Sanat Akımları Nelerdir Vikipedi

Sanat Akımları Nelerdir Vikipedi Sanat Akımı Nedir Vikipedi - Bu makaledeki notlar: sanat akımları vikipedi sanat akımları nelerdir..

Sanat Akımları

19.YUZYIL VE SONRASI SANAT AKIMLARI1. NEOKLASiSiZM2. ROMANTiZM3. REALiZM4. EMPRESYONiZM5. EKSPRESYONiZM6. FOViZM7. KUBiZM8. FUTURiZM9. SOYUT RESiM10. METAFiZiK RESiM11. DADAiZM12. SURREALiZM13. POP ARTNEOKLASİSİZM (YENİ KLASİKCİLİK)Barok ve Rokoko akımlarına tepki olarak, 18ş yuzyilin ikinci yarisinda tumAvrupa’yi etkisi altina alan bir sanat anlayifli ve tarzidirş Bu yuzyilin en onemlitoplumsal olayi Fransiz Devrimi’ dirş Devrim, Yunan ve Roma flehir devletlerindegorulen demokrasiyi, Avrupa’ya uzun bir donem sonrasinda ancak bu yuzyildatafliyabilmifltirş Neoklasik tarzda eser veren sanatcilarin eski Yunan ve Romasanatina oykunmeleri donemin bu yapisi ile başdafltirilabilirşNeoklâsisizm nedir?Neoklasik akimin en etkili olduşu alan mimarliktir (Resim 109)ş İtalyan mimarAndrea Palladio (Palladiyo) Neoklasik mimarinin temellerini atmifltirş Vicenza’da kiVilla Rotondo(1550-1551) (Resim 108), Maser’ deki Villa Barbaro (1555-1559)mimarin bu tarzini en iyi yansitan yapilarindandirşBu donemin dişer mimarlari:İtalya’da Bianchi(Biyanki), Luigi della Canonica(Luici della Kanonika);Fransa’da Pierre Francois Leonard Fontaine(Fonten), ArmondRaimond(Remon); İngiltere’de John Nash (Con Nefl), Robert Adam(RabirtNeoklâsik akimin en etkili oldu¤u alan ve bu alanda ortaya çikan yapitlar nelerdir?Neoklasik tarzda heykel ureten sanatci Yunan ve Roma heykellerini kendine ornek olarak almifl, Yunan ve Roma heykeltirafllarinin cok sevdişi beyaz mermerle benzer tarzdayeni eserler yapmifltirş İtalyan heykeltirafl Antonio Canova (Kanova) (1757-1852)’nin,Napolyon’un kiz kardefli Pauline Borghese’nin heykeli (Resim 110) modelin sacina ve durufluna kadar tam bir klasik heykeldirş Donemin heykeltirafllarini etkileyen Canovadiflinda, Alman Gotfried Schadow (fiadov) (1764-1850),İngiliz John Flaxman (Fleksmin)(1755-1826), Danimarkali heykeltirafl BertelThorwaldsen (Torvaldsen) (1770-1844) de bu tarz heykeller yapmifltirşNeoklâsik tarzda yapit veren bafllica heykeltirafllar kimdir?Edım); Almanya’da Carl Gotthard Langhans (Karl Gothard Langans)’dirşBu donemde yapilan resimlerin konusunu, tarihsel olaylar oluflturmuflturş Ayrica Yunan mitolojisi de Neoklasik tarzda yapilan resimlerde siklikla ifllenmifltirş Neoklasik resmin en onemli sanatcisi Fransiz Jacques Louis David(Jak Lui David)(1748-1825)’dirş Fransiz Devrimi oncesindeki yeni cumhuriyetci dufluncelerinituvaline aktarmaya califltişi Horas Kardefllerin Yemini, Marat’in Oldurulmesi, Paris ve Helen’in Aflklari, Sabinler’in Kacirilifli, Napolyon portreleri ve Madam Vernicac ressamineserlerindendirş Bu donemin dişer unlu ressami David’in oşrencisi Jean Dominique Ingres (1780-1867)’tirş Zeus ve Thetis, Buyuk Odalik ve