Ses Telleri Nedir

Ses Telleri Nedir Ses Telleri Nerededir - Bu makaledeki notlar: ses telleri nerede bulunur ses telleri..

Gırtlak Nedir? Ses Telleri Neden Gırtlakta Bulunur?

Gırtlak Nedir ?
Gırtlak ( larinks – larenks )
Vucudumuzun en enteresan organıdır.
Gırtlak nerede bulunur ;
Ön soluk borusunun üstünde , boynun ön tarafında ve 3-6. boyun omurları hizasında yer alır.
Gırtlagın yapısı ;
Bağlarla birbirine bağlı kıkırdakdan oluşmuş, yarı katılıkta bir yapısı vardır. Salgılı bezlerle astarlanmıştır; bu astar, yukarısında olan yutağa ve aşağısında bulunan nefes borusuna kadar uzamaktadır

Larenksin üç bölümü vardır: bölüm ses tellerinin bulunduğu orta kısıma glottik denir ; glottik bölgenin üzerinde kalan kısıma supraglottik bölüm ve glottik bölgenin altında kalan kısıma subglottik bölüm denir. Subglottik bölüm daha aşağıda trakea (nefes borusu) olarak devam eder.

Gırtlağın iskeletini oluşturan kıkırdaklar 9 adettir. Bunların üçü çifttir, üçü tektir. Tek olan tiroit kıkırdaklar (kalkansı kıkırdak), krikoit kıkırdak (yüzüksü kıkırdak) ve epiglot (gırtlak kapağı kıkırdağı) tur. Çift olanları ise aritenoit, corniculat ve cuneiform kıkırdaklarıdır.

Tiroit kıkırdağın boynun ön tarafında yaptığı çıkıntıya halk arasında adem elması denilir.

Gırtlağın kasları da beş tanedir. Bunlardan dört tanesi çift, bir tanesi de tektir. Bunların kimi ses tellerini uzatırken, kimisi de kısaltmaktadır.Gırtlak kaslarının vazifelerinden ikincisi ise, yabancı cisim ve zararlı maddelerin alt solunum yollarına geçmesini önlemek için gırtlağı kapatmaktır. Bu kasları harekete geçiren uyarı, yabancı zararlı maddelerin gırtlak iç yüzeyine teması neticesinde oluşan reflekstir.

Gırtlağın iç yüzü, bütün solunum yollarında olduğu gibi, çok katlı titrek tüylü epitel ile örtülmüştür. Yalnızca fazla mekanik tesirler altında kalan ses tellerinin üzeri boynuzsu (çok katlı yassı) epitel ile örtülmüştür. Gırtlak mukozasının altında her tarafta çeşitli salgı bezleri bulunur. Bunların vazifeleri gırtlak iç yüzünün daima nemli kalmasını sağlamaktır.
Gırtlağın Gelişimi;
Büluğ çağında erkek çocukların gırtlağı kız çocuklara oranla hızla büyümeye başlar ses tellerinin uzaması neticesinde bu çağda erkek çocuklarının sesi değişir ve kalınlaşır. Bu yüzden gırtlak erkeklerde hem genişlik hem de uzunluk bakımından kadınlardan daha büyüktür. Gırtlağın çevresi erkeklerde ortalama 136 mm., kadınlarda 112 mm. kadardır.

Her insan da gırtlak yapısında çeşitli farklılıklar görülür. Bu yüzden insan sesleri birbirinden çok farklıdır. 20 yaşından itibaren gırtlak kıkırdakları kemikleşmeye başlar ve elastiki kıkırdaktan yapılmış olan epiglot ve ses tellerinin bağlandığı çıkıntılar hariç diğer kıkırdakların büyük kısmı yaşlılarda kemikleşmiş olur
Gırtlagın görevleri ;
nefes alıp verme, gıda maddelerini soluk borusuna gitmesini engelleyen Epiglottis olayı ve konuşma organıdır.
Epiglottis olayı ;
Epiglottis ;Boğazda,trakea (soluk borusu) girişini koruyan kıkırdakdır (gırtlağın üstüne kapanan düz bir kapak ). Solunum yolunu kapatmak suretiyle yabancı maddelerin daha içerilere girmesine engel olur.
Konuşma nasıl meydana gelir ?
Gırtlağın içinde, özel biçimli kıkırdak parçaları üstüne yerleşmiş olan ses telleri bulunur. Soluk verirken hava, ses tellerinin üstünden geçerek onları titreştirir ve bu yolla ses oluşur. Kıkırdaklar ses tellerini gevşetecek ya da kasacak biçimde hareket ettiklerinde yüksek ya da alçak perdeli sesler oluşur. Ancak, oluşan sesin niteliği dil, dudaklar ve çenenin hareketi ile yapısından da etkilenir.

