hayt-i Ebyazın, Sevâd-ı Leyl İle Beyâz-ı Nehâr Olduğuna Dâir Adiy İbn-i Hâtim Hadîsi
Ravi Adiyy İbn-i Hâtim (4)
Hadis Şöyle dediği rivâyet edilmiştir: “Sizin için beyaz iplik siyah iplikten seçilinceye kadar yeyiniz içiniz” (meâlindeki nazm-ı şerîf) nâzıl olunca (mazmûn-ı münîfini bilmeyerek) hemen bir siyah, bir de beyaz ip edindim Bunları yastığımın altına ****** Gece zaman zaman bu iplere bakıyordum Fakat bir türlü biribirnden ayırt edemiyordum Kuşluk vakti Resûlullah salla`llahu aleyhi ve sellem`e gittim Bu hâli kendilerine arzettim Resûl-i Ekrem cevâben: – Bu hayt-ı esved ile hayt-ı ebyaz, sevâd-i leyl ile beyâz-ı nehârdır, buyurdu

Sponsorlu Bağlantılar

Peygamber Efendimizin Oruçla İlgili Hadisleri İçin Yorum Yap