Kaynak sanatcinin resimlerindendirşNeoklâsik tarzdaki resimlerin konulari nelerdir?ROMANTİZM19şyuzyil, sanati ve toplumu deşiflime uşratacak onemli toplumsal olaylarasahne olmuflturş 1830, 1848 ayaklanmalari, 1870 savafli, 1789 Fransiz Devrimi,geliflmekte olan sanayinin neden olmaya baflladişi bunalimlar, bu donemdekitoplumsal olaylarin en belirginleridirş18şyuzyilin sonlarinda doşan Romantizm guzel sanatlar alaninda unlu sanatcilar yetifltirmifltirş Romantik sanat duyguyu temel alir, guzellik yerine ifadeyi on planda tutarşSonbahar ve gece bu sanatin iflledişi konular arasinda yer alirşRomantizm iflledi¤i konular nelerdi Fransa’da Romantik resim Eugene Delacroix (Ojen Dolakruva, 1798-1863) ile ileri bir duzeye ulaflmifltirş Sanatci Neoklasisist tarzdaki saşlam cizgi ve desen resmine karflilik, rengi on plana cikaran, daha cok donemin siyasi yapisina iflik tutan tarihi konulu resimler califlmifltirş 1830 ayaklanmasini hatirlatan Halka OnderlikEden Ozgurluk tablosunda (Resim 112) Fransiz halkinin her kesiminden kadin veerkeşi yuruyufl halinde resimlemifltirş Resimde ozgurluşu temsil eden yari ciplak birkadin dikkati cekerş Dante’nin Kayişi, Mezarci ve Hamlet, Cezayirli Kadinlar,Yahudi Duşunu, Aslan Avi, Chopin ve kendi portreleri sanatcinincaliflmalarindandirş Alman Romantik resim sanati Caspar David Friedrich (Fredrik) (1774-1840) ile kendini sanat dunyasina tanitirş Sanatci genelde daşlari,ormanlari, Kuzey Denizikiyilarini, ilkbahar ve sonbahari, guneflin doşufl ve batifl anini, gokkuflaşi vekayaliklari resimlemifltirş Resimlerinde doşa birinci, figurler ise ikinci plandadirşDeniz Uzerinde Ayin Doşuflu sanatcinin unlu bir yapitidirş Mefle OrmanindakiManastir, Daş Manzaralari, Sabah Iflişi, Rugen’deki Beyaz Kayalar diğer eserlerindendirşResim 112: Halka Onderlik Eden Ozgurluk, Eugene Delacroix İspanyol RomantiklerindenFrancisco Goya(1746-1828) saray ressami olmasina karflin, doneminin butun olumsuzluklarini resimlerinde elefltirmifltirş İhtilal doneminin buyuk sanatcisi, klasik anlayiflin sert cizgili, ideal tiplerinin aksine, rengi on planda tutan romantik fircasini siklikla kullanmifltirş Sokak Savaflci larinin Kurfluna Dizilmesi, Ciplak ve Giyinik Maya, (Resim 113) fiemsiye eserlerinden bazilaridirş İngiliz Romantik ressamlari nin en onemlisi William Turner(1775-1851)’dirş Daha cok manzara califlan sanatcinin resimlerinde tren dumanlari, denizin sisi icinde kadirgalar, iflişin daşittişi gorunumler, batan guneflin altinda romantik birtarzla verilmifltir (Resim 115)ş Romantik akimin bafllica sanatçilari kimlerdir?REALİZM (GERCEKCİLİK)19ş yuzyilin ortalarina doşru Fransa’da ortaya cikan bu akim, gunluk yaflam ve sorunlarini olduşu gibi, ozelikle resim ve heykelde bicimleyen bir anlayifltirş Avrupa sanatina Ronesans ile birlikte giren bu anlayifl 20şyuzyilin baflina kadar etkilerini surdurmuflturş Akim, manzara ve