Sağlık Yönetimi Maaş

Sağlık Yönetimi Maaş Sağlık Yöneticiliği - Bu makaledeki notlar: sağlık yönetimi maaşı sağlık yönetimi maaş..

Sağlık Yöneticisi

-SAĞLIK YÖNETİCİSİ
TANIM

Hastanedeki çalışmaların düzenlenmesinden ve yürütülmesinden, bölümlere gerekli personel, araç ve gerecin sağlanmasından, bütçenin hazırlanmasından ve hasta bakım hizmet ücretlerinin saptanmasından sorumlu kişidir.

A- GÖREVLER

– Kurumun en verimli şekilde çalışmasını sağlamak üzere her türlü ihtiyaçları zamanında saptar ve sağlanması için gerekli önlemleri alır,
– Malların satın alınması, depolanması, ambar ve depodan çıkışlarını yakından izler ve gereği gibi yapılmasını sağlar,
– Günlük yiyecek tabelalarını kontrol eder, buna göre ambardan çıkacak veya dışardan gelecek gıda maddelerinin zamanında mutfağa teslimini sağlar,
– Tıbbi cihazların, eşyaların ve binanın onarımı gibi işlerin ilgililerce zamanında yapılmasını sağlar,
– İdari birimlerin görevlerini düzenli ve verimli bir şekilde yapmalarını sağlar, genel idare hizmetlerinde çalışan kendisine bağlı personelin mevcut kanun tüzük ve yönetmelikler uyarınca görev, yetki ve sorumluluklarını belirler,
– Kurumda gerekli güvenlik önlemlerini alır. Sivil Savunma Uzmanı yoksa sivil savunma, deprem, yangın ve su baskınları gibi olağanüstü haller için genel olarak devlet kuruluşları idare amirlerine yüklenmiş görevleri yürütür,
– Kurumun, periyodik istatistik, poliklinik ve laboratuar çalışma cetvellerini vaktinde, doğru ve eksiksiz olarak düzenleterek ilgili yerlere gönderir,
– Bulaşıcı hastalık teşhisi konulan olayları ve bunlardan ölenleri kurumun bulunduğu yerin sağlık amirine günü gününe ve ayrıntılı şekilde haber verir,
– Hastanenin halen ve gelecekteki yatak gereksinmesinin saptanması için gerekli çalışmaları yapar.

KULLANILAN ALET
VE MALZEMELER

– Bilgisayar,
– Hesap makinesi,
– Kağıt, kalem vb. büro malzemeleri,
– Kanun, tüzük ve yönetmelikler.

B- MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Sağlık Yöneticisi olmak isteyenlerin;
– Normalin üzerinde sözel yeteneğe sahip,
– Sosyal bilimlere özellikle ekonomiye ilgili,
– Başkalarını etkileyebilme ve yönlendirebilme gücüne sahip,
– Başkaları ile iyi iletişim kurabilen,
– İleri görüşlü, yeniliklere açık,
– Büro işlerinden hoşlanan,
– Dikkatli, sorumlu
kimseler olmaları gerekir.

C- ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Sağlık yöneticileri özel veya resmi hastanelerin büro kısmında görev yaparlar. Genellikle oturarak çalışan sağlık yöneticisi başhekimle ve emrinde çalışanlarla sürekli etkileşim halindedir.

D- MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN
VERİLDİĞİ YERLER

Meslek eğitimi, Hacettepe Üniversitesi Sağlık İdaresi Yüksek Okulunda verilmekte iken, bu bölüme artık öğrenci alınmamaktadır. D- Meslek Eğitimi bölümünde bulunan bilgiler “Sağlık Yöneticisi” bölümü eğitiminin verildiği zamandaki araştırılan bilgileri kapsamaktadır.

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI
OLUNMASI GEREKEN DERSLER

– Türkçe,
– Matematik,
– Sosyal Bilimler.

