Saf Olmayan Maddeler (karışımlar)

Saf Olmayan Maddeler (karışımlar): Birden Fazla Maddenin Özelli... - Bu makaledeki notlar: ..

Bu makalenin Saf Olmayan Maddeler (karışımlar) ile iligli olan sorularınızı gidereceğini düşünüyorum.

xyzdelinetcilerresmixyz

Birden fazla maddenin özelliklerini kaybetmeden bir araya gelmesiyle oluşan madde topluluğuna karışım denir.
Karışımlar homojen veya heterojen olabilir.
Karışım kendini oluşturan maddenin özelliklerini taşır.
Karışımı oluşturan maddelerin belirli bir birleşme oranı yoktur.
Erime, çözünme, süzme gibi fiziksel yöntemlerle ayrıştırılabilir.
Saf değildirler.
Erime ve kaynama noktası, öz ısıları, öz kütle gibi ayırt edici özellikleri yoktur.

Homojen Karışımlar: Özellikleri her yerinde aynı olan ve dışarıdan bakıldığında tek bir madde gibi görülen karışımlardır.Tuzlu su, şekerli su,hava, alaşım homojen karışımlardır.

Heterojen Karışımlar: Özellikleri her yerinde aynı olmayan karışımlardır.Kum – su, yağ – su, ayran karışımları heterojen karışımlardır.

Sponsorlu Bağlantılar

Saf Olmayan Maddeler (karışımlar) İçin Yorum Yap