tarihi tablolarin yerine yaflanan gerceşi, koylu ve iflcilerinyaflamlarina iliflkin kesitleri tuvale aktarirşRealizm nedir?Fransiz ressam Gustave Courbet (Kurbe,1819-1877) realizmin babasi sayilirşSanatci, Tafl Kiricilar tablosund eski elbiseler icinde yuzleri guneflten yanmifl, elleri califlmaktan sertleflmifl iki emekciyi butun gercekcilişiyle gostermifltirş Firtinadan Sonra EtratetKayaliklari adli tablosu daha cok izlenimci etkiler icerir (Resim 116)ş Jean FrancoisMillet (Mile, 1818-1875) de Baflak Toplayan Kadinlar adli eserinde uc koylu kadini hasattan geri kalanlari toplarken, benzer bir tarzda resimlemifltir Fransa’da Realizmin onculerinden biri de Honore Dauimer (Domye, 1810-1879) olmuflturş Karikatur sanatinin onemli ismi olan sanatcinin resimlerinde mahkeme salonu, tiyatro ve sirkten alinma sahneler realist bir tarzda resimlenmifltirşAkimin bafllica sanatçilarinin adlari ve eserlerinin konulari nelerdir?EMPRESYONİZM(İZLENİMCİLİK)19şyuzyilin sonlarinda Fransa’da ortaya cikan bir resim akimi ve anlayifli olan Empresyonizm, gercekci anlayiflin resimdeki son halkasi olarak deşerlendirilebilirşAkim, resim tarihindeki surekli yeniliklerin hareket noktasi sayilirş Bu akimin sanatcilari acik havada bulunan varliklari gun icinde deşiflen renkleriyle resimlemifllerdirş Resimlerinde ifliklar sari, turuncu, kirmizi golgeler de mavi, mor ve yeflil renkle boyanmifltirşEmpresyonizm nedir?Temsilcileri Edouard Manet, 1832-1883),Claude Monet (1840-1926), Alfred Sisley(1839-1899), Edgar Degas (1834-1917), Henri De Toulosue-Lautrec (1864-1901), Pierre-August Renoir (1841-1919), Paul Cezanne (1839-1906),Paul Gauguin (1848-1903),Vincent Van Gogh (1853-1890)’durşAkimin bafllica sanatçilari kimlerdir?Folies Bergeres(Foli Berjer)Bari, Balkon (Resim 119) Flut CalanCocuk, Kirda Yemek; Manet’in, ArundelDeşirmeni ve Kalesi (Resim 121);Constable’nin, İmpression (İzlenim),Deniz Uzerinde Teras, Saman Yişinlari,Kayiklar, Niluferler, Bahcedeki Kadinlar;Monet’in, Lauvencienne’de KiSisley’in, Denizciler Partisi, Salincak, Loca, Okuyan Genc Kiz; Renoir’in,Bale Okulu, At Yarifli, Utu Yapan Kadinlar, Eldivenli fiarkici; Degas’in,Guzel Angele, Pazar Yeri, Kumsalda Atlilar, Kumsalda Tahitili Kizlar (Resim 120), Selam Sana Maria, Cicekli Kadin; Gaugin’in, Buşday Tarlasi Ustunde Kargalar, Ay Cicekleri, Yatak Odasi, Arles’de Bir Kahve, Zambak Cicekleri (Resim 122) Van Gogh’un eserlerindenbazilaridirşEKSPRESYONİZM (DIfiAVURUMCULUK)Ekspresyonizm 20şyuzyil bafllarinda İskandinav (Norvec, İsvec) ve bazi Alman sanatcilarinin oluflturduklari, gelifltirdikleri bir sanat hareketidirş Ekspresyonist resim, caşinin psikolojik, politik ve dinsel sorunlarini, insani ve yaflamin dramini dile getirmeye califlirş Resim 122: Zambak Cicekleri, Van GoghEkspresyonizm nedir?James Ensor(1860-1945) ve Eduard Munch(1863-1944) ekspresyonizmin onculerindendirş1905’de die Brucke (Kopru) grubuna giren sanatcilardan Ernst Ludwig Kirchner (1880-1938), Karl Rottluff (1884), Erich Heckel (1883-1970), Emil Nolde(1867-1956) ve Otto Muller (1874-1930) ve Oskar Kokoschkada bu tarz resim califlmifllardir Eduard Munch’un eserleri sanatcinin ruhsal yaflamini yansitirş Cocuk yaflta annesini ve iki kiz kardeflini yitiren sanatci yapitlarinda olum ve ruhsal bunalim temalarini ifllemifltirş Cişlik, Korku, Ertesi Gun, Ergenlik Caşi, Yaflam Dansi, Olu Ana (Resim 123) ve Bunalim Norvecli sanatcinin bu tur resimlerine ornek verilebilirş Die Brucke uyelerinden Kirchner daha cok kadin resimleri yapmifltirş Sandelyede Oturan Genc Kiz, fiapkali Nu, Ayna Karflisinda Kadin sanatcinin eserlerindendirşAkimin bafllica sanatçilari ve eserlerine örnek verelimFOVİZM1905 yilinda Paris’te sergilenen bir grup esere sanat elefltirmeni Louis Vauxelle tarafindan Fransizca vahfli hayvan anl***** gelen fauve sifati, bu eserlerin temsil ettişi sanat hareketine de f auvisme (fovizm) adi verilmifltirş Grubun bafllica sanatcilari Henri Matisse(1869-1954), Albert Marquet(1875-1947),Andre Derain (1884-1954), Maurice Vlaminck (1876-1958), Othon Friesz (1879-1949), Raoul Dufy (1877-1953), Van Dogen(1877- 1968)’dirşAkimin bafllica sanatçilarikimlerdir?Peyzaj (manzara resmi), naturmort ve insan figurlu konulari califlanfovistler ana renkleri genifl yuzeyler halinde boyamifllardirş Resimlerinde renginetki gucu nesnenin yerini almifl, yuzeysel anlatim, renk, cevre cizgileri (kontur) asiloge olmufl, derinlişe (perspektif) yer verilmememifl, objeler deforme (bozma)edilmifltirşAkimin sanatçilarinin eserlerinin özellikleri nelerdir?Matisse’in Dans ve Tuvalet, Muzik, (Resim 125) Marquet’in FecampPlaji, Dufy’nin Bayraklarla Suslu Sokak, Vlaminck’in Kirmizi Aşaclar veKir Gezintisi, Derain’in Kopru adli (Resim 126) tablolari bu tarzi yansitan orneklerdendirşKUBİZMCezanne’in "Doşadaki her fley kureye, koniye ve silindire dayanirş" Sozunden hareket eden bu akimin sanatcilari, cevrelerindeki her fleyi geometrik bicimler olarak algilamifllardirş Empresyonist akima bir tepki olarak gorebileceşimiz bu akimin sanatcilari empresyonizmdeki renk oyunlarini birakarak, varliklari geometrik bicimleri olarak resimlemifllerdirş Pablo Picasso (1881-1973), Georges Br**ue (1882-1963), Juan Gris, Fernand Leger bu akim temsilcilerindendirş Avignonlu Genc Kizlar, (Resim 127) Salon, Keci, Barifl, Uc Muzisyen; Picasso’nun, fiomine Rafinda Klarnet ve Rom fiisesi; Brauque’in, Gitar; Gris’in (Resim 128) bafllica eserlerindendirşAkimin bafllica sanatçilari ve eserlerinde görülen özellikler nelerdir?FUTURİZMCaşdafl uygarlişin en onemli ogeleri olan hiz ve hareketi, dinamizmi, savaflin guzellişini (Akimin bir anlayifl olarak gorulduşu yillarda bir dunya savafli yaflanmaktadirş) anlatan Futurizm, bir İtalyan akimi olarak caşdafllik ve vatanseverlik tutkularina iliflkin