MESLEK EĞİTİMİNE
GİRİŞ KOŞULLARI

Mesleğin eğitimine girebilmek için:
Lise veya dengi okul mezunu olmak,
Öğrenci Seçme Sınavında (ÖSS) Sağlık İdaresi lisans programı için yeterli “Eşit Ağırlıklı (EA)” puanı almak,
Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Tercih Bildirim Formunda “Sağlık İdaresi” lisans programı ile ilgili yükseköğretim programını tercih etmek gerekmektedir.
Bu yükseköğretim programında öğrenim görmek isteyen adaylar, liselerin “Türkçe-Matematik” alanlarından mezun iseler, ÖSYM tarafından yapılan Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) sonucunda diğer alanlardan mezun olanlara göre daha yüksek bir ağırlıklı puan elde etmekle ve öncelikle yerleştirilmektedirler.
Ancak, kendi alan/kol/bölümleri dışında bir yükseköğretim programını tercih eden adayların yerleşme şansı azalmaktadır.
Meslek Liselerinin Çevre Sağlığı, Çevre Sağlığı ve Teknisyenliği, Sağlık Astsubay Hazırlama Okulu, Sağlık Memurluğu bölümü mezunları Sağlık İdaresi lisans programını tercih etmeleri durumunda ek puan almaları nedeniyle diğer bölümlerden mezun olanlara göre öncelikle yerleştirilmektedirler.
“Sağlık Kurumları İşletmeciliği, Hastane Yönetimi ve Organizasyon, Ön Lisans programlarından mezun olanlar ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavına (DGS) girerek başarılı olmaları halinde “Sağlık İdaresi Yüksekokuluna dikey geçiş yapabilirler.

EĞİTİMİN SÜRESİ
VE İÇERİĞİ

Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır.
Eğitim süresince öğrencilere; genel kültür dersleri yanında, Genel İşletme, Hastane İdaresi ve Organizasyonu, Yönetim Bilimi, Sağlık Hizmetleri Yönetimi, Davranış Bilimleri, Halkla İlişkiler, Muhasebe-Maliyet Muhasebesi, Hastane Maliyet Muhasebesi, Hukuk-Hukuka Giriş, İdare Hukuku, İşletme Hukuku, Sağlık Hukuku, Ekonomi-Makro Ekonomi, Mikro Ekonomi, Sağlık Ekonomisi, Beslenme, Biyoistatistik. vb. dersler verilmektedir.
Ayrıca, öğrenciler yönetim, insan ilişkileri, personel işlemleri, maliyet işlemleri gibi çok çeşitli konularda eğitim almaktadırlar.
Öğrencilerin sağlık kuruluşlarında, özellikle hastanelerde 4 ay süreyle staj yapma zorunluluğu vardır.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN
BELGE-DİPLOMA VE UNVAN

Eğitimini tamamlayanlara “Lisans Diploması” ve “Sağlık Yöneticisi” unvanı verilir.

E- ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Sağlık yöneticiliği ülkemizde son yıllarda bir meslek olarak tanınmaya başlamıştır. Bu nedenle giderek sayıları artan özel hastanelerin açılmasıyla sağlık yöneticilerine büyük gereksinim duyulmaktadır.

F- EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE

Eğitim süresince her hangi bir kazanç yoktur. Ancak, Kredi ve Yurtlar Kurumundan “Öğrenim Kredisi” ve “Harç Kredisi” alabilirler.

EĞİTİM SONRASI

Sağlık kuruluşlarının idari birimlerinde çalışan, yeni mezun elemanlar, asgari ücretin 2 katı kadar aylık ücret almaktadır. Yönetici pozisyonuna gelindiğinde yani Hastane Müdürü olunduğunda ise asgari ücretin en az 3 katı kadar aylık ücret alınmaktadır. Özel hastanelerde bu ücret asgari ücretin 7-8 katına kadar çıkmaktadır.

G- MESLEKTE İLERLEME

Lisans eğitiminden sonra alanlarında mastır (yüksek lisans) ve doktora eğitimi alarak akademik kariyer yapabilirler, yüksek öğretim kurumlarında araştırma görevlisi, doçent, profesör gibi unvanlarla öğretim üyesi olarak görev yapabilirler
Mesleki eğitimi tamamladıktan sonra sağlık kuruluşlarının yönetim birimlerinde uzman eleman olarak çalışmaya başlanır.
Mesleki başarı ve deneyime göre müdür yardımcılığı ve müdürlüğe yükselebilirler.

BENZER MESLEKLER

– İşletmeci.

I- YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI

– Meslek elemanları,
– 2006 Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) Kılavuzu,
– ÖSYS (Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi) Yükseköğretim Programları
ve Kontenjanları Kılavuzu – 2003
– ÖSYM Üniversiteler Yükseköğretim Programları ve Meslekler Rehberi–2000
– Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının
– Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı 2003 Kılavuzu,
– Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar.

İ- DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

– İlgili eğitim kurumları,
– Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,
– Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi Bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri.

Sponsorlu Bağlantılar

Sağlık Yönetimi Maaş İçin Yorum Yap