Sgk Diş Ödemeleri

Sgk Diş Ödemeleri Ssk Diş Anlaşmalı Hastaneler - Bu makaledeki notlar: ssk diş ödemeleri sgk diş ödemeleri..

Sağlık Hizmetlerinde Neler Değişti?

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından hazırlanan ve Bağ-Kur, SSK ile Emekli Sandığı mensuplarının ‘sevk almadan’ anlaşmalı özel veya üniversite hastanelerine gitmelerinin önünü açan Sağlık Uygulama Tebliği bugün yürürlüğe girdi.

Tebliğe göre, yatarak tedavilerde de ilaçlar hastane tarafından temin edilecek.

Sağlıkta bugün itibariyle yeni bir dönemi başlıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanan, ancak Anayasa Mahkemesi’nce kısmen iptal edildiği için yürürlük süresi ertelenen Sosyal Güvenlik Reformu’nda yer alan bazı hususlar, Sağlık Uygulama Tebliği ile yasal düzenlemeye gerek kalmadan hayata geçiriliyor. Tebliğ ile Bağ-Kur, SSK ile Emekli Sandığı mensupları üniversite hastaneleri dahil, sözleşmeli tüm özel sağlık tesislerine doğrudan müracaat edebilecek. Yatarak tedavilerde de ilaçlar hastane tarafından temin edilecek. Sosyal Güvenlik Kurumu kapsamında olan sigortalı, emekli ve bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilere sağlanacak sağlık yardımlarının karşılanmasına ilişkin usul ve esasları düzenleyen “Sağlık Uygulama Tebliği (SUT)” Resmi Gazetede yayımlanarak, 15 Haziran 2007 tarihinden geçerli olmak üzere; devredilen SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı’nın sağlık hizmetlerinde uygulama birlikteliği getirilmişti. Kurumun sağlık yardımlarının karşılanması için Sağlık Bakanlığı’na bağlı devlet hastaneleri, bazı üniversite hastaneleri, özel sağlık tesisleri ile sözleşmeler imzalandı. Daha önceki uygulamada, Emekli Sandığı mensupları yani kamu çalışanları üniversite hastanelerine doğrudan müracaat edebiliyor, SSK’lılar devlet hastanelerinden sevk alarak gidebiliyor, Bağ-Kur’lular ise üniversite hastanelerindeki tedavi giderlerini öncelikle kendileri karşılayıp daha sonra Bağ-Kur’dan talep edebiliyor. Ödemede çıkan fark ücreti hasta tarafından karşılanıyordu. Tebliğin getirdiği yeni düzenlemeler şöyle:

– Sigortalılar, üniversite hastaneleri dahil, sözleşmeli tüm sağlık tesislerine doğrudan müracaat edebilecek.

– Kurum sağlık yardımlarından yararlandırılan kişilerin, acil hallerde sözleşmesi olmayan sağlık kurum ve kuruluşlarından aldıkları hizmetlerin bedeli kurumca ödenecek.

– SSK’lılar sağlık tesislerine daha önce kendilerinden istenen belgelerden biri ile gidebilecek. SSK’lıların, mevcut uygulamada, sağlık tesislerine işverence düzenlenmiş vizite kağıdı, sağlık karnesi ve resmi kimlik belgesinin üçü ile birlikte müracaat etmeleri gerekiyor.

– Tebliğin yürürlük tarihinden itibaren 120 gün sonra, yatarak tedavilerde ilaçlar hastane tarafından temin edilecek. İlke olarak, hastalara ilaç temin ettirilmeyecek. Hastane eczanesinde bulunmayan ilaçlar şu anda reçete karşılığı sözleşmeli eczanelerden hasta veya yakınları tarafından temin ediliyor.

– Tansiyon, şeker gibi uzun süre ilaç kullanılmasını gerektiren hastalıklarda, rapor ve reçete sadece bir kez düzenlenerek, her seferinde reçete yazdırmadan 2 yıl boyunca hastalar doğrudan eczaneye giderek üçer aylık miktarlarda ilaçlarını alabilecek.

– Uygulamayla raporlu ilaçların reçetesiz temini kolaylaştırılacak.

Sağlık tesislerindeki gereksiz hasta yoğunluğunun azaltılması, kronik hastalıklarda sadece reçete yazılması için sağlık tesislerine ödenmesi gereken başvuru başına ücretlerde tasarruf yapılması amaçlanıyor. Şu andaki uygulamada, hastalar raporda belirtildiği halde ilaçlarını 3 ayda bir sağlık tesisine giderek reçete yazdırmak sureti ile eczanelerden alabiliyor.