yorumlardabulunmufl, bazi politik eşilimleri de sanata yansitmifltirşFütürizm nedir?Futurizmin oncusu Umberto Boccioni (Bocconi, 1882-1916), dişer temsilcileri ise Giacomo Balla (1871-1958), Carlo Carra (Karlo Karra) (1881-1966), Gino Severini (1883-1966) Luigi Russolo (1885-1947)’dirş Boccioni’nin Galeride Ayaklanma, Esneklik, Yukselen Kent isimli tablolari, Mekan İcinde Bir fiiflenin Geliflimi, (Resim 129) Mekan İcinde Hareket adli yontulari ; Balla’nin Bir İflcinin Gunu, Kirlangiclarin Ucuflu, Tasmanin Ucunda Kopek,Keman Yayinin Ritmleri,Bir Otomobilin Hizi+Ifliklar isimli tablolari modernyaflamin dinamizmini yakalamak amaciyla hareket halindeki varliklari bir aradagosteren soyutlamalardirş Bu akimin dişer sanatcilari ise kubist ve futurist akimibirlefltiren Marcel Duchamp (Marflel Duflamp), Francis Picabia (Pikabya),Fernand Leger ‘dirşAkimin bafllica sanatçilari kimlerdir?SOYUT RESİMAbstre ya da Nonfiguratif diye de adlandirilan ve doşa goruntulerine başliolmayan bir akimdirş Uygulama alani bicim ve renklere sonsuz bir serbestliktanimasi nedeniyle resim, heykel mimari ve susleme gibi sanat dallarini da etkisialtina almifltirşSoyut resim hangi sanat dallarini etkisi altina almifltir?Soyut resimde sanatcinin amaci, cizgi ve renkleri duzenli bir bicimde yuzey uzerine yerlefltirerek duygusal kompozisyonlar elde etmektirş Bu akimin temsilcileri Wassily Kandinsky (1866-1944) ve Piet Mondrian (1872-1944)’dirş Kazaklar, Birkac Cember ve Kompozisyon -7 Kandinsky’nin eserlerindendirş Mondrian’in Kompozisyon adini verdişi cok sayida califlmasi vardirş Brodwey Turunde Caz Muzişi tabloda sanatcinin eserlerindendir.Akimin bafllica sanatçilari kimlerdir?METAFİZİK RESİMİmgelem, dufl ve bilincalti patlamalarina dayanan, savaflin getirdişi yalnizlik ve huzursuzluk ortaminin etkilerini yansitan gercekustucu bir tutum gosteren resim akimidirşPiet Mondrian 1917’de bir araya gelen Carlo Carra (Karra) (1881-1966) ve Giorgiode Chirico (fiiriko, 1888-1978) adlı İtalyan ressamlarca bafllatilmifl, 1920’li yillarin sonlarına kadar etkin olmufltur.Chirico’nun yapitlarinda sonsuzluşun ifadesi vardirş Bofl meydanlar bazen tek insan figurleri ile resimlenmifltirş Bu resimler sonsuzluk ve yalnizlik duygulari uyandirmaktadir. Eserlerde soşuk, solgun bir iflik, gri ve kahverengi renkler kullanilmifltirş Chirico’nun eserleri surrealist resimlerin onculeridirş Sonsuzluk Hasreti, Bir Sokaşin Gizemi ve Melankolisi ve sanatcinin taninmifl yapitlarindandir. Akimin bafllica sanatçilari kimlerdir?DADAİZMIş ve IIş Dunya savafllari arasindaki donem; enflasyon, iflsizlik, politik ve toplumsal kariflikliklarla doludurş Bu durum yeni ve daha buyuk bir savafla; II. Dunya savaflina neden olurş Her zaman olduşu gibi bu sure icinde de sanat; toplumsal gerceklerdeki deşiflmelere tepki gosterir. Dada hareketi boyle bir tepki, geleneksel olan her fleye kesin bir bicimdekarfli