Ruhul Beyan Tefsiri İndir

Ruhul Beyan Tefsiri İndir İsmail Hakkı Bursevi Ruhul Beyan - Bu makaledeki notlar: ruhul beyan indir ruhul beyan tefsiri..

İsmail Hakkı Bursevi

1653’de bugunku Bulgaristan’ın Aydos kasabasında dünyaya gelmiştir. Uzun süre Bursa?da yasadığı ve orada vefat ettigi için Bursevî diye meşhur olmuştur. Küçük yaşta iken tasavvuf ve tarikat çevreleriyle irtibata geçmistir. 1664’de geldiği Edirne’de Abdülbaki Efendi’den çeşitli ilimlerle ilgili dersler aldı. 1672’de Osman Fazlı Efendi’den ders almak için İstanbul’a geldi. Tasavvuf ve diğer ilimlerdeki olgunlaşması bu devrede olmuştur. 1675’te ‘halifelik’ aldı ve vaaz ve irşad için Üskub’e gönderildi. 1681?de Köprülü’ye, Edirne’ye geldi. Bu esnada Bursa halifesi Şeyh Sun’ullah el-Amasevi’nin vefati üzerine, yerine Bursa halifesi olarak tayin edildi. Meşhur tefsir kitabı Ruhu’l-Beyan’ı burada kaleme aldı. Çok hareketli bir hayat süren Bursevî, 20 Temmuz 1725’de Bursa’da vefat etti.

ESERLERİ
Ruhu’l-Beyan
Kitabü’n-Netice
Kırk Hadis Şerhi
Kitabü’l-Envar
Seyr-i Süluk
Mesnevi Şerhi

Sponsorlu Bağlantılar

Ruhul Beyan Tefsiri İndir İçin Yorum Yap