İnsanda ses çıkarma sadece tek bir organın meydana getirdiği olay değildir. Birçok organlardan meydana gelen sistemlerin ortaklaşa çalışması ile ancak istenilen anlamda sesin ortaya çıkmasını sağlar.

Gırtlakta oluşan ses, ağız boşluğu ve burunda yankılanır. Damak, dil ve dudakların hareketiyle de ses şekillendirilir ve konuşma halini alır.
Gırtlağın nefes alması nasıldır ?
Gırtlak adalelerinin hareketi ile ses kirişleri ayrılmakta, hava böylece gırtlağa ve ciğerlere girebilmektedir.

Ses Telleri Nerede Bulunur?

Ses telleri hakkında, Ses telleri nerede bulunur, Ses telleri ile ilgili

ses tellerinin nerede bulunduğunu öğrenmek istiyorum. Bu yüzden size danıştım. Cevabınızı bekliyorum. 🙂

Görünmez Diş Telleri – Invisalign Diş Telleri Kusurlu Isırma (malocclusion) İle Kay

Gülüş Tasarımı – Smile Design

Çağdaş toplumlarda kişiler dişlerinin görünümünü önemserler, öyle ki dişlerdeki renk ve şekil bozuklukları bireyde psikolojik rahatsızlıklara kadar varan problemlere neden olabilir. Diş hekimliğinde estetik ve restoratif maddelerin gelişmesiyle pek çok şekil, renk ve pozisyon bozuklukları rahatlıkla çözümlenebilmektedir. Gülüş Tasarımı işte burada çok önemli bir işlevi üstlenmektedir. Gülüş Tasarımı Nedir?

Gülüş tasarımı, hekimlik ve sanatın birlikte uygulanarak, size özel ideal gülüşünüzü yenilemektir. Sizin birtakım kişisel istekleriniz ile sağlık ve doğallığı da birleştirerek sağlıklı bir gülüşü planlamaktır.

Gülüş Tasarımına Nereden Başlanır?

Size yakışan estetik gülüş ifadesini belirlerken diğer faktörler:

Yüz Hatlarınız

Cinsiyetiniz

Yaşınız

Gülüş simetrisi

Dişlerinizin sıralanışı ve renkleri

Dudaklarınız

Dişetleriniz

Gülüş tasarımına ilk önce yüz hattınızın hangi geometrik şekle uyduğu tespit edilerek başlanır. Kişinin yüzündeki hatlar dişin hangi formda seçilmesi gerektiğinin şifrelerini içerir. Aşağıda belli başlı yüz şekilleri ve bunlara uygun diş formları görülmektedir:

Erkek ve kadın anatomisi birbirinden farklıdır. Erkeklerde yüz hatları daha keskin ve belirgindir. Alın burun, çene ucu orantısı kadın yüzüyle farklılıklar gösterir. Kadınlarda geçişler daha yumuşak burun ve kaş kemerleri daha siliktir. Dişlerde de aynı paralellik vardır.

Kadınlarda:

Dişlerin köşeleri daha yumuşak döner,

Gülme hattı yukarı doğru kavislidir,

Ortadaki iki diş yandaki dişlerden biraz daha uzundur,

Komşu dişlerin köşeleri arasında minik aralıklar vardır.

Erkeklerde :

Komşu dişler daha düz bir hatta birleşirler,

Dişlerin hatları daha belirgindir,

Gülme hattı daha düzdür.

Kaç Tür Gülüş İfadesi Vardır?

Genel olarak gülüş ifadeleri üç ana başlıkta toplanır. Bu temel kategoriler de kendi içlerinde değişik varyasyonlara sahiptir:

1-Çekici Gülüş (Sexy Smile)

Bu kategoride ön dişler yan dişlere göre farkedilebilir derecede uzundurlar. Aslında genç bireylerde durum zaten böyledir, ön keserler ilk süren dişler olduğundan zamanla yıpranırlar ve boyları kısalır. Bu da beraberinde yaşlı bir görünüm getirir. Çekici bir gülümsemeye sahip olabilmeniz için ön dişler diğerlerine oranla daha uzun olmalıdır. Ön dişlerin bu şekilde dizaynı size genç, dinamik ve çekici bir gülümseme kazandıracaktır. Bu kategori genç yaştaki bireyler için uygundur.

