Pisagor Bagintisi İspati

Pisagor Bagintisi İspati Pisagor Bagintisi İspatlari - Bu makaledeki notlar: pisagor bagintisi ispati pisagor bagintisi..

Bu yazı Pisagor Teoremi Nedir hakkında özet bilgiler içerir. Pisagor Bagintisi İspati ve Pisagor Bagintisi İspatlari hakkında kısa özet bilgi olarak işinizi göreceğini düşünüyorum. Tam da not almalık…

Pisagor Teoremi Nedir

Pisagor bağıntısı görsel açıklaması
Name:	250pxpythagoreansvg.png 
Views:	3481 
Size:	8,0 KB (Kilobyte) 
ID:	20218Pisagor teoremine göre bir diküçgende dik kenarların karelerinin toplamları hipotenüsün karesine eşittir.
Bunun ispatı şuna dayanmaktadır:

İsim: pt1.png
Görüntüleme: 2222
Büyüklük: 354 Byte

‘c’ uzunluğu hipotenüstür. ‘a’ ve ‘b uzunlukları ise dik kenarlardır. Her kenardan birer kare oluşturulur. Bu karelerin alanları, kare alan formülüne dayalı olarak

İsim: pt2.png
Görüntüleme: 2676
Büyüklük: 335 Byteşeklinde sıralanır. Böylece üç karenin köşelerinin birleşiminden oluşan bir dik üçgen oluşturulur. Oluşan üçgenin dik köşesinden hipotenüsün oluşturduğu karenin, hipotenüse paralel olan kenara indirilen dikme ile üçgen içerisinde Öklid bağıntısı kurulur. (Öklid bağıntısı benzerlikten ispatlanabilmektedir.)
Öklid’e göre;

İsim: pt3.png
Görüntüleme: 2206
Büyüklük: 407 Byte

yani, dik kenarlardan birinin karesi, dik açıdan hipotenüse indirilen dikmenin ayırdığı parçalardan kendisine komşu olan tarafın uzunluğu ile hipotenüsün tamamının çarpımına eşittir. Bu durumda;

İsim: pt4.png
Görüntüleme: 2199
Büyüklük: 329 Byte

olacaktır. Yani a kenarına ait karenin alanı, hipotenüse ait alanın dik açıdan indirilen dikmeyle ikiye ayırdığı alanlardan kendisine komşu olan alana eşit olacaktır. Bu durumu diğer kenar için de düşünürüz.

İsim: pt5.png
Görüntüleme: 2908
Büyüklük: 2,7 KB (Kilobyte)olacaktır.
Matematikte, Pisagor Teoremi, Öklid Geometrisi’nde bir dik üçgenin 3 kenarı için bir bağıntıdır. Bilinen en eski matematiksel teoremlerden biridir. Teorem sonradan İÖ 6. yy’da Yunan filozof ve matematikçi Pisagor’a atfen isimlendirilmiş ise de, Hindu, Yunan, Çinli ve Babilli matematikçiler teoremin unsurlarını, o yaşamadan önce bilmekteydiler.
Pisagor teoreminin bilinen ilk ispatı Öklid’in Elementler eserinde bulunabilir.

Sayısal Örnek ve Tarihte Kullanılışı
En yaygin olarak karşılaşılan örneklerden biri "3-4-5" üçgenidir.

Benzer bilgiler

İsim: pic-pythagorasT.gif
Görüntüleme: 3042
Büyüklük: 3,5 KB (Kilobyte)

İsim: md9.jpg
Görüntüleme: 2755
Büyüklük: 16,2 KB (Kilobyte)

Sponsorlu Bağlantılar

Pisagor Bagintisi İspati İçin Yorum Yap