Ses İle İlgili Sorular Ve Cevapları

Ses İle İlgili Sorular Ve Cevapları: 1.ses Kaynağı Nedir? 1.titr... - Bu makaledeki notlar: ..

Bu yazı Ses İle İlgili Sorular Ve Cevapları hakkında özet bilgiler içerir. İşinize yarayacağınızı düşünüyorum. Tam da not almalık…

1.Ses kaynağı nedir?
1.Titreşerek ses meydana getiren cisim veya maddelere ses kaynağı denir.

2.Titreşim nedir?
2.Titreşim ileri geri gidip gelme hareketidir.

3.Doğal ses kaynakları nelerdir?
3.Dalga sesi,rüzgar sesi

4.Yapay ses kaynakları nelerdir?
4.uçak sesi,

5.Bir şişeyi,ağız kısmının kenarından üfleyerek üttürebiliriz.Bu durumda ses,hangi maddenin titreşmesi sonucu oluşur?
5.Hava moleküllerin

6.İnsan sesi nasıl meydana gelir?
6.Gırtlaktaki ses tellerinin titreşmesi ile meydana gelir?

7.Ses boşlukta yayılır mı?
7.Ses boşlukta yayılmaz.

8.Ses hangi ortamlarda yayılır?
8.Katı,sıvı,gaz

9.Ses bir ortam içinde nasıl yayılır?
9.Dalgalar halinde

10.Sesin bir ortamda yayılma hızı hangi etkenlere bağlıdır?
10.Ortamın sıcaklığına
Ortamın cinsine

11.Şimşek ve gök gürültüsü aynı anda bulutta meydana gelen olaylardır.Bu olayda sesin daha sonra duyulması neyi kanıtlar?
11.Sesin hızının,ışığın hızından daha küçük olduğunu gösterir.

12.Sıcaklığın artması,sesin bir ortamdaki hızı üzerinde nasıl bir etki yapar?
12.Sıcaklık arttıkça sesin hızı da artar?

13.Sessin:hava,demir ve sudaki hızlarına göre dizilişi nasıl olur?
13.Demir,su,hava

14.Yankı denir?
14.Ses dalgalarının bir engele çarpıp geri dönmesi olayına yankı denir.

15.Yankının olabilmesi için engelin,ses kaynağına uzaklığı en az kaç metre olur?
15.17 metre

16.Sesin özellikleri nelerdir?
16. Sesin şiddeti
Sesin yüksekliği
Sesin tınısı

17.Bir ses kaynağından çıkan sesin uzaktan duyulabilmesi sesin hangi özelliğini gösterir?
17.Sesin şiddeti

18.Denge konumundan az ayrılarak titreşen telin verdiği sesin şiddeti nasıldır?
18.Sesin şiddeti azdır.

19.Denge konumundan çok ayrılarak titreşen telin verdiği sesin şiddeti nasıldır?
19.Sesin şiddeti fazladır.

20.Ses kaynağının bir saniyedeki titreşim sayısına ne denir?
20.Frekans

21.Sesin kalın veya ince olması sesin hangi özelliğine bağlıdır?
21.Sesin yüksekliğine

22.Frekansı fazla olan sesler kalınlık ve incelik bakımından nasıldır?
22.İnce sestir

23.Kalın ses çıkaran ses kaynağının titreşim sayısı için ne söylenebilir?
23.Titreşim sayısı azdır.

24.Çalmakta olan bir radyodan uzaklaştığımızda,sesin hangi özelliği azalır?
24.Şiddeti

25.Ses kaynağından uzaklığa bağlı olarak değişen,sesin hangi özelliğidir?
25.Sesin şiddeti

26.Titreşen bir telin veya lastiğin boyu küçüldükçe sesin frekansında nasıl bir değişme olur?
26.Frekans artar .ses incelir.

27.Telin veya lastiğin gerginliği arttıkça,verdiği seste nasıl bir değişim olur?
27.Ses incelir

28.Davul sesini trampetten,kavalın sesini flütten ayıran sesin hangi özelliğidir?
28.Sesin tınısı

Sponsorlu Bağlantılar

Ses İle İlgili Sorular Ve Cevapları İçin Yorum Yap