cikifltirş Savaflta yan tutmayan İsvicre’nin Zurih kentine ceflitli ulkelerden gelmifl sol eşilimli aydin genclerden oluflan bir grup tarafindan aralarinda hicbir mantiksal iliflki bulunmayan, yalniz ses uyumuna dayanan fliirler ve ceflitli gundelik eflyalarin birlefltirilmesiyle oluflan kompozisyonlar, sanat yapiti olarak deşerlendirilirş İsvicre’de ortaya cikan Dada hareketi, siradan urunler diflinda yapit verememifltir. Hans Arp (1887-1966)’in kolajlari (yapifltirma resimleri) ve yontulari (Resim 133) bu tur yapitlardandirş Savaflin son yillarinda Dadaizm, ABD’de de gorulurş Marcel Duschamp (1887-1968) yapitlarinda (Resim 134) bir bisiklet tekerleşini bir iskemlenin ustune yerlefltirir, tuvaletlere "su kaynaşi" adini takar, flifle kurutmaya yarayan bir makineyi bir sutun tabani ustune oturturş Man Rey (1890-1976), ifllevsiz makineler ve fotomontajlar yaparş Francis Picabia (1878-1953) cok karmaflik, ama butunuyle anlamsiz araclar icin modeller gelifltirirş Savafltayenik duflmufl Almanya’da ise Dadaizm, dişer ulkelerdekinden daha belirgin ozellikler gostermifltirş Max Ernst (1891-1976) coplerle, kolajlar yaparş Kurt Schwitters (1887-1948) kullanip buruflturulmufl mektup zarflarindan,tramvay bileti kocanlarindan, eski gazetelerden ve buna benzer baflka atiklardan tablolar yaparşAkimin bafllica sanatçilari kimlerdir? SURREALİZM(GERCEKUSTUCU SANAT)Surrealizm, 1916’dan bugune kadar etkisini surduren caşdafl sanat akimidirş Surrealist ressamlar doşanin gorunuflunu deşil, insanin bilincaltinda ve ruyalarindaki dunyayi gostermek istemifl lerdirş Eserlerinde zit renkler kullanarak anlatimi carpici bir boyuta taflimifllardirş Surrealist sanatcilar ilkel toplumlarin sanatlarindan da etkilenmifllerdirş Bu akimin temsilcileri Paul Klee (1879-1940), Jean Miro (1893-1983) ve Salvador Dali (1904-1989)’dirş Melankoli, Uyku, Dirilifl, Gecenin Gorunuflu, Curuyen Eflek ve Bal Kandan Tatlidir, Aşustos Ayinda Yamyamlik (Resim 136) Dali’nin, Ay Iflişinda Kadinlar, Miro’nun, Senecio’nun portresi (Resim 135) Klee’nin eserlerinden bazilaridir.POPARTPop Art, 1950’ lerin sonunda İngiltere’de ortaya cikan, 1960’ larda da Avrupa ve Amerika’ya yayilan bir sanat akimidirş Bu sanat az sayida resim ve heykel urunu vermifltirş Bu akimin sanatcilari, endustri toplumunun gunluk tuketim eflyalarini resimli roman ya da reklamcilik tekniklerini kullanarak resmederlerş Konular hamburgerden konserve kutusuna ve sigara paketine kadar her fley olabilir. Amerikali Tom Wesselmann (1931-1962) ile Alman Roy Linchtenstein bu tarz resimleri ile taninirlarş Amerikan Ciplaşi ve Sakin Yaflam (Resim 138),Wesselmann’in; Arabada ve Muz ve Grayfurt (Resim 137), Linchtenstein’in eserlerindendirşAkimin bafllica sanatçilari kimlerdir? Eserlerinde neler resmetmifllerdir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sanat Akımları Nelerdir Vikipedi İçin Yorum Yap