2-Entellektüel Gülüş (Sophisticated Smile)

Dişler yatay düz bir çizgi üzerine sıralanmışlardır. Entellektüel gülümseme yüze olgun ve bilgili bir ifade verir. Bu gülümseme yüzün alt kısını daha çok vurgular. Genç yaşlarda dişler ilk sürdüğünde uzunlukları birbirinden farklıdır. Orta yaşlarda ise dişler eşit boylardadır. Estetik dişhekimliği sayesinde bu dezavantajlı durumu avantaj haline getirebilir ve olgun, bilgili ve entellektüel bir gülüş tasarımı yapabiliriz.

3-Sportif Gülümseme (Sporty Smile)

Entellektüel ve Çekici gülüş arasındadır. Orta kesici dişler yan kesicilerden çok az miktarda uzundur. Sportif gülümseme tasarımı, yüzünüze sıradışı, içten ve sıcak bir ifade kazandırır, Bu gülümseme entellektüel gülümseme kadar ciddi ifadeli değil, çekici gülüş dizaynı kadar da çocuksu ve genç değildir.

Gülüş Tasarımı için Kriterler

Bu kriterler şu başlıklar altında toplanabilir:

Yatay Hizalama

İdeal bir gülümsemede çoğu zaman, göz bebeklerinden geçen hat ile dişlerin ortasından geçen hat birbirine paraleldir.

Simetri

Ön kesici dişlerin şekil ve boyutlarındaki uyumsuzluk kolayca farkedildiği için simetri çok önemlidir. Bu bakımdan yüz hatlarının imkan verdiği ölçüde simetrinin sağlanması gülüşe fazladan bir çekicilik katar.

Gülüş Hattı

Ön dişlerin kesici uçlarını birleştirecek şekilde çizilen eğri alt dudağın eğriliği ile aynı olmalıdır. bu çizgilerdeki uyum ne kadar sağlanırsa kiş o oranda genç ve çekici bir gülüşe sahip olacaktır.

Dişeti Hattı

Gülümsediğinizde görünen dişeti hattı, üst dudak çizgisine paralel olmalıdır. Dişeti hattı, tıpkı güzel bir tabloyu çevreleyen çerçeve gibidir. Gülüşünüze anlam katar.

Gülüş Genişliği

Estetik bir gülüş için gülümseme hattı içinde arkadaki dişlerinde belli oranlarda görünmesi sağlanmalıdır. Bu sağlanmazsa ağız köşelerindeki karanlık alanlar hoş bir görüntü oluşturmaz.

Embraşurlar

Embraşur diye adlandırılan alanlar, dişlerin uçları arasındaki doğal ve üçgenimsi boşluklardır. Estetik ve ideal bir gülüş için, embraşurların boyutları ön dişlerden arka dişlere doğru artmalıdır.

Altın Oranlar

Görünür bölgedeki üst kesici dişlerin genişlik ve yükseklikleri sırasıyla, yüzün genişlik ve yüksekliğinin 1/16’sı olmalıdır. Ayrıca, doğadaki bir takım geometrik şekiller arasındaki phi (φ=1.618…) sayısı olarak bilinen oran vardır. Estetik bir gülümseme için dişler de bu kurala uymalıdır. Örneğin ön keser dişler ile yan keser dişlerin genişlikleri arasındaki oran (1.618/1=1.618… =phi sayısı), köpek dişleri ile yan keserlerin genişlikleri arasındaki oran da (0.618/1 = 0.618 bu da phi sayısının bire bölümünden elde edilen sonuca ve ya phi sayısından 1 çıkarılınca elde edilecek sayıya eşittir. 1/phi = phi-1) Phi sayısı hakkında daha geniş bilgi için buraya tıklayınız.

Diş Oranı

Ön iki dişin genişliklerinin yüksekliklerine oranları yine altın orana uymalıdır, yani 0.618/1 = 0.618 bu da 1 in phi sayısına bölümünden elde edilen sonuca eşittir. Dişin görünür boyu, her zaman genişliğinden büyük olmalıdır.

Dişlerdeki Gölgeler

Dişlerde tek bir renk hakim değildir. Doğal diş saf beyaz olmaz. dişin rengi ve şeffaflığı bölgelere göre değişir. Bir dişin gövdesini üç bölgede incelersek 1-Cervical Boyun Bölgesi: En parlak ve beyaz gülüşlerde bile sarımsıdır. 2-Orta Bölge: Daha az sarımsıdır. Kesici Kısım: Değişen oranlarda şeffaftır ve gri görünümlüdür.

Sponsorlu Bağlantılar

Ses Telleri Nedir İçin Yorum Yap