Rekabet Kanunu

Rekabet Kanunu: Rekabet Kavramı Rekabeti G... - Bu makaledeki notlar: rekabet kanunu ..

Rekabet Kanunu ile ilgili bilgileri bu yazıda paylaşıyorum. Bu not umarım işinize yarar.

REKABET KAVRAMI

Rekabeti genel bir ifadeyle “Mal ve hizmet piyasalarındaki teşebbüsler arasında özgürce ekonomik kararlar verilebilmesini sağlayan bir yarış” olarak tanımlayabiliriz.

Rekabet Kanunu ilk olarak 19. yüzyılın sonlarına doğru 1890 yılında ABD’de kabul edilmiş ve diğer ülkelere örnek teşkil etmiş ve yüzyıllık bir geçmişi olan ABD bu konuda önemli sayılabilecek Alman Kartel Kanunu, Japon Rekabet Kanunu ve Avrupa Topluluğu rekabet kurallarına temel olmuştur. Ülkemizde de Aralık 1994’de yasalaşan 4054 sayılı Rekabet Kanunu biraz gecikmenin ardından 6 Kasım 1997’den itibaren uygulanmaya başlanmıştır.

Rekabet Hukukunun temelini, rekabet kavramı oluşturur. Böylece rekabet ile neyin ifade edileceği ve Rekabet Hukukunun esas aldığı rekabet kavramının genel rekabet olgusu içindeki yerinin belirlenmesini gerektirir.

Rekabet sosyal hayatta kimin daha iyi olduğunun bilinmediği durumlarda bunu belirleme yoludur. Ekonomik yaşamda olduğu gibi, sosyal yaşamın diğer bölümlerinde de rekabet bize belirli bir durumda kimin başarılı olduğunu göstermektedir. Kişilerin diğerlerinden daha başarılı olmak için tüm faydalı bilgi ve becerilerinden yararlanması da toplumsal bir kazançtır.

Ekonomi biliminde rekabetin biri alıcı ve satıcı davranışları, diğeri de alıcı ve satıcıların faaliyet gösterdikleri piyasa yapısı ile iki farklı anlamı vardır. Stigler rekabeti, “her bir alıcının sonsuz miktarda talep ile karşılaştığı piyasa” olarak tanımlamıştır. Rekabet piyasasından ya da sadece rekabetten söz edebilmek için çok sayıda alıcı ve satıcıların bulunması ve homojen olması gerekir. Modern ekonomi teorilerinin rekabete verdiği bu anlam, rekabetin günlük yaşamda kullanıldığı şeklinden daha sınırlıdır.

İndirmek İçin Tıklayın

Sponsorlu Bağlantılar

Rekabet Kanunu İçin Yorum Yap