Rabbi Yessir Duası

Rabbi Yessir Duası Rabbiyesir - Bu makaledeki notlar: rabbi yessir rabbi yessir duası rabbiyesir..

Rabbi Yessir Duası

Rabbi yessir vela tuassir

Rabbi temmim bil hayr

Rabbim işimi kolaylaştır, güçleştirme, Rabbim bu işi hayırla tamamla!

Rabbiyesir Duası – Rabbi Yessir”in Anlamı

Rabbiyesir Duası – Rabbi Yessir”in Anlamı
Rabbiyesir vela tuassir Rabbi temmim bil-hayır ne demek – Rabbiyesir Duası Okunuşu – Rabbiyesir anlamı – Rabbiyesir Duası faziletleri

Rabbiyesir vela tuassir Rabbi temmim bil-hayır: Rabbim işimi kolaylaştır, güçleştirme, Rabbim bu işi hayırla tamamla!

Hocam, anlamını merak ettiğim duaların mealini bana açıklar mısınız?

– Rabbiyesir vela tuassir Rabbi temmim bilhayır.

– Rabbi zidnî ilmen ve fehmen ve elhıkni bissalihin.

– Nur duası’nın meali

-Karınca duasının meali.

Arzu Sarıkahya-Yüksel Sarıkahya

Cevap: Rabbiyesir vela tuassir Rabbi temmim bil-hayır: Rabbim işimi kolaylaştır, güçleştirme, Rabbim bu işi hayırla tamamla!

Rabbi zidnî ilmen ve fehmen ve elhıkni bissalihîn.

Rabbim, ilmimi, anlayışımı artır, beni salihler (iyi insanlar) arasına kat! Demektir.

Maalesef ben Nur Duası diye bir duâ bilmiyorum, onu da siz bildirin de öğreneyim. Eğer Nur âyetini kastediyorsanız, işte o âyetin manası: “Allâh, göklerin ve yerin nurudur. O’nun nuru, içinde lamba bulunan bir kandile benzer. Lamba cam içerisindedir. Cam, sanki inciden bir yıldız. Ne doğuya ve ne batıya mensub olmayan mübârek bir zeytin ağacı(nın yağı)ndan yakılır. (Öyle mübârek bir ağaç) Ki, neredeyse ateş değmese de yağı ışık verir. Işığı parıl, parıldır. Allâh, dilediği kimseyi nuruna iletir. Allâh insanlara misaller verir. Allâh her şeyi bilir” (Nur Suresi: âyet 35):

Bu âyet, temsîl yoluyla Allah’ın nûrunu anlatmaktadır. Müfessirlere göre nûr, eşyayı bize gösteren şeydir. Bütün varlıkları, yokluktan varlık alanına çıkarıp gözlerimizin önüne seren Allah’tır. Bu bakımdan O, göklerin ve yerin nûrudur. Bazı müfessirlere göre bu âyette Allah’ın, mü’minlerin kalblerine verdiği hidâyet nûru temsil yoluyla anlatılmaktadır.

Bütün varlıklarda Allah’ın nûru görünmektedir. Gerçekten maddenin en küçük parçası atomun yapısı da bunu gösterir. Atom, negatif elektronlarla, pozitif elektrik yüklü protondan ve nötr durumundaki nötronlardan oluşur. Madde, enerjinin yoğunlaşmasından ibarettir. Enerji, ışığın kaynağıdır. Demek ki bütün eşya, Allah’ın nûrundan var olmuştur. Ancak nûr, Allah’ın bir adı olmakla beraber zâtı, yani kendisi değildir. Yani eşyâ Allah’ın bir nûr tecellîsidir, fakat hâşâ Allah’ın kendisi değildir. Bu âyetin bir temsîl olduğu da unutulmamalıdır. Bu en çok üzerinde durulmuş olan bir âyettir. Gazâlî bu âyet üzerine bir risâle yazmıştır ki bu risale, vaktiyle tarafımızdan Türkçe’ye çevrilmişti.

Karınca duâsı ne âyete, ne de hadise dayanır. Öyle uydurmalarla uğraşmayın.

Süleyman Ateş

İmtehana Mı Giriceksiniz…işte Başarı Duası..

başarı duasının arapça okunuşu..rabbi yessir velatüassir rabbi temmim bil hayr

Sponsorlu Bağlantılar

Rabbi Yessir Duası İçin Yorum Yap