Pi Sayısının Tarihsel Gelişimi

Pi Sayısının Tarihsel Gelişimi Pi Sayısının Gelişimi - Bu makaledeki notlar: pi sayısı vikipedi pi sayısının tarihsel..

Pi Sayısı Ve Tarihsel Gelişimi

Pi Sayısı ve Tarihsel Gelişimi

Pi Sayısı Hakkında sembolü, Yunan alfabesinin 16. harfidir. Bu harf, aynı zamanda, Yunanca çevre (çember) anlamına gelen “perimetier” kelimesinin de ilk harfidir. İsviçreli matematikçi Leonard Euler, 1737 yılında yayınladığı eserinde, daire çevresinin çapına oranı söz konusu olduğunda, bu sembolü kullandı. Leonard Euler’den önce gelen bazı matematikçiler tarafından da, bu sembol kullanılmıştır. Ancak, Leonard Euler’den sonra gelen, tüm matematikçiler bu sembolü benimseyip kullandılar.Ayrıca, doğal logaritmanın tabanı olan 2, 71828… sayısı için, L. Euler’in kullandığı e harfi, sembol olarak bütün matematikçiler tarafından kullanılmaya başlanmış, benimsenmiştir. Gene, karekök içinde -1 imajineri için de, L. Euler ile birlikte i sembolü kullanılmaya başlanmış ve genelleşmiştir.İnsanoğlu; daire dediğimiz, kendine özgü düzgün yuvarlak şeklin farkına, tekerleğin icadından çok önceki tarihlerde varmıştır. Bu şekli, diğer insan ve hayvanların gözbebekleri ile gökyüzündeki Güneş ve Ayda görüyordu. Derken, elindeki sopa ile, kum gibi düzgün yüzeylere daire çizdi. Sonra düşündü; bazı daireler küçük, bazıları ise büyük. Görüyordu ki (sezinliyordu ki), dairenin bir ucundan öteki ucuna olan uzaklığı (çapı), büyürse, çevresi de o kadar büyüyordu. Sonra gene düşündü, cilalı taş devri insanı, artık soyutlamasını yapmıştı. Dairenin; çevresinin uzunluğu ile çapının uzunluğu orantılıydı. Çevrenin çapa oranı, daireden daireye değişmiyor, sabit kalıyordu. Demek ki; bugünkü gösterim şekliyle, bu sabit orana dersek; Çevre/Çap = sabit. Şeklinde yazılabiliyordu.Bu oranın sabitliği anlaşıldıktan sonra, sabit oran değerinin, sayı olarak belirlenmesi gerekiyordu.

Pi Sayısının İlk 1000 Basamağı Paylaş

Aşağıda Sayısının ilk 1000 Basamağı verilmiştir. Sonsuza uzanan bu yolculuktaki çok çok ufak sayılabilecek bu 1000 basamak bile Sayısının muhteşem güzelliğini gözler önüne sermeye yetmiyor mu, ne dersiniz?

3,1415926535897932384626433832 7950288419716939937510 582097494459230781640628620899 86280348253421170679 821480865132823066470938446095 50582231725359408128 481117450284102701938521105559 64462294895493038196 442881097566593344612847564823 37867831652712019091 456485669234603486104543266482 13393607260249141273 724587006606315588174881520920 96282925409171536436 789259036001133053054882046652 13841469519415116094 330572703657595919530921861173 81932611793105118548 074462379962749567351885752724 89122793818301194912 983367336244065664308602139494 63952247371907021798 609437027705392171762931767523 84674818467669405132 000568127145263560827785771342 75778960917363717872 146844090122495343014654958537 10507922796892589235 420199561121290219608640344181 59813629774771309960 518707211349999998372978049951 05973173281609631859 502445945534690830264252230825 33446850352619311881 710100031378387528865875332083 81420617177669147303 598253490428755468731159562863 88235378759375195778 185778053217122680661300192787 66111959092164201989..

π (pi) Sayısı Bulundu

3,14159265 675230982758489209193248903848378476814784639423476489738647236847329477236425364635651781991011111090898878776655455347737828297849847561627384950604664469728758234767586435672687564378564564356487356476563746574635632658696758236578264378543y74374395746578456784657843267486278567858475562456436579567846728656565294926256967482111111111111111117676374637579202747826476247863248368746238468734873264637627864298099018928913782748637463281802831931902838123712377546362990180218932782345678965345987667897w34586556732793847347824723778723872677985678788327934844874648463483638363836475926346479887824758uy3824783747384973247237489250904859759372345678974853756743532567452651537649589547548234653254623642638437284629376437647232982949274738473847237483846756 daha fazlasını bulamadım:yuppi::bravo:

Sponsorlu Bağlantılar

Pi Sayısının Tarihsel Gelişimi İçin Yorum Yap