AMBULANS BEDELLERİ
– Sigortalı herkesin şehiriçi ve şehirlerarası ambulans bedelleri ödenecek. Mevcut uygulamada, Bağ-Kur’da ambulans bedelleri ödenmiyor, Emekli Sandığı’nda şehiriçi ve şehirdışı ambulans bedelleri ödeniyor, SSK’da belediye/büyükşehir belediyesi mücavir alan dışına ambulans ile gönderilme ücreti ödeniyor.

– SSK ve Bağ-Kur kapsamında bulunan hastaların muayene katılım payı gelir ve aylık alanların gelir ve aylıklarından, diğer kişilerden ise eczanelerden tahsil edilecek. Uygulamada, SSK kapsamında olanlar eczanelerde kendileri ödeme yapıyor. Bağ-Kur kapsamında olanlar ise sağlık tesislerinde sıraya girerek muayene katılım payı ücretini ödüyor.

– İlaç katılım payı SSK kapsamında bulunan hastalardan da gelir ve aylık alanların gelir ve aylıklarından, diğer kişilerden ise eczanelerden tahsil edilecek. Söz konusu bedeller halen SSK kapsamında olanlar için eczanelerden tahsil ediliyor.

– Koruyucu sağlık hizmeti amacıyla yapılan yeni düzenlemeyle sözleşmeli sağlık tesislerinde yapılan sünnet giderleri sağlık kurulu raporuna gerek olmaksızın ödenecek. Daha önceki uygulamada, bedelleri Sağlık Kurulu raporu ile tıbbi gerekliliği belgelenmesi halinde ödeniyordu.

– Sigortalı özürlüler, diş tedavileri için tüm sağlık tesislerine doğrudan müracaat edebilecek. Halen özürlülerin diş tedavileri için resmi sağlık tesislerine müracaat zorunluluğu bulunuyor. Serbest diş tabipliklerine veya özel sağlık tesislerine müracaat için resmi sağlık tesisinden sevk gerekiyordu.

– Motorlu malul arabası kullanılması gerekli görülen kapsamdaki kişilere motorlu malul arabası bedeli ödenebilecek. Uygulamada, SSK’da sadece aktif sigortalılar bu olanaktan yararlanabiliyor. Bağ-Kur ve Emekli Sandığı’nda ise bu yönde bir ödeme yapılmıyor.

HASTA TRANSFERİNİ SAĞLIK KURUMU YAPACAK
– Sözleşmeli sağlık kurum ve kuruluşları, sigortalıları, sadece tetkik veya tahlil için başka bir sağlık kurum veya kuruluşuna sevk edemeyecek.

– Kurum ile halen tetkik veya tahlil sözleşmeleri bulunan merkezlerin sözleşmeleri, tebliğ yürürlük tarihinden 120 gün sonra feshedilecek.

– Sözleşmeli sağlık kurum ve kuruluşları, bünyelerinde yapılamayan tetkik ve tahlilleri hizmet alımı yoluyla başka sağlık kurum veya kuruluşlarından sağlayabilecek.

– Kurum ile sözleşmeli sağlık kurum ve kuruluşları, laboratuvar hizmeti almaları durumunda, hastayı hastane dışına numune almak için gönderemeyecek, alınan numunenin transferi ya da sonucunu hasta veya yakını aracılınğıyla isteyemeyecek.

– Radyoloji hizmetinin alınması durumunda sağlık kurumu bünyesinde bulunmayan görüntüleme hizmeti için hasta transferi sağlık kurumu tarafından yapılacak.

– Müracaat edilen sözleşmeli resmi sağlık kurum veya kuruluşunca kron ve protez tedavisine 90 gün, dolgu tedavisine 30 gün, diğer diş tedavilerine de 45 gün içinde başlanamayacağının belirtilmesi ve kapsamda yer alan kişilerce talep edilmesi halinde diş hekimliklerine, kurumla sözleşmesi olmayan resmi sağlık kurum veya kuruluşlarına, özel sağlık kurumu veya kuruluşlarına sevkleri yapılabilecek.

– Kurumla sözleşmeli resmi kurum ve kuruluş bünyesinde diş hekimi bulunmayan ilçelerde, serbest diş hekimi bulunması halinde resmi sağlık kurumu başhekimi tarafından serbest diş hekimliklerine veya özel sağlık kurum veya kuruluşlarına sevk alınabilecek.

Sponsorlu Bağlantılar

Sgk Diş Ödemeleri İçin